Transformeren, tweelingzielen en tweelingziel-liefde

TRANSFORMEREN

“Transformeren is een machtige, niet te stoppen reis van innerlijke verandering…”

…waarin al het oude compleet wordt afgebroken.
Het is een ontwikkelingsproces en vereist overgave. De rups moet namelijk bereid zijn te sterven (een pop te worden) om als vlinder te kunnen worden wedergeboren.

Er is sinds het jaar 2012 een belangrijke versnelling geweest in het ontwaakproces van de mensheid. Gebeurtenissen op wereldschaal en verschuivingen in bewustzijn tonen enorme veranderingen aan. Niets gebeurt op een logisch, verstandelijk niveau, men maakt deel uit van een Universele Tsunami-Transformatiegolf.
Je mag je energie in deze tijd volledig zien te wijden aan je Hogere-Zelf, zodat jij je werkelijk kunt bevrijden van alle zelf-opgelegde beperkingen. Pas dan kun je uit het sjabloon van je oude leven breken en onbevreesd in jouw waarheid gaan staan.
Ja, transformeren is een ‘adembenemende’ reis de diepte in! Maar in de diepte van de leegte duiken betekent in feite omarming van al je emoties en onbewuste patronen, je angsten en schaduwkanten.

Ook de ontmoeting met een zielsverwant gaat gepaard met een mega TRANSFORMATIE (proces). Zielsverwantschap kent een immense schoonheid en een extatische kracht, maar vraagt ook om een enorme hoeveelheid persoonlijke moed.
Want je wordt door deze connectie direct naar het centrum gevoerd waarin jij jezelf ontkent, beperkt en/of liegt tegen jezelf.
In tijden van ontwaken worden tweelingzielen (ook) bij elkaar gebracht en zij ondergaan (dan) de test van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid. Ook mogen zij hun ‘meesterschap’ leren (her)vinden! Dit type zielsconnecties zijn overigens bindend, dus je kunt niet weigeren, het proces uitstellen of de verbinding negeren.

Transformeren in deze 5 dimensionale wereld is een enorme uitdaging, ook voor diegenen die geen ontmoeting hebben ervaren met de zielsverwant/tweelingziel.

Uiteraard kun jij jezelf afvragen of je de ‘last’ van het licht wel kunt (ver)dragen, omdat jij je onzeker voelt en/of twijfelt. Maar het Hogere-Zelf moedigt (je) altijd aan om door te gaan en te (blijven) vertrouwen in de(ze) immense liefde en in de niet zichtbare wereld van het Universum.

Het is heel moeilijk om dit allemaal in te zien en hierin ondersteunt Caroline jou graag. Zij is als tweelingziel (ook) jouw spiegel.

“Het pad richting je tweelingziel is het pad der overwinning”

De energie van de tweelingziel verbinding is krachtiger dan de wens om het überhaupt te rationaliseren, er controle over te (willen) uitoefenen of het een handje te helpen in het ontvouwen van de ‘relatie’. Je kunt deze gigantische liefdeskracht namelijk niet stoppen, bevatten of er controle op uitoefenen; een tweelingziel dendert je leven binnen! Geen enkele andere ‘gewone’ ziel of zelfs hoge ziel, genaamd de soulmate, is hetzelfde als de tweelingziel.

Meestal heeft de bewuste tweelingziel een kleine voorsprong op de andere, in termen van levensverandering, ontwaken, transformatie of de aanzet daartoe. Maar het komt ook voor dat de transformatie gelijktijdig gebeurt.

Wanneer werkelijke tweelingzielen tezamen incarneren verloopt het samenkomen onvoorstelbaar chaotisch. De ‘reunie’ gaat gepaard met stress, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Tweelingzielen komen samen als twee spiegels. Zij reflecteren elkaars imperfecties en dit helpt hen om (alle) obstakels te overwinnen.

Tweelingziel-connecties worden gekenmerkt door buitengewone hoogte- en dieptepunten (highs & lows), passie en pijn maar in de vele pogingen om te harmoniseren en elkaar te balanceren, weten zij bij elkaar precies op de goede knoppen te drukken. Tweelingzielen onderhouden een sterke innerlijke band met hun Hogere-Zelf, met hun innerlijke leraar.

De liefde tussen werkelijke tweelingzielen gaat tegen alle logica in en iedere poging om deze verbinding te zien als ‘een (3D) relatie’ zal tevergeefs zijn. Deze liefdesconnectie ondersteunt namelijk de evolutie en heeft een diepgaand en transformerend effect op het leven van beide ‘individuen’ en hun omgeving.

Alle stadia van de tweelingziel-reis zijn innerlijke gebeurtenissen, zoals Erkenning; Testen; Crisis; de Runner dynamiek; Overgave; Tezamen Schitteren en Harmonie. Al deze frequenties tezamen kun je zien als een keten van gebeurtenissen die veel in beweging zet.

Wat krijg je mee in een Reading/Healing?

Caroline laat je zien hoe je een shape-shift kunt maken en laat je ervaren & voelen hoe je contact kunt maken met je diepste wezen, je diepere drijfveren en je werkelijke (ziels)verlangens.
Daarnaast zal zij je uitdagen om je open te stellen voor het onverwachte zodat jij de wilskracht van je ego (voor altijd) kunt parkeren en kunt (blijven) vertrouwen op voorzienigheid.
De voornaamste reden voor het aanvragen van een consult/reading is om het ‘Valse Zelf’ te elimineren, omdat het ‘Valse Zelf’ veelal gevuld is met twijfel en ‘het verhaal dat ooit was’, met betrekking tot vorige levens en innerlijke overtuigingen. Dit wordt door de eenheid tussen tweelingzielen ook nog eens uitvergroot!

Maar het is hoe dan ook aan geheel jou om al je conditioneringen en innerlijke overtuigingen daadwerkelijk (in) te gaan zien en te (h)erkennen. Dat is al heling in optima forma!
Daarnaast is het ook heel belangrijk om eigenliefde te (gaan) voelen, erkennen en toe te (leren) passen, zodat je niet langer voorwaardelijk van jezelf (en de ander) houdt. Veroordelen, de schuld aan de ander geven, vingerwijzen etcetera werkt niet.
Tenslotte kun je pas echt ‘wakker worden’ als jij je eigen werkelijke werkelijkheid durft te zien. Pas dan kan het ‘eerdere (valse)zelf’ wegvloeien (‘doodgaan’). Ook ondersteunt Caroline je in het bevrijden van al het lijden zodat jouw licht weer helder kan gaan schijnen. Pas dan zul je de diepte van het onvoorwaardelijke, het onvoorwaardelijke houden van jezelf ervaren en doorleven. De ‘grap’ is namelijk dat jij al onvoorwaardelijke liefde bent, vanuit essentie, in ieder NU moment, en dat NU is alles wat je hebt/bent en wat er altijd zal zijn en zal blijven.

Waarom ben je nog niet samen met je werkelijke geliefde?

Je zit nog vast in je eigen 3-dimensionale werkelijkheid. Anders gezegd, je gaat het gevecht met de 3D ‘werkelijkheid’ nog aan. Dat komt simpelweg omdat je nog niet bent wie je zou ‘moeten’ zijn. En dat betekent dus ook dat je al langere tijd in een uitgestrekte ruimte bivakkeert omdat je wel weet wie je wilt zijn (of denkt er al te zijn), maar nog niet precies weet hoe. En tja, dan focus jij je automatisch op de wereld van de vorm (enkel het fysieke dus)! En hierdoor wordt het lastig om al je oude (denk)patronen ‘af te leren’. Kortom, je stoeit dus (nog) met je eigen conditioneringen & innerlijke overtuigingen. En het ‘vervelende’ ervan is, is dat jij de verbinding met je grote liefde hierdoor dus in feite zelf ontwijkt. Het is dus heel erg belangrijk om je eigen patronen aan diggelen te slaan zodat je de liefde in – en voor jezelf weer kunt (her)vinden, opdat je weer liefde kunt ZIJN!

In dit type transformatie processen leren wij allemaal om onze werkelijke en echte ‘ik’ lief te (leren) hebben. Dat is de werkelijke waarheid van zielsverwantschap.

TWEELINGZIELEN

“Historie en ontstaan tweelingzielen”

De Oosterse spirituele filosofieën, zoals neergelegd in de Bhagavad Gita, de hindoeïstische veda’s en andere geschriften van oude wijzen, leren ons dat de ziel werd geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel. De gedachte dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten is door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters en geestelijk leraren. Het beeld van de tweelingziel werd vijfentwintig eeuwen geleden begrijpelijk gemaakt in een legende die altijd tot de verbeelding van de Westerse wereld heeft gesproken. In Plato’s Symposion prijst Aristophanes de liefde, waarbij hij vertelt hoe Zeus de ziel in twee tegengestelde helften heeft gespleten die beide op aarde ronddolen, op zoek naar elkaar.

Door het hele universum heen zullen tweelingzielen naar elkaar toegetrokken worden door de draad van herinnering die hen met elkaar verbindt. Zij herkennen elkaar met absolute zekerheid en kunnen nooit bij elkaar weggaan. Het is een zoektocht door vele levens heen en in de loop van die levens hebben ze elkaar zeker eerder ontmoet. Maar telkens was de verbinding niet volledig.

Misschien kan het tweelingziel-concept pas nu, in het Aquariustijdperk, aan bekendheid winnen en zijn we nu pas rijp voor de uiteindelijke voltooiing.

Wat zijn Tweelingzielen (Twinsouls, Twinflames)?

Tweelingzielen zijn twee delen van 1 geheel. Ze zijn elkaars tegenpool (Yin & Yang) én de perfectie van zichzelf. Je kunt het ook een heilig contract of een heilig huwelijk noemen. Tweelingzielen ervaren het gevoel van volmaakte eenheid. Ze zijn één. De verbinding is heel erg intens. Ze voelen zich op ieder vlak tot elkaar aangetrokken. De aantrekkingskracht tot elkaar is enorm en dat zal atijd zo blijven. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar.

De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Na de ontmoeting met je tweelingziel, je complementaire deel, verandert je leven voorgoed.

We weten ondertussen dat de ontmoeting gepaard gaat met een magisch en machtig (transformatie)proces van ultiem onhechten, (ziels)groei, heel veel aantrekken en afstoten, het overwinnen van oude angsten, oude patronen, oude (innerlijke) overtuigingen en verwachtingen. Ook ‘leer’ je werkelijk wat onvoorwaardelijke liefde is.

Wanneer tweelingzielen tezamen incarneren verloopt het samenkomen vaak chaotisch. Het kan gepaard gaan met stress, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Echter komen tweelingzielen samen als twee spiegels. Ze reflecteren elkaars imperfecties en dit helpt hen om (alle) obstakels te overwinnen.
Obstakels die meestal zijn ontstaan door pre-conditionering, geloof of persoonlijkheid.
Tweelingziel-connecties worden gekenmerkt door buitengewone hoogte- en dieptepunten (highs & lows), passie en pijn maar in de vele pogingen om te harmoniseren en elkaar te balanceren, weten zij bij elkaar precies op de goede knoppen te drukken.

Wanneer er geen angst is en beiden tweelingzielen in verbinding staan met hun Hogere-Zelf dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets van angst omhoog komt dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde (afstoten, vluchten).

De ware liefde, de echte ware liefde is niet bij de eerste klap beklonken, de ware liefde krijgt van alles op haar dak. De hardste klappen vallen hier en eigenlijk is dat pas logica. Maar jij bent je eigen co-creator. Het is dus aan jou om te co creëren, om het grote plaatje te leren zien en om je heilige hart te vertrouwen. Dus tune in, stem af op je hogere doel want dat is de enige manier om moeiteloos mee te drijven!
In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven en er treedt een grote mate van helderheid op.

Het ‘karakter’ van een tweelingziel-connectie:

Het ontmoeten van je andere helft/tweelingziel is een kwestie van innerlijk weten en voelen. Dit weten is diep maar je bent je er in eerste instantie niet volledig bewust van. Echter herken je ‘de ander’ onmiddellijk.

Ieder tweelingziel-koppel heeft haar eigen unieke blauwdruk, maar ‘het karakter’ van een heilig contract is bijna altijd identiek:

Het weten is allesomvattend, hij/zij raakt je diep
Eenmaal in de ogen gekeken van je andere helft? Dan is het heilige huwelijk op aards niveau beklonken. De ogen immers zijn de ramen van de ziel
Tweelingzielen zijn elkaars ultieme spiegel
De ‘bewuste’ Twin ervaart (meestal) een onderdrukte boosheid (=verdriet) en de ‘onbewuste’ ervaart angst, boosheid, frustratie. Maar het is exact dezelfde energie! (mannelijke – vrouwelijke dualiteit)
Telepathisch contact
Fysieke verschijnselen van elkaar oppikken (niet te onderscheiden van je eigen lichamelijke ongemakken)
Elkaar op afstand (aan)voelen, je kunt je Twin zelfs met een ander voelen vrijen (en de sensaties daarvan letterlijk ervaren)
De karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar de normen en waarden en levensinstelling komen overeen
Kundalini energie (ongecontroleerde trillingen over het hele lichaam)
Soms voelen twins elkaars pijn, soms helen zij de pijn. Soms voelen zij liefde voor elkaar, soms reflecteren zij de liefde
Alles even prachtig en mooi aan je Twin vinden, je voelt je (seksueel) enorm aangetrokken maar hij/zij is in principe je type niet
Strijd, onbegrip, verzet, heftige ‘ruzies’, ontkenning, verwarring, eenzaamheid, concentratieverlies, slapeloosheid, hartenpijn (lichamelijk en geestelijk)
Spirituele ontwikkeling (in vogelvlucht) bij 1 van de twins, de ander zit (vaak) nog in zijn/haar ego, ontkenning, angst (maar beiden zijn hoog-sensitief)
Tweelingzielen zijn pure transformers en zij zetten hun kracht in om (de) lagere instincten op een natuurlijke manier te transmuteren
Gemiddelde leeftijd van de reünie: 30-50 jaar
Meestal zijn Tweelingzielen geboren onder water & lucht tekens: Vissen, Schorpioen, Kreeft, Tweelingen, Waterman en Weegschaal met Maagd invloeden
Communicatie en Expressie werkt via creativiteit en de geest. Het is heel belangrijk voor Tweelingzielen om zich te uiten, dat is een deel van hun missie
Soms zijn Tweelingzielen ietwat gereserveerd & stil. Het kan jaren duren eer zij zichzelf écht zien voor wie zij zijn en/of zich uit durven te spreken
Extreme zielenpijn (wanneer je fysiek gescheiden bent van elkaar of wanneer je Twin je afstoot)
Tweelingzielen voelen zich op geestelijk, mentaal, fysiek en emotioneel niveau enorm tot elkaar aangetrokken
Het voelt alsof je ‘thuiskomt’
Je wordt enorm getest op je geduld en niet zomaar ‘even’, dit kan jaren duren
Er bestaat geen enkel woord om het diepe gevoel (voor je Twin) te omschrijven
Geen intieme binding met een ander kunnen aangaan (zelfs de bereidheid om alleen te blijven wanneer hij/zij niet in je leven durft te komen)
Je kunt voelen dat je samen een opdracht/missie hebt in het leven
Polariteiten (grote verschillen in karakter)
De levensloop is vrijwel identiek qua ervaringen, patronen
Meestal zijn tweelingzielen spirituele helers omdat zij anderen graag ondersteunen. Twins kunnen ook een (zakelijk) dienstverlenend beroep uitoefenen. Maar dit soort ‘beroepen’ worden vaak pas op latere leeftijd opgepakt temeer tweelingzielen afwachtend zijn en observeren eer zij hun talent op dit vlak inzetten
Muziek, Ritme, Dans en Natuur zijn heel belangrijk
Tweelingzielen kunnen zich afgesneden voelen van hun (aardse) familie, omdat zij voelen dat de zielsfamilie hun werkelijke (thuis)basis is. Maar het kunnen ook dé vredestichters tussen familieden en vrienden zijn
Tweelingzielen zijn volhardend, zij kennen hun weg!
Uiterst gevoelig voor ‘chemische’ (onnatuurlijke) voeding, straling (mobiele telefoons etc), harde geluiden, fel licht en elektriciteit
De omgeving begrijpt de ‘bewuste’ tweelingziel vaak niet (meer), de verbinding wordt dus meestal afgedaan met ’laat hem of haar los’. Goed bedoelde adviezen; echter onmogelijk!
Symbolieken (bijv. de naam van je twin komt overal tevoorschijn). Je wordt keer op keer bevestigd

De uitdaging voor tweelingzielen;

In principe zijn tweelingzielen hier op aarde om het beschadigde, reeds gemuteerde, DNA van het menselijke ras te transformeren. Maar omdat hun unieke licht niet echt als zodanig wordt herkend worden zij uitgedaagd om allereerst zichzelf te leren kennen. Tricky (spiritual) business, temeer zij super gevoelig zijn. Echter beschikken Twins allemaal over het juiste kosmische gereedschap om hun missie te kunnen volbrengen.

Op weg naar (hun) totaliteit en erkenning komen Twins de volgende ‘uitdagingen’ tegen: verslavingen, zich ‘alleen en anders’ voelen, chronische vermoeidheid omdat zij (de energie) altijd maar ‘moeten’ transmuteren en transformeren (ook met betrekking tot genetische beschadigingen), leerproblemen en moeilijkheden & frustratie in communicatie. Ook komt het regelmatig voor dat tweelingzielen zich niet erkend voelen door hun omgeving omdat zij ‘anders’ zijn.
Daarnaast beschikken zij ook nog eens over een enorm grote fantasie en hen wordt dus vaak verteld: ‘doe eens normaal’. Ook kunnen tweelingzielen zich als geen ander vastbijten in disfunctionele relaties en/of situaties omdat zij zich vanuit nature heel goed kunnen aanpassen en enorm empathisch zijn. Het blijft (dus) een enorme uitdaging voor tweelingzielen om compleet te vertrouwen in/op zichzelf (ook op bewustzijnsniveau).

Herkenning

Is de herkenning van de tweelingziel wederzijds? Op zielsniveau in ieder geval wel. Maar toch kunnen er praktische en emotionele omstandigheden zijn die maken dat één van beiden zich tegen de herkenning verzet.

Hoe kun je weten dat het je tweelingziel is?

Het weten is sterk voelbaar en allesomvattend. Het weten komt vanuit je kern. De liefde die je ervaart overtreft alle menselijke grenzen en beperkingen. En ergens heb je altijd al geweten dat jij je grote liefde zou ontmoeten.
Het is een liefde, zo groots en ontwrichtend, dat je er niet omheen kunt.
Het raakt je diep.

Aantrekken & afstoten

Bij tweelingzielen is er altijd (een eeuwigdurend) aantrekken en afstoten. We staan allemaal onder een telepathische verbinding van de maan. Hoewel dat geen planeet is, heb je er wel degelijk mee te maken. Het aantrekken en afstoten wordt erdoor bestuurd en gereguleerd. Je kunt dat vergelijken met het symbool van het Yin en Yang. Het aantrekken is het Yin en het afstoten is het Yang, zoals de dag en de nacht, man en vrouw, eb en vloed, positief en negatief. Tweelingzielschap wordt versterkt in het proces van terugtrekken en weerkeren.

Echter wordt aantrekken en afstoten, iets wat in vele intermenselijke relaties voorkomt, (helaas te) vaak verward met werkelijke Tweelingziel-liefde. Tweelingziel verbindingen zijn geen ‘romantische’ verbindingen, het is een groei/heling/ervaringsproces.

Aangezien tweelingzielen het Yin & Yang symboliseren kan het aantrekken en afstoten altijd blijven (voort)bestaan, een karakter verander je niet. De mens is niet maakbaar! Het transformatieproces gaat veel dieper dan ‘wij ons kunnen bedenken’. Het heeft niets te maken met verandering van de ‘persoonlijkheid’ (het karakter, dat wordt gevormd vanaf het derde levensjaar). Het gaat in feite om het streven naar heelwording, van binnenuit. Het is de weg naar zelfliefde en zelfrespect op een heel hoog niveau.

Tweelingzielen kunnen door welk conflict dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Maar uiteindelijk zal de magnetische aantrekkingskracht zo sterk zijn dat alle hindernissen zullen worden overwonnen.

Kenmerken Zielsverwantschap (soulmate/tweelingziel)

De liefde voor elkaar lijkt ‘magnetisch’ tot stand te komen, je hoeft er niets voor te doen
Je voelt vrijwel meteen onvoorwaardelijke liefde voor elkaar
Je hebt nog nooit zo‘n sterk gevoel van liefde ervaren
Je weet dat dit ultieme liefde is
Al het andere dan liefde in je leven wordt minder belangrijk en relatiever
Je begrijpt aspecten van het leven die je nooit eerder begrepen hebt
Het voelt alsof je elkaar altijd al hebt gekend
Je weet exact hoe de ander zich voelt
Je weet dingen van elkaar die je eigenlijk niet kunt weten
Je hoeft niets tegen elkaar te zeggen om te communiceren
Je hebt een sterk gevoel van herkenning bij elkaar
Je voelt energie dansen tussen elkaar
Je weet dat er iets heel bijzonders aan de hand is
Alles ‘valt op zijn plaats’ in je leven en je ziet meer verbanden
Het kan een ingang, doorkijk of sneak-preview zijn naar het niet-stoffelijke leven
Je hebt altijd het gevoel gehad dat je ‘iets’ miste in je leven, nu weet je wat dat was
Het is een sleutel die de deur naar jezelf opent
Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op
Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid en/of bezinning doorgemaakt
Ieder telefoontje en/of afspraak lijkt op de eerste en bezorgt je steeds weer kriebels
Als magneten naar elkaar toe getrokken worden, elkaar constant aan willen raken of bij elkaar willen zitten
Je ontmoet elkaar in dromen
Je voelt elkaars stemming/gevoel heel sterk aan, in elkaars bijzijn maar ook op afstand
Het is maatjes zijn door dik en dun en elkaar vergeven ondanks de vele moeilijke momenten die naar boven komen tijdens het afstoten
De onvoorwaardelijkheid verdwijnt wanneer het ego te sterk wordt en vanuit angst gaat handelen en denken
Elke ontmoeting, kus, aanraking, blik etc. voelt als de eerste, het blijft leuk en spannend
Je bent vaak, zonder het te weten, altijd in elkaars buurt geweest (woning, school etc.)
Hoe hard de één ook trekt of de ander ook duwt, zielsverwanten zijn te allen tijde met elkaar verbonden en daar kan niemand tussenkomen
Je kunt de ander ook ontzettend missen, het voelt dan net alsof je geamputeerd bent/heimwee hebt
Je kunt je onbegrepen voelen, je omgeving zal niets (meer) van je begrijpen

Mijn ultieme waarheid

“In mijn besef zijn wij hier op aarde gedurende duizenden levens om allerlei ervaringen op te doen in uiteenlopende situaties en relaties. Als je er vanuit gaat dat alles energie is en dat energie nooit verloren gaat, dan kun je ‘oude’ energieën tegenkomen in personen zoals bijvoorbeeld je zielsverwant.

Bij de eerste ‘kennismaking’ ~ op mijn 37ste ~ keek ik mijn grote liefde recht in de ogen, ik verloor me erin en dacht: “Wat gebeurt hier, waarom voel ik ineens dé ultieme Waarheid”? De tijd stond stil… Ik ontdekte mezelf in hem. Hij raakte mijn kern. Maar toen wist ik (gelukkig) nog niet dat deze ontmoeting diepe onbewuste stukken in mijzelf zou aansnijden. Wel was er onmiddellijk het gevoel: “jou ken ik al heel lang”. Alsof ik thuiskwam. Ik voelde mij direct ‘mezelf’, maar wel een ‘zelf’ die ik al heel lang kwijt was. Voor de ontmoeting met mijn daadwerkelijke helft heb ik namelijk veel pijn, verlies (en ook vergeving) ervaren, door en dankzij ontmoetingen met soulmates. Ook het ‘alleenzijn’ heb ik in haar vele facetten mogen doorleven. In feite ben ik door deze ervaringen ‘gesterkt’ om de tweelingziel-reis te kunnen ‘behappen’.

Hoe ik erachter kwam dat ik mijn tweelingziel was tegengekomen? Op een avond toen ik thuis zat, keek ik naar de film ‘Woeste Hoogten’ (Wuthering Heights), een klassiek liefdesverhaal. Ik bleef er gek genoeg naar kijken.

Toen de hoofdrolspeelster Cathy de pure tweelingziel-uitspraak deed: ‘Waar onze zielen ook van gemaakt mogen zijn, zijn ziel en de mijne zijn dezelfde. Hij is meer mezelf dan ik ben!… Ik ben Heathcliff’, voelde ik dat de diep begraven waarheid mij raakte. Ik heb er verder niets mee gedaan. Een aantal dagen later liep ik een boekhandel binnen. Omdat ik veel (esoterische) boeken lees stond ik te kijken naar diverse titels. Het boek ‘Tweelingzielen, vind je ware partner’ van Patricia Joudry en Maurie Pressman viel uit het schap. Op de eerste bladzijde werd de verwijzing naar de film ‘Woeste Hoogten’ gemaakt.

De ontmoeting met de andere helft van mijn ziel sloeg in als een bom. Ik hield meteen intens van hem. Hij raakte me diep, ongekend en ongewoon diep. We hadden een bizar grote aantrekkingskracht op elkaar, fysiek én emotioneel. Maar dat dit het begin zou zijn van een diepe connectie waarin aantrekken/afstoten en afstand de boventoon zou voeren had ik nooit kunnen bevroeden. Ik begon toen namelijk pas, net als mijn grote liefde, aan de reis van het ontdekken van mijzelf, ruw door de lagen van het ego heen, en daarmee door naar de pure en oneindig liefdevolle wezenskern. Dit was allemaal erg verwarrend. Ik voelde me ineens geen individu meer, ondervond die eenheid, stond ineens in verbinding met hem, met het grotere geheel, met mijn naakte Zelf. Vanuit hier begon mijn hartsenergie te groeien.

De intensiteit en passie van deze connectie zorgt er namelijk voor dat je de trap naar ‘boven’ wel moet bestijgen. Het was voor mij dus niet eens de snelweg, maar de TGV richting persoonlijke, paranormale en spirituele ontwikkeling.

We zijn en blijven twee magneten, met identieke (levens)ervaringen & patronen en uitdagingen. De psychische en spirituele verbondenheid is intens, magisch en diepgaand. Onze liefde is niet alleen ‘mooi’ maar ook confronterend. Onze pijnpunten, wonden, gekwetste kindstukken en emotionele bagage is open en bloot gelegd. We triggeren elkaar continu, voornamelijk op emotioneel vlak.

Onze hereniging op het fysieke/emotionele/etherische vlak mogen wij hier op aarde ervaren, maar onze eenheid is al een feit. Want:

Waar vind je iemand waarbij je je zo ‘thuis’ voelt?
Waar vind je iemand anders die je zo tot in je diepste wezen raakt?
Waar vind je iemand tot wie je je zo sterk aangetrokken voelt, op mentaal, emotioneel en fysiek vlak?
Hoe kun je verklaren dat je het niet altijd met elkaar eens bent maar dat je ondanks alle conflicten toch altijd iets heel speciaals blijft voelen voor elkaar, iets zo bijzonder dat het zich boven elke ‘normale’ liefde verheft?
Hoe kun je uitleggen dat de ander zo volledig hetzelfde is als jij, maar tegelijkertijd zo volkomen anders?
Hoe kun je uitleggen dat er geen angst heerst om van elkaar gescheiden te worden omdat het besef dat je bij elkaar hoort heel groot is?

Tweelingziel-liefde en Tweelingziel-energie laat zich niet sturen, de energie komt meteen weer terug, blijft plakken, dringt zich hardnekkig op en weigert pertinent te vertrekken”.

De tweelingziel-reis is echt een diepgaand & verwarrend proces

Wanneer tweelingzielen elkaar ontmoeten is de liefde meteen zo ongelooflijk intens dat het kan gebeuren dat één van de twee niet goed weet of het diepe gevoel daadwerkelijk te vertrouwen is, omdat het ingaat tegen alle logica.

Vaak denken tweelingzielen gek te zijn geworden wanneer zij deze diepe liefde voelen. Ze zijn bang om zichzelf en hun vrienden/familie kwijt te raken: “Waarom zou ik geloven in deze diepe liefde? Hoe kan dit nu waar zijn? Hoe kon dit nu gebeuren?”

Ook denken veel tweelingzielen dat het de ander is, of de verbinding zelf, dat zoveel pijn brengt maar wat zij zich niet realiseren is dat het aan henzelf ligt.

Daarom rennen ze (vaak) weg! Omdat ze de pijn en al hun issues willen vermijden. Ook zijn ze ervan overtuigd dat ze op den duur toch wel verlaten zullen worden;
“Ik ben niet goed genoeg”, “Deze liefde moet een trucje zijn want in het verleden ben ik (meermaals) verlaten en/of afgestoten”.
Het enige wat er in het hoofd van een ‘runner’ rondgaat is:
“Hoe kan deze persoon mij zo lief hebben zonder mij te kennen”? “Hij/zij heeft gewoon een bepaald beeld van mij maar zodra hij/zij de echte ‘ik’ leert kennen dan wil hij/zij echt niet meer bij mij zijn”
Tweelingzielen die pijn zijn gedaan door anderen in het verleden zijn nu eenmaal gereserveerder en dus rennen zij eigenlijk weg van zichzelf en hun eigen pijn omdat ze niet weten hoe ze dit allemaal moeten helen, ze weten niet wat ze ermee moeten. Door te vertrekken, weg te lopen, de liefde te ontkennen en te doen alsof het niet bestaat hopen (gekwetste) tweelingzielen dat alle pijn vanzelf weggaat.
Hurt people hurt people!
Sommigen onder hen kunnen vervolgens tientallen andere relaties aangaan zodat ze zichzelf kunnen bewijzen net zoveel van een ander te kunnen houden als van hun werkelijke geliefde. Want als ze (net zoveel) van die ander kunnen houden zijn ze niet gek. Ze zijn er van overtuigd dat ze op rationele basis net zo goed in een andere liefde kunnen groeien want dat moet uiteindelijk net zo goed en liefdevol zijn. Echter heeft alles diep binnen in hen te maken met emotionele pijn; het niet geliefd zijn en/of geaccepteerd worden. Maar de ‘grap’ is, de ‘ander’ zal er altijd zijn, zelfs als de liefde wordt ontkend! Tweelingzielen zijn namelijk al met elkaar verstrengeld en zij levelen met elkaar vanuit pure liefde.

De uitdagingen die een tweelingziel-connectie biedt zijn dus enorm groot, zo groot dat je leven volkomen op zijn kop komt te staan. Al je conditioneringen en innerlijke overtuigingen (zelfs die waarvan je overtuigd was dat je ze al had opgelost) komen volledig in het licht te staan. Het zijn namelijk de inprentingen en overtuigingen die nog in het emotioneel lichaam vastgehouden worden en de beperkende gedachte over wat liefde nu eigenlijk is. Onvoorwaardelijke liefde lost dit uiteindelijk op, tot het Wezenlijke overblijft.

Ik weet uit ervaring dat deze reis buitengewoon zwaar en moeilijk is om te blijven volgen maar het is het meer dan waard. Houd vertrouwen en koester de liefde voor je andere helft, houd hem/haar altijd in je hart. Vergeef jezelf maar voor iedere twijfel en/of angst die je nu nog hebt. En vergeef je enige echte geliefde ook maar voor zijn/haar twijfels en angsten.

Door de ontmoeting met mijn tweelingziel heeft het innerlijk doorploegen stap voor stap oogst opgeleverd: inzicht in het hoe en waarom van de ontmoeting, een stevig houvast in mezelf en zingeving in mijn bestaan. Het heeft mij geleerd dat de belangrijkste verbinding die met jezelf is, de hartsverbinding met het Groter Geheel, je Hogere Zelf.

TWEELINGZIEL-LIEFDE

“Mag onze verbinding anderen raken en tranen van ontroering brengen.
Laat ons heilige huwelijk een voorbeeld zijn hoe werkelijke, ware liefde
zich manifesteert”

De tweelingziel verbinding is voor mij een reis van de ziel en het hart. Het is louter een geestelijke verbinding en het heeft mij geleerd hoe ik boven het menselijke verlangen uit kon stijgen, door puur te onthechten. Ik heb mijn complementerende ziel heel diep lief en dat brengt mij nog steeds volledig in verwondering. Het heeft jaren en jaren geduurd eer ik mijn/onze missie begreep; “Anderen ondersteunen in de reis naar henzelf, de hogere realmen.”

Onze alchemie is de allerhoogste liefdeskracht.

“Mijn ultieme geliefde, ik adoreer je. Nu, terugkijkend op onze liefde, jaren
geleden, toen we samen waren, in vlees, heeft het iets bitterzoet. Jouw liefde en
zachtheid zal mij altijd blijven voeden en opvullen, maar de bitterheid van onze
scheiding zal er ook altijd zijn!

Ik houd van jouw bereidheid om de donkere en gevaarlijke afgronden te
trotseren zodat jij door de portalen heen kunt breken, van 5D naar 3D, met mij
aan je zijde (van 3D naar 5D).
Jouw lied galmt door de eindeloze gangen der liefde.
Je bezingt mijn hart.
Je bent de stem van mijn ziel.”

Je zou hem of haar kunnen ontmoeten, je ‘andere helft’, je zielenmaatje, je ultieme spiegel. Je kunt het alleen weten via het hart. En het hart is extatisch, zoals Ware Liefde. Tweelingziel-liefde is de hoogst mogelijke vorm van liefde en reikt je alle tools aan om je persoonlijk te ontwikkelen. Het is een liefde die tegelijk ontwrichtend èn allesomvattend is.

Tweelingzielen zijn ‘Universele’ vrouwelijke 3D en ‘Universele’ mannelijke 5D energieen.
Wanneer deze energieën samenvloeien vindt er extreem veel magische en magnetische harmonie plaats. De liefdesenergie stroomt voelbaar tot in iedere vezel, Tweelingzielen zijn elkaars ultieme spiegel.
De druk van het Universele lot brengt hen samen.
Het Hogere Bewustzijn brengt hen steeds weer met elkaar in verbinding!

De Tweelingziel liefdesvlam veroorzaakt trillingen die het éénzijn laat ervaren. Het is de energie van de integratie van innerlijke polariteiten, van ieder individu. Creërend en manifesterend. De liefdesvibratie tussen tweelingzielen geeft een boost aan de mensheid en deze zal zichtbaar en voelbaar zijn. Het is tijd om wakker te worden, het is tijd voor de nieuwe Gouden Aarde.
Na de ontmoeting met de andere helft van je ziel ontwaak je, leer je de kunst van onthechten en onvoorwaardelijk liefhebben. Je kunt ook te maken krijgen met symbolieken, kundalini energie en veel (fysieke) veranderingen, zoals bijvoorbeeld een versnelde of onregelmatige hartslag. Ook heldervoelen, helderweten en helderzien ontwikkelen zich in een rap tempo.

Daarnaast ervaar je vaak wisselende emotionele stemmingen, die diep kunnen ingrijpen en van totaal vertrouwen en innerlijk wéten, ineens naar wantrouwen en twijfel kunnen schieten.
Zo geloof je er helemaal in en dan ineens ook helemaal niet meer!

Tweelingziel-liefde is niet iets wat je met je normale intelligentie kunt bevatten, het reikt ver boven alle vormen van de ‘normale’ liefde uit en overkomt je. Het wordt bekrachtigd en bestuurd door het Universum, je kunt er niet voor kiezen, je hebt prenataal besloten elkaar in dit leven te onmoeten, om te leren onthechten, te groeien. Verzet je er dan ook niet tegen, hoe aanlokkelijk dat soms ook lijkt. Je komt namelijk niet ‘van elkaar af’, ook niet in de stof. Vergeet namelijk niet dat je tegelijkertijd met elkaar verbonden bent in de hogere sferen, waardoor je elkaar gewoonweg (ook al zou je dat willen) niet kunt ‘loslaten’, de band kunt doorknippen etc. Al lijkt dat vaak wel de beste oplossing. Maar indien je de verbinding echt doorleeft en doorvoelt heb je hier eigenlijk geen behoefte aan. Ware tweelingzielen zijn in de energie met elkaar verbonden, dit is een Gods geschenk, het is ware Goddelijke liefde.

Het enige wat belangrijk is om te onthouden, is dat je mag accepteren dat Tweelingziel-harten de instrumenten van Liefde zijn, en dat alléén het ego je kan laten geloven dat jullie afgescheiden zijn. Het brein is het gereedschap van het ego.

Tweelingziel-liefde biedt je ultieme, optimale persoonlijke en geestelijke groei en het is de weg van transformatie van het hart en het minimaliseren van het ego. Het is een intense beleving, voelt ontegenzeggelijk diep en zet je met grote regelmaat klem in je gevoelswereld. Onbegrip, ontwrichting, ontkenning, afstand en afstootgedrag zijn hier inherent aan. Ook voor je omgeving ben je raadselachting, de mensen om je heen kunnen niet begrijpen waarom je ‘ineens zo veranderd bent’. Maar een zielsliefde zo groot als deze valt niet met de gebrekkigheid van onze aardse woordenschat te omschrijven en is soms ongelooflijk moeilijk te dragen. Het grijpt diep in en kent zijn weerga niet.

Je kunt je, na de ontmoeting, hopeloos eenzaam en totaal onbegrepen voelen. Alles waar je in geloofde met betrekking tot de ‘normale’ liefde wordt keihard onderuitgehaald. De liefde die je kent uit romantische films en boeken vraagt om nieuwe inzichten. Je kunt je zelf er niet meer mee verenigen en bent niet meer in staat om je als individu voort te bewegen.

Jullie zijn een eenheid. Als een twee-eenheid; twee vlammen van het vuur, van het leven! Jullie zijn zo dicht bij elkaar, dat je één wezen bent. Voor altijd de perfecte “dubbele kracht” van het leven.
Je bent in deze ‘nieuw’ gemaakt voor altijd, moment na moment. En dat is op zijn zachtst gezegd best lastig.
Ook wordt er van je verlangd om onvoorwaardelijk lief te leren hebben. Onvoorwaardelijke liefde is iets wat je bij (je) kinderen ervaart. Het geheim van onvoorwaardelijkheid is om het ‘als’ weg te denken. Je zegt: ‘ik houd van jou’. En niet ‘Ik houd van je als …..je dit of dat doet’! Tweelingziel-liefde gaat hier aan voorbij, want zuivere liefde geeft en verlangt niets terug.

We zitten nu midden in het Aquarius-tijdperk. In elk NU breken ontmoetingen en herkenningen open door het bliksemlicht. Om liefde te creëren. Om liefde te expanderen. Als je de waarheid van het hart ervaart, dan is er geen twijfel dat je de helft van een Tweeling bent of ontmoeten mag, dat er een ander existeert met jou, van hartslag tot hartslag. Het staat geschreven in je hart. En het beweegt tot diep in je wezen, ver van woorden of concepten.

Tweelingzielen zijn de lichtwerkers in het ritme op hartsniveau, zij worden bijeengebracht om de kosmische energie weer te laten dansen en branden in de harten van de mensheid.

Gedurende je reis kun je wel eens ´verdwalen´ in onzekerheid. Toch word je door het Universum en je Hogere-Zelf steeds maar aan jullie verbinding herinnert, om je duidelijk te maken dat je gevoel klopt, dat je niet gek bent. Je kunt dus dingen meemaken die niet op toeval berust kunnen zijn. Er zijn zo ongelooflijk veel symbolieken aan deze liefde verbonden. Maar goed, tweelingzielen zijn nu eenmaal rijzende, dwarrelende en pulserende symbolieken van het leven.

Op het moment dat Tweelingzielen ervoor kiezen gezamenlijk te incarneren in het stof, ondergaan zij een proces van bewustwording in 3D en 5D. De ‘vrouwelijke’ bewuste energie voelt en doorleeft de connectie in 3D terwijl de ‘mannelijke’ energie de connectie doorleeft en voelt in 5D.
De ‘mannelijke energie’ communiceert via 5D met zijn ‘vrouwelijke verenigende ziel’ en ‘hij ‘ kan pas in 3D bewustwording bereiken als de andere helft van zijn ziel meebeweegt in 5D.

De tweelingziel – het vrouwelijke deel (met meestal een mannelijke energie) – die in de derde dimensie bewust is, ondergaat dus al haar ervaringen in het stof.
De zielenopdracht in de stoffelijke vorm heeft alles te doen met vereniging, innerlijke balans en harmonie, berusting en hierin kom je veel lessen tegen op je pad die te maken hebben met pure onthechting.

De zielenopdracht tussen complementerende zielen wordt altijd vervuld, altijd gerealiseerd, omdat je hierdoor enorme stappen zet richting de realisatie, het begrijpen en doorvoelen van ware Goddelijke liefde.

Het ontmoeten van de complementerende ziel is dus het vinden van de liefde tot het Universum, het oneindige en eeuwige.

In het begin hadden wij een volmaakte verbinding en waren we zuiver op elkaar afgestemd. Samen keren wij langzaam maar zeker terug naar die prachtige staat van eenheid.

Fysieke aantrekkingskracht

Als je werkelijk tweelingzielen van elkaar bent, dan weet je hele lichaam dit. Het is doordrenkt van dit weten. Een fontein van licht is wat je kunt ervaren wanneer je lichamelijk samensmelt. Het mentale lichaam wordt namelijk doordrenkt met extatische energie. Tweelingzielen hebben een enorme aantrekkingskracht tot elkaar, je kunt eigenlijk alléén maar versmelten. Deze versmelting is niets anders dan de versmelting van de zielen, die zich via het lichaam met elkaar verbinden. Het is een bundeling van energie, van krachten, die elkaar aantrekken via de geslachtsdelen.

De seksualiteit tussen tweelingzielen is naast primair, rauw ook hoog spiritueel en dus ‘Goddelijk’. Je kunt tijdens het vrijen ervaren totaal vanuit je instinct te ‘handelen’, er is sprake van totale overgave. Je voelt elkaar feilloos aan en het ritme van jullie heilige harten klopt gelijktijdig. Alle barrières, alle schaamte valt weg.
Door deze fysieke verstrengeling/versmelting hoef je (ook) niet te praten met elkaar, omdat woorden de intense beleving tekort zou doen. Er is dus eigenlijk sprake van een seksuele, heilige samensmelting die je nooit eerder op deze manier hebt (mogen) ervaren. Indien je met elkaar samensmelt, in liefde en volledige acceptatie, kun je ook ervaren diep in elkaars ogen te kijken tot alles vervaagt. Dit is een vorm van osmose, waarbij energie wordt overgedragen van de één op de ander en vice versa. Daarom communiceer je in eerste instantie via de ogen en niet via andere lichaamsdelen. Immers, de ogen zijn de poort naar de ziel.

Tweelingzielen zijn één en waren altijd (al) één, maar wanneer zij fysiek samensmelten, worden ze (weer) één. Hierdoor zou je kunnen ervaren niet meer te weten ‘wie nu wie is’. De individualiteit houdt op te bestaan, je bent één met de ander en je voelt deze eenheid.

De ‘Honeymoon’ fase

Na de allereerste (fysieke) ‘reünie’ volgt er een korte stilte tussen de tweelinghelften. Vaak is dit bedoeld ter voorbereiding op de Honeymoonfase; de fase van extreme verliefdheid, het totaal in elkaar opgaan, het elkaar ontdekken op fysiek (en seksueel) niveau. De honeymoonfase is een alles verzengende periode waarin men zich helemaal overgeeft aan de ander, omdat men het gevoel heeft ‘thuis’ te (zijn) komen. Als tweelinghelft weet je diep van binnen: ‘ik heb hem/haar eindelijk gevonden’. Maar je ‘begrijpt’ nog niet helemaal wat je nu daadwerkelijk is overkomen. Helaas duurt de honeymoonfase voor een ieder – voornamelijk voor de tweelinghelft die (wel) bewust is – veel te kort; de “newly rendez-vous” duurt ruwweg tussen de twee en zes maanden. Hierna komen de eerste scheurtjes aan het licht. En verval je in het aantrekken en afstoten, een periode die máánden zo niet járen kan duren.

Aantrekken en afstoten

n de fase van het aantrekken en afstoten krijg je veelal te maken met gevoelens van heimwee, het gevoel geamputeerd te zijn en je begrijpt maar niet waarom de liefde tussen jullie plots ‘afgelopen’ lijkt te zijn. Een ‘einde’ is uiteraard een idee van het brein, want het brein zoekt ‘naar redenen’, naar ‘begrip’. Je kunt het gewoonweg niet verklaren met je logisch beredenerend verstand. En da’s menselijk, zeker, het gaat alleen niet werken, en dat het niet werkt is waarheid. Want Twins zijn energetisch één, op zielsniveau.
Wanneer je (denkelijk) ‘pijn’ wordt gedaan en/of ‘gekwetst’ wordt door je twin kan dit zorgen voor het bekende aantrekken en afstoten, ook wel bekend als de ‘runner’ & ‘chaser’ dynamiek. Voor deze fase van ‘rennen’ en ‘jagen’ zijn we (voor)geprogrammeerd én dient uiteraard ook een doel. Maar op een gegeven moment, op hét perfecte Universele moment, stopt de fase van het aantrekken en afstoten. Hierna verval je, indien dat in jullie blauwdruk besloten ligt, in de overbruggingsperiode. De Twins die elkaar voor 2012 hebben ontmoet hebben een langer en ‘zwaarder’ traject te doorlopen dan de tweelingzielen die elkaar na 2012 zijn tegengekomen.

Maar voor ieder zielsliefdeskoppel geldt hetzelfde; voor je op aarde kwam heb je met elkaar afgesproken welke wegen je zult bewandelen. Dit brengt op 3D niveau vaak onbegrip, spanning en verwarring.
Probeer in je eigen kracht te blijven staan en neem intuïtief waar. Het is een denkfout om je zielsverwant te zien als iemand die je pijn zou kunnen doen. Probeer naar de ongeheelde stukken in jezelf te kijken. Dat zijn de grote lessen!

Om tot uiteindelijke eenheidsverbinding op 3D en 5D niveau te komen is in feite het ontwaken van het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn en je eigen heelwording en heel zijn nodig. Tevens wordt er van je gevraagd om totaal los van je andere helft te kunnen functioneren, om je bij jezelf net zo goed te kunnen voelen als bij je geliefde. Wanneer je de ander vanuit vreugde kunt koesteren, hem/haar onvoorwaardelijk liefhebt en de ander zijn/haar eigen weg kunt laten lopen dan ben je Universeel een diploma rijker.

Vergeet nooit de energieke en energetische uitwisseling van dat eerste moment, de eerste keer dat je in elkaars ogen keek! Hét moment waarop jij je thuis voelde komen. Zoiets kun je niet wegrationaliseren. Blijf te allen tijde in je eigen energie staan. Het vergt al genoeg van je om je überhaupt staande te kunnen houden. Er wordt namelijk veel van je gevraagd. Je mag een nieuw beeld van liefde neerzetten en bovendien wordt er van je verlangd om de liefde opnieuw te duiden. Je zult met veel vraagtekens komen te zitten. Maar maak van die vraagtekens uitroeptekens.
Kortom; geef jezelf over en staak je verzet tegen ieder nu moment. Je kunt het proces én de ander niet beïnvloeden.
Daarnaast mag je de sluier van illusie en de sluier van afgescheidenheid opheffen, omdat je altijd 1 bent met je tweelingziel. De connectie van de ziel is de werkelijke waarheid van deze verbinding.

Werkelijke Goddelijke liefde is echt heel moeilijk te begrijpen, je kunt het enkel beleven, binnen de mogelijkheden van jouw zielsniveau.

Separatie

Na de fase aantrekken en afstoten voel je dat er fysieke afstand tussen beiden wordt gecreëerd, en dat je elkaar, al dan niet energetisch, ‘kwijt’ bent.
De separatie is bedoeld om jezelf te hervinden en jezelf lief te hebben. Je hebt de ander niet nodig.
Zorg er voor dat je in deze sparatie periode dicht bij jezelf blijft. En onthoud dat jullie één zijn: één gesplitste ziel verdeeld in twee lichamen. Julie liefde is ENERGIE!

Als we vanaf dag één met onze andere helft samen zouden zijn geweest dan zouden we niet zo diep naar binnen hebben kunnen kijken om onze ziel te vinden, ons zelfbewustzijn. De separatie is (helaas) onvermijdelijk in werkelijke tweelingzielconnecties.

Zorg er alsjeblieft voor dat je de liefde voor jezelf leert/blijft omarmen. We zijn als tweelingzielen gewoonweg voorgeprogrammeerd om in deze tijdelijke verwijdering als individu te groeien, temeer we leven in een 3D individualitsische wereld.

De transformatie gebeurt los van elkaar, opdat alles kan worden verduidelijkt en samengebracht. Onthoud dat je niet van elkaar afgesneden bent. Onthoud dat je eigenheid een functie heeft gediend en nooit de kern van deze liefde vormde.

Het ego van je zielsliefde is echt niet sterker dan de wil van de kosmos. Of anders gezegd, de wil van het ego is echt niet sterker dan de wil van de ziel!
De ziel verlangt naar liefde en harmonie.
Als jullie al klaar waren geweest voor elkaar dan waren jullie al ‘bij elkaar’ geweest. Dus er zijn nog stukken die geheeld mogen worden.
Je bent één, een twee-eenheid. Jullie verbinding eindigt nooit, maar is constant. Je hebt te maken met een heilig contract, een heilig huwelijk en prenataal besloten je andere helft in deze incarnatie te ontmoeten.
Klachten kunnen in drievoud worden ingediend aan de hemelpoort. Maar dankzij je zielsliefde ga je wel een geweldige relatie aan met jezelf!

Jij mag je, net als je zielsliefde, (ook) nog aan je zielspad verbinden. Mijn gidsen roepen altijd: “Het doel is je leerschool niet, het gaat om de weg ernaar toe, dat zijn de grote lessen. Daarin groei je en groei doet pijn”. Ik meen te denken dat wanneer je alles zou weten, je dan achterover zou leunen en zou gaan zitten wachten tot hét moment daar is. Maar welk moment dan? En tja, dan groei je simpelweg niet.
We mogen dus al onze condities, verwachtingen en de drang te willen weten hoe het zal ‘eindigen’ opgeven omdat we anders onszelf in de weg staan van wat er nog open moet door onze zielen heen.
Al deze moeilijkheden zijn eigenlijk testjes in onze behoeftigheid, keer daarom terug naar de connectie op zielsniveau. Als je dat doet en doorziet kom je in je hogere vibratie; de voorbereiding op je eigen groei en het ervaren van eenheid met je andere helft en je zielsfamilie.

De tweelingziel-reis gaat eigenlijk over het constante overgeven aan elk NU moment, in blijvend contact met de visie en emotie van binnenuit van wat er ontwikkelt en zal zijn in dit leven. Alles ontplooit zich in perfectie en het is eigenlijk alleen onze perceptie die het anders wilt zien.

Bekende Zielsliefde-geliefden:

Jelaluddin Rumi ♥ Shams Tabrizi

Yoko Ono ♥ John Lennon

Prins Charles ♥ Camilla

Romeo ♥ Juliet

Maria Magdalena ♥ Jezus van Arimatea

Richard Burton ♥ Elisabeth Taylor

Elizabeth Barrett ♥ Robert Browning (London, 19e eeuw)

Marie ♥ Pierre Curie (trouwden in Parijs 1895 en ontvingen in 1903 de Nobelprijs voor hun ontdekking van radium)

Heloise ♥ Abelard

Clara ♥ Robert Schumann (19e-eeuwse componist)

Harriet Taylor ♥ John Stuart Mill

Petrarca ♥ Laura (Italië 1327)

Lilian Steichen ♥ Carl Sandburg (1879-1967, dichter en biograaf van Lincoln)

Bron: Caroline van Carma Coaching

https://heart2get.wordpress.com/

http://www.carmacoaching.nl/index.php

https://www.facebook.com/nieuwetijdsliefde/