Van romantische liefde naar Onvoorwaardelijke Liefde / Universele Liefde

GroeiPad van Romantische liefde naar Onvoorwaardelijke Liefde – Echte Liefde
Relaties ontwikkelen mee naar gelang jouw bewustZijn. Je kunt relaties in verschillende fasen onderscheiden. Dit onderscheid kun je op verschillende manieren maken. Je kunt het onderscheid maken in ‘afhankelijke relaties’, ‘gelijkwaardige relaties’, en ‘toegewijde relaties’. Hier is al veel over geschreven. Met relaties bedoel ik alle relaties, waaronder vriendschappen, collegiale relaties, familierelaties, en seksuele relaties. De fase waarin de relatie zich bevindt, herken je bij seksuele relaties ook aan de wijze van seksualiteitsbeleving met elkaar

Ik laat je nu het groeiPad zien van Romantische liefde naar Onvoorwaardelijke Liefde/Universele Liefde

Romantische liefde
Het woordenboek zegt over romantische liefde: ‘in romantische liefde wil je de ander’ en ‘romantische liefde – affectie die door een mengeling van emotionele en seksuele wens wordt gekenmerkt’

Bij romantische liefde verlang je naar de prins op het witte paard die jou komt redden of jij wilt als prins redden. Je legt de vervulling en bevrediging van jouw leven buiten jezelf. Geluk vind je buiten jouw zelf. De ander is er voor jouw bevrediging. Je zoekt naar vervulling van de leegte in jezelf. Voor deze vervulling heb je steeds meer en sterkere prikkels nodig. Dat zie je ook terug in de seksbeleving met elkaar. Als je elkaar nog maar net kent, verlang je er naar veel en heftig te vrijen. De seksuele aantrekking is groot, maar naar verloop van tijd (vroeger of later) verlies je je belangstelling, wordt het saai en ga je op zoek naar sterkere prikkels. Dat kan zijn in de vorm van het betrekken van speeltjes bij je seksleven, fantasieën, of zelfs seksuele contacten met anderen. Alles is gericht op opwinding en ontlading. Lichamen kunnen hevig opgewonden raken en veel seksueel genot ervaren… Voor korte duur… Dan heb je weer een shot nodig. Het vrijen met elkaar is aan voorwaarden verbonden. Je moet je opgewonden voelen wat je meestal bereikt door elkaar op te winden. Als je geen zin hebt, heeft de ander pech. Je moet je verlangens op elkaar afstemmen en in de praktijk blijkt dit nog niet zo gemakkelijk.

Zoals je ziet, is romantische liefde aan voorwaarden verbonden en wordt dan ook wel persoonlijke liefde genoemd. Deze liefde kan heel gemakkelijk omslaan, zelfs van het ene op het andere moment. De ander irriteert je bijvoorbeeld om wat voor reden dan ook en dat kan al genoeg aanleiding zijn om de liefde (en je seks) terug te trekken. Pijnlichamen worden over en weer getriggerd en uitgespeeld. Deze relaties kunnen heel heftig voelen, omdat er zoveel beweging kan zijn van hoge toppen naar diepe dalen. Deze heftigheid kun je verwarren met diepe liefde.

Er is nog veel meer te zeggen over romantische liefde.

Onvoorwaardelijke Liefde/Universele Liefde
Het woordenboek zegt over Onvoorwaardelijke Liefde ‘echte pure zuivere liefde is totaal onthecht van iedere vorm van eigenbelang’.

Om zover te komen is een lange weg, en je ontkomt niet aan de onthechtingspijnen. Dit is te vergelijken met de emotionele kruisings’dood’ ofwel het ‘overstijgen’ van het ego. In Onvoorwaardelijke Liefde wil je het beste voor de ander. Ware Liefde is Liefde zonder voorwaarden of gehechtheid. Eenvoudig houden van iemand omwille van het houden van. Onvoorwaardelijke Liefde heeft geduld met de ander om door zijn eigen processen heen te komen. Het is de ware erotiek van het leven, zonder bezitsdrang en verwachtingen. Het groeipad naar Onvoorwaardelijke Liefde ligt voor ons allemaal open, maar niet iedereen zal er in eerste instantie voor willen en durven kiezen. Want niets kan meer ongezien blijven. Dit is ook de reden dat vele huidige relaties zo onder druk staan.

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt volkomen eerlijkheid naar jezelf en de ander, zonder verwijten. Durf jij in de spiegel van de ander te kijken.

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt van jou al je gehechtheden los te laten en de krachten/verleidingen van het ego te doorzien. De verleidingen van het ego laten je gehecht blijven aan bijvoorbeeld je lichaam, fysieke seks (zonder diepe Zielsliefde), bezit, geld, ambitie, bevestiging, goedkeuring, voedsel, het vermijden van (pijn), het verlangen naar (genot).

22_relatie
Onvoorwaardelijke Liefde vraagt volkomen toewijding aan jeZelf en aan de ander.

Onvoorwaardelijke Liefde vraagt jou de ander volkomen vrij te laten.

Het groeiPad naar Onvoorwaardelijke Liefde is een inwijdingsweg.

Het groeiPad naar Onvoorwaardelijke Liefde wordt door velen alleen gemaakt, omdat het jeZelf leren kennen en liefhebben innerlijke ruimte vraagt. Het vraagt een naar binnen kijken. Alle aspecten en gaatjes van jouw Ziel en Hart leren onderzoeken en doorvoelen. Zodat je uiteindelijk je eigen partner bent geworden. Pas nu ben je Heel en ga je vanuit Heelheid een verbinding aan met de Heelheid van de ander. Projecties doorzie je dan onmiddellijk.

(LeAnn Rimes – The Rose (lyrics))

De mens is al goed
Ik hoor om me heen regelmatig uitspraken als: ‘de mens is al goed’, ‘je bent al heel’. Deze uitspraken en overtuigingen kunnen voor veel verwarring zorgen als je de gelaagdheid van het bewustZijn nog niet begrijpt. Ten diepste IS de mens goed, en toch vraagt deze Nieuwe Tijd om de geboorte van de Mens. Voor mij betekent dat, dat alle laagjes ofwel alle versluieringen die om de prachtige zuivere oorspronkelijke go(e)dheid ontstaan zijn, doorzien en gezuiverd zijn. Dit wordt ook wel Verlichting genoemd. Dit is een hele klus en vraagt een oprechte, liefdevolle keuze en ondersteuning van jou op jouw groeipad.

Naar mijn gevoel is het nodig dat we bovenstaand groeipad gaan om zó een Harmonieuze Samenleving ofwel Nieuwe Aarde te co-creëren. En dit betekent dat er offers van je gevraagd worden. Alleen als Mens zul je dit niet langer als offer ervaren, maar is het dienstbaar Zijn aan jeZelf, de ander, en het grote geheel van nature in je aanwezig.

Nieuwe Tijd
Nu worden we in deze Nieuwe Tijd bij dit proces ondersteunt door zachte duwtjes (die overigens steeds harder en duidelijker worden) die naar ons toekomen. De energieën die horen bij het Waterman tijdperk ondersteunen ons. De energie van aartsengel Michaël ondersteunt ons. De Christusenergie die leeft in jouw fysieke Hart wordt meer en meer wakker. Moeder Aarde bereidt zich voor om opnieuw geboren te worden. Het Hertz-getal stijgt, Zonne-erupties zullen toenemen, waardoor de kracht van het licht nog meer toeneemt. De planeet aarde is nu volledig opgenomen in de fotonengordel. Al deze omstandigheden veroorzaken kleine of grotere fysieke (en subtiele) veranderingen in jou. Hoe deze energieën in jou uitwerken is afhankelijk van je fysieke, emotionele, mentale, en spirituele zuiverheid. De bereidheid en vooral ook moed om mee te stromen en angst los te laten, is ook bepalend voor hoe jij op deze energieën reageert. Ben je bereid bewust en gezond te leven? Jouw gevoelens en gedachten te onderzoeken en te zuiveren?

Weet dat we er samen voor gekozen hebben om deze grote sprong in de evolutie te maken. Wees niet bang: ontwikkel vertrouwen en overgave, oefen je in het loslaten en ga met de stroom mee.

Mascha Roedelof
IJhorst (vlakbij Meppel – Overijssel)
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding

http://www.hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=22