Ons bewustzijn kantelt nu écht

22 maart 2016

De materiële 3D-realiteit van het ego piept en kraakt aan alle kanten. Het financiële stelsel is nagenoeg failliet, en de gemiddelde mens gaat gebukt onder een reeks aan dualiteiten die niet mals is. Overal gaan deksels van beerputten, zowel van binnen als in de maatschappij, want de waarheid laat zich niet langer verstoppen.

Ook het ego zelf piept en kraakt; ooit zorgde het ego met behulp van het verstand voor het oplossen van de problemen van de materiële ‘tekorten’, inmiddels is het ego zelf de oorzaak van veel problemen van de materiële ‘overvloed’. Het ego heeft zijn langste tijd gehad, maar heeft dat zelf nog niet door.

Ondertussen stijgt de trillingsfrequentie op aarde. Onze harten openen zich, en wij zetten stap voor stap onze eerste schreden vooruit op het pad van de liefde. Door het openen van onze harten kunnen wij langzaam de kosmische wijsheid van onze ziel ontvangen. Het pad van onze ziel is soms nog vertroebeld door (innerlijke) nevel, maar ons hart geeft ons de moed om het pad van ons Hogere (en ware) Zelf te vervolgen.

Voor velen is geen weg meer terug. Zij keren naar binnen, en volgen hun hart. Maar de talloze dualiteiten van de materiële 3D-wereld van het ego zorgen telkens voor fikse uitdagingen. Daar waar hart en ziel de innerlijke leiding vanuit de kosmos ontvangen, bestemd om het welzijn van het geheel op de lange termijn te dienen, is het ego vanuit oeroude patronen en conditioneringen nog steeds gericht op het wegwerken van de materiële tekorten, en is het ego gericht op het overleven van het ‘ik’ op de korte termijn.

Wat in deze tijd steeds duidelijker voelbaar wordt, is dat die oeroude patronen en conditioneringen van het ego niet meer volstaan om de huidige dualiteiten van de materiële 3D-wereld het hoofd te bieden.

Je kunt geen vrede en harmonie bereiken met een stressvol ego-bewustzijn dat gefundeerd is op angst.

Er is geen gelijke welvaartsverdeling voor het geheel mogelijk met een ego-bewustzijn dat alsmaar ‘meer en meer’ wil voor het angstige en hebzuchtige ‘ik’.

Zolang het ego-bewustzijn alle innerlijke tekorten uit het verleden als ‘beren op de weg’ in de toekomst plaatst, kán de mens in het hier en nu niet in balans zijn.

Het angstige ego-bewustzijn dat groepen mensen (landen, religies, kiezers, etc.) verbindt in hun afscheiding van anderen, zorgt per saldo niet voor verbinding maar voor afscheiding en kan derhalve nooit met dé oplossing komen.

Albert Einstein zei het zo treffend:… je kunt het probleem niet oplossen op het denkniveau waar je het hebt gecreëerd.

Dat geldt collectief … maar ook individueel.

Nu onze harten zich langzaam openen, ontvangen wij stapje bij beetje de wijsheid om de uitdagingen van het aardse 3D-bestaan langs de weg van de liefde aan te gaan. Wij weten dat het pad van het liefdevolle hart de enige weg is. Dat weten wij, dat voelen wij, en voor een deel handelen wij ook al op basis van de werking en van de wetten der liefde.

Tegelijkertijd zijn wij nog volledig geconditioneerd door de innerlijke mechanismes van het oude ego-bewustzijn, mechanismes die hun oorsprong vinden in ons angstige en denkende hoofd.

Ons angstige ego is de oorzaak van veel (zo niet alle) kleine en grote problemen. Deze problemen (uitdagingen, hobbels, barrières, vraagstukken) kunnen niet langer door ons angstige en denkende hoofd worden opgelost. Hier dient het liefdevolle hart in actie te komen.

Dat wij de kleine en grote problemen enkel vanuit het liefdevolle hart kunnen oplossen, is niet langer een vraag maar een weet. Diep van binnen weten wij dat, omdat inmiddels steeds meer mensen midden op de brug lopen die ons van het oude ego-bewustzijn naar het nieuwe hartsbewustzijn leidt. De koers is rechtuit, er is geen weg meer terug.

Het hart kent alleen een geheel ander (en nieuw!) spectrum van wijsheden, tools, mogelijkheden, manieren en richtingen waarop het realiteiten zich optimaal kan laten manifesteren. Dat nieuwe spectrum is voor een aanzienlijk deel nog een terra incognita voor ons. We kennen de werking van ons hart nog amper, zo nieuw is zij voor ons.

Het oude denkende ego probeerde realiteiten vorm te geven via techniek, regels, materie, geld, macht en politiek. Het wijze hart bedient zich van heel andere grootheden. Voor een deel zijn dit grootheden die in de oude tijden ook al werden gebruikt, o.a. door de inheemse volkeren die dicht bij de natuur stonden en die intuïtief leefden. Voor een ander deel zijn dit werkelijk nieuwe grootheden die wij nu nog niet of nauwelijks kennen.

De werking van ons hart is ons (groten)deels onbekend. Daarom durven wij nog lang niet altijd op haar probleemoplossende vermogen te vertrouwen. We willen wel leven vanuit ons hart, maar we weten nog niet (precies) hoe. Dit maakt ons onzeker en zorgt voor een gevoel van (m.n. financiële) onveiligheid… ‘Aha’, denkt ons angstige ego, ‘nu kan ik weer regeren!’, want het ego is dé specialist in het reageren vanuit angst, onzekerheid en onveiligheid.

Het angstige ego probeert in deze tijd krampachtig te macht te behouden die het duizenden jaren had. Het zal geen kans onbenut laten om zichzelf belangrijk te maken.

Paniek … stress … drama … pijn … verdriet …
Moed… wijsheid … intuïtie … innerlijk weten …

Steeds meer mensen zijn al op of over de helft van de brug die ons leidt van het ego- naar het hartsbewustzijn. En zoals gezegd; er is geen weg meer terug. En hoe onzeker, nieuw en onbekend het pad van het wijze en liefdevolle hart ook is, en hoe graag het angstige ego ook graag de oude positie (en macht) wil heroveren, met de staart tussen de benen kiezen wij gelukkig steeds vaker voor liefde.

Ons bewustzijn is nu écht aan het kantelen. De strijd tussen het angstige hoofd en het liefdevolle hart is nu op alle delen van ons leven volop gaande. Het ego wil in z’n uppie overleven op de korte termijn, en kiest daarom voor de oude angstige wegen. Het hart wil in verbinding met het grote geheel leven op de lange termijn, en kiest daarom voor het nieuwe liefdevolle pad.

We weten niet hoe…
Toch laten wij los …
Wij duiken voorover ….
Wij geven ons over ….
Wij leiden onszelf vanuit het hart …
We zijn bang …
We weten niet hoe …
Maar we gaan …
Er is geen weg terug …
Wij aanvaarden elke (financiële) onzekerheid …
We hebben in ons hoofd geen vertrouwen …
We hebben in ons hart wel wijsheid …
Het loopt ons dun door de broek …
Maar ons hart stroomt over van liefde …
Tot ziens ego … vaarwel angst … tot nooit strijd … dag drama …
Hallo hart … welkom liefde … namasté vrede … hallo rust …

In dit proces gaan wij door diepe dalen en heftige pijnen heen… Alles wat nog niet heel is, wordt losgeweekt en komt naar het licht. Er is geen ontkomen aan. Great high’s & deep lows …

Op weg naar meer liefde …
Op weg naar meer vrede …
Op weg naar heelheid en eenheid …
Op weg naar een hoger bewustzijn …
Op weg naar ons goddelijke zelf …

Door middel van liefde, overgave, moed, wijsheid en vertrouwen …

Individueel veranderen wij zo ons eigen leven.
Collectief veranderen wij de wereld.

Het hart en de liefde wijzen het ego en de angsten niet af. Het ego zal langzaam worden omgevormd tot een holistisch ego met een goede balans tussen het ‘ik ‘ en het ‘al’, en onze angsten zullen veranderen in stimulerende bakens waar wij vanuit ons steeds hogere bewustzijn aandacht aan dienen te besteden omdat zij ons in onze geestelijke groei iets willen leren.

Zo groeien wij in bewustzijn. Wij leren onszelf met vallen en opstaan aan om de aardse 3D-dualiteiten met en vanuit liefde tegemoet te treden. Hierdoor stijgt onze trillingsfrequentie, waardoor ons bewustzijn zich gaandeweg opent voor andere dimensies en realiteiten. De mens vergeestelijkt en hij her-innert zich zijn ware en goddelijke natuur.

En zo wordt de mens weer de verbindende goddelijke schakel tussen de aarde en de hemel die hij altijd is geweest, maar die hij door de indaling in de materie was kwijtgeraakt.

ons bewustzijn kantelt

Wil je Aart’s uitgebreidere visie op het menselijk bewustzijn lezen? “Het nieuwe boek van God” is zijn meest uitgebreide en meest recente boek hierover.

Aart van Wijk is spiritueel schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger. Hij post zijn berichten dagelijks op Facebook. Zijn centrale thema’s zijn de liefde en het hartsbewustzijn.

In 2015 verscheen van zijn hand ‘Het nieuwe boek van God’, een gechanneld boek over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Hij kreeg dit boek gechanneld van Aeterna, de Godgodin der liefde. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/bo…/het-nieuwe-boek-van-god/

In het voorjaar van 2016 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel, met als thema “Het vrouwelijke in de mens”.

In 2014 verscheen zijn dichtbundel ‘Dáár is liefde’, met daarin 68 werken over de liefde en het hartsbewustzijn. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

Ook heeft Aart een eigen Youtube kanaal waar hij zijn LoveVlog’s post, zie: https://www.youtube.com/channel/UCK8PX4dvFnZEs-ueggu1BJg