Verhalen 1

Kan je jouw hart openzetten voor een aardse relatie als je je tweelingziel ontmoet hebt?

De ziel verlangt naar ervaringen in het leven, waarbij elke ervaring goed is voor jouw persoonlijk ontwikkeling omdat jij gewoonweg datgene aantrekt wat je op dat moment nodig hebt.
Rond de tweelingzielenherkenning wordt het transformatieproces opgestart. In dit proces, waarin je steeds dichter bij je natuurlijke staat van zijn terecht komt, zal je energiefrequentie hoger worden. Doordat jij deze energietrilling uitzendt naar jouw omgeving, trek je juist de mensen en situaties aan die jou verder kunnen begeleiden in het proces naar heelheid.
Deze trillingsfrequenties worden in de wetenschap aangeduid met de term; submanifeste zijnsorde. Er bestaan dus verschillende lagen van ‘zijn’ met afnemende of toenemende trillingsfrequenties. Dat is ook de rede dat je gedurende jouw proces sommige mensen zal loslaten, omdat je elkaar gewoonweg niet meer verstaat en deze relatie jou belemmert in jouw groei. Andere mensen trek je daarentegen juist aan, omdat je je door hen wel begrepen voelt en je in deze relatie gestimuleerd wordt in je ontwikkeling.
In het transformatieproces is de tweelingzielenrelatie uitermate geschikt om onverwerkte stukken uit dit leven en alle karmische stukken uit vorige levens te spiegelen, waardoor je langzaamaan groeit naar een zekere staat van verlichting. Het komt zelden voor dat je je tweelingziel ontmoet in een leven. Je mag dus wel stellen dat deze ontmoeting om een bijzondere rede heeft plaatsgevonden en dat het thema in jouw leven wellicht het oplossen van onverwerkte stukken en groeien naar heelheid zal zijn.
Je kan jezelf dan ook afvragen welke situatie het meest ideaal voor jou zou zijn om jouw onverwerkte stukken op te lossen. Dat kan bij iedereen op een andere wijze gebeuren en is afhankelijk van welke stukken aandacht mogen krijgen. Bij de één is het juist nodig om een tijdje alleen te zijn en zo bijvoorbeeld een deel van de mannelijke energie zoals ondernemerschap tot ontwikkeling te laten komen. Bij de ander is juist de spiegel in een aardse relatie nodig om bijvoorbeeld een deel van de vrouwelijke energie zoals zorgzaamheid tot ontwikkeling te laten komen.
Het kan zijn dat je (een tijdje) gezamenlijk mag oplopen met je tweelingziel. Je wordt dan dusdanig gespiegeld, dat de meest pijnlijke stukken omhoog gehaald worden. Mogelijk laat je elkaar vervolgens ook weer voor langere of kortere tijd los.
Soms komt er tijdelijk een zielsverwant op je pad, waardoor je op een veilige manier jouw huwelijk los kan laten wanneer deze niet meer bevredigend is en als een tweelingzielenrelatie nog te confronterend blijkt te zijn. Mogelijk worden in deze relatie dezelfde onverwerkte stukken gespiegeld als in je huwelijk of zullen nieuwe stukken gespiegeld worden.
Het komt voor dat vrouwen in de ‘wachtstand’ blijven als hun tweelingziel onbewust is of in de ontkenning zit. In deze wachtstand houden ze hun focus op de mannelijke tweelingziel gericht en besluiten ze niet open te staan voor een andere relatie, omdat deze relatie ‘in het niet’ valt bij een tweelingzielenrelatie. Hoewel andere relaties op geen enkele wijze te vergelijken zijn met een tweelingzielenrelatie, kan ook deze aardse relatie erg bevredigend zijn en jou helpen in jouw proces naar heelheid.
Voor iedere tweelingziel geldt dan ook welke onverwerkte stukken aandacht mogen krijgen en wat hier voor nodig is. Richt daarom de focus op jezelf om te onderzoeken wat er precies geheeld mag worden en voel in alle openheid wat bij jou past. Op deze wijze zet je jezelf open voor de ingevingen van de kosmos en trek je aan wat jij op dat moment nodig hebt. Mogelijk komt er een zielsverwant op jouw pad die je verder kan helpen, wellicht is het juist niet de bedoeling om een andere relatie aan te gaan. Jij weet het beste wat bij jou past.
Helaas zal het proces onnodig lang duren, zolang je de focus op de mannelijke tweelingziel blijft richten terwijl hij onbewust is. Deze passieve wachtstand is dan een hard leerproces. Je doet hierin niet alleen jezelf te kort, het is ook nog eens een lijdensweg waarin de eventuele samenkomst langer op zich laat wachten. Wees je bewust van het feit dat je verlangt naar eenheid en dat je deze eenheid in jezelf kan vinden! Geef jezelf alle aandacht zodat jij in sneltreinvaart jouw stukken kan helen en waardoor je de mannelijke tweelingzielenhelft meeneemt naar een hogere energiefrequentie. Want ook al zijn jullie fysiek gescheiden van elkaar en is jouw tweelingziel niet bewust van jullie bijzondere connectie, vooral in de slaap vindt er een energieoverdracht plaats waardoor jullie elkaar in balans houden.

Bron: Anoniem. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.

Hoe kan het zijn dat er zoveel jaloezie heerst in zowel mijn omgeving als die van mijn tweelingziel op onze bijzondere connectie?

Volgens mij komen diverse vormen van jaloezie voor bij de tweelingzielenrelatie.
Allereerst ziet de omgeving jou veranderen na de ontmoeting met je tweelingziel, waarbij je steeds meer je eigen hartsverlangen gaat volgen. In eerste instantie begrijpt jouw omgeving niet waarom jij in één keer zoveel andere keuzes maakt, omdat ze begrip proberen te tonen vanuit hun oude aangeleerde overtuigingen. Vanuit deze overtuigingen kunnen ze jouw pad in eerste instantie niet meer rijmen. Zodra ze zien dat je, door het volgen van je hartsverlangen, jezelf in je kracht zet, ontstaat er een vorm van jaloezie. Want uiteindelijk wil iedereen wel graag luisteren naar wat zijn gevoel hem ingeeft, maar onderdrukken dit gevoel vanwege allerlei ‘beren op de weg’. Wat ze echter (nog) niet kunnen waarnemen, is dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw eigen creaties. Terwijl de omgeving vanuit slachtofferschap allerlei redenen buiten zichzelf aanwijzen waarom ze niet het pad volgen dat ze het liefste zouden willen volgen, buigt de bewuste tweelingziel dit om door de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken en juist wel te doen wat hij het liefste wil. Hoewel de mensen uit de omgeving jaloers kunnen zijn op het transformatieproces dat ze waarnemen bij de tweelingziel, moeten ze zich ook beseffen dat de tweelingziel niet anders kan dan dit proces te volgen. Want zodra de tweelingziel zich verzet tegen dit transformatieproces, krijgt hij te maken met pijnlijke onverwerkte stukken vanuit het ego. Het is alsof je in een weeën storm terecht komt bij een tweelingzielenrelatie. Je weet (innerlijk) dat er uiteindelijk iets moois uit voortkomt, waarbij verzet alleen maar pijnlijker wordt en aanvaarding en meegaan met de flow zorgt voor het versnellen van het proces. Hoe meer onverwerkte stukken verwerkt zijn, hoe meer je letterlijk in het licht komt te staan. Het is ook niet zo gek dat tweelingzielen gedurende het proces steeds jonger lijken, doordat ze letterlijk ballast uit hun rugzak hebben geloosd.
Daarnaast voelt de omgeving (on)bewust aan hoe bijzonder deze tweelingzielenconnectie is en zouden ze het liefste een soortgelijke relatie willen hebben. Tijdens de wederzijdse (on)bewuste herkenning van tweelingzielen ontstaan er chakrakoorden tussen hen, van een zeer bijzondere onbreekbare samenstelling, die niet te vergelijken zijn met de chakrakoorden die ontstaan in een aardse relatie. Hoewel je mogelijk zelfs fysiek gescheiden bent van elkaar, lijkt het voor de omgeving alsof je samen in een onbereikbare bubbel zit. Op aards niveau ben je bereikbaar voor je omgeving, voorbij het fysieke heb je iets unieks met elkaar. Vormen van jaloezie door de omgeving kan er dan ook naar boven komen. Mogelijk verlangen ze ook naar een dergelijke relatie met een van beide tweelingzielen of naar een dergelijke relatie met een eigen tweelingziel. Helaas kan je deze connectie op geen enkele wijze forceren en is het iets wat de tweelingziel lijkt te overkomen. Soms wordt er dan ook door de omgeving van de tweelingzielen pogingen ondernomen om de samenkomst te laten mislukken, door bijvoorbeeld verkeerde adviezen te geven of negatieve uitspraken te doen over de andere tweelingzielenhelft. Deze personen projecteren in wezen hun eigen overtuigingen van afwijzing op de tweelingzielenhelft. De tweelingziel wordt hierin dan ook uitgedaagd om te voelen of hetgeen gezegd wordt, resoneert met het hart. Weet dat het onmogelijk is om tweelingzielen werkelijk van elkaar te scheiden en dat de omgeving deze bijzondere connectie dienen te accepteren. Op zoek gaan naar een eigen tweelingziel heeft geen enkele zin en zal uiteindelijk op een teleurstelling uitlopen. Want als jij vanuit hoop een tweelingziel projecteert op een persoon die dit niet kan waarmaken, zal het een pijnlijke situatie worden voor beide partijen. Onderzoek bij jezelf waar dit verlangen vandaan komt. Zou het zo kunnen zijn, dat je verlangt naar een volmaakte eenheid die je bij de tweelingzielenrelatie waarneemt? Weet dan dat je deze eenheid in jezelf kan vinden, door jouw onverwerkte stukken aandacht te geven en tot ontwikkeling te laten komen! Wees je bewust van het feit dat een tweelingzielenrelatie enorm geromantiseerd wordt, terwijl je in deze relatie juist geconfronteerd wordt met zeer grote uitdagingen.
Tweelingzielen voelen (on)bewust aan dat hun ontmoeting heeft plaatsgevonden om een bijzondere rede. Door hun speciale connectie zetten ze elkaar aan tot creatie, waarbij kundalini energie een belangrijke rol speelt. Deze kundalini energie zet bij de eerste herkenning het transformatieproces in gang en blijft een belangrijke rol spelen in de tweelingzielenrelatie. De energie is door de bewuste tweelingziel voelbaar bij ieder contact (ook op afstand!) en heeft tevens een bijzondere uitwerking op de omgeving. Tweelingzielen kunnen dan ook samen de energiefrequentie van een ruimte verhogen, zodat deze ruimte liefdevoller aanvoelt. Door de onderlinge wisselwerking wordt het tweelingzielenpaar dan letterlijk in het licht gezet, waardoor ze mogelijk alle aandacht naar zich toetrekken wat jaloezie tot gevolg kan hebben als je zelf graag in het middelpunt staat. Deze energie is zo krachtig, dat er wel gezegd wordt dat de gezamenlijke creatie van tweelingzielen staat voor 1+1=3. Bovendien hebben tweelingzielen aan een half woord genoeg en gaat de interactie tussen beiden behoorlijk snel. Als tweelingzielen besluiten om samen te werken, kunnen ze daardoor succesvol worden. Zelfs als één tweelingzielenhelft (nog) niet besluit om zijn hartsverlangen te volgen is, door de bijzondere connectie, de creatie van de andere tweelingzielenhelft al meer dan 1. Je kunt je voorstellen dat de creaties die ontstaan vanuit het hart tevens jaloezie teweeg kan brengen als je zelf niet weet hoe gehoor te geven aan deze uitnodiging. Want hoe mooi zijn de ingevingen die je van de kosmos mag ontvangen, door je hart te openen!

Bron: Anoniem. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.

Ik heb de volgende vraag ontvangen van een zeer lieve en zorgzame ziel!
Ik heb mijn tweelingziel ontmoet. In onze relatie is er een continue aantrekken en afstoten gaande. Hoewel ik voel dat mijn tweelingziel werkelijk om mij geeft, hoor ik dat hij er ook andere seksuele relaties op na houdt. Toch komt hij steeds bij mij terug. Is hier sprake van lust, of beteken ik meer voor hem?

Naast de verantwoordelijke mannelijke tweelingziel, bestaat er een tweede type mannelijke tweelingziel.
Dit is de man die niet meer zo in de liefde gelooft, vanwege allerlei onverwerkte stukken, en zijn waardering daardoor zoekt bij talloze anderen wat zich kan uiten in vele seksuele relaties.
Eigenlijk is deze mannelijke tweelingziel op zoek naar liefde en aandacht en omdat hij niet weet hoe hij zelfliefde naar boven kan halen en zich hieraan mag overgeven, gaat hij ‘op jacht’.
Als hij dan zijn tweelingziel ontmoet, schrikt hij zo van het overweldigende gevoel dat er voor haar naar boven komt dat het onmogelijk lijkt dat zij hetzelfde voor hem voelt.
Vanwege de overtuiging het niet waard te zijn om zoveel van te houden, neemt hij zichzelf in bescherming door weg te lopen.Deze man is namelijk doodsbang om de controle los te laten en zich over te geven aan deze bijzondere liefde!
De mannelijke tweelingzielenhelft zoekt vervolgens een zekere bevrediging die de leegte en pijn van de onverwerkte stukken in hemzelf kan vullen, door een situatie op te zoeken die hij onder controle kan houden en waarin hij zich wel veilig voelt.
Al vanaf jonge leeftijd worden mannen aangeleerd om hun vrouwelijke energie te onderdrukken, deze kwetsbare kant wordt als het ware meteen de kop in gedrukt. Daardoor verliezen ze het contact met dat deel in zichzelf. Als ze ook nog teleurgesteld zijn in welke vorm van liefde dan ook buiten zichzelf, ontstaat er een vorm van bindingsangst.
Door het onderdrukken van deze vrouwelijke energie in zichzelf, dus eigenlijk het afsluiten van gevoelens, zijn ze makkelijker in staat om seks los te koppelen van de emotionele band met de ander.
Uiteindelijk werkt deze seks slechts even bevredigend en is er continu herhaling nodig om dit fijne gevoel weer op te roepen.
Vrouwen zijn gedurende lange tijd onderdrukt en ongelijk behandeld geweest door mannen. Ook in deze tijd worden vrouwen nog veelal behandeld als lustobject door mannen die in hun oude ego overtuigingen blijven hangen.
Eigenlijk spiegelen wij, door jarenlange inprenting van overtuigingen, de wonden en emotionele pijnen op elkaar. Wij zijn als het ware weggedreven van onze natuurlijke staat van beleven van onze seksualiteit. Dat terwijl in onze seksualiteit de sleutel tot eenheid en onvoorwaardelijke liefde ligt verborgen.
In welke relatie kunnen deze oude collectieve onverwerkte stukken beter uitgewerkt worden, dan in een tweelingzielenrelatie!
Wanneer de mannelijke tweelingzielenhelft er meerdere seksuele relaties op na houdt binnen een tweelingzielenrelatie, kan dit zeer pijnlijk zijn voor de vrouwelijke tweelingzielenhelft. Mogelijk voelt ze dat haar wederhelft het bed deelt met een ander, terwijl hij dit ontkent! Mogelijk neemt ze dan, vanwege hun bijzondere connectie, zelfs waar dat de seksuele ervaring gecentreerd ligt in de onderbuik en dat er van een hartverbinding geen sprake is.
Voor de vrouwelijke tweelingzielenhelft ligt er dan ook een bijzondere uitdaging om de mannelijke tweelingzielenhelft te begeleiden naar zijn hart en zijn onverwerkte stukken te spiegelen, om zo de oude overtuigingen vanuit het ego om te zetten naar een nieuw bewustzijn.
Deze vrouw trekt vanuit haar kracht de verantwoordelijkheid naar zich toe om deze ongelijkwaardige behandeling ongedaan te maken, door duidelijk grenzen aan te geven vanuit haar vrouwelijke energie en hem tevens uit te dagen om ook naar zijn gevoel te gaan. Want onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat je over je grenzen laat gaan!
Ze kan zichzelf de volgende vragen stellen: Welke onderliggende overtuigingen liggen ten grondslag aan het feit dat hij over mijn grenzen mag gaan? Wat doet het met mij dat hij over mijn grenzen heen gaat? Hoe voelt de pijn, waar voel ik de pijn. Zodra je deze pijn doorvoelt, heel je de onverwerkte stukken in jezelf. Hoe zou je vervolgens behandeld willen worden? Spreek je gevoelens uit en laat zien wat je waard bent!
Op deze wijze leer je de mannelijke tweelingziel dat het jagen op vrouwen niets anders is dan afleiding en vluchten voor hetgeen er van binnen gevoeld wordt, namelijk onverwerkte pijn.
Als beide tweelingzielen de onverwerkte pijnlijke stukken helen rondom de onderlinge afhankelijkheid binnen seksualiteit, groeit bewustwording en ga je samen naar een evenwichtig versmelten in eenheid toe.

Bron: Anoniem. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.

Graag wil ik met jullie mijn verhaal met delen. Ik heb mijn tweelingziel leren kennen via een chatprogramma. Ik was toen nog getrouwd, maar er was al het één en ander gaande binnen mijn huwelijk. Ik zat al geruime tijd niet lekker in mijn vel. Ik was op zoek naar iets wat ik nog niet kon bevatten. Was het liefde wat ik miste, seks of een combinatie van beide? Ik wist het niet. Het seksuele stuk in mijn huwelijk stroomde niet echt en ik kreeg steeds meer het verlangen dit met een ander te delen, wat uiteindelijk ook gebeurde. Ik kan niet zeggen dat ik op zoek was naar puur alleen een oppervlakkig ervaring, er zat meer achter.

Uiteindelijk gebeurde het toch dat ik in het bed belandde met iemand die ik wat beter kende en ook zij zat niet lekker in haar vel zat en was op zoek naar meer. Het was de moeder van een vriend van mijn zoon. Tóch bleef ik ook na die ervaring op zoek, de onrust bleef en via een chatprogramma op mijn telefoon kwam ik in contact met (wat ik nu weet) mijn tweelingziel. Dit gebeurde rond november of december 2013, het moet rond die periode zijn geweest. Dit voelde meteen anders, ik opende snel en de gespreken gingen al vrij snel over persoonlijke dingen. We voelde elkaar feilloos aan. Er werden foto’s en adressen uitgewisseld. Mijn tweelingziel zat in een lastig huwelijk. Dit was haar derde huwelijk en ze had al twee, zeer nare huwelijken achter de rug. De gesprekken gingen steeds dieper en het ging over van alles en nog wat, het klikte op alle fronten. Uiteindelijk volgde er natuurlijk verschillende ontmoetingen en ik zal de eerste ontmoeting nóóit vergeten. Die sloeg in als een bom! Zo mooi…de tijd stond even stil.

Voor haar was het meteen duidelijk dat ik haar tweelingziel was. Ze sprak dit ook naar mij uit, maar ik deed er niets mee. Het bekende aantrekken en afstoten kwam ook bij ons om de hoek kijken en dit ging gepaard met heftige emoties. Loslaten ging niet en de pijn was hevig. Ondertussen werd ik in mijn huwelijk geconfronteerd met iets wat leidde tot het vertellen van de waarheid. Ik was vreemd gegaan en na die bekentenis nam ik, heel apart, mijn Twin in bescherming. Waarom ik dat deed weet ik nog steeds niet. De situatie thuis was inmiddels onhoudbaar geworden en ik besloot het huis uit te gaan. Ik ben toen naar mij Twin gegaan.

In het begin voelde het goed, maar toch klopte er iets niet. Zij voelde dat we er nog niet klaar voor waren om samen te zijn. Het voelde niet goed. Ik had niet direct voor haar gekozen, het was door omstandigheden gebeurd. Ik koos in haar ogen niet onvoorwaardelijk voor haar. Daarnaast wist ik ook nog niet hoe ik om moest gaan met de thuissituatie. Uiteindelijk heeft zij besloten om uit elkaar te gaan.

Mijn wereld stortte in! Alles viel weg en ik wist niet wat me overkwam op dat moment. Gevoelens waarvan ik niet wist dat ik ze had, kwamen in rap tempo overweldigend in me los. Verdriet, onbegrip, woede, noem het maar op. Echt alles! Ik ben echt weken van het padje af geweest. Eén ding was wel duidelijk, ik moest scheiden, want mijn gevoelens waren zo intens, dit had ik in mijn huwelijk nog nooit eerder gevoeld. Ik had al die tijd in een soort van bel geleefd en ik realiseerde mij dat ik al die tijd nooit écht mezelf ben geweest. Mijn tweelingziel ging direct een andere relatie in. Ook dát veroorzaakte nog eens extra veel pijn. Ze zegt dat het goed voelt en dat ze het naar haar zin heeft. Maar ik heb sterk het vermoeden dat het haar min of meer is opgelegd, door haar ex en haar kinderen. Die zeggen dat ze beter verdient. De mensen die dit lezen snappen wat ik bedoel.

Ik ben nog steeds bezig met het verwerken van de scheiding, met name naar mijn kinderen toe vindt ik het heel vervelend. Maar ik kan mijzelf niet langer voor de gek houden. Ik ben na de loslaten van mijn Twin veel gaan lezen en opzoeken. Ben achter veel dingen gekomen en heb daar ook een bevestiging en vrede in gevonden. Ik heb nog steeds af en toe contact met mijn Twin, maar het wordt minder. Tegenstrijdig ook, want alhoewel het contact minder wordt, voel ik haar steeds meer.

Nu we een paar maanden verder zijn begint het te slijten. Ik heb ondertussen veel geleerd over tweelingzielen, en mijn rust gevonden, snap het allemaal en heb ook veel oud karma opgeruimd. Ik ben de scheiding aan het afronden en daarna zie ik wel weer verder. Het proces loopt zoals het loopt en ik wacht het allemaal wel af. Ik leef mijn leven en verwacht niks. Mocht het zo zijn dat we tóch bij elkaar moeten komen dan gebeurd dat wel, daar heb ik vertrouwen in. Maar aan de andere kant houd ik er wel rekening mee dat dit misschien ook niet gebeurt. Maar natuurlijk blijf ik er op hopen en vertrouwen.

Bij deze mijn verhaal, een beetje beknopt, maar wel naar waarheid. Ik wens anderen tijdens dit proces veel sterkte, liefde en geluk toe.

Bron: Anoniem

Er kwam een bijzonder inspirerend verhaal bij mij terecht van een wijze ziel die zelf veel inzicht heeft in haar eigen tweelingzielenproces en inmiddels in een prachtige fase beland is. Haar tweelingzielenproces is namelijk o zo herkenbaar voor veel tweelingzielen en één van de meest moeilijke dilemma’s waar je tegen aan kan lopen!
Zij heeft haar tweelingziel ontmoet terwijl ze beiden in een andere relatie zaten en waarbij ook nog eens (kleine) kinderen betrokken waren.
Hoewel ze slechts enkele maanden contact hebben gehad met elkaar, gaat deze wijze ziel in sneltreinvaart door haar proces heen.
Inmiddels is ze blij en dankbaar dat ze dit pad mag bewandelen en hoopt ze dat ze hem genoeg geïnspireerd heeft haar daarin te volgen. Juist omdat ze hem gunt ook voor zijn hartsverlangen te kiezen en te ervaren hoe prachtig dit proces is!
Hoewel haar tweelingziel afstand genomen heeft en gekozen voor zijn gezin, vraagt ze zich af of hij net als zij de spiegels herkend heeft en of ze hem nog steeds energetisch steunt en inspireert.
In de maanden dat ze samen zijn geweest, heeft deze wijze ziel inzichten vanuit haar hogere zelf met haar tweelingziel gedeeld en dit zal zeker op onbewust niveau aangekomen zijn en doorwerken bij haar tweelingziel! Een herkenning van tweelingzielen vindt namelijk altijd (on)bewust plaats!
De wijze ziel heeft een prachtig visioen gehad, waarin ze werd gewezen op hun verbondenheid. Van tweelingzielen had ze toen nog niet gehoord. Ze vond het vooral heel erg voor beide aardse partners, dat ze gewezen werd op deze verbondenheid.
Er moet een zeker mate van ‘spirituele volwassenheid’ zijn, om je tweelingziel te kunnen herkennen als zodanig. Veelal zijn deze tweelingzielen oudere zielen die zich enorm verantwoordelijk kunnen voelen voor anderen, ook al gaat dit ten kosten van henzelf.
(On)bewust voelen tweelingzielen aan hoe bijzonder deze spirituele connectie met elkaar is en dat deze connectie niet te vergelijken is met hun aardse relatie, hoeveel ze (soms) ook houden van hun aardse partner.
Het is bijvoorbeeld toch bijzonder cru van de kosmos dat tweelingzielen samen energetisch kunnen versmelten, wat voorbij gaat aan elk aards gevoel, en je dat gevoel niet kan delen met de partner waarvoor je gekozen hebt? Vormen van jaloezie en schuldgevoelens kunnen dan ook binnen de aardse relatie naar bovenkomen.
Om in eerste instantie te vechten tegen de connectie met je tweelingziel is een bekend verschijnsel. Zeker, omdat de tweelingzielenontmoeting je lijkt te overkomen.
In veel gevallen zie je dat de mannelijke tweelingzielenhelft kiest voor het gezin vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Als er dan nog een kleine rondloopt, is de keuze snel gemaakt.
Hij voelt zich zo verantwoordelijk, dat hij liever zelf lijdt dan dat hij zijn gezin pijn moet doen. Jullie connectie ontkennen is dan de makkelijkste uitweg.
Wat hij echter vergeet, is dat een ongelukkige vader een andere energie overbrengt op het gezin dan een gelukkige vader. Als je tweelingziel dan ook nog probeert zijn hart te sluiten om jou niet meer te voelen, kan je je voorstellen wat voor harde les dit moet zijn voor hem en zijn directe omgeving. Want hoe kan hij dan nog liefde geven en ontvangen?
Uiteindelijk is dat dan ook een onhoudbare situatie en zit er niets anders op dan het proces te accepteren. Want hoe cru de kosmos hierin lijkt te zijn, je tweelingziel heeft zelf voor zowel zijn aardse relatie als voor de ontmoeting met jou gekozen.
In de aardse relatie is deze partner namelijk de perfecte persoon om veel onverwerkte stukken uit te werken, jullie ontmoeting is hier onderdeel van.
Ook de aardse partner wordt uitgedaagd mee te groeien. Een tweelingzielenontmoeting heeft namelijk invloed op alle personen uit de directe omgeving. Zij zijn min of meer genoodzaakt om mee te gaan in het proces.
Gun je tweelingziel en zijn partner dan ook alle tijd en ruimte om dit samen uit te werken, zodat ze beiden dichter bij hun innerlijke zelf kunnen groeien. Het innerlijke zelf dat jij al lang bij je tweelingziel hebt waargenomen en waar jij zo zielsveel van houdt!
Zo leert jouw tweelingziel en zijn partner hoe ze van een voorwaardelijke relatie naar een onvoorwaardelijke relatie mogen groeien.
Binnen hun aardse relatie kunnen ze zichzelf bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: ‘Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om liefde te ontvangen van mijn aardse partner?’ en ‘Wat zou er gebeuren als ik niet meer aan deze voorwaarden zou voldoen?’
Hoe meer je bewust wordt van de onderliggende overtuigingen, hoe meer je bewust wordt van het beklemmende gevoel van een voorwaardelijke relatie.
Als de aardse partner niet mee wil of kan groeien, zullen ze elkaar vanuit liefde loslaten. De taak om elkaar te spiegelen is dan afgerond.
Ook als je voelt, weet en ziet dat jouw tweelingziel in een relatie blijft hangen, vanwege allerlei overtuigingen behalve de liefde, is dit een onderdeel van zijn proces.
Jij weet hoe de kosmos meewerkt op het moment dat je alle ‘verwachtingen’ van de omgeving loslaat en je eigen hartsverlangen gaat volgen. Het gevoel van ‘tegen de stroom inzwemmen’ wordt direct omgezet naar ‘met de stroom meezwemmen’. Je wordt als het ware meteen ‘beloond’ voor het kiezen voor jeZELF, ongeacht wat de buitenwereld hiervan denkt!
Ik begrijp het gevoel hoezeer je dit jouw tweelingziel ook gunt, juist omdat je nu in een fase bent beland waarin je kan waarnemen hoe prachtig dit proces is.
Besef wel dat wanneer jouw tweelingziel de bewuste keuze voor zichzelf maakt, hij in de rollercoaster terecht komt die jij inmiddels grotendeels doorlopen hebt.
Enerzijds is dit proces prachtig, anderzijds krijg je in zeer korte tijd de grootste uitdagingen op je pad en daar moet je wel klaar voor zijn!
Daarom gaat iedere tweelingzielenhelft het transformatieproces aan op zijn eigen tempo.
Er komt een moment dat je je realiseert dat tijd geen rol speelt in het tweelingzielenproces en dat tijd een creatie is van het menselijk brein.
Ik zie bij deze wijze ziel, in de fase waarin ze inmiddels beland is, de afwisselende verschuiving tussen het ego en het hart gaan. Het ene moment de hoop samen te komen, vervolgens komt het vertrouwen op de kosmos naar boven.
Wees je bewust van deze fase en constateer dat het goed is zoals het momenteel gaat. Weet dat jouw ego grip probeert te krijgen op de situatie, door jou ervan te overtuigen dat jullie nog niet samen zijn. Neem het waar, zonder oordeel!
Zodra je nog dichter bij jezelf komt en de energiefrequentie hoger wordt, zal je ervaren dat jullie voorbij ruimte en tijd al samen zijn!

Bron: Sandra Vink. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.

Ik kreeg de volgende vraag door middel van een persoonlijk berichtje:
Een aantal jaren geleden ben ik als cliënt bij iemand in de dienstverlenende sector terechtgekomen en heb hem destijds als mijn tweelingziel herkend. Hoewel we inmiddels wat persoonlijker contact met elkaar hebben en mijn tweelingziel allerlei signalen geeft dat hij me leuk vindt, ontkent hij onze bijzondere connectie.

Vaak is er een rede vanuit bepaalde overtuigingen waarom tweelingzielen in eerste instantie niet tot elkaar kunnen komen en deze connectie zelfs ontkennen, terwijl de behoefte er wel is.
Het kan zijn dat één van beide (of allebei) in een andere relatie zit, het kan zijn dat één van beide (of allebei) niet meer zo in de liefde gelooft, het leeftijdsverschil kan ook een rede zijn. Kortom, jouw tweelingziel gaat jou juist niet geven wat jij van hem of haar verlangt. Dit heeft te maken met de ultieme spiegel die jouw tweelingziel jou voorhoudt, zodat jij gaat onderzoeken in jezelf waar dit verlangen vandaan komt. Als jij vanuit een zeker weten, de hartsverbinding en vanuit lichaamshouding kan opmaken dat de herkenning wederzijds moet zijn en je tweelingziel ontkent in alle toonaarden, kan dat enorm frustrerend werken.
In bovenstaande vraag komt overduidelijk het thema ‘rollen’ naar boven.
Het thema ‘rollen’ heb ik dan ook al meerdere keren gehoord bij een tweelingzielenrelatie. Deze situatie is lastig, omdat jouw tweelingziel vanuit zijn rol jou benadert, terwijl jij hem waarneemt voorbij die rol. Typerend voor de bewuste tweelingziel is, dat zij de ‘ego jassen’ waar kunnen nemen van hun wederhelft, maar dat zij ook als het ware er dwars doorheen kijken en de ander in zijn of haar volledigheid zien. Voor jou is die rol dan ook niets meer of minder dan een jas die je ten opzichte van elkaar aandoet. Kortom, je staat niet in dezelfde energiefrequentie tegenover elkaar.
Hoewel jouw tweelingziel (onbewust) voelt dat er een connectie is, wil hij zich vasthouden aan deze rol. Hij heeft er een gegronde rede voor vanuit zijn aangeleerde overtuigingen en wil zich houden aan zijn ‘professionaliteit’.
Welke overtuiging ligt hieraan ten grondslag? We komen hier bij een stukje normen en waarde terecht. Zowel binnen een organisatie zoals in bovenstaand voorbeeld, als in Nederland, hebben we te maken met een bepaald cultuur. Een cultuur waarbij normen en waarden gelden.
Een tweelingzielenrelatie laat zich echter niet inkaderen binnen deze normen en waarde. Dat is juist zo typerend voor de tweelingzielenrelatie! Een tweelingzielenrelatie daagt je dan ook uit om buiten deze opgelegde en aangeleerde normen en waarde te kijken. Je gaat als het ware voorbij aan alle overtuigingen vanuit ego, die momenteel gelden in de huidige maatschappij.
Een voorbeeld van deze overtuiging, waarbij ‘rollen’ duidelijk naar voren komt is:
In de psychologie, waarbij een afhankelijke (hiërarchische) relatie aan de orde is en deze relatie dreigt te veranderen in een ander soortige relatie, wordt dit als ‘overdracht’ beschouwd. Overdracht ontstaat wanneer onverwerkte gevoelens, wensen, behoeften en onverwerkte frustraties, die thuishoren in een eerdere (opvoedings-) relatie zoals een ouder, geprojecteerd worden op een ander persoon waar jij afhankelijk van bent. Eigenlijk is dit een onverwerkt stuk van jouw innerlijke kind dat geprojecteerd wordt op een, vanuit de ego gedachtegang, hiërarchisch ‘hogergeplaatst’ persoon.
In een tweelingzielenrelatie zie je in de ander juist vaak een grote gelijkenis met één van je ouders en spiegelt ook jouw tweelingziel onverwerkte kindstukken in jou. Dat is natuurlijk enorm verwarrend voor de tweelingziel die deze hiërarchische rol vertegenwoordigt. Aangeleerd is dat als hij reageert op dezelfde wijze als jij doet, hij voorbij gaat aan zijn rol ten opzichte van jou en daarmee in de tegenoverdracht komt.
Je kan je voorstellen dat dit voor jouw tweelingziel een enorm moeilijk dilemma is!
Het verschil tussen de (tegen)overdracht vanuit de psychologie en de tweelingzielenrelatie is echter dat de tweelingzielenrelatie voorbijgaat aan de aardse werkelijkheid, het is een spirituele/energetische relatie die zich niet in een hokje laat plaatsen.
Het moet dan ook een uitdaging voor jouw tweelingziel zijn om voorbij deze aangeleerde overtuiging te gaan kijken, die vanuit de gewenste normen en waarden opgelegd is. Dat terwijl de personen uit de directe omgeving van je tweelingziel, hem of haar wellicht zelfs aan deze normen en waarden weten te herinneren. Het is dan ook de kunst van je tweelingziel om vooral te leren luisteren naar zijn of haar eigen hart.
Daarnaast lees ik een zeker verlangen naar erkenning. Vaak zie ik dat de bewuste tweelingzielenhelft min of meer blijft hangen in deze fase, vanuit hoop dat de andere tweelingzielenhelft jou uiteindelijk erkent. Onderzoek in jezelf waar het verlangen vandaan komt, om door je tweelingziel erkend te worden. Hoe komt het bijvoorbeeld dat je niet gezien wordt door je tweelingziel? Welke onderliggende overtuigingen en overwerkte (kind)stukken komen bij jezelf naar boven dat je niet gezien mag worden? Hieraan mag gewerkt worden! Hoe maak je jezelf vervolgens zichtbaar?
Je gaat dan vanuit passiviteit, waarbij je al je energie en aandacht vanuit ego richt op je tweelingziel, naar activiteit. Je trekt als het ware de verantwoordelijkheid naar jezelf toe en gaat actief werken aan je eigen ongeheelde stukken. Je zal zien dat hoe meer jij deze ongeheelde stukken in jezelf oplost, hoe meer je naar heelheid groeit en hoe hoger je energiefrequentie zal worden. Door deze transformatie, zal het verlangen van ‘gezien worden’ afnemen en het vertrouwen dat jullie al samen zijn toenemen. Want voorbij ruimte en tijd zijn jullie al samen! Hoe hoger jouw energiefrequentie, hoe beter je dit kunt waarnemen. Je gaat dan van een afhankelijke connectie, naar een onafhankelijke connectie. En dat geeft enorme veel vrijheid!

Bron: Diana Rozemeijer. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.

Er werd mij door een mooie wijze ziel de volgende vraag gesteld:
Mijn tweelingziel en ik zijn aardse uitersten, daar waar ik mijn focus leg op het positieve, is mijn tweelingziel geneigd meer naar het negatieve te kijken. Het lijkt alsof ik steeds meer het aardse overstijg en hij steeds meer vanuit zijn ego gaat handelen. Alsof we een tegengestelde beweging maken. Hoe langer ik in de liefdevolle modus blijf, hoe meer angsten er geprojecteerd worden. Angsten als jaloezie en onzekerheid. Hoewel mijn liefde voor hem blijft, ga ik stuk op zijn ongenoegen die hij projecteert op mij en mij als schuldige aanwijst.

In bovenstaande vraag komt heel duidelijk naar voren, wat er nou precies gebeurt in een tweelingzielenproces.
In Nederland heerst vooral de mannelijke energie in onze maatschappij. Dat wil zeggen; we zijn naar buitengericht, structureel, handelen vanuit de ratio en noem maar op. Dat is wat jarenlang van ons verwacht werd. De vrouwelijke energie is al die tijd letterlijk onderdrukt geweest. Een voorbeeld van de angst/overtuiging vanuit het ego waardoor men wil vasthouden aan de mannelijke energie is; bang zijn om de controle los te laten. Door overgave maak je je ondergeschikt en raak je je vrijheid kwijt.
In het tweelingzielenproces gaat het er om dat we deze mannelijke- en vrouwelijke energie in onszelf verenigen. Tweelingzielen die dichter bij hun gevoel staan, gaan over het algemeen sneller door hun transformatieproces heen en hebben als het ware een voorsprong op de tweelingziel die verder van zijn/haar gevoelens verwijderd is. De tweelingzielenhelft die dus makkelijker bij deze vrouwelijke energie kan, zou de ander kunnen begeleiden in het proces naar heelheid. Zij/hij heeft als het ware de sleutel in handen. Het kan zijn dat het ego van de andere tweelingziel hiertegen vecht, het ego doet er namelijk alles aan om te overleven en probeert grip te houden op de situatie. Weet dat als jij in je kracht blijft staan en blijft handelen vanuit liefde, de ander benadert vanuit liefde en hem/haar stimuleert naar zijn gevoel te gaan, de ander uiteindelijk mee zal gaan in het proces. Ego tegen ego botst namelijk, maar ego krijgt geen grip als jij in je gevoel blijft staan. Omdat jij groeit naar heelheid, zal jouw energiefrequentie steeds hoger worden. Vanwege jullie verbondenheid, die voorbij ruimte en tijd gaat, trek je hem/haar mee in deze hogere energiefrequentie. Daardoor wordt het steeds lastiger voor het ego van je tweelingziel om zich tegen de overgave te verzetten.
Wat ik ook in dit verhaal lees, is dat ze zich beiden geraakt voelen door de ander en daarom maar afstand nemen om zichzelf in bescherming te nemen. Dat terwijl ze het liefst samen willen zijn!
Enerzijds is er die bijzonder hartsverbinding die ze naar elkaar toe trekt, anderzijds zijn er de ego lagen die afstand creëren door de onderliggende emoties. Je kan je dan ook afvragen, wat jou precies raakt in de projecties van de ander? Welke onderliggende overtuigingen komen hier naar boven?
In het tweelingzielenproces ga je je steeds minder bezig houden met wat anderen van jou vinden en wie kan jou deze les beter voorspiegelen dan jouw tweelingziel! Hoe meer ego lagen afgepeld worden, hoe minder gevoelig je bent voor oordelen van anderen. Je leeft en handelt steeds minder volgens de verwachtingen van anderen en komt daardoor steeds dichter bij jezelf. Dichter bij je natuurlijke staat van zijn! En ook, hoe meer je observator kunt zijn in een situatie, hoe minder je de situatie doortrekt naar de relatie met jou.
Hoe doe je dat eigenlijk? Onderzoek naar wat er met jou gebeurt als je je geraakt voelt. Sluit je bijvoorbeeld je pijn af door in je hoofd te gaan zitten? Schiet je in je emotie/verdediging zoals boosheid of verdriet?
Wat zou er gebeuren als je de pijn incasseert en doorvoelt? Hoe voelt deze pijn? Waar voel ik deze pijn? Kan ik hier woorden aan geven? Kan ik dit vervolgens benoemen naar mijn tweelingziel? Kortom, je wordt dan observator van je eigen pijn. Je zal merken dat hoe meer je gaat doorvoelen, hoe dichter je bij jezelf komt en hoe meer je in je kracht komt te staan. De blokkades in jezelf brokkelen dan min of meer af. In deze transformatie gebeurt er iets wonderlijks, namelijk dat je de situatie steeds minder relatief ziet en zo meer en meer observator wordt. Mooi hè?

Bron: Anoniem. Auteur: Cindy Servaes, Energetisch Therapeut, Specialisme Tweelingzielen.