Van romantische liefde naar Onvoorwaardelijke Liefde / Universele Liefde

As long as we are looking for ourselves we are ‘using’ the other and all we see is ourselves in the mirror… the moment that our mirror has become liquid we let the other IN and the true sharing and embedding the relationship… from Real Love happens…
Only then…

At some point the outer world no longer mirrors what (pain) is inside you… the more clear you become the more the other will project onto you (when the other is not aware yet)…

When mirrors have become clear windows nobody is to ‘blame’ and all involved will take ownership and accountability for what is evoked between people or even in group dynamics | the collective…

So first we need to be our Individual Selves…
And from that inner Space we are able to consciously (co)create

In this article you can read how I experience Real Authentic Love…
And True Compassion(in Dutch)

GroeiPad van Romantische liefde naar Echte Liefde – Onvoorwaardelijke Liefde

Dit stuk schreef ik vanuit ‘Echte Liefde’ en in ‘Echte Liefde’ is het woord Echte in Wezen opgelost. Wat blijft is Liefde..

Liefde is een ‘veld’, een onuitputtelijke Bron…

Liefde is niet iets wat je ‘geven’ en/of ‘ontvangen’ kunt… Liefde is wat je Bent: een Zijnstoestand.

Relaties ontwikkelen mee naar gelang jouw bewustZijn. Je kunt relaties in verschillende fasen onderscheiden. Dit onderscheid kun je op verschillende manieren maken. Je kunt het onderscheid maken in ‘afhankelijke relaties’, ‘gelijkwaardige relaties’, en ‘toegewijde relaties’. Hier is al veel over geschreven. Met relaties bedoel ik alle relaties, waaronder vriendschappen, collegiale relaties, familierelaties, en sexuele relaties. De fase waarin de relatie zich bevindt, herken je bij sexuele relaties ook aan de wijze van sexualiteitsbeleving met elkaar.

Ik laat je nu het groeiPad zien van Romantische liefde naar Onvoorwaardelijke Liefde/Universele Liefde.

Romantische liefde
Het woordenboek zegt over romantische liefde: ‘in romantische liefde wil je de ander’ en ‘romantische liefde – affectie die door een mengeling van emotionele en sexuele wens wordt gekenmerkt’.

Bij romantische liefde verlang je naar de prins op het witte paard die jou komt redden of jij wilt als prins redden. Je legt de vervulling en bevrediging van jouw leven buiten jezelf. Geluk vind je buiten jouw zelf. De ander is er voor jouw bevrediging. Je zoekt naar vervulling van de leegte in jezelf. Voor deze vervulling heb je steeds meer en sterkere prikkels nodig. Dat zie je ook terug in de sexbeleving met elkaar. Als je elkaar nog maar net kent, verlang je er naar veel en heftig te vrijen. De sexuele aantrekking is groot, maar naar verloop van tijd (vroeger of later) verlies je je belangstelling, wordt het saai en ga je op zoek naar sterkere prikkels. Dat kan zijn in de vorm van het betrekken van speeltjes bij je sexleven, fantasieën, of zelfs sexuele contacten met anderen. Alles is gericht op opwinding en ontlading. Lichamen kunnen hevig opgewonden raken en veel sexueel genot ervaren… Voor korte duur… Dan heb je weer een shot nodig. Het vrijen met elkaar is aan voorwaarden verbonden. Je moet je opgewonden voelen wat je meestal bereikt door elkaar op te winden. Als je geen zin hebt, heeft de ander pech. Je moet je verlangens op elkaar afstemmen en in de praktijk blijkt dit nog niet zo gemakkelijk.

Zoals je ziet, is romantische liefde aan voorwaarden verbonden en wordt dan ook wel persoonlijke liefde genoemd. Deze liefde kan heel gemakkelijk omslaan, zelfs van het ene op het andere moment. De ander irriteert je bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook en dat kan al genoeg aanleiding zijn om de liefde (en je sex) terug te trekken. Pijnlichamen worden over en weer getriggerd en uitgespeeld. Deze relaties kunnen heel heftig voelen, omdat er zoveel beweging kan zijn van hoge toppen naar diepe dalen. Deze heftigheid kun je verwarren met diepe liefde.

Er is nog veel meer te zeggen over romantische liefde.

Onvoorwaardelijke Liefde/Universele Liefde
Het woordenboek zegt over Onvoorwaardelijke Liefde ‘echte pure zuivere liefde is totaal onthecht van iedere vorm van eigenbelang’.

Om zover te komen is een lange weg, en je ontkomt niet aan de onthechtingspijnen. Dit is te vergelijken met de emotionele kruisings’dood’ ofwel het ‘overstijgen’ van het ego. In Onvoorwaardelijke Liefde wil je het beste voor de ander. Ware Liefde is Liefde zonder voorwaarden of gehechtheid. Eenvoudig houden van iemand omwille van het houden van. Onvoorwaardelijke Liefde heeft geduld met de ander om door zijn eigen processen heen te komen. Het is de ware erotiek van het leven, zonder bezitsdrang en verwachtingen. Het groeipad naar Onvoorwaardelijke Liefde ligt voor ons allemaal open, maar niet iedereen zal er in eerste instantie voor willen en durven kiezen. Want niets kan meer ongezien blijven. Dit is ook de reden dat vele huidige relaties zo onder druk staan.

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt volkomen eerlijkheid naar jezelf en de ander, zonder verwijten. Durf jij in de spiegel van de ander te kijken?

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt van jou al je gehechtheden los te laten en de krachten/verleidingen van het ego te doorzien. De verleidingen van het ego laten je gehecht blijven aan bijvoorbeeld je lichaam, fysieke sex (zonder diepe Zielsliefde), bezit, geld, ambitie, bevestiging, goedkeuring, voedsel, het vermijden van (pijn), het verlangen naar (genot).

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt volkomen toewijding aan jeZelf en aan de ander.

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt jou de ander volkomen vrij te laten.

Het groeiPad naar Onvoorwaardelijke Liefde is een inwijdingsweg.

Het groeiPad naar Onvoorwaardelijke Liefde wordt door velen alleen gemaakt, omdat het jeZelf leren kennen en liefhebben innerlijke ruimte vraagt. Het vraagt een naar binnen kijken. Alle aspecten en gaatjes van jouw Ziel en Hart leren onderzoeken en doorvoelen. Zodat je uiteindelijk je eigen partner bent geworden. Pas nu ben je Heel en ga je vanuit Heelheid een verbinding aan met de Heelheid van de ander. Projecties doorzie je dan onmiddellijk.

(LeAnn Rimes – The Rose (lyrics))

De mens is al goed
Ik hoor om me heen regelmatig uitspraken als: ‘de mens is al goed’, ‘je bent al heel’. Deze uitspraken en overtuigingen kunnen voor veel verwarring zorgen als je de gelaagdheid van het bewustZijn nog niet begrijpt. Ten diepste IS de mens goed, en toch vraagt deze Nieuwe Tijd om de geboorte van de Mens. Voor mij betekent dat, dat alle laagjes ofwel alle versluieringen die om de prachtige zuivere oorspronkelijke go(e)dheid ontstaan zijn, doorzien en gezuiverd zijn. Dit wordt ook wel Verlichting genoemd. Dit is een hele klus en vraagt een oprechte, liefdevolle keuze en ondersteuning van jou op jouw groeipad.

Naar mijn gevoel is het nodig dat we bovenstaand groeipad gaan om zó een Harmonieuze Samenleving ofwel Nieuwe Aarde te co-creëren. En dit betekent dat er offers van je gevraagd worden. Alleen als Mens zul je dit niet langer als offer ervaren, maar is het dienstbaar Zijn aan jeZelf, de ander, en het grote geheel van nature in je aanwezig.

Nieuwe Tijd
Nu worden we in deze Nieuwe Tijd bij dit proces ondersteunt door zachte duwtjes vanuit onze eigen Ziel en Spirit (die overigens steeds harder en duidelijker worden) die naar ons toekomen. De ‘Christusenergie‘ die leeft in jouw fysieke Hart en Spirit wordt meer en meer wakker. Moeder Aarde bereidt zich voor om opnieuw geboren te worden. Meer en meer wordt helder wat onze Essentiële LevensBron is, Zonne-erupties nemen toe, waardoor de kracht van (en achter) het Zonlicht nog meer toeneemt. Onze planeet aarde is nu volledig opgenomen in de fotonengordel. Al deze omstandigheden veroorzaken kleine of grotere fysieke (en subtiele) veranderingen in jou. Hoe deze energieën in jou uitwerken is afhankelijk van je fysieke, emotionele, mentale, en spirituele zuiverheid. De bereidheid en vooral ook moed om mee te stromen, is ook bepalend voor hoe jij op deze energieën reageert. Ben je bereid bewust en gezond te leven? Jouw gevoelens en gedachten te onderzoeken en te zuiveren? Ben je bereid jouw innerlijk werk, het grote werk, te doen? Door jouw schaduwkanten onder ogen te komen, te (h)erkennen, en te omarmen, kan het helingsproces zich verder verdiepen en laten beperkende oude overtuigingen als vanzelf los.

Weet dat we er samen mét Moeder Aarde en de Zon ervoor gekozen hebben om deze grote sprong in de ‘evolutie’ (wat feitelijk geen evolutie is maar een her-inneren / het zich ontvouwen van onze Oorsprong) te maken. Wees niet bang: (zelf)vertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde, en overgave nemen toe door te gaan en om te gaan, heb je moed nodig.

De Nieuwe Mens
De ‘Nieuwe Mens’ (h)erkent dat Echte Liefde het Electro-Magnetisch Veld van Moeder Natuur is: ofwel de Schumann Resonanties. Alleen als we ons als mens volledig onderdompelen in Haar Vibraties, kunnen Zij goed doorstromen vanuit ons Mitochondriën (Mt) DNA naar ons Nuclear DNA en van daaruit naar de rest van ons lichaam en met name onze hersenen en hart. Haar Vibraties zorgen ervoor dat we precies de juist hoeveelheid Energie ontvangen in momenten dat we het nodig hebben om te overleven en te ‘groeien en bloeien’. Al het andere is van het ‘oude’ en man-made electrosmog.

Inheemse mensen die niet in electrosmog leven, én geen ‘Self-Thought / Self-talk’ beoefenen zoals ‘men’ voorgeschreven krijgt via o.a. ‘New Age’ stuff, leven vandaag nog steeds in het Veld van Echte Liefde. Niet zoveel mensen leven deze ervaring vandaag de dag, omdat ‘cultuur en beschaving’ aan ons is opgedrongen door kerk en staat. Het zijn zij, kerk en staat, die ons normale (samen) leven met Al dat Is ondermijnd hebben en dat vandaag de dag nog steeds doen. We oogsten nu de Genocide die zij, kerk en staat, gezaaid hebben.

Als deze kennis niet volledig begrepen en toegepast wordt dan is er uiteindelijk GEEN LEVEN meer mogelijk.

De geboorte van de ‘Nieuwe Mens’?
Om als ‘Nieuw Mens’ geboren te worden, is het nodig om ALLE electrosmog uit je (innerlijk) leven en omgeving / beschaving los te laten en je volledig onder te dompelen in Moeder Natuur en Haar natuurlijke vibraties: het Veld van Echte Liefde.

Onderzoek je overtuigingen en meningen die je hebt over ‘off grid’ en ‘leven zonder beschaving’, want dat is de programmering waarmee jouw psyche geïndoctrineerd is door kerk en staat en waardoor je gevangen blijft in het slavensysteem. ‘Ancients’ bouwden hun samenleving op een manier die door de huidige wetenschap niet begrepen wordt en ze al helemaal niet kan herhalen. ‘Ancients’ wisten veel meer dan wij als mens nu. Daarom klopt het ook niet te zeggen dat we ‘evolueren’ want dat is vals. We her-inneren ons, hopelijk, Wie We ten diepste Zijn.

Het Veld van Echte Liefde omvat ALLE ASPECTEN van ons (samen) leven: het Veld van Echte Liefde omvat AL onze Relaties met Al dat IS in de Kosmos. Het Veld van Echte Liefde IS het ‘Christus Bewustzijn’.

Zie je dat kerk en staat ook de diepe betekenis van ‘Christus Bewustzijn’ geroofd heeft? En zie je dat Vrij Bestaan(sgeld) een nog diepere betekenis krijgt?

Het ‘Heilige Geheim’ is NIET dat we de ‘Christos Nectar van Verlichting’ moeten vinden.
Alles wat je nodig hebt is IN jou…
Jezus/Honing/Zon/Goddelijk Mannelijk/Electriciteit/Pijnappelklier
Maria Magdalena/Melk/Maan/Goddelijk Vrouwelijk/Magnetisme/Hypofyse
Daarom worden we in een VALS Electro-Magnetische atmosfeer gehouden. In Moeder Natuur vinden we ons eigen innerlijk Levensritme en Verbinding met de Bron LevensKracht Energie.

Lees voor verdieping op de ‘Nieuwe Mens’ de column ‘Oorspronkelijke Bron (Religie)’

Mascha Roedelof

http://www.hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=22