Proberen of Toestaan – DE MANIER om mee te gaan in flow

Door Vera Ingeborg | 24 Juli 2017

Sjonge, jonge… wat is er veel gaande de laatste tijd. Het is zelfs wat lastig in woorden uit te drukken wat er allemaal gebeurd.
Er veranderd zoveel en zo snel op het moment.

Het concept van lineaire tijd lost meer en meer op en we leven meer van moment tot moment. We realiseren ons dat antwoorden niet buiten ons gevonden worden, maar slechts van binnen en dat we de verantwoordelijkheid dienen te nemen over ons eigen proces in plaats van ons afhankelijk te maken van andere mensen. Ook wordt meer en meer duidelijk dat het proces van verlichting niets te maken heeft met het uit ons fysieke lichaam stijgen, maar met het veranderen van oude patronen en dat we ons lichaam gebruiken om vorm te geven aan wat geuit en gecreëerd wil worden door ons. We vinden nu onze weg door middel van het echt in één lijn komen met onze ziel, mind en lichaam in overeenstemming met de Universele energieën. Wanneer we werkelijk in één lijn zijn daarmee, zijn we echt in flow.

Wat betekent dat? Om te begrijpen welke verandering we momenteel doormaken, ongeacht op welk level van ontwaking je je bevindt of in welke situatie, is het verschil te begrijpen tussen proberen en toestaan.

In ons oude model van de wereld, gebaseerd op wat er niet is (gebrek), wantrouwen en angst, werd ons geleerd dat we harder moeten proberen, dat we moeten vechten voor de dingen die we willen, dat we meer inspanning moeten tonen als we doelen willen behalen. We moeten controle hebben en mensen, situaties en processen manipuleren als we een bepaalde uitkomst willen. Met andere woorden we plaatsen condities, we zijn aan het PROBEREN.

Het nieuwe model is gebaseerd op overvloed, vertrouwen en liefde. Vanuit deze plaats gebeuren dingen op magische wijze, met weinig inspanning en krijgen we altijd wat we nodig hebben en wensen vanuit ons hart. Hier hebben we een diep gevoel van weten, dat alles met een reden gebeurd en om ons te helpen en voor het hoogste goed van iedereen. We zijn open om te ontvangen, we ondernemen actie wanneer het goed voelt zonder enige verwachting van een specifiek resultaat. We staan er onvoorwaardelijk in. We staan TOE dat wat er mag gebeuren, mag gebeuren.

Klinkt prachtig? Ja! Maar, hoe komen we daar?

De oude Nieuwe Tijd en de Nieuwe

Laten we er wat dieper op ingaan en kijken naar de “oude nieuwe tijd” leringen en het nieuwe intuïtieve weten door middel van belichaming en uitlijning met de ziel. Vaak, zijn we ons niet bewust van het feit, dat ondanks dat we op het spirituele pad bevinden, we nog steeds rusteloos zoekende zijn naar antwoorden en we ons afhankelijk maken van de wijsheid van andere leraren. We schrijven ons in van de ene webinar, retreat of klas na een andere om maar meer inzichten te krijgen en nieuwe methoden te leren. We boeken readings om meer te leren over een bepaalde situatie, we ondergaan regressie sessies over vorige levens om beter te begrijpen waar de pijn en angst vandaan komt. We stoppen er inspanning in omdat onze mind wil begrijpen wat er gaande is met ons. We zijn erop gefocust en sluiten als het ware af. En meer dan dat: soms wil het een persoon of situatie vinden dat we kunnen aanwijzen als de oorzaak van onze ervaring. We proberen nog harder. We lezen nog meer erover en kunnen soms zelfs wat obsessief of verslaafd worden aan bepaalde methoden, rituelen en nieuwe dingen leren. Soms, voelen we ons superieur, denken dat we alles weten en de noodzaak voelen anderen te moeten overtuigen, soms voelen we ons inferieur alsof we nooit genoeg zullen weten. En … dit zal blijven bestaan als we onze Ego-mind (ook al is het nu getransformeerd in een spiritueel Ego) aan het roer laten staan.

Het ego wantrouwt het proces, het wil antwoorden. Het probeert DE oplossing te vinden, DE beste healing methode. Het denkt dat er iets is dat we dienen te bereiken om eindelijk rust te vinden. En daarmee veroorzaakt het nog steeds een gevoel van iets te missen, een tekort, niet heel zijn. Al het zoeken en afleidingen leidt ons af van waar we echte heelheid vinden; in ons hart, in onze intuïtie, in het NU.

“Al het zoeken en afleidingen, leidt ons af van waar we echte heelheid vinden; in ons hart, in onze intuïtie, in het NU.”

Uitlijning en belichaming is de sleutel

Ja, astrologie, numerologie, het channelen van aardengelen en buitenaardse wezens etc kunnen ons een tijdje voldoening en rust geven, “a peace of mind”. Maar dat is niet waar we naar streven. We streven naar een “no mind”; een gezonde staat van het niet interpreteren van dingen. Een staat van volledige belichaming van zijn. Waar we de waarheid van binnenuit voelen. Waarin we geen bevestiging van buitenaf nodig hebben. Dat is de ultieme transformatie van de ego-mind naar een vrije geest. Een mind dat volledig verbonden is met bewustzijn. (Bewust ZIJN). Onze waarheid en bestaan komt altijd van binnen. Zolang we begeleiding van buiten nodig hebben, zijn we nog steeds in een staat van afhankelijkheid en angst. Het is best heftig om dit onder ogen te zien en toe te geven aan onszelf. Maar eenmaal op dit punt en onszelf er door heen gewerkt te hebben, bereiken we ware vrijheid, ultiem vertrouwen in dat wat is. Bereiken we ultieme authenticiteit, zelfliefde en de Bron.
Hoe dichter we bij zelfliefde komen, hoe dichter bij de bron/God/Het Universum. God is niet een kracht dat buiten ons staat, het werkt door ons heen, via ons. We zijn een tool, een expressie van God/Het Universum in fysieke vorm.

Ultieme zelfliefde betekent volledig onszelf omarmen als zijnde perfect in alle mogelijke maniere; spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Wanneer we eenmaal zelfliefde volledig hebben weten te belichamen op alle niveaus, zijn we vrij. We creëren een compleet nieuwe realiteit gebaseerd op de nieuwe trillingsfrequentie waarop we nu opereren. Een trillingsfrequentie van onvoorwaardelijke liefde. Ware onvoorwaardelijke liefde is alleen mogelijk wanneer er geen angst is en geen verwachtingen, de noodzaak controle te willen hebben voor een bepaalde uitkomst, oordeel, schuld, dualiteit.

“We streven naar een staat van zijn van no-mind: een gezonde staat van het niet interpreteren van dingen. Een staat van volledige belichaming. Waar we de waarheid van binnen voelen.”

En dit alles, kan alleen bereikt worden via toestaan. Door complete onthechting te vinden. We dienen alles los te laten dat niet van ons authentieke zelf is, wat vaak betekent onze wortels, mensen, bepaalde voeding, werk, een levensstijl, gezondheid etc.. Hoe meer weerstand we hebben, hoe zwaarder het wordt en we situaties creëren en manifesteren die ons forceren om te breken. Dat helpt ons te stoppen met proberen en beginnen met toestaan. Toestaan is de ultieme overgave tot Universele flow. Het moment waarop we ons realiseren dat deze flow met ons is en geuit wil worden door ons zal aan ons getoond worden. Net als onze blokkades die ons daarvan weerhouden. Onze twijfels, angst en wantrouwen worden simpelweg gespiegeld door mensen en situaties buiten ons zodat ze zichtbaar worden voor ons. Hoe meer we uitlijnen met de flow en het belichamen, hoe sneller onze ervaringen kunnen veranderen. En dat betekent onze angsten en pijn onder ogen durven komen en er IN te gaan. Het nog een laatste keer te voelen, bewust, met dankbaarheid en compassie zodat het kan transformeren. Toestaan betekent ook de energie toestaan die we op dat moment ervaren, zonder ons er aan vast te willen houden. De ego-mind wil er altijd direct een verhaal aan vast maken of interpreteren om het met het verstand te kunnen begrijpen. Hoe meer we leren niet te luisteren naar de verhalen en zien wat het werkelijk is, des te gemakkelijker kan de energie veranderen. Het is slechts energie dat getransformeerd wil worden. Geen verhaal van hoeven maken. Geen antwoord tot het waarom is nodig. Eenmaal de transitie gemaakt zal je niet eens meer begrijpen waarom je je er zo door gegrepen voelde. Je hebt het patroon veranderd, het verleden wordt daarmee niet meer relevant, net als de toekomst. Alles dat er is, is NU.

“Toestaan en overgave betekent niet dat je je in een staat van wachten of passiviteit bevindt. Het betekent te voelen wat de energetische impuls je op dat moment wil vertellen. Het gaat over de universele taal van energie leren lezen.”

Toestaan en overgave betekent niet dat je je in een staat van wachten of passiviteit bevindt. Dat zou slechts een andere uiting zijn van angst en wantrouwen, een andere vorm van proberen; proberen het uit te zitten. Nee…. Toestaan betekent te voelen wat de energetische impuls je op dat moment wil vertellen te doen. Het gaat over de universele taal van energie te leren lezen. Een taal dat alleen gevoeld kan worden, niet besproken. We leren te voelen wanneer het tijd is om actief te zijn en wanneer passief. Wanneer het tijd is om te geven en wanneer te ontvangen. We leren om onze mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen in ons. Toestaan betekent ook niet dat we het allemaal alleen hoeven te doen. Het betekent alleen dat we onze macht niet aan anderen weggeven. Om hulp vragen is een onderdeel van het een zijn met elkaar dat we op dit moment leren. Het is echter vanuit een andere vorm, omdat we balans gevonden hebben tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Een gezonde manier van onderlinge afhankelijkheid.

Om de Flow te voelen hebben we een lichaam nodig

Met de flow meegaan en ervaren wat het is, is alleen mogelijk wanneer we een fysiek bestaan hebben. Als we slechts zouden rond dwarrelen als een energie bolletje, zouden we niet in staat zijn iets te kunnen aanraken, zien, voelen, horen, proeven, ruiken. Het is een misconceptie dat we tijdens het ontwakingsproces of verlichtingsproces ons lichaam verlaten. Het zou immers onze sensaties en ervaringen weghalen. Alles wat we doen tijdens het ontwakingsproces is detoxen. Ons onthechten zodat we van dingen kunnen genieten zonder een ‘nodig hebben’ vanuit een gevoel van gebrek. We overstijgen tijdens het ontwaken niet ons lichaam, we overstijgen dualiteit.

Dus in welke ervaring, issue of situatie je je nu ook bevindt, weerspiegel; kies ik nu voor liefde of angst? Wantrouw ik of vertrouw ik (mezelf/het universum)? Kijk ik vanuit wat niet is of vanuit overvloed? Heb ik voorwaarden of ben ik onvoorwaardelijk? Ben ik aan het proberen of sta ik toe?

http://thewakeupexperience.eu/trying-vs-allowing-way-go-flow/ (originele tekst)

https://www.carmacoaching.nl/

https://heart2get.wordpress.com/

https://www.facebook.com/nieuwetijdsliefde/