Verhalen 2

Het leven zit mooi in elkaar. Juist in deze tijd weten veel mensen niet meer wat de werkelijke rede is van hun komst op aarde. Gewoonweg omdat ze afgeleid worden door allerlei aantrekkelijke, buiten zichzelf geplaatste zaken die gericht zijn op het bevredigen van het ego. Uiteindelijk werken deze buiten jezelf geplaatste zaken slechts even bevredigend en moet er al gauw een overtreffende trap gevonden worden, om dit bevredigende gevoel weer op te kunnen wekken. Dat, terwijl het leven ten diepste gaat over de ontwikkeling van wijsheidskennis en onvoorwaardelijke liefde.
Wanneer je jouw tweelingziel ontmoet, word je door de kosmos bewust gemaakt om mee te gaan in het transformatieproces. Het transformatieproces waarin je die wijsheidskennis en onvoorwaardelijke liefde in jezelf tot ontwikkeling mag laten komen. In dit proces word je uitgedaagd om jouw bewustzijnsveld te verbreden. Je krijgt gedurende de transformatie een andere manier van waarnemen, waarbij je langzaamaan een ander levensinzicht krijgt en je je bewust wordt van de wijze waarin de kosmische krachten richtinggevend zijn. In dit proces ga je steeds beter de relatie waarnemen tussen jouwzelf en die andere werkelijkheid.
Deze transformatie vindt plaats in jezelf, door vanuit de ratio te zakken naar je gevoel. Het is jouw ziel die richting aangeeft, waarbij de ziel als innerlijk kompas fungeert. Het is een innerlijk weten. Op het moment dat je in staat bent om naar jouw ziel te luisteren en te handelen, zal je zien dat jouw ziel op een subtiele wijze signalen geeft om jou te bevestigen dat je verbonden bent met dit innerlijk weten. Je kan bijvoorbeeld kippenvel krijgen, traanogen, of er komt een liefdevolle energie vrij. Hoe beter je afgestemd bent op dit innerlijk weten, hoe meer je verbonden bent met de stroom van jouw leven.
In ieder leven moet je bepaalde fases doorlopen om uiteindelijk bij je bestemming uit te komen. Je begint bij punt A en eindigt uiteindelijk bij punt Z. Alle tussenliggende fases zijn belangrijk en nodig om bij punt Z uit te kunnen komen. De mens is geneigd om deze route van zichzelf te kunnen beheersen en te controleren. Echter, als je zou weten welke route er gelopen moet worden om uiteindelijk bij Z uit te komen, zou je in een passieve modus kunnen raken en zo jouw persoonlijke levenslessen niet doorlopen. Jij weet immers dat je toch uiteindelijk bij punt Z gaat uitkomen. Het is daarom niet voor niets dat we afgedekt zijn met een liefdevol filter, zodat we beschermt worden tegen deze informatie.
Zodra je, in het transformatieproces, steeds meer de verbinding maakt met jouw ziel, word je je bewust dat je geleid wordt door het kosmisch bewustzijn. Je leert in dit proces los te laten, te vertrouwen op de kosmos en je over te geven aan de kosmische trilling, ook al weet je niet precies welke route er gelopen wordt. Tijdens dit proces mag je steeds vaker een kijkje nemen voorbij dit liefdevolle filter en ervaar je steeds meer rust.
In bovenstaande vraag wordt er vanuit de ratio aangegeven, aan welke verwachting voldaan dient te worden in het tweelingzielenproces wanneer de wederhelft onbewust blijkt te zijn en wordt het mogelijk als afwijzing naar zichzelf gezien als er toch contact wordt gelegd. Het geen contact zoeken probeer je op deze wijze te beheersen.
Ieder tweelingzielenproces loopt anders, dus ook ieder tweelingzielenproces waarbij één van beide nog onbewust blijkt te zijn. Er is geen sprake van overeenkomstige regels, die van buitenaf opgelegd zijn. Wanneer jij jezelf overtuigt dat je moet afwachten totdat de onbewuste wederhelft zijn proces heeft doorlopen en dat de kosmos jullie uiteindelijk dan weer bij elkaar brengt, zal het proces wellicht onnodig lang duren omdat je daarmee in de passieve modus terecht komt. Je richt je focus daarmee onbewust naar de ander, omdat je energie gericht is op het geen contact zoeken en ondertussen hoop je dat jouw wederhelft een beetje opschiet met zijn proces. Deze passieve modus, waarbij je de verantwoordelijkheid buiten jezelf richt, mag omgezet worden naar in je verantwoordelijkheid staan!
De uitdaging is te onderzoeken bij jezelf welke actie jij mag ondernemen om jouw proces te doorlopen, ongeacht hoe jouw wederhelft hier op reageert. Door verbinding te maken met die diepere laag in jou, voel en weet je welke stappen ondernomen mogen worden. Door contact te leggen met deze onderstroom van het innerlijk weten en dus aan te haken met de stroom van jouw leven, zal je zien dat deze stap jou energie geeft en dat de kosmos jou niet alleen bevestigt dat het de juiste stap is, de kosmos zal je wellicht zelfs kansen aanreiken om deze stap te kunnen zetten. Je stemt je dan als het ware af op jouw persoonlijke drive om je te ontwikkelen en legt daarmee de focus op jezelf, zonder enige verwachtingen van jouw wederhelft.
Mogelijk is het voor jou juist wel nodig om contact te leggen, om zo bepaalde onverwerkte stukken in jezelf te helen. Gedurende het transformatieproces leer je dan ook het onderscheid te maken tussen de ander naar je toe halen om de situatie te beheersen vanuit de ratio en te voelen hoe je meegevoerd wordt met jouw onderstroom vanuit het innerlijk weten en op deze wijze contact te leggen met jouw wedehelft. In je leven gaat het immers om jouw transformatieproces, waarin jij leert te luisteren naar jouw zielsverlangen.

Bron: Diana Rozemeijer. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.

Iemand stelde mij de volgende vraag die ik graag in onderstaande tekst wil beantwoorden:
Ik denk dat ik mijn tweelingziel ontmoet heb, omdat er in onze relatie een continu aantrekken en afstoten gaande is. Mijn vraag is dan ook: Hoe weet je nou zo zeker dat er sprake is van een tweelingzielenrelatie?

In een tweelingzielenrelatie zijn er meer signalen, dan alleen het aantrekken en afstoten, die je wijzen op deze bijzondere connectie.
Wanneer er sprake is van aantrekken en afstoten kan het mogelijk om bindings- en/of verlatingsangst gaan binnen een relatie. Wat is nou bindings- en verlatingsangst? Bij bindings- en verlatingsangst speelt de wijze waarop je hebt leren hechten aan je directe omgeving een rol in je leven. Dit hechten is ontstaan door de manier van inspelen op jouw gevoelens en behoeftes in je vroege jeugd. Bij bindingsangst heb je geleerd om gevoelens en behoeftes niet teveel te uiten omdat dat niet gewaardeerd werd. In een latere relatie kan dat leiden tot het vermijden van situaties die teveel gevoelens oproepen. Je neemt dan afstand als anderen te dicht bij komen. Bij verlatingsangst heb je geleerd hard te moeten vechten om een beetje aandacht en liefde te krijgen van de directe omgeving. In een latere relatie kan dat leiden tot het continu bevestiging zoeken buiten jezelf. Je hebt dan de neiging om anderen bij je te willen houden.
Ook in de tweelingzielenrelatie is bindings- en/of verlatingsangst een onderdeel van het proces. Juist door de hevigheid van de overweldigende liefde die je voelt voor jouw wederhelft, worden alle kindstukken uitvergroot gespiegeld aan elkaar. Deze aangeleerde onverwerkte stukken vanuit de ego overtuigingen mogen in een tweelingzielenrelatie geheeld worden. Onderzoek bij jezelf welk patroon zichtbaar is binnen jullie relatie en welke rol jij hierin speelt. Daag jezelf vervolgens uit om voorbij te gaan aan deze overtuigingen en juist wel te doen wat jou zo angstig maakt. Vind je het bijvoorbeeld spannend om je kwetsbaar op te stellen en je gevoelens uit te spreken naar je wederhelft? Of vind je het juist enorm spannend om de ander een tijdje los te laten en de liefde eerst in jezelf te ontdekken? Door voorbij deze angst te stappen, ga je voorbij ego om zo een zetje in bewustzijn te krijgen. De meest prachtige energie komt vrij, zodra je de verantwoordelijkheid naar jezelf toetrekt en tot actie komt. Hoe heerlijk is dat?!
Naast het aantrekken en afstoten kenmerkt de tweelingziel liefde zich ook doordat het een liefde is die voorbij gaat aan de aardse werkelijkheid. Het is een spirituele liefde, door de ontmoeting word je je bewust gemaakt dat er meer is tussen hemel en aarde. Je mag in deze relatie geleidelijk aan een ‘kijkje nemen’ in een werkelijkheid die voor sommige anderen nog gesloten is. In deze bewustwording opent je hart langzaamaan en mag je je oude ego overtuigingen loslaten. Kortom, je wereldbeeld verandert omdat je steeds meer bewust gemaakt wordt door de kosmos en je diepere innerlijke zelf hoe de wereld er werkelijk uitziet. In dit transformatieproces val je van de ene verbazing in de andere. Hoe meer je contact maakt met je hart, hoe meer je waarneemt en hoe mooier je de gebeurtenissen ervaart. Je kan dus wel stellen dat de tweelingzielenrelatie een op een gaat met het transformatieproces.
Welke spirituele werkelijkheid ervaar je dan na een tweelingzielenontmoeting? Er zijn diverse ervaringen mogelijk na de tweelingzielenontmoeting, die jou bewust maken van die andere werkelijkheid. Zo kenmerkt een tweelingzielenrelatie zich bijvoorbeeld doordat het een energetische liefde is die voorbij ruimte en tijd gaat. Zo voel je dat de energiefrequentie omhoog gaat zodra jullie contact maken met elkaar. De energie die vrijkomt, is niet te vergelijken met welk ander aards gevoel dan ook. Het is een overtreffende trap en is het meest te vergelijken met een allesomvattende liefde in combinatie met het tienvoudige van een hoogtepunt na een aardse samensmelting, wat door heel je lichaam en daarbuiten gevoeld wordt en zelfs in elkaar overgaat, waardoor grenzen vervagen. De energie is zo overstijgend dat het voorbij gaat aan het fysieke.
Daarnaast komen er bijvoorbeeld vormen van synchroniciteit binnen de tweelingzielenrelatie voor, die voorbij gaan aan causale verbanden. Mogelijk worden vormen van synchroniciteit opgestart vlak voor de ontmoeting met jouw tweelingziel en wordt op deze wijze duidelijk gemaakt, dat er iets bijzonders staat te gebeuren en waarin de kosmos jou zelfs leidt naar jouw tweelingziel. Alsof de kosmos je even wakker schud met de woorden ‘let op’. Ook in de periodes dat je ego overtuigingen naar boven komen en je bijvoorbeeld even niet meer zo in deze liefde geloofd, word je door de kosmos gewezen op jullie bijzondere connectie. Als je een keer de naam van jouw geliefde voorbij ziet komen als je aan hem of haar denkt is toevallig. Komt de naam van jouw geliefde een keer of acht voorbij binnen enkele uren, dan kan je stellen dat deze toevalligheid wel verbazingwekkend genoemd kan worden.
In iedere tweelingzielenrelatie komen weer andere spirituele ervaringen voor die jou op deze bijzondere connectie wijzen. Gedurende het tweelingzielenproces wordt dan ook steeds duidelijker, hoe belangrijk deze ontmoeting voor jou is (geweest). De ontmoeting was niet alleen voorbestemd, jij bent door deze ontmoeting bewust gemaakt van de noodzaak om jouw innerlijk potentieel tot ontwikkeling te laten komen en je weet dat deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het transformatieproces wereldwijd.

Bron: Anoniem. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.