Wat is ascensie? Opening naar Hoger Bewustzijn


Tijdens het spirituele ontwakingsproces zullen we op een punt komen waarop we vrij diepgaande innerlijke verschuivingen en een intense transformatie op alle niveaus van het zijn beginnen te ervaren. We beginnen onze eigen perceptie van wie we zijn en onze verbinding met deze wereld te verkennen. We gaan door verschillende stadia van spirituele evolutie en het vrijkomen van zwaardere energie.

Ascensie stelt ons in staat om ons nog dieper te verbinden met het hart. Allen zijn in staat om zich uit te breiden in het bewustzijn en terug te keren naar onze oorspronkelijke staat van zijn, de ziel. Dit proces kan veel dingen genoemd worden en een van die dingen is ascensie.

Wat betekent Ascensie eigenlijk?
Ascensie is de term die gegeven wordt voor het verschuiven van de ene staat van bewustzijn naar een andere of naar een ander dimensionaal niveau. Het gaat om de vibratie van zowel de planeet Aarde als de mens of het wezen dat deze vibratie ervaart om hoger in de vibratie te stijgen. Bij Ascensie gaat het om het bereiken van hogere niveaus van licht en de dichte lagen vallen weg en het lichtlichaam wordt geactiveerd.


Dit is een individueel en collectief proces om de oude manier van zijn los te laten en door onbekende deuren van nieuw potentieel te stappen. Ascensie houdt in dat men diep van binnen naar een plaats van punt nul gaat waar de oude tijdlijnen en de persoonlijkheid zelf ook oplossen in dit zuivere bewustzijn en de staat van zijn.

Ascensie is het proces waarin we van een derde dimensionale realiteit naar een vijfde dimensionale en hogere realiteit gaan. We zullen een activering en ontwaking van ons kristallijn lichtlichaam ervaren. Ascensie stelt ons in staat om ons te openen voor dit diepe ontwaken waarbij we ook alle aspecten van het zelf samenvoegen. We integreren met ons hogere zelf, de energie van het hart, en breiden ons bewustzijn uit voorbij de beperkingen van de menselijke geest en het menselijk lichaam. We ervaren eenheid met de bron, verheffen ons in het Christusbewustzijn en leven vanuit een plaats van authenticiteit.

Ascensie houdt ook een proces in waarbij kundalini wordt geactiveerd door het hele energielichaam en kan worden ervaren terwijl we in de 3D-dichte werkelijkheid leven, waardoor het zich uitbreidt tot een multidimensionaal bestaan. Als deze kundalini energie ontwaakt en doordringt om het systeem te zuiveren, kan het extreem pijnlijk, verwarrend en moeilijk zijn. Wanneer er geen spirituele gids is om uit te leggen of te helpen bij wat dit is, kan het ontwaken en opstijgen van kundalini een angstaanjagende en verwarrende ervaring zijn voor de ego-persoonlijkheid die gelooft dat men zijn verstand, lichaam, realiteit, zijn hele identiteit en een leven dat gebaseerd is op het oude paradigma en de oude matrix verliest.

De mensheid is een Evolutionaire Verschuiving in Bewustzijn aan het ervaren 


Op dit moment maakt deze planeet een evolutionaire sprong en bevindt zich in een overgangsfase waarin het bewustzijn zich uitbreidt naar de hogere dimensionale rijken.

Als we de dichte lagen van miljoenen levens opruimen, kunnen we ons verplaatsen in het ervaren van onszelf als multidimensionale wezens die naast vele andere wezens en krachten op aarde en daarbuiten bestaan.

Ascensie brengt zeer diepe lagen van trauma’s, programmering, energie-implantaten, dichte energie, schaduwen, karma uit het verleden en alle negatieve energie om op te tillen en uit te halen.

Dit reinigingsproces zal resulteren in gevarieerde fysieke en emotionele symptomen en slapende spirituele gaven die worden geactiveerd. Het ascensieproces verschuift de cellen in een hoger frequentiepatroon zodat we meer licht kunnen belichamen.

Ascensie gaat verder dan alleen spirituele, fysieke of mentale verschuivingen. Wat het ascensieproces ons opent is ons hele wezen dat door een volledige transformatie gaat en als gevolg daarvan een verschuiving in de manier waarop we waarnemen, interactie, en zich verhouden tot de buitenwereld vanwege de innerlijke verschuiving. Dit proces gaat over het opnieuw afstemmen met goddelijke liefde die ons zal verschuiven naar de frequentie van de Nieuwe Aarde, onze werkelijke oorspronkelijke en organische staat van zijn.

Terwijl we door het ascensieproces gaan, verschuiven we het bewustzijn van de ene realiteit naar de andere en het is als een radiokanaal waar we op afstemmen. Op dit moment verschuiven we van het ervaren van een derde dimensie naar een vijfde dimensie en door dit proces gaan we ook door de vierde dimensie. Deze verschillende realiteiten zijn dimensies en we ervaren een volledige dimensionale verschuiving naar deze andere soort realiteit die een andere frequentie heeft.

Dimensionale realiteiten worden trillend op hun plaats gehouden door een complexe laag van gecodeerde energie & dit creëert een illusie van tijd & ruimte die het bewustzijn waarneemt & ook deelneemt als ervaring. Wanneer deze dimensionale rasters beginnen te verschuiven in frequentie, is er een verandering in de magnetische eigenschap. Absoluut alles binnen de breedband zal ook verschuiven en transformeren. Er zijn natuurwetten die tijd & ruimte bepalen, en omdat deze verschuiving zich voordoet, zullen deze ook veranderen. Wat dit uiteindelijk betekent is dat er zeer dramatische veranderingen zijn in de perceptie van ons ruimtelijk bewustzijn en de relatie die we hebben met tijd en ruimte.

Ascensie gaat gaat over dieptetransmutatie op alle niveaus van het bestaan

Als we door het ascensieproces gaan, worden we overspoeld met hogere frequenties en licht dat uit de kosmos komt en dit kan vele soorten ascensiesymptomen veroorzaken. Dit zal invloed hebben op een op alle niveaus van het zijn met inbegrip van fysiek, mentaal, emotioneel en de spirituele en energie lagen.


Dit ascensieproces activeert ook de twaalf strengen DNA, wat betekent dat we in staat zijn om ons hogere potentieel te bereiken en volledig in staat zijn om als multidimensionale wezens te worden. Transmutatiesymptomen kunnen gematigd tot extreem zijn, maar ook letterlijk het gevoel hebben dat men stervende is zoals de oude veegt altijd in torenmomenten. Veel van deze symptomen kunnen niet eens volledig worden uitgedrukt met het verstand en de menselijke taal, omdat het veel verder gaat dan het begrip.

Wees u ervan bewust dat deze site geen plaats is om professioneel of medisch advies in te winnen onder de oude driedimensionale matrix realiteitszin van de dingen. Hoewel het nog steeds binnen een fysiek lichaam is, is het nuttig om zowel medische als psychologische behandeling te zoeken tijdens het ascensieproces als dat nodig is. Ik raad aan om je innerlijke begeleiding te volgen met wat er individueel gebeurt en nodig is terwijl de spirituele en fysieke lichaamssystemen dit transmutatieproces ondergaan. Zorg voor uw welzijn op alle niveaus tijdens dit proces.

Als je begint te herkennen hoe je lichaam reageert op de hemelvaart, kan er een plaats van vrede gevonden worden binnen wat er ook van buitenaf gebeurt. Er zal een verschuiving plaatsvinden in het bewustzijn dat deze zeer diepe transformatie plaatsvindt op manieren die ongemakkelijk en ongewoon kunnen zijn voor het fysieke lichaam en de realiteit.

Een lijst van sommige ascensie- en transmutatiesymptomen kan bevatten:

-Extreme vermoeidheid
-Hoofdpijn, migraine, pluizig hoofd…
-Geestelijke griep
-Duizeligheid & duizeligheid
-Rinkelende & hoog vibrerende geluiden in de oren
-slapeloosheid en slaapproblemen
-Pijnlijke spieren & gewrichten
-Sterke angst
-Geheugenverlies
-Geactiveerde geestelijke gaven & telepathie
-Nummersynchroniciteit
-Overdreven emotioneel & huilen
-Levendige dromen
-Onderrugproblemen
-Toename van niezen en sinusproblemen
-alleen willen zijn
-Veranderingen in relaties
-Stijgingen van creatieve inspiratie
-Pijn en ongemak in de bovenrug
-Hartvibraties
-heel ongemakkelijk en ongewoon voelen als nooit tevoren.
-Uitbarstingen van energie en instroom van energie die door je heen worden gevoeld
-Snelle verschuivingen van een staat van liefde en vreugde naar depressie en wanhoop
-Sterk verlangen om naar huis te gaan en het gevoel te hebben dat je hier niet thuishoort…
-Verhoogde gevoeligheid voor alle dingen
-Het zien van buitenaardsen, zowel menselijk als niet-menselijk, in het uiterlijk

Dit zijn slechts enkele van de symptomen die kunnen worden ervaren als de verschuiving naar de vijfde dimensie van de ascensie en het uitgebreide bewustzijn plaatsvindt. Tijdens het ascensieproces kan het lichaam een hittestoot en energie-uitbarstingen ervaren die ook ongemakkelijk zijn.

Het fysieke lichaam wordt verschoven in thermodynamische manieren als dit intense niveau van licht komt in de energievelden. Sommige van de symptomen van ascensie zijn eigenlijk om te voorkomen dat een overbelasting en imploderen van het fysieke lichaam vanwege hoe intens het licht is. velen zullen ervaren gebroken slaappatronen als deze re kalibratie en integratie wordt gewerkt aan intens tijdens de droomtoestand.

Gevorderde Zielen die Twin Flame Ascensie ervaren


Ik wilde nu de gevorderde zielen die naar de aarde zijn gekomen om te helpen bij het verankeren van de aarde en het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke energieën via Twin Flame Ascension. Dit is een proces waarbij de ziel een specifieke missie heeft om als goddelijke tegenhanger door te komen en een ontwakend, activerend en energetisch proces zal ervaren van het herinneren van de ziel zelf, waardoor alles wat uit de resonantie is met hun ziel en authentieke pad wordt losgelaten.

Binnen het universum hebben alleen jij en je Twin Flame exact dezelfde energetische frequentie en zijn jullie beiden identiek op het energieniveau, zelfs als de dingen heel anders lijken op het 3D-niveau en leven op aarde. Wat er gebeurt is als je je leven over vele duizenden levens op het aardse vlak leeft, negatieve energie, angst, schaamte en zorgen worden opgenomen, en de energie die je deelt raakt verstopt en wordt als gevolg daarvan belast. Twin Flames zullen zeer vaak uit de energetische afstemming met elkaar zijn als gevolg daarvan wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Ze zullen de zware vertroebeling, vervorming en bagage ervaren die ze nodig hebben tijdens het opstijgproces dat door elke tegenhanger wordt geactiveerd.

Alles wat is overgenomen van andere mensen en situaties, inclusief vorige levens, dat uit balans en resonantie is met de kern van de ziel die je deelt met je Twin Flame, zal naar de oppervlakte worden geduwd om voorgoed te worden losgelaten door het ascensieproces, zodat de goddelijke harmonie en vereniging kan worden bereikt.

Je hebt je aangemeld voor dit opstijgingsproces in deze Lifetime...
Als een gevorderde ziel, sterzaad, Twin Flame, galactische sjamaan en lichtwerker stemde je ermee in om nu naar de aarde te komen en een vuurtoren en ascensiegids te zijn als de werkelijkheid transformeert. De mensheid heeft een proces van zuivering moeten ondergaan en hun soevereiniteit moeten herwinnen en zich moeten uitbreiden in het bewustzijn.

Dit ascensieproces verbindt uiteindelijk alles terug naar eenheid, eenheidsbewustzijn en multidimensioneel bewustzijn. Allen ontsluiten het hart en de goddelijke liefde in zichzelf en verbinden zich met God/Bron. Er is een zuivering van alles wat niet het hogere goed van de ziel dient en een opheldering van het ego, de persoonlijkheden, de maskers, de rollen en de diepe wonden.

Als deze zuivering plaatsvindt, kunnen we toegang krijgen tot de wijsheid van ons hogere zelf en het lichtlichaam activeren. We wissen ook alle lagere entiteiten, geestenparasieten en bedrieglijke energieën uit als we een nauwkeuriger niveau van zelfbewustzijn en deze verschuivende aarde beginnen te hebben.

Naarmate meer wezens op Aarde genezen en een staat van verlichting bereiken, kan de Aarde naar een nieuwe manier van zijn worden gestuurd. Er is een hogere Galactische Raad en velen zijn nu in communicatie met hogere wezens en verlichte intelligentie die deze evolutionaire sprong helpen. Dit ascensieproces gebeurt in golven terwijl de mensheid evolueert naar hun ware staat van zijn. Elke unieke ziel stapt in haar eigen authentieke zelf en geeft het goede voorbeeld door haar pijler vast te houden terwijl deze integratie van energie en ascensie zich ontvouwt.

Wij wensen dankbaarheid te betuigen voor al het werk dat je hebt gedaan om deze aarde en daarbuiten te helpen. Jullie zijn zo geliefd.

Bron: https://quantumlightcodes.com/what-is-ascension-opening-to-higher-consciousness/