Wat wordt er verstaan onder tweelingziel- en transformatieproces?

Transformatie is inherent aan een spirituele ontwikkeling. Het is een spirituele gedaanteverwisseling, waarbij je uiteindelijk bij je ware kern uitkomt.
Tijdens het spiritueel ontwaken, word je je bewust dat de hedendaagse mens zichzelf voorbijloopt en ga je op onderzoek om uiteindelijk bij jouw innerlijke kern uit te komen. Hier bevindt zich het prachtige wezen dat je altijd geweest bent. Langzaamaan begint de liefde voor jouw wezen te groeien en begin je jezelf de levenskwaliteit op alle vlakken te gunnen, waardoor je het heft in eigen handen neemt. Je begint de verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven op je te nemen, door naar de signalen van jouw innerlijk wezen te luisteren.
In het transformatieproces wordt jouw energie omgezet, het brengt een bewustzijnsverhoging teweeg, waardoor jouw persoonlijke energiefrequentie verhoogd wordt. Zowel op lichamelijk, spiritueel als emotioneel niveau vindt jouw transformatie plaats, wat zich vertaalt in allerlei symptomen die je tijdens dit proces ervaart. Oude vertrouwde geloofsovertuigingen, die samenhangen met deze symptomen, mogen losgelaten worden. Daardoor wordt er plaatsgemaakt voor nieuwe energieën.
Wanneer je je ware tweelingziel ontmoet hebt, weet je als geen ander dat je niet anders kan dan dit transformatieproces aan te gaan. Doordat je in een tweelingziel relatie juist niet krijgt waarnaar je zoveel verlangt word je uitgenodigd om de onvoorwaardelijke liefde, die je voor je tweelingziel voelt, in jezelf te ontdekken waardoor het transformatieproces in gang wordt gezet.

Enkele kenmerken die naar boven komen tijdens het transformatieproces zijn:

Emotioneel:
– Gevoel van rouw; het onthechten van aardse zaken, zoals baan, relaties, thuisbasis
– Gevoel van eenzaamheid; ik word niet meer in mijn volledigheid gezien
– Gevoel van heimwee naar ‘die andere wereld’
– Gevoel van depressie

Spiritueel:
– Gevoel van heen en weer geslingerd worden tussen twee dimensies
– Toenemen van paranormale gaven

Lichamelijk:
– Vermoeidheid door het omzetten van de energieën
– Pijn; hoofdpijn, schouderpijn, spierpijn (spierkrampen)
– Gewichtstoename/gewichtsafname
– Hartkloppingen
– Oorsuizen

Soms kunnen deze kenmerken verergeren, zodat je uitgenodigd wordt aan de slag te gaan met de zaken die hieraan ten grondslag liggen. Er is dan ook moed, tijd en liefde nodig om de onderliggende geloofsovertuigingen aan te pakken. Ik kan je hierin begeleiden!

Voor mijn afstudeerproject als natuurgeneeskundig energetisch therapeute zoek ik namelijk nog 5 mannen en vrouwen die inzicht willen krijgen in hun eigen transformatie- of tweelingziel proces, maar ook voor zingevingsvraagstukken kan je bij mij terecht.
Want hoe nu verder, als niets meer hetzelfde is? Hoe leer je de weg vanuit jouw innerlijk wezen te herkennen, voorbij alle belemmerende geloofsovertuigingen? Hoe leer je te luisteren naar wat nauwer aansluit bij je passie en zielsgroei?

Vanaf begin maart t/m eind mei 2016 bied ik je de gelegenheid om een consult bij mij af te nemen waarin je inzichten en handvatten aangereikt krijgt in jouw transformatieproces. De kosten hiervoor bedragen 55 Euro per consult. De consulten worden in Bussum gegeven onder leiding van een coach gespecialiseerd in transformatie- en tweelingziel proces. Tijdens dit consult begeleid ik je in het bewust worden van patronen, angsten en schaduwkanten. We gaan samen ook kijken naar je overtuigingen. Doel is om tot inzicht te komen en daardoor je pijn en emoties te leren doorleven, waardoor je ruimte krijgt en dichter bij je natuurlijk staat van ZIJN komt en jouw weg (weer) helder wordt.

Wat ik van jou vraag:
• Bereid zijn om jouw licht- en schaduwkanten onder ogen te komen en op onderzoek te willen gaan naar je pijn, gevoelens en emoties om deze te leren doorleven;
• Bereid zijn om een consult van een uur bij mij af te nemen in Bussum. Voor meer info over mijn mentor zie: http://www.carmacoaching.nl/index.php
• Toestemming om (zonder naam) opgedane kennis te mogen verwerken in mijn afstudeeropdracht (scriptie).

Wat ik je bied:
• Proces- en therapeutische begeleiding waarin ik gebruik maak van mijn opgedane kennis in de vierjarige opleiding tot erkend Energetisch Therapeut aan de HGU;
• Begeleiding waarin ik gebruik maak van mijn persoonlijke ervaring en de theoretische kennis uit mijn afstudeeronderwerp: Tweelingzielen en transformatie.

Voor meer informatie en aanmeldingen kan je een mail sturen naar: cindy.servaes@gmail.com

http://www.praktijkmiroir.nl/

https://www.facebook.com/cindy.servaes.1?ref=ts&fref=ts

Praktijk Miroir is gespecialiseerd in het tweelingziel- en transformatieproces.

ons bewustzijn kantelt