Soul Whispers….

de zielenfluisteringen worden in subtiele wervelingen aangereikt om de schoonheid en de kracht in jezelf te voelen en zien. Hoe meer je alles in jezelf kunt omarmen, hoe meer je de liefde kunt laten stromen die jou hier heeft gebracht en jouw hart doet kloppen. Liefde is zo vaak nog gekoppeld aan wat pijnlijk of onwennig is…. ieder is zijn eigen weg gegaan. Ren nu niet meer weg voor het besef dat jouw hart een eigen taal heeft die vaak losstaat van wat zintuiglijk wordt vernomen. Mensen zoeken naar de waarheid… het draait echter om de frequentie waarmee jij resoneert en waardoor het beste van jezelf wordt gestimuleerd om met anderen in wisselwerking te treden. Wat je voelt is reeds aanwezig, alleen vaak nog niet zichtbaar. Dan komt het aan om het vertrouwen te behouden dat je echt niet gek bent en dat hetgeen je innerlijk werd aangereikt een plek krijgt in de fysieke wereld. De energie vindt altijd een weg; ik noem het energetisch streamen! Ga in de tussentijd niet in de wachtstand staan en vier het feit dat je verheugd mag zijn, want jouw leven neemt een ommekeer naar gelang je durft te bouwen op hetgeen je weet. Je weet toch wat er innerlijk in jou leeft, geef het dus de ruimte zodat het zich ook werkelijk kan ontvouwen.

Word maar even stil en voel de hartslag die jou de ruimte schenkt om in ieder nieuw moment te kiezen voor authentieke zelfexpressie! Dat is de sleutel om de discrepantie tussen je innerlijke en uiterlijke wereld te overbruggen. Toon je kleuren, ontwikkel je iedere nieuwe dag een stukje verder.

Het is tijd om zonder schroom of vrees jezelf te durven zijn! Het is tijd om de weg vanuit je hoofd naar je hart af te leggen, ongeacht wat je tegenkomt, ongeacht de oude pijnen en de aspecten die je liever zou wegdrukken. Kijk ernaar en vul niets in, neem het gewoon waar en bezegel dan dit heilig huwelijk in jezelf door je eigen mannelijke en vrouwelijke componenten in liefdevolle verhouding met elkaar te laten versmelten. Geen verloocheningen van jezelf meer. Je hebt het recht om in volwaardigheid met alles waar jij uit bestaat voluit in het leven te staan. Het is even wennen, dus neem de fluisteringen, die van binnenuit jou tot de beslissing brengen om volledig in je eigen licht te staan, maar op eigen tempo aan. Kom, ik nodig je uit om je te herinneren wie je bent….. degene die is voorbestemd om deze wereld te inspireren door jouw unieke wezenlijke zelf.

Alles wat je hebt meegemaakt, heeft je tot dit punt gebracht, waarop je de keuze kunt maken om uit het schijnsel van beschermingspatronen te geraken. Dacht je dat het voor niets vaak zo zwaar en uitdagend voor je is geweest? Alles kun je overwinnen. Laat je inspireren om het beste uit jezelf te halen. Je hoeft je alleen nog te herinneren wie je bent door woorden van liefde die jou zachtjes aanraken en het wonder activeren waaruit jij bestaat!

Het hart maakt zich steeds verder vrij door de belofte van het eigen zijn te onderhouden. Keer terug naar de brug die jou de toegang tot dit leven heeft verschaft. Eer de energie waaruit jij werd geboren en hoor de woorden die jou het ware aanzicht tonen van jouw wezensenergie:

“Wat fijn dat jij hier bent gekomen om de wereld te verrijken met de liefde die jij bent en de liefde die je aan anderen zult schenken door jezelf te openen!”

Wacht niet verder af en stap in de kracht van je eigen wonderlijk vermogen!

Dit is wat ik weet…. energie heeft even tijd nodig om zich feitelijk te tonen. Laat maar stromen, het zal tot je komen, al hetgeen je wenst om de energie van liefde voor elkaar te betonen.

Er is een fysieke wereld en een niet-fysieke wereld

Twee werelden die soms heel verschillend lijken

Je kunt die twee werelden samenbrengen in jezelf

De sleutel ligt in je hart

Hoe meer je in staat bent om die diepe verbinding met jezelf tot stand te brengen

Hoe meer toegang je ook hebt tot de harten van anderen

Dan opent zich een weg

Een totaal nieuw bewustzijn van liefde komt tot stand

Je hoort de woorden die niet uitgesproken worden

Je voelt de schoonheid van de ander

Je ziet hoezeer je 1 bent

Je weet…

En heel even wordt die diepgang echt

Vloeien die twee werelden samen

Maak dan innerlijk de keuze

Om je open te stellen voor het grotere geheel

En leef vanuit die passie

Dan besef je

HET IS TIJD!

*Als schrijfster van boeken over zielsliefde en als psycho-energetisch therapeute bied ik ondersteuning en begeleiding bij innerlijke processen die sterk transformerend zijn, zoals bijv. het zielsliefdeproces en met name tweelingzielliefde, zodat je de schoonheid en de kracht in jezelf kunt hervinden die door aangeleerde geloofssystemen en onbewuste patronen versluierd zijn geraakt. Mijn passie en kracht liggen bij het helpen verwijderen van de sluiers die jou in een illusie gevangen houden van jezelf. Alles in dit leven is een eeuwige herinnering…

https://www.personalsoulscript.com

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/PraktijkMarquesa/?ref=hl