Wat is de geest, de ziel? Wat is innerlijke vrede?

6 juli 2017

Hier op aarde bestaan wij uit vier wezensdelen: het fysiek lichaam, etherische lichaam, astrale lichaam (ziel) en de geest (“Hogere ik”).

IMG_7119Het fysieke lichaam is bekend.
Het etherlichaam zorgt ervoor dat ons lichaam niet uit elkaar valt (ontbindt) en dat alle organen en fysiologische systemen in ons lichaam functioneren. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het Zilveren Koord: daar doorheen komt, uit de geestelijke wereld, de levensenergie die het fysieke lichaam bij elkaar en functionerend houdt.

Laat ik beginnen met de geest, dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het Hogere-Zelf, het IK BEN.
Onze geest is de onsterfelijke, onschendbare, unieke en in zichzelf perfecte (Goddelijke) vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Het is jouw stukje van wat wij ‘het Al’ noemen. Uniek en Perfect. Echter, dat geestwezen, is van een dusdanig hoge trilling, dat het niet zomaar een fysiek lichaam kan betrekken. Het verschil in trilling tussen de vaste materie hier op aarde en die van je geest is zo groot, dat er letterlijk kortsluiting zou ontstaan: je fysieke lichaam zou doorbranden. Vergelijk het maar met een doorgeslagen stop of een doorgebrand apparaat. De spanning is te hoog en dan brandt het door.
Daarom hebben wij een astraal lichaam: de ziel. De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde. Tussen lichaam en geest. De ziel is als het ware een koppelingsstuk, een transformator die ervoor zorgt dat de geest contact kan maken met je fysieke verschijning hier op aarde.

Vergelijk het met een adapter die ervoor zorgt dat de stroom (geest) een apparaat (fysiek lichaam) kan voeden. Alleen is die adapter geen tastbaar ding. En het heeft ook geen vaste vorm. De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: “De vergeestelijking van de materie”, of ook: “Het creëren van de hemel op aarde”.

IMG_0670

Je zou kunnen zeggen: jij (je geest, die dezelfde blijft) trekt elke keer zijn jas aan (ziel) en stapt dan in een nieuwe auto (fysiek lichaam). Deze jas is getekend door het dragen. Er zitten beschadigingen op, sommige plekken zijn versleten door steeds herhaalde bewegingen, hier en daar een scheur, een verloren knoop, maar ook lintjes, medailles, insignes en versieringen. Kortom: alles wat je tot dan toe meegemaakt hebt in die jas is er aan te zien. Sommige jassen zijn heel oud, anderen nog behoorlijk nieuw. Ze bestaan er in alle modellen, soorten en maten, precies zoals het past bij degene die hem draagt.

In de ziel zijn alle ervaringen opgeslagen die je tot nu toe op aarde hebt opgedaan. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in je sympathieën en antipathieën. Je kunt iemand die je voor het eerst ontmoet zomaar, zonder reden, heel sympathiek vinden of er direct moeite mee hebben. Dat is je ziel, zij weet dat zij deze andere ziel al eens eerder ontmoet heeft en zij  herinnert zich dat het liefde was, of juist niet. Evenzo heb je voor- en afkeuren voor bepaalde zaken of gebeurtenissen. Allemaal onbewuste ervaringen en herinneringen van de ziel.

De ziel is, net als je fysieke lichaam, een onderdeel van je aardse verschijning. En wij zijn in al die opeenvolgende levens bezig om de ziel steeds geschikter te maken voor het doorlaten van een steeds groter deel van onze geest. Daarom heet het ook ziele-ontwikkeling. De geest hoeven we niet te ontwikkelen. Wie je in wezen bent is al perfect.

Jij bent een goddelijk, geestelijk, kosmisch wezen.
Uniek.
Perfect.
Een groots lichtwezen dat een piepklein onderdeeltje is van het kosmische bewustzijn.
Je hebt een fysiek lichaam maar je bent dat niet.

Schep, creëer en laat je niet beperken door wat je dénkt; wie je dénkt dat je bent.
Want je denken is niet je geest, je denkvermogen is aards, aldus je lichaam.

V R E D E
Als je geest vredig is, kom je vanzelf uit bij het wezenlijke in jezelf. Dit is in elke handeling te vinden wanneer we ons met hart en ziel kunnen overgeven.

Zo kun je helemaal opgaan in aandachtig eten, aandachtig luisteren of aandachtig lopen. In elke handeling is het uiteindelijke als zodanig te vinden. Zeker in je dagelijks leven, als je leert je volledig te wijden aan wat je op dit moment aan het doen bent. Niets anders dan dat, in een vredige staat van bewustheid.

De Bron leeft in het NU en wordt ervaren in het Oneindige Heden.
De concepten “verleden” en “toekomst” zijn onbekend in de Bronenergie en zijn gebaseerd op de “Holografische Tijd” of het ontvouwen van evolutiespiralen.
“Verleden” en “Toekomst” zijn illusionair.
Het zijn door de mens gemaakte concepten, ontworpen voor het leven in de Driedimensionale, lineaire realiteit (3D).

In de Hogere Dimensies zijn het verleden en de toekomst volkomen illusionair en hebben geen betekenis.
Hoger Dimensionale wezens scheppen voortdurend vanuit het “weefsel” van de Kosmos – Liefde en Intentie. Het punt van Creatieve Energie of Aandacht is altijd NU, de plaats van Intentie of Attentie.

IMG_7345

Het punt van Kracht en Sereniteit is NU.
Gebruik die kracht om langs de illusies van verleden en toekomst te gaan.
De Nieuwe Aarde is NU.
Iedereen maakt deel uit van het Ontwaken en iedereen mag illusies loslaten.

Doe dit heel rustig met Liefde en Dankbaarheid voor de hulp die in het Verleden is gegeven.

Leef in het NU, in het Tegenwoordige moment. Laat je aandacht geheel bij de Scheppingskracht zijn van dit moment. Wanneer je je verenigt in het heden en focust op het NU, dan beschik je over een enorm scheppingspotentieel en voel je de diepe (innerlijke) vrede en voldoening van de Bronenergie.

Hier volgen enkele manieren om je op het NU-moment af te stemmen en Innerlijke Vrede en Sereniteit te verkrijgen:

  1. Breng tijd alleen door in stille contemplatie. Het staat je toe om je in dat moment op jezelf af te stemmen en bij jezelf aanwezig te zijn. Je mag je denken “uitschakelen” en jezelf toestaan om in vrede met jezelf te zijn. Als je dit regelmatig doet zul je merken dat je je afstemt op je Hogere Aspect en dat gevoel vinden brengt Innerlijke Vrede.
  2. Breng tijd door in de Natuur. De wereld der natuur beweegt niet langs Lineaire Tijd. Zij volgt de vredige spiralen van het Grotere Geheel.
    Tijd doorbrengen in de Natuur helpt je jezelf los te maken van tijdlijnen en je te focussen op het Tegenwoordige Moment.
  3. Activiteiten zoals Yoga en Tai Chi zijn goede manieren om het lichaam en de geest te focussen in de ruimte van het Tegenwoordige Moment.

Namaste, Caroline

http://www.transformatie-coach.nl

https://heart2get.wordpress.com/

http://www.carmacoaching.nl/index.php

https://www.facebook.com/Warrior-of-Love-Carma-Coaching-145373125563741/?fref=ts