Student der Liefde

9 maart 2016

Als ik de liefde aan ga, als ik niet voor het vuur van mijn eigen smederij terugdeins, word ik in Aeterna’s liefde geboren. Als ik in mijn bestaan echter voor sleur, routines, ingedutte verlangens, verbroken relaties, zielenpijn en hartzeer kies, kan ik de moed van mijn hart en de discipline van mijn ziel achterwege laten. Maar dan heb ik geen eigenliefde en dat dien ik dan ook te aanvaarden. Dan ben ik slapende en leef ik als een liefdeszombie. Is dat wat ik wil? Nee, want ik hou van mijzelf, ik hou van het leven. Ik hou van de grootsheid van Aeterna’s mooiste geschenk aan mij: mijn liefdevolle bewustzijn. En dus kies ik voor de liefde en voor waarheid. Om mijzelf en de ander langs de weg van de moed en discipline geheel vrij te maken en vrij te laten zijn. De liefde mag binnen de relatie volledig vrij stromen. Niets moet, en alles kan er in vrijheid zijn. Goed en fout bestaan niet, raar en stom evenmin, oordeel en schuld zijn afwezig. Als het maar de liefde is die aanwezig is, en niets anders. De liefde is binnen de relatie geheel vrij. De liefde maakt en houdt de ander en mij geheel vrij.

Let wel; ‘binnen’ de relatie. Hoe vrij de liefde buiten de relatie stroomt, bepalen de geliefden samen eveneens in vrijheid. Bij de vrijheid buiten de relatie gaat het onder ander over seksuele vrijheid, dus over monogamie dan wel polyamorie. Maar het gaat ook over het maken van afspraken over de individuele vrijheid buiten de gezamenlijke relatie, over alleen op vakantie gaan, alleen uit gaan, over een intensieve hobby, over meegaan naar feestjes en naar mijn schoonfamilie, over de mate waarin ik genegenheid en intimiteit met derden deel enzovoort.

Wij communiceren volledig open, respectvol en integer.
Mijn geliefde en ik maken heldere afspraken.
Ik hou mij aan die afspraken.
Ik mag verwachten dat mijn geliefde zich ook aan die afspraken houdt.
Mijn geliefde en ik bewaken onze wensen en grenzen.
Mijn geliefde en ik voelen of de gemaakte afspraken nog kloppen.
Wij communiceren regelmatig over de afspraken.
Als de gemaakte afspraken bij een van ons niet goed voelt, gaan wij samen nieuwe afspraken maken.
Als onze wensen en grenzen blijvend te zeer verschillen, dienen wij onze relatie in een nieuwe vorm te gieten of te beëindigen.
De vorm volgt de liefde. De liefde staat centraal, niet de vorm.

Als ik zo in de liefdesrelatie sta, neem ik op een volwassen wijze mijn verantwoordelijkheid. Dan sta ik in mijn kracht, in het licht van mijn liefde. Zo levend dien ik mijzelf en de ander, wat het ook brengt en wat het ook kost. Mijn geliefde en ik zijn dan volledig in liefde verbonden. Door op deze wijze samen in liefde te zijn, sneuvelt niet langer een groot deel van de relaties, en blijven geliefden niet langer vanuit angst bij elkaar of op een andere manier ontrouw aan de waarheid van hun ziel. Dan zegevieren waarheid en liefde. Zij worden door mijn geliefde en mijzelf boven al het andere geplaatst. Dat is een ode aan het leven en Aeterna’s scheppende bewustzijn. Door de liefde volledig te benoemen, bewijs ik mijzelf, de ander en het geheel de grootste dienst. Dan staat kwaliteit boven kwantiteit, en de bevrijdende waarheid boven beknellende conventies. Dan kan alles en moet er niets, als mijn geliefde en ik daar samen voor kiezen. Liefde zorgt dan werkelijk voor overgave aan niets anders dan de liefde. Dan maken wij onze liefdesrelatie waarachtig vrij. Zij is dan een kunstwerk geworden.

Het hart is mijn aardse vrouwelijke component van het ‘Al-bewustzijn’ en de ziel is mijn hemelse mannelijke component. Het hart vormt mijn brug naar de hemel, en de ziel wijst mij waar de hemelse eenheid zich in mij bevindt. In een liefdesrelatie komt mijn volledige waarheid aan het licht. Wie ik ben, waar ik sta en in welke mate ik al in liefde aanwezig ben in de relatie; alles wordt duidelijk, er is geen ontsnappen aan. Als ik wil groeien in de liefde – en dat is mijn grootste verlangen, omdat ik enkel zo tot de eenheid kan komen – dien ik vol discipline mijn waarheid onder ogen te komen. En dat kan enkel als ik mijzelf de discipline van de ziel opleg.

Ik kan niet verzaken.
Ik kan het niet half doen.
Ik kan er niet met de pet naar gooien.
Ik dien mij over te geven aan de liefde en de waarheid.
Ik dien mijn hart en ziel aanwezig te laten zijn in de relatie.

Daarom ben ik een non, een monnik, een toegewijd dienaar, een ijverige student van de liefde en de waarheid. Daarom leid ik een geestelijk leven. Een leven waarin de materie dienstbaar is aan mijn bewustzijn. Daarom volg en dien ik Aeterna in de grote liefde en in de grote waarheid. Een liefdesrelatie is dus een immens uitdagende leerschool in het steeds verder loslaten van alle duale delen van mijn ‘ik’. Al die afscheidingen waar mijn ‘ik’ al decennia lang op is gebaseerd, en waar mijn ‘ik’ aan verslaafd is, dien ik onder ogen te komen en te overstijgen. Niet omdat zij fout of slecht zijn, of omdat ik hen afwijs, maar juist omdat ik van mijzelf houd. Ik ben de smid van het ‘Al-bewustzijn’. Ik smeed mijn ‘ik’, met de hamer van liefde op het aambeeld der waarheid naar het hemelse evenbeeld van Aeterna.

Mijn oude ‘ik’ zal sterven in het liefdesvuur.
Mijn mooiste ‘ik’ zal ik zelf op het aambeeld creëren.
De Aeterna in mij wordt langs die weg in liefde geboren.

you will

Aart van Wijk is spiritueel schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger. Hij post zijn berichten dagelijks op Facebook. Zijn centrale thema’s zijn de liefde en het hartsbewustzijn.

In 2015 verscheen van zijn hand ‘Het nieuwe boek van God’, een gechanneld boek over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Hij kreeg dit boek gechanneld van Aeterna, de Godgodin der liefde. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/bo…/het-nieuwe-boek-van-god/

In het voorjaar van 2016 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel.

In 2014 verscheen zijn dichtbundel ‘Dáár is liefde’, met daarin 68 werken over de liefde en het hartsbewustzijn. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

Ook heeft Aart een eigen Youtube kanaal waar hij zijn LoveVlog’s post, zie: https://www.youtube.com/channel/UCK8PX4dvFnZEs-ueggu1BJg