Soul Whisper: De verschuiving in jezelf is gaande!

Eind 2015 schreef ik een Soul Whisper voor het jaar 2016. Ik wist dat het een intensief jaar zou worden waarin we veel zouden kunnen loslaten en transformeren en waarin we eindelijke de kracht zouden vinden om onze angst te overstijgen en meer en meer te kiezen voor ons hart, ook al betekent dit dat je wegtrekt uit sommige situaties, misschien wel vrienden, je relatie, je werk, je huis en wat het ook mag zijn dat je in stand gehouden hebt tegen je hartenwens in….. Dit heeft allemaal niets met egoisme te maken, het heeft te maken met jouw waarheid leven en liefde speelt daarin een grote rol.

Ik hoop dat de keuzes die je maakt gebaseerd zijn op de verlangens van je hart en niet zozeer op je angsten.

Dit is de geschreven Soul Whisper voor 2016

We zijn samen aanbeland in 2016! Een nieuw jaar houdt altijd de belofte in van magische vooruitgang. De jaarwisseling is een krachtig focuspunt waar je vanuit een verwachtingsvol gevoel de subtiele energie van je hart volop kunt voelen. Fasten your seatbelts! Ik wens je een prachtig jaar vol mogelijkheden toe, waarin je jezelf toestaat om te stralen als je mooie en talentvolle zelf, zodat je een inspiratiebron bent voor je omgeving. Laat je vol vertrouwen leiden door je hart naar de meest mooie en liefdevolle belevingen die klaarstaan voor jou!

“Welkom in de energie die als het jaar 2016 aan de wereld is geschonken. Een jaar dat een acceleratie zal laten zien ten gevolge van beslissingen die je daadwerkelijk mag doorvoeren. Voordat je het kunt beseffen, bevind je je in een vibratie die je meeneemt naar een geëvolueerd niveau van waarneming. Een verschuiving van bekende methodieken, die de wereld volgens oorzaak- en gevolgdynamieken classificeert, naar de regulering door middel van synchroniciteit. Wat je tot op heden als levenswaarheid aangenomen hebt, blijkt zo niet meer te functioneren. Verwachte reacties en gevolgen blijven uit en de voor jou bekende regels worden overtreden, waardoor het even wennen is om je anders te gaan oriënteren in een wereld die je uitnodigt om je visie te verruimen. Beschouw het als een nieuw ervaringsveld, waar jouw eigen instelling telt en waar jouw innerlijke vibratie magnetisch werkt, waardoor je linea recta, ter plekke en meteen, de benodigde inzichten verneemt. Mogelijk is een tijdelijke verwarring voelbaar in jezelf. Heel even maar en niet te lang. Dit is een teken dat je de verschuiving ondergaat, die jou in staat stelt om zoveel nieuwe mogelijkheden en richtingen te duiden. Je behoeft steeds minder buiten jezelf te zoeken voor satisfactie. want je eigen krachten en talenten worden meer geactiveerd, waardoor vervulling jou ten deel valt en je afscheid nemen kunt van de impulsen die je nodig hebt gehad om je eigen leegte op te vullen. Het volstaat al om een openheid van hart te betuigen. Daar waar je contrasten ziet, krijg je gelijk een parallelle waarneming aangereikt die je in feite overeenkomsten toont, waardoor de vastgeroeste overtuigingen aan realiteitszin blijken te verliezen. Je betreedt een magisch veld waar je daadwerkelijk zult ervaren dat 1+1 niet gewoon meer 2 is. Laat jezelf geboren worden in dit veelbelovend spectrum, waar manifestaties ten tonele komen van hetgeen je dacht uitsluitend te kunnen dromen, maar niet werkelijk mogelijk was. Ja, dat had je gedacht! Maar je leven ontvouwt zich nu niet meer volgens die bekende regels en ideeën. Je staat voor de ontmoeting met jezelf, met nieuwe tendensen en zicht op een lichtend potentieel. Je leert jezelf kennen op een wijze die meer ruimte schenkt voor een welgemeende lach. Iedere vorm van twijfelachtigheid wordt aangepakt om te worden overwonnen en omgezet in moed om gehoor te geven aan de stroming die zich aangekondigd heeft. Het is even wennen voor iedereen, maar daar komen we doorheen. Geef ruimte aan de mensen om je heen om de eerste indrukken te verwerken van alles wat nu fluctueert van links naar rechts, van hoog naar laag en omgekeerd. Iedereen werkt mee aan de balans door zich op eigen tempo op dit fenomeen te zullen afstemmen. Weet dat wanneer deze ongekende impressie is ingedaald, de ware kern zich zal presenteren die in alle voorhanden gevallen heel liefdevol en opbouwend blijkt te zijn. De mensheid betreedt een onbekende constellatie van hervormingsenergie. Het werd lang verwacht en aangekondigd reeds. Deze tendens zal zeer veel inspiratie brengen en zorgen voor een gezamenlijke vooruitgang. Hoezeer wij allen 1 zijn, zal zeer evident gaan spelen! Met open monden van verbazing, mogen we ervaren hoe eenvoudig alles blijkt te zijn.”