Verzet tegen liefde bevat de erkenning van haar kracht reeds!

Het is een kwestie van tijd, een kwestie van doorleving, voordat de liefde onbegrensd haar intrede kan nemen.

Omstandigheden die een diepe indruk op je maken zoals alleen de liefde kan of juist het ontbreken van liefde, zorgen er uiteindelijk voor dat je nederig aan het leven wordt, omdat je beseft dat weerstand en verzet geen zin hebben. Waar zou je jezelf tegen moeten beschermen? Het leven ontvouwt zich immers op een wijze die het beste uit jou haalt, ook al maken omstandigheden je soms verdrietig of boos en heb je de behoefte om je terug te trekken, omdat je zo stilgevallen bent door hetgeen je niet had zien aankomen, maar toch gebeurd is! Wat we willen en wat echt voor ons bestemd is, omdat dit het hoogst mogelijke potentieel vertegenwoordigt, kan enorm verwijderd van elkaar liggen, totdat we ons herinneren wie we zijn waardoor de beschermingsmechanismen die we hebben moeten aanwenden, kunnen verdwijnen. Uiteindelijk volgt er overgave aan wie je van oorsprong bent, daar is het leven op gericht. En dan kan het zijn dat je je niet meer afvraagt waarom er pijnlijke dingen gebeuren, ze gebeuren namelijk omdat er onbewuste patronen actief zijn.

Juist in situaties waarbij je denkt het beste van jezelf gegeven te hebben, kan het verkeren dat je het gevoel hebt niet gezien te worden of weggestoten te worden, juist door degenen die je een warm hart toedraagt of waar je zelfs intens van houdt zonder aantoonbare reden. Dan is er altijd angst in het spel. Angst voor controleverlies, angst voor gezichtsverlies, angst voor schaamte, schuld! En hoe meer jij in verbinding met jezelf staat waardoor je kracht voelbaar of zichtbaar is als een natuurlijk gegeven, hoe heviger die angst bij de ander kan opspelen. Zo wordt er een onbewust patroon dat van grote invloed is, geactiveerd, zonder dat de ander dit ten diepste wil. Het gebeurt echter en dient ook te gebeuren, want op deze wijze zet de heling in.

Zo kan het zijn dat je uit het niets en zonder dat je het snapt, gehuld wordt in de schaduw van het onvermogen van een ander, om vooral die eigen kwetsbaarheid maar niet te voelen en de stukken die zo lang onderdrukt gebleven zijn en nu toch naar de oppervlakte komen om geheeld te worden, maar niet onder ogen te hoeven zien. Die ander heeft pijn, en die pijn voel jij, omdat het moeilijk te onderscheiden is wat van wie is, wanneer liefde de bindende factor is. Maar alles wat een obstakel voor de liefde vormt, een barrière tegen de vrije stroming die er nodig is om deze liefde te uiten en te delen, zal ondanks verwoede pogingen om dit te weerstaan toch dusdanig opspelen om naar binnen te kunnen keren en het thema dat zo pijnlijk is onder ogen te zien. Er is liefdevolle begeleiding voor iedereen, het regelt zich binnen het tempo dat in afstemming is op de mogelijkheden van een ieder.

Hoe meer je kunt verblijven op de plek waarin je je niet meer afvraagt: “Is het mijn schuld, is het jouw schuld?”, bewust of onbewust, hoe meer je tot acceptatie kunt komen dat deze dingen gebeuren, omdat er een soort van heling gaande is en als je dat kunt zien, dan hoef je het niet persoonlijk te nemen en kun je tot overgave komen en misschien zelfs tot vergeving, voor zover dit van toepassing is. We blijven echter mens en onrechtvaardige situaties roepen verontwaardiging, boosheid en verdriet op. Dat hoef je in jezelf ook niet te ontkennen, maar weet dat juist die emoties de wond blootleggen die verder geheeld mag worden.

Laat het zich maar ontvouwen, zoek maar niet meer naar de waarheid. Dingen gebeuren geleid vanuit een kosmische intelligentie die wij niet kunnen overzien. Ik heb geleerd om dingen te accepteren zoals ze zijn, de behoefte om het allemaal te kunnen verklaren heb ik achter me gelaten, want soms kun je werkelijk kortsluiting krijgen zonder dat het antwoord zich presenteert… en dat voelt alweer een stukje rustiger, want ik heb het volste vertrouwen dat hetgeen ik moet weten zich aan mij toont op het juiste tijdstip en ik heb ervaren dat iedere disbalans zich ook op het juiste moment balanceert door overgave aan het leven. We zijn niet alleen, voor alles wordt gezorgd!

https://www.personalsoulscript.com

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/PraktijkMarquesa/?ref=hl