Rijkdom: Winst, werk, welvaart en de wet van aantrekking. Esther & Jerry Hicks

Een stuk uit het boek Rijkdom: Winst, werk, welvaart en de wet van aantrekking van Esther & Jerry Hicks

Welk verhaal vertel ik op dit moment

Een zeer effectieve manier om een nieuw verhaal te gaan vertellen is te luisteren naar de dingen die je op dit moment gedurende de dag zegt, jezelf te betrappen als je iets zegt wat niet in oversteenstemming is met wat je wilt, en dan te zeggen: ‘Ik weet precies wat ik niet wil. Wat wil ik wel? Spreek vervolgens duidelijk uit wat je verlangt.

Ik haat deze lelijke, oude, onbetrouwbare auto.
– Ik wil een mooie, nieuwe, betrouwbare auto.

Ik kan mijn rekeningen niet betalen.
– Ik wil geld overhouden nadat ik alle rekeningen heb betaald.

Mijn baas waardeert mij niet.
– Ik wil door mijn baas worden gewaardeerd.

Veel mensen zouden hiertegen inbrengen dat een andere verwoording van een zin er niet voor zorgt dat er een gloednieuwe auto voor de deur staat, of dat een dik lichaam opeens verandert in een slank lichaam, of dat je baas opeens een andere persoonlijkheid krijgt en je anders gaat behandelen, maar die mensen hebben het mis. Als je je aandacht bewust op iets richt wat je verlangt, en het vaak omschrijft zoals je het graag wilt hebben, ervaar je op een gegeven moment een verschuiving in hoe je je ten opzichte van het betreffende onderwerp voelt. Dat wijst erop dat er qua trilling ook een verschuiving heeft plaatsgevonden.
Als je trilling verandert, verandert je punt van aantrekking, en door de kracht van de Wet van Aantrekking moet datgene wat zich manifesteert als bewijs of aanwijzing daarvan ook veranderen. Het is niet mogelijk om voortdurend over de dingen te praten die je in je leven wilt ervaren zonder dat het universum de essentie ervan naar je toe laat komen.

De Kantelmethode

De Kantelmethode is bewust erkennen dat elk onderwerp eigenlijk uit twee onderwerpen bestaat en vervolgens bewust praten of denken over het aspect van het onderwerp dat je wenst. De Kantelmethode helpt je bij het activeren van de aspecten die je wenst. Dit geldt voor alle onderwerpen. Als je dat eenmaal beheerst, moet de essentie van de dingen die je wenst – opnieuw met betrekking tot alle onderwerpen – naar je toe komen.
We moeten hier wel iets verduidelijken: als je zegt dat je iets wilt maar tegelijkertijd twijfel over je eigen woorden voelt, brengen je woorden je niet wat je wilt, want wat je voelt bepaalt de creatieve richting van je gedachtentrilling. De Wet van Aantrekking reageert niet op je woorden, maar op de trilling die je uitzendt.
Maar aangezien je niet tegelijkertijd kunt praten over wat je wel wilt en wat je niet wilt, is het zo dat hoe meer je spreekt over wat je wel wilt, des te minder vaak je praat over wat je niet wilt. En als je serieus aan de slag gaat met zeggen hoe je het wel wilt in plaats van hoe het nu is, zul je na verloop van tijd (meestal duurt dat niet lang) je trilling in positieve zin veranderen. Als je het vaak genoeg zegt, voel je op een gegeven moment wat je zegt. Maar er is iets wat nog krachtiger en belangrijker is met betrekking tot deze Kantelmethode: wanneer je negatief georiënteerd bent op het ontbreken van iets, en jezelf vervolgens vraagt ‘Ik weet wat ik niet wil, wat wil ik wel?’, dan komt het antwoord op deze vraag van binnenuit, en op dat moment begint de verschuiving op trillingsniveau. Kantelen is een krachtig hulpmiddel waarmee je direct verbeteringen in je leven kunt aanbrengen.

Ik creëer zelf wat ik ervaar

Je creëert zelf wat je ervaart, en als schepper van je eigen ervaringen is het belangrijk om te begrijpen dat je niet creëert op basis van wat je doet en ook niet op basis van wat je zegt. Je creëert op basis van wat je denkt.
Je kunt niet iets zeggen of doen zonder dat er een gedachtetrilling mee gepaard gaat. Je zendt wel vaak een gedachtetrilling uit zonder er iets bij te zeggen of te doen. Lang voordat kinderen of baby’s leren om de woorden van de volwassenen om hen heen na te bootsen, leren ze al om hun trilling na te bootsen.
Elke gedachte die je hebt, heeft haar eigen trillingsfrequentie. Elke gedachte die je hebt, of ze nu afkomstig is uit je geheugen, of van een ander vandaan komt, of een gedachte is die een combinatie is van wat jij denkt en wat een ander denkt, elke gedachte die je in het nu hebt, trilt met een zeer persoonlijke frequentie… en gevolg van de krachtige Wet van Aantrekking (die in essentie stelt dat soortgelijke dingen elkaar aantrekken), trekt die gedachte een andere gedachte aan die er qua trilling mee overeenkomt. En nu trillen die gecombineerde gedachten met een frequentie die hoger is dan de oorspronkelijke gedachte. En als gevolg van de Wet van Aantrekking trekken ze nog een gedachte aan, en nog een en nog een, tot de gedachten uiteindelijk krachtig genoeg zijn om een ‘levensechte’ situatie of manifestatie aan te trekken.
Alle mensen, omstandigheden, gebeurtenissen en situaties trek je aan door de kracht van je gedachten. Als je eenmaal begrijpt dat dingen letterlijk door jouw gedachten of trilling tot stand komen, ontdek je wellicht een nieuwe vastberadenheid in jezelf om bewuster met je gedachten om te gaan.

Gedachten die afgestemd zijn op de Bron zijn gedachten die goed voelen

Veel mensen geloven dat ze meer zijn dan hun fysieke vlees, bloed en botten. Als mensen worstelen met een manier om dit grotere deel van henzelf een naam te geven, gebruiken ze woorden zoals Ziel, Bron of God. Wij verwijzen naar dat grotere, oudere, wijze deel van jezelf met de woorden je Innerlijk Wezen, maar de beschrijving die je kiest om dit Oneindige deel van jezelf te beschrijven is niet van belang. Wat wel zeer belangrijk is, is dat je begrijpt dat de grotere Jij wel degelijk bestaat, eeuwig, en een zeer grote rol speelt in de ervaringen die je hier op aarde hebt.
Elke gedachte, elk woord en elke daad vindt plaats tegen de achtergrond van dat Bredere Perspectief. Sterker nog, de reden dat je op elk moment van helder weten wat je niet wilt, ook duidelijk beseft wat je wel wilt, is dat dit grotere deel van jezelf zuiver gericht is op wat je wel wilt. Als je je gedachten bewust probeert te sturen, dag in dag uit, steeds meer in de richting van wat je wel wilt, ga je je steeds beter voelen doordat de trilling die wordt geactiveerd door het feit dat je je beter voelt, dichter in de buurt komt van de trilling van het grotere Niet-Fysieke deel van jezelf. Je verlangen om gedachten te hebben die goed voelen zorgt ervoor dat je je afstemt op het Bredere Perspectief van je Innerlijk Wezen. Het is onmogelijk om je echt goed te voelen als je gedachten qua trilling niet in overeenstemming zijn met de gedachten van je Innerlijk Wezen.
Je Innerlijk Wezen is bijvoorbeeld gericht op je waarde. Als jij een gebrek aan waarde bij jezelf vaststelt, is de negatieve emotie die je voelt, het gevolg van de disharmonie tussen waar je Innerlijk wezen op gericht is, en waar jijzelf op gericht bent. Je Innerlijk Wezen kiest ervoor om zich te richten op dingen waarvoor het liefde kan voelen. Als je je aandacht richt op een aspect van iemand of iets dat jij verafschuwt, ben je qua trilling niet meer afgestemd op je Innerlijk Wezen. Je Innerlijk Wezen is alleen gericht op je succes. Als je ervoor kiest om iets wat je doet te zien als mislukking, ben je niet meer afgestemd op het perspectief van je Innerlijk Wezen.

Van je slecht voelen naar je goed voelen

Iedereen wil zich goed voelen, maar de meeste mensen denken dat alles om hen heen plezierig moet zijn voordat zij zich goed kunnen voelen. De meeste mensen voelen zich zoals zij zich voelen als gevolg van iets wat zij observeren. Als datgene wat ze zien hen pleziert, voelen ze zich goed, maar als datgene wat ze zien hen niet pleziert, voelen ze zich slecht.
De meeste mensen hebben niet het gevoel dat ze zelf in handen hebben hoe ze zich voelen, want ze denken dat om zich goed te kunnen voelen, de omstandigheden moeten veranderen, maar ze geloven ook dat ze niet in staat zijn om een groot deel van die omstandigheden te veranderen.
Maar als je eenmaal in de gaten hebt dat elk onderwerp in wezen uit twee onderwerpen bestaat, namelijk wat je wenst en wat je niet wenst, kun je leren om meer positieve aspecten te zien van datgene waar je je aandacht op richt. Dat is in wezen waar het bij de Kantelmethode om gaat: bewust zoeken naar een positievere manier – een manier die je een beter gevoel geeft – om datgene waar je je aandacht op richt te benaderen.
Als je wordt geconfronteerd met een ongewenste omstandigheid, je je daardoor slecht voelt, en bewust zegt: ‘Ik weet wat ik niet wil… wat wil ik wel?’ vindt er een verschuiving plaats in de trilling van je Wezen, die wordt beïnvloedt door datgene waar je aandacht naar uitgaat.
Hierdoor vindt er ook een verschuiving plaats in je punt van aantrekking. Zo begin je met het vertellen van een ander verhaal over je leven. In plaats van te zeggen: ‘Ik heb nooit genoeg geld,’ zeg je: ‘Ik kijk ernaar uit om meer geld te hebben.’
Dat is een totaal ander verhaal, een totaal andere trilling en een totaal ander gevoel, die na verloop van tijd tot een totaal ander resultaat zal zullen leiden.
Terwijl je je vanuit je altijd veranderende gezichtspunt blijft afvragen: ‘Wat wil ik wel?’ bereik je uiteindelijk een zeer plezierige toestand. Want je kunt jezelf niet voortdurend afvragen wat je wel wilt zonder dat je punt van aantrekking ook die kant op verschuift… Het proces verloopt geleidelijk, maar als je het voortdurend toepast, kun je binnen enkele dagen al fantastische resultaten behalen.

In harmonie met mijn verlangen

De Kantelmethode is dus eigenlijk zeer eenvoudig: telkens als je merkt dat je een negatieve emotie voelt (eigenlijk voel je dan de disharmonie met iets wat je wilt), zeg je: ‘Ik voel een negatieve emotie, wat betekent dat ik niet in harmonie ben met iets wat ik wil. Wat wil ik?’
Elke keer dat je een negatieve emotie voelt, verkeer je in een uitstekende positie om vast te stellen wat je op dat moment wilt, want als je ervaart wat je niet wilt is het ook helder wat je wel wilt. Op zo’n moment zeg je dus: ‘Iets is belangrijk, anders zou ik deze negatieve emotie niet ervaren. Wat wil ik?’ Vervolgens richt je je aandacht op wat je wel wilt…
Op het moment dat je je aandacht richt op wat je wel wilt, stopt de negatieve aantrekking. En op het moment dat de negatieve aantrekking stopt, begint de positieve aantrekking. En op dat moment verandert het je niet goed voelen in je goed voelen.
Dat is de Kantelmethode.

Wat wil ik, en waarom?

De grootste weerstand die mensen hebben tegen het vertellen van een ander verhaal over hun eigen leven is misschien wel hun overtuiging dat ze altijd ‘de waarheid’ moeten vertellen over hun huidige toestand of dat ze moeten ‘vertellen hoe het is’. Maar als je begrijpt dat de Wet van Aantrekking op je reageert als je vertelt ‘hoe het is’, en dus ook in stand houdt wat je vertelt, kom je misschien tot de conclusie dat het in je eigen belang is om een ander verhaal te vertellen, een verhaal dat meer overeenkomt met wat je nu wilt ervaren. Als je erkent wat je niet wilt, en je vervolgens afvraagt: ‘Wat wil ik wel?’ zet je een geleidelijke verschuiving in gang in de richting van het vertellen van een nieuw verhaal en van een verbeterd punt van aantrekking.
Het is altijd nuttig om te onthouden dat je de essentie ontvangt van waar je aan denkt, of je dat je nu wilt of niet, want de Wet van Aantrekking is onfeilbaar consistent.
Soms begrijpen mensen de Kantelmethode niet helemaal goed. Zij nemen ten onrechte aan dat kantelen betekent dat ze naar iets moeten kijken waarnaar ze niet verlangen en zich er vervolgens van moeten overtuigen dat ze het wel verlangen. Ze denken dat we hun vragen om naar iets te kijken waarvan zij duidelijk vinden dat het niet goed is, en dat ze het vervolgens goed moeten noemen, of dat ze zichzelf voor de gek moeten houden door iets te accepteren wat ze niet verlangen. Maar je kun jezelf niet voor de gek houden door te doen alsof je een beter gevoel over iets hebt, want wat je voelt is wat je voelt, en wat je voelt is altijd het gevolg van de gedachten die je hebt gekozen.
Het is eigenlijk iets heel moois dat je door de dingen op te merken die niet wilt, vervolgens kun concluderen wat je wel wilt. En als je let op hoe je je voelt, kun je de Kantelmethode toepassen om je aandacht te richten op de dingen die je wilt en minder op dingen die je niet wilt. En als de Wet van Aantrekking vervolgens reageert op die bijgeschaafde gedachten die je een beter gevoel geven, zul je zien dat de dingen die je in je leven ervaart steeds meer overeenkomen met wat je wilt, terwijl de ongewenste aspecten van het leven langzaam maar zeker uit je leven verdwijnen.
Als je de Kantelmethode toepast, wat wil zeggen dat je je eigen gedachten bewust kiest, wat weer betekent dat je je punt van aantrekking bewust kiest, je ook bewust kiest hoe je leven zich ontvouwt. Kantelen is het proces van het bewust richten van je aandacht met de intentie om zelf richting aan je leven te geven.

Ik kan me nu meteen beter voelen

Mensen klagen vaak dat het veel gemakkelijker is om hun aandacht op iets positiefs te richten als het zich al in hun leven heeft gemanifesteerd. Ze zeggen terecht dat het veel gemakkelijker is om je goed te voelen over iets als er al iets goeds is om je goed over te voelen. We zijn het ermee eens dat het gemakkelijker is om je goed te voelen als je dingen om je heen ziet waarvan jij denkt dat ze goed zijn. Maar als je gelooft dat je je aandacht alleen maar kunt richten op datgene wat nu gebeurt, en als datgene wat nu gebeurt je niet bevalt, dan kun je je hele leven blijven wachten, want je aandacht op ongewenste dingen voorkomt dat de gewenste dingen naar je toe komen.
Je hoeft niet te wachten tot de goede dingen naar je toe komen om je goed te voelen, want je bezit het vermogen om je gedachten een andere richting te geven, ongeacht wat je op dit moment ervaart. En als je het belangrijk vindt hoe je je voelt en bereid bent om te kantelen en je aandacht op gedachten te richten die beter voelen, zet je de positieve, bewuste transformatie van je leven in gang.
De dingen die je ervaart zijn het gevolg van je eigen trilling. Je trilling is het gevolg van je gedachten en je gevoel vertelt je wat voor gedachten je hebt. Als je gedachten hebt die goed voelen, moeten daaruit manifestaties voortvloeien die ook goed voelen.
Veel mensen zeggen: ‘Het zou zoveel gemakkelijker zijn gelukkig te zijn als mijn leven er anders uitzag, bijvoorbeeld als mijn relatie beter was, als ik beter met mijn partner overweg kon, als mijn lichaam niet zo pijn deed of als mijn lichaam er anders uitzag, als ik meer voldoening uit mijn werk zou halen, als ik meer geld had…Als mijn levensomstandigheden beter waren, zou ik me beter voelen en dan zou ik het veel gemakkelijker vinden om positief te denken.’ Het zien van plezierige dingen voelt inderdaad goed, en het is gemakkelijker om je goed te voelen als je iets plezierigs ziet, maar je kun niet van anderen verlangen dat ze ervoor zorgen dat jij alleen maar plezierige dingen ziet. Als je van anderen verwacht dat zij voor de perfecte levensomstandigheden zorgen, ben je niet verstandig bezig, en wel om de volgende reden: (1) het is niet hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij een plezierig leventje hebt, (2) zij hebben geen controle over omstandigheden die jij hebt gecreëerd, en (3) het belangrijkste van alles, je geeft dan je eigen kracht weg om je eigen ervaringen te creëren.
Waar je ook naar kijkt, neem het besluit dat je alleen naar de aspecten kijkt die je een goed gevoel geven, of richt je aandacht alleen op dingen die goed voelen. Dan zal je leven uit steeds meer aspecten bestaan die je een goed gevoel geven.

Aandacht op ongewenste dingen trekt meer ongewenste dingen aan

Voor elk plezierig ding beslaat een onplezierige tegenhanger, want elk deeltje van het universum bevat zowel datgene wat gewenst is als het gebrek van datgene wat gewenst is. Als je je aandacht richt op een ongewenst aspect van iets in een poging om het weg te duwen, komt het alleen maar dichterbij, want je ontvangt waar je je aandacht op richt, of je het nu wilt of niet.
Je leeft in een universum dat gebaseerd is op ‘insluiting’. Met andere woorden, er bestaat niet zoiets als ‘uitsluiting’ in het dit op insluiting gebaseerde universum. Als je iets ziet waarnaar je verlangt en je zegt er ‘ja’ tegen, dan is dat hetzelfde als zeggen: ‘Ja, dat ding waarnaar ik verlang, kom alsjeblieft naar me toe.’ Als je iets ziet wat je niet wilt en je schreeuwt er ‘nee’ tegen, dan zeg je eigenlijk: ‘Kom naar me toe, ding dat ik niet wil!’
In alles wat zich om je heen bevindt zit dat wat gewenst is en dat wat niet gewenst is. het is aan jou om je aandacht te richten op wat je wenst. Zie je omgeving als een buffet van keuzes en maak meer bewuste keuzes over waar je aan denkt. Als je probeert om keuzes te maken die goed voelen en de moeite doet om een andere verhaal over je leven en de mensen en ervaringen in je leven te vertellen, zul je zien dat je leven begint te transformeren in de richting van de essentie van de details van het nieuwe verhaal dat je vertelt.

Richt ik mijn aandacht op wat ik wil of op wat ik niet wil?

Soms denk je dat je je aandacht richt op wat je wilt, terwijl het tegenovergestelde het geval is. Het feit dat je woorden positief klinken, of je lippen lachen als je de woorden uit, wil nog niet zeggen dat je trilling positief is. Pas als je je bewust bent van hoe je je voelt terwijl je de woorden uit, weet je of je een trilling uitzendt die past bij wat je wel wilt in plaats van bij wat je niet wilt.

Richt je aandacht op de oplossing, niet op het probleem

Tijdens wat de weerman ‘een ernstige droogte’ noemde, wandelde onze vriendin Esther over een van de paden van haar huis in Texas Hill Country. Ze zag hoe droog het gras was en maakte zich zorgen over het welzijn van de mooie bomen en struiken die duidelijk onder het regentekort leden.
Ze zag dat het vogelbad leeg was, hoewel het pas een paar uur geleden was dat ze het met water had gevuld. Daarna dacht ze dat er waarschijnlijk een dorstig hert over het hek was gesprongen om het beetje water in het vogelbad op te drinken. En terwijl ze zo over de triestheid van de situatie mijmerde, bleef ze staan, keek ze omhoog en zei ze met een zeer positieve stem en woorden die zeer positieve trilling hadden: ‘Abraham, ik wil wat regen’.
En wij antwoordden meteen: ‘Maar denk je dat je regen krijgt als je je aandacht richt op het gebrek aan regen? ‘
‘Wat doe ik dan vekeerd?’ vroeg ze.
En wij vroegen: ‘Waarom wil je de regen?’
Esther antwoordde: ‘Ik wil regen omdat het verfrissend is voor de aarde. Ik wil het omdat alle dieren dan water hebben, zodat ze genoeg kunnen drinken. Ik wil het omdat het gras dan groen wordt, en het voelt lekker op mijn huid en iedereen voelt zich beter.’
En wij zeiden: ‘Nu trek je regen aan.’
Onze vraag ‘Waarom wil je regen? ‘hielp Esther om haar aandacht niet meer op het probleem te richten, maar op de oplossing. Als je nagaat waarom je iets wilt, verschuift je aandacht of kantelt je aandacht meestal in de richting van wat je wenst. Als je nadenkt over hoe het zal gebeuren, of wanneer, of door wie, dan verschuift je trilling meestal weer naar het probleem.
Doordat wij haar aandacht van wat er mis was afleidden, door te vragen waarom ze regen wilde, creëerde ze een kantelpunt. Ze dacht niet meer alleen aan wat ze wilde, maar ook aan waarom ze het wilde. Daardoor voelde ze zich beter. Die middag regende het en de plaatselijke weerman meldde die avond ‘een ongebruikelijk geïsoleerde onweersbui in Hill Country’.
Je gedachten zijn zeer krachtig en je hebt veel meer controle over je eigen ervaringen dan de meeste mensen denken.

Als ik me slecht voel, trek ik aan wat ik niet wil

Hoewel iedereen zich in verschillende mate bewust is van hoe hij of zij zich voelt, zijn er maar weinig mensen die de belangrijke hulp die ze van hun gevoelens en emoties krijgen werkelijk doorgronden. Eenvoudig gezegd: Als je je slecht voelt, trek je iets aan wat je niet prettig vindt. Zonder uitzondering zijn je negatieve emoties het gevolg van het feit dat je je aandacht op iets richt dat je niet wilt of op de afwezigheid van iets wat je wel wilt. Veel mensen zien negatieve emoties als ongewenst, maar wij zien negatieve emoties liever als hulpmiddelen bij het begrijpen van waar je je aandacht op richt… en dus waar je je trilling op richt… en dus op wat je aantrekt. Je zou het een ‘waarschuwingslampje’ kunnen noemen, want het geeft je het signaal dat het tijd is om te kantelen. Wij geven echter de voorkeur aan het woord ‘begeleidingslampje’.
Je emoties zijn het Begeleidingssysteem dat jou helpt bij het begrijpen van wat je met je gedachten aan het creëren bent. Mensen die beginnen te begrijpen wat de kracht van hun gedachten is en hoe belangrijk het is om hun aandacht te richten op dingen die ze een goed gevoel geven, voelen zich vaak gegeneerd of zijn zelfs boos op zichzelf als ze negatieve emoties ervaren, maar er is geen enkele reden om boos op jezelf te zijn als een perfect functionerend Begeleidingssysteem hebt.
Als je je bewust bent van negatieve emoties, complimenteer jezelf dan voor het feit dat je je bewust bent van je Begeleidingssysteem. Vervolgens kun je rustig proberen om aan dingen te denken die je een beter gevoel geven. Wij noemen dit een zeer subtiel Kantelproces waarbij je in alle rust gedachten kiest die je een beter gevoel geven.
Als je negatieve emoties ervaart, zou je tegen jezelf kunnen zeggen: ‘Ik voel nu negatieve emoties, wat betekent dat ik iets aan het aantrekken ben wat ik niet wil. Wat wil ik wel?’
Vaak is het zo dat als je alleen al erkent dat je ‘je goed wilt voelen’, je al zodanig gaat denken dat je je beter voelt. Maar het is belangrijk dat je het verschil begrijpt tussen ‘je goed willen voelen’ en ‘je niet slecht willen voelen’. Sommige mensen denken dat dit twee manieren zijn om hetzelfde te zeggen, terwijl de uitspraken elkaars tegenovergestelde zijn, met een enorm verschil qua trilling. Als je begint met het richten van je gedachten door voortdurend te zoeken naar dingen die je een goed gevoel geven, start je met het ontwikkelen van patronen van gedachten, of overtuigingen, die je helpen bij het creëren van een prachtig leven dat goed voelt.

Mijn gedachten leiden tot sterkere soortgelijke gedachten

Op welke gedachte je je aandacht ook richt, bijvoorbeeld een herinnering, iets dat je op dit moment ziet of iets wat je in de toekomst verwacht, die gedachte is nu actief in jou en trekt andere soortgelijke gedachten aan. Niet alleen trekken je gedachten andere soortgelijke gedachten aan, maar hoe langer je je aandacht op die gedachten richt, hoe sterker de gedachten worden en hoe groter hun Aantrekking is.
Onze vriend Jerry vergeleek dit met de touwen waarnaar hij eens keek toen een schip werd aangemeerd. Dat moest met een enorm groot touw gebeuren. Het was veel te groot om over het water te kunnen worden gegooid. In plaats daarvan werd een kleine bol van twijndraad op de kade gegooid. De twijndraad was ineengevlochten tot een iets groter touw, dat weer was ineengevlochten tot een nog groter touw, dat weer was ineengevlochten tot een nog groter touw… tot dat enorme grote touw uiteindelijk vrij gemakkelijk over het water kan worden getrokken en het schip veilig kon worden aangemeerd. Dit lijkt een beetje op de manier waarop je gedachten zich aan elkaar vast haken.
Bij sommige onderwerpen schiet je heel snel de negatieve kant op doordat je al zolang aan het negatieve touw hebt getrokken. Met andere woorden, iemand hoeft maar iets negatiefs te zeggen, of je herinnert je iets, of iemand suggereert iets, en je vervalt al in negativiteit.
Je punt van aantrekking is voornamelijk gebaseerd op de dingen die je gedurende de dag denkt. Je hebt het vermogen om je gedachten positief of negatief te richten. Je bent bijvoorbeeld in de supermarkt en je ziet dat iets wat je regelmatig koopt een stuk duurder is geworden. Dat geeft je een zeer onaangenaam gevoel. Je denkt wellicht dat je alleen maar geschokt bent door die plotselinge prijsstijging en dat je gezien het feit dat je niets te vertellen hebt over wat de supermarkt voor haar producten rekent, als enige optie hebt om er een onaangenaam gevoel over te hebben. Wij willen je er echter op wijzen dat je dit onprettige gevoel niet hebt doordat de supermarkt de prijs heeft verhoogd, maar dat het onprettige gevoel het gevolg is van je eigen gedachten.
Net als bij de analogie van het touw dat aan het touw dat aan het touw dat aan het touw vastzat, zijn je gedachten aan elkaar gekoppeld en krijgen een steeds sterkere trilling. Bijvoorbeeld: ‘Jeetje, dit is veel duurder dan vorige week.. ik vind die prijsstijging een beetje onredelijk… die hele hebzucht van bedrijven is onredelijk… het loopt verdorie de pan uit.. waar moet het heen… zo kan het toch niet doorgaan… het gaat slecht met de economie… door de inflatie wordt alles te duur… ik vind het toch al zo moeilijk om de eindjes aan elkaar vast te knopen… ik verdien te weinig om de hoge kosten van mijn levensonderhoud te kunnen blijven betalen…’
Natuurlijk kan deze negatieve gedachtegang alle kanten op gaan, bijvoorbeeld de schuld geven aan de supermarkt, de economie of de overheid, maar meestal komt het neer op de manier waarop de situatie volgens jou een negatieve invloed op jou heeft, omdat alles wat jij observeert voor jou persoonlijk voelt. En in werkelijkheid is ook alles persoonlijk voor jou doordat je er een trilling aan koppelt die van invloed is op wat je aantrekt als gevolg van wat je denkt.
Als je je bewust bent van hoe je je voelt en begrijpt dat je emoties je aanwijzingen geven over de richting waarin je denkt, dan kun je bewuster een bepaalde kant op denken. Bijvoorbeeld: ‘Jeetje, dit is veel duurder dan vorige week… maar van de andere producten in mijn winkelwagentje weet ik het niet… Die zijn misschien wel even duur… Of misschien zelfs een beetje goedkoper… Ik heb niet opgelet… Dit viel me gewoon op omdat het opeens zoveel duurder is… Prijzen fluctueren enorm… Toch kan ik altijd alles wel betalen wat ik nodig heb… Soms worden dingen wat duurder, maar alles komt altijd goed… Het hele distributiesysteem dat het mogelijk maakt dat wij al deze dingen kopen is toch wel heel bijzonder…’
Als je eenmaal hebt besloten dat je je graag goed wilt voelen, is het gemakkelijker voor je om consequent een kant op te denken die je een beter gevoel geeft.
Als het verlangen om je goed te voelen effectief actief in je is, is er ook een consequente inspiratie in de richting van goed voelende gedachten in je aanwezig, en dan wordt het steeds gemakkelijker om een productieve kant op te denken. Je gedachten hebben een enorme creatieve aantrekkende kracht waarvan je alleen op een effectieve manier gebruik maakt als je consequent gedachten hebt die je een goed gevoel geven. Als je gedachten voortdurend heen en weer gaan tussen wat je wilt en wat je niet wilt, voors en tegens, plussen en minnen, haal je geen profijt uit het momentum van je zuivere, positieve gedachten.