Tweelingzielen, Transformatieproces, Nieuwe Partnerschapvorm

Tweelingzielen
De tweelingzielontmoeting is uniek. Hoewel in de hedendaagse tijd steeds meer zielsverwantschapsontmoetingen plaatsvinden, gaat het naar schatting om slechts 144.000 werkelijke tweelingzielparen wereldwijd. In tegenstelling tot andere zielsverwantschapsvormen, zijn tweelingzielen twee delen van één ziel. Je bent elkaars complementaire deel en samen de perfectie van jezelf. Het wordt ook wel het heilige contract of het heilige huwelijk genoemd. Je ervaart de volmaakte eenheid samen. De verbinding is heel erg intens. Je voelt je op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak tot elkaar aangetrokken.

Tweelingzielreis
De tweelingzielreis is een diepgaand, verwarrend en pijnlijk proces. Na de herkenning van je tweelingziel, verandert je leven voorgoed. De onvoorwaardelijke liefde die je voelt voor je tweelingziel gaat zo diep, dat het niet te vergelijken is met een aardse verliefdheid. Het gaat tegen elke logica in. Je tweelingziel is jouw enige echte liefde! De onderlinge binding en aantrekkingskracht is op alle vlakken immens groot en zal altijd zo blijven. Niemand kan deze liefde voor jouw tweelingziel doorbreken. Het verlangen om met elkaar samen te smelten is ongekend. Tweelingzielen zijn dan ook voorbestemd voor elkaar.

Transformatieproces
Na de herkenning van je tweelingziel word je uitgenodigd om het transformatieproces aan te gaan, te onthechten van de aangeleerde geloofsovertuigingen vanuit het oude paradigma. Het is een langzaam groei-, helings- en ervaringsproces dat jaren kan duren, waarbij aantrekken- en afstoten, het loslaten van oude angsten, patronen, overtuigingen en verwachtingen, en het leren van onvoorwaardelijke liefde een rol speelt. Tweelingzielen zijn elkaars complementaire deel. Je hebt een gezamenlijk Hogere Zelf. De ziel is opgesplitst geïncarneerd. Doordat je complementair bent aan elkaar, maak je in de dualistische wereld continu een tegenbeweging. Je kan elkaar gewoonweg niet vangen zolang deze oude angsten, patronen, overtuigingen en verwachtingen nog in de weg zitten. Je incarneert gelijktijdig als twee ultieme spiegels. Je reflecteert elkaars imperfecties net zolang totdat alle obstakels overwonnen zijn. Je wordt in een tweelingziel relatie uitgedaagd om eerst de heelheid in jezelf te herontdekken, voordat de reünie met jouw andere helft kan plaatsvinden.

Verschil tweelingziel helften
In de transformatie krijg je te maken met buitengewone hoogte- en dieptepunten. De ene tweelingziel helft maakt in korte tijd een grote sprong in de persoonlijk, spirituele en paranormale ontwikkeling, waarbij diepe inzichten naar boven komen, en onthecht zich in vogelvlucht van alle aardse zaken zoals; thuisbasis, relaties en werk. Wanneer je deze tweelingziel helft vertegenwoordigt, dan voel je je veelal niet meer begrepen door de buitenwereld, waardoor jij je hopeloos eenzaam en onbegrepen kan voelen. De andere tweelingziel helft ontkent veelal de connectie en blijft ‘hangen’ in een situatie die reeds uitgewerkt is en/of vlucht weg voor de connectie door ‘afleiding’ te zoeken. Wanneer je deze tweelingziel helft vertegenwoordigt, dan ren je weg voor de connectie omdat deze diepe liefde niet te vertrouwen lijkt en je de pijn en problemen wilt vermijden. Jij doorloopt het moeilijkste pad van beiden, waarin je het gevecht aangaat tussen de kleine ik en het Hogere Zelf. Uiteindelijk wordt het gevecht tegen de connectie vanuit de mind onhoudbaar omdat het gewoonweg niet mogelijk is om te winnen van het gezamenlijk Hogere Zelf en de kosmische sturing. De reünie tussen werkelijke tweelingzielen vindt altijd plaats en pas zodra het volledige persoonlijke karmische wiel doorlopen is. Alle karmische formaties worden opgeruimd, zodat je in een hogere liefdevolle harts- energieverbinding komt met het gezamenlijk Hogere Zelf.

Kundalini energie
Bij deze liefdevolle energiefrequentie speelt kundalini energie een belangrijke rol. Deze goddelijke en extatische energie wordt steeds krachtiger, waardoor je als het ware naar elkaar toe wordt getrokken. Het tweelingzielproces mag gezien worden als een spirituele ontwikkeling op een zeer hoog niveau, waarin zelfliefde en zelfrespect een belangrijke rol speelt en is alleen mogelijk als je een sterke persoonlijkheid bent. Het doorlopen van het tweelingziel proces is een missie an sich. Als tweelingziel ben je volhardend en ken je jouw weg. Tweelingziel paren dragen uiteindelijk het nieuwe partnerschap uit in het nieuwe Aquariustijdperk, waarbij jullie zeer hoge liefdesenergiefrequentie een boost geeft aan de mensheid. Deze nieuwe partnerschapvorm wordt momenteel geleidelijk gemanifesteerd.

Vrijwillige incarnatie
De tweelingzielreis is levenslang en gaat over levens heen. Tweelingzielen zijn zeer oude zielen die vrijwillig gelijktijdig incarneren om deze missie te volbrengen en hebben daarvoor allemaal het juiste kosmische gereedschap. Je weet van kinds af aan dat je een belangrijke taak te vervullen hebt en voelt je ‘anders’. Je bent van nature een heuse lichtwerker vanuit het hart, vaak hoogsensitief, een spirituele heler, paranormaal en je voelt de interne drang om anderen te ondersteunen. Tweelingzielen worden bijeengebracht om de kosmische energie weer terug te brengen in de harten van de mens.

Transformatieproces
In deze tijd, waarin er een collectieve versnelling plaatsvindt in het ontwakingsproces van de mensheid en we de beweging maken van de derde naar de vijfde dimensie, komen steeds meer mensen in het transformatieproces terecht. Het transformatieproces is een natuurlijk onthechtingsproces waarbij Kundalini energie een belangrijke rol speelt en waarin het karmische wiel doorlopen wordt. Alle karmische formaties worden daarbij opgeruimd. Deze grote schoonmaak is noodzakelijk omdat deze formaties het latent aanwezig helder bewustzijn verkleuren of verstoren. Het kan ervoor zorgen dat je aardig uit je evenwicht raakt, en zeker als je niet in de gaten hebt dat je in het transformatieproces terecht gekomen bent. Transformeren naar de nieuwe werkelijkheid is dan ook een behoorlijke uitdaging, ook wanneer je geen ontmoeting hebt ervaren met een zielsverwant.

Opstarten van het transformatieproces
Onwetendheid kan voor veel extra psychisch en lichamelijk ongemak zorgen. Het opstarten van het transformatieproces wordt meestal veroorzaakt door een speciale gebeurtenis, wat uiteraard door het Hogere Zelf wordt geïnitieerd: een bevalling, ongeluk, val op het stuitbeen, trauma, het intensief beoefenen van Yoga of meditatie, spirituele ontwikkelingsmethoden, een ontmoeting met een sterke zielsliefde zoals je tweelingziel. Er is dan ook een groot verschil tussen een normaal spiritueel groeiproces en een transformatieproces waarbij kundalini energie een rol speelt. Het transformatieproces wordt gekenmerkt door storende energetische ervaringen; de tweestrijd tussen de kleine ik, die verband houdt met jouw aangeleerde geloofsovertuigingen en zelf opgelegde beperkingen vanuit het oude paradigma, en het hoger bewustzijn, het Hogere Zelf waarin jouw authentieke en diepste waarheid verborgen ligt. Wanneer je jouw energie volledig wijdt aan jouw Hogere Zelf, bevrijd je je werkelijk van alle zelf opgelegde beperkingen vanuit het oude paradigma en kan je onbevreesd in jouw diepste waarheid gaan staan.

Psychische en lichamelijke symptomen
Het transformatieproces kenmerkt zich door typische psychische en lichamelijke symptomen. Zoals bijvoorbeeld hartritme stoornissen, zonder medische oorzaak, dat duidelijk te maken hebben met het ‘open’ gaan van het hartchakra, het binnengaan van de vierde dimensie. Wat ook kenmerkend is voor dit proces is een zogenaamde ontlading, het loslaten van een spanningsveld in je energielichaam. Deze uitbarsting gaat dan gepaard met huilen, kwaadheid, angst en verdriet. Daarbij zal het lichaam ongecontroleerd en onwillekeurig trillen of schokken, waarna je de goddelijke en extatische energie van de kundalini steeds krachtiger en bewuster gaat waarnemen. Maar ook de extreme vermoeidheid door het omzetten van de oude energieën naar nieuwe energieën met een hogere frequentie.

Doel van het transformatieproces
Transformeren is een reis de diepte in, het omarmen van al jouw emoties en onbewuste patronen, jouw angsten en schaduwkanten. De bedoeling van dit proces is dat je je eerst van het bewustzijn verstorende spanningsveld bewust wordt. Daarna mag je het accepteren en herbeleven, er weer doorheen gaan, en vervolgens loslaten. In de praktijk betekent dit dat je in situaties terecht komt of personen ontmoet die deze spanningsvelden doen triggeren. Het transformatieproces gaat altijd in een ‘op en neer beweging’, het is een Kundalini zuiveringsproces. Het doet soms sterk denken aan manisch depressief zijn. De ene keer zit je in een down periode en kun je je totaal eenzaam en verloren voelen. De andere keer zit je ineens weer in een opwaartse high periode en denk je dat je al het lijden hebt gehad. Het Hogere Zelf moedigt je keer op keer aan om door te gaan en te blijven vertrouwen in de hoogste (zelf-)liefdesstroom en de (nog) niet zichtbare wereld. Telkens weer word je geconfronteerd met de twee uitersten, totdat alle karmische formaties zijn opgeruimd en je werkelijk onthecht bent van de oude werkelijkheid en volledig geopend bent voor de vijfde dimensie.

Nieuwe Partnerschapvorm
Door de collectieve versnelling in het ontwakingsproces van de mensheid, duurt het niet lang meer voordat de vijfde dimensie volledig zichtbaar is. In deze nieuwe werkelijkheid zullen er nieuwe partnerschap- en relatievormen bestaan. Wanneer je ontwaakt bent, dan heb je je bevrijd van de valse identiteit en jezelf verbonden met jouw echte, diepste waarheid en omarm je jouw eigen grootsheid. Je herinnert je weer hoe diep werkelijke intimiteit op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau ervaren wordt en hoe zuivere, onvoorwaardelijke en oneindige (zelf-)liefde aanvoelt.

Wet van aanvulling
Vanuit het oude paradigma ontstond partnerschap gericht op de uiterlijke wereld, het romantische beeld dat gevormd werd door het ego. Partners werden naar elkaar toegetrokken middels de wet van aanvulling. In deze relatievorm trek je elkaar aan op basis van dezelfde onverwerkte stukken vanuit het verleden, die een soortgelijke frequentie uitzenden, en die gecentreerd liggen in de derde chakra en verbonden zijn met de ratio en de drie dimensionale wereld. Binnen de relatie raak je gehecht aan de eigenschappen van de ander waar je verliefd op geworden bent en omdat het gekoppeld blijft aan de ander, wordt deze gehechtheid in stand gehouden. Alle verlangens, hoop, ongenoegen, angsten etc. worden op jouw partner geprojecteerd. Je gaat vanuit de nog onbewuste staat een relatie aan uit de behoefte en met de gedachte dat jouw partner iets kan geven wat jou ontbreekt. Zonder de ander ben je bang voor je eigen alleen zijn of eenzaamheid, waardoor je je vasthoudt aan de ander en binnen deze relatievorm werkelijke vrijheid verloren gaat. Als deze verwachtingspatronen niet doorzien worden, zorgt dat voor een wederzijdse afhankelijkheid en voorwaardelijkheid. Partners houden vast aan elkaar wat mogelijk juist leidt tot conflicten of vereenzaming. Je blijft ontevreden, het voelt dan als een kloof tussen jullie, omdat je buiten jezelf zoekt.

Wet van aantrekking
In het nieuwe paradigma trekken geliefden elkaar aan middels de wet van aantrekking vanuit de authentieke kern, het Hogere Zelf, het soortgelijke trillingsgetal op basis van de zielsfrequentie. Het proces dat vervolgens in gang wordt gezet ontstaat door de aanraking en herkenning op zielsniveau waarbij jullie energie van binnenuit wordt samengevoegd tot één ervaring. In eerste instantie treedt het in werking in voornamelijk de niet-fysieke werkelijkheid om zich geleidelijk aan te manifesteren in de aardse, externe werkelijkheid. De veranderingen die vervolgens in werking worden gezet, komen voort uit een innerlijke keuze van jouw hoger bewustzijn, het Hogere Zelf en van daaruit te ontdekken wat het hoger plan is en dat de kern van jouw leven te laten zijn, waar moed en geduld voor nodig is. Als je de ander eenmaal herkent, begin je al in elkaar te smelten vanaf zielsniveau tot aan de dichtere materiele lagen van het bestaan zonder externe verwachtingen naar de ander toe. Alleen de herkenning is al genoeg om de reünie op gang te brengen. Het is een wonderlijke ervaring die in jou ontstaat, wanneer het innerlijke mannelijke en vrouwelijke aspect (nagenoeg) tot eenheid zijn gebracht en je de (volledige) beschikking hebt over de creatieve balans van deze innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie.

Ware wederkerige diepe liefde
Bij de nieuwe partnerschap- en relatievormen is het hart geopend waardoor je je herinnert en ziet wie jij en de ander werkelijk zijn en waarvoor we hier op aarde zijn, je bent ontwaakt en bewust. Er zit bij deze relatievorm geen behoefte of noodzaak voor jou onder, je bent niet afhankelijk van de ander om liefde of goedkeuring te krijgen. Jouw (zelf)liefde voelt overvloedig en oneindig en is onvoorwaardelijk, het is een staat van ZIJN. Je bent in contact met alle lagen van jouw (authentieke) zelf en de (nieuwe) werkelijkheid, waardoor er vertrouwen is (naar de ander toe) en je kwetsbaar en krachtig kunt zijn. Je bent vervuld van liefde, beleeft een vrije, vurige passie (bij elkaar) of juist stilte, en ervaart vol overgave intimiteit op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, waardoor er ook rijkdom én nederigheid gevoeld wordt. Je ervaart ware wederkerige diepe (ziels)liefde vanuit vrijheid, speelsheid en levendigheid en voelt onderling een groot (zelf)respect voor de ruimte en manifestatiekracht van de ander. Je bent doordrenkt van de magische, creatieve, goddelijke en extatische liefde die van binnenuit als een golfbeweging tot ver buiten jullie reikt. Je bent je bewust dat je al één (liefde) bent, voelt elkaar in jezelf, en hoeft daar helemaal niets voor te doen bij de ander, enkel mee te bewegen met de stroom die zich toont en slechts te ervaren. Het is een heilige zielsverbintenis, een harmonisch en gelijkwaardig samenzijn, én verbondenheid. Daarnaast wordt vanuit nieuwsgierigheid en enthousiasme gezien, bewonderd en aangemoedigd om ook het eigen pad te bewandelen vanuit de unieke innerlijke droom en intuïtieve waarheid en wijsheid. Samen creëer je door elkaar heen een wonderlijke wereld van magie, licht, liefde, goddelijke vonken en stralen en creatieve krachten.

Cindy Servaes

info@praktijkmiroir.nl

www.praktijkmiroir.nl

Praktijk Miroir is gespecialiseerd in het tweelingziel- en transformatieproces.