Soul Whisper: Liefde of Angst?

De Soul Whispers zijn niet bestemd om de toekomst te voorspellen, ze zijn bestemd om jou te helpen navigeren op de wijsheid van je hart, de diepere intelligentie in jou die 2 werelden met elkaar verbindt. Ze helpen je om jouw persoonlijkheid af te stemmen op jouw wezensessentie, die bedekt kan liggen onder angst en onzekerheid. Door een ander perspectief aan te reiken m.b.t. hetgeen je (innerlijk) meemaakt, wordt de magische wereld van jouw innerlijke waarheid meer toegankelijk voor je, waardoor je een andere kijk krijgt op je ervaringen, die je voornamelijk gewend bent te interpreteren vanuit je zintuiglijke waarneming.

Music: Free at last by The R.E.G. Project
I don’t claim or own the rights to this song

https://www.personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/Soul-Whispers-by-Maria-Quesada-792822894104245/?ref=hl