Leven is een stroom van eeuwigdurende verandering.

Niets blijft ooit hetzelfde, dingen zijn altijd in beweging, je bent altijd onderweg van het ene naar het andere. Bepaalde zaken kunnen plotseling overhoop gehaald worden in je leven en het is niet altijd goed te begrijpen waarom deze dingen gebeuren. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Angst om het oude vertrouwde achter te laten, de uiterlijke gewoontepatronen te moeten loslaten en niet weten wat de toekomst brengt. Verdriet omdat je iets of iemand moet loslaten waar je zeer gehecht aan bent. Boosheid omdat je hier niet voor gekozen lijkt te hebben…… maar niets is wat het lijkt:

“Door veranderingen in je leven wordt je bestaan in een andere afstemming gebracht. De afstemming die je innerlijk hebt voortgebracht door je leven te beleven en je innerlijke macht de overhand te geven. Wees dus niet bang, want je stemt af op een andere dimensie van je zelf, een andere dimensie van leven, hier in de aardse werkelijkheid, nergens anders verheven in een ander wereldrijk. De nieuwe dimensie van je leven, die je op geheel vernieuwde wijze verrassen en verruimen zal.”

Bij veranderingsprocessen is het belangrijk om te kijken waar het in wezen allemaal om draait. Weet dat als je oude situaties achterlaat, de nieuwe in feite al begonnen is. Als je begint jezelf zaken af te vragen, dan is het in feite al gebeurd. Innerlijk is de verandering al bewerkstelligd, het moet nu enkel en alleen nog praktisch geregeld worden. Het hoeft zich alleen nog maar te manifesteren in de fysieke wereld. Dat is ook gelijk waar de uitdaging ligt en waar een beroep gedaan wordt op de mate van vertrouwen die je bezit, want de innerlijke werkelijkheid heeft tijd nodig om zich uiterlijk te manifesteren.

“Word stil en hoor je innerlijke woordenstroom, de hulplijn in jezelf. Aanvaard al je gevoelens en emoties en laat alles in volledigheid aanwezig zijn. Ze vertellen je hoezeer je op de nieuwe situatie afstemt, zonder de behoefte aan censuur of beoordeling doordat je aspecten mogelijk afkeurt van jezelf. Alles mag er zijn, niets is er verkeerd. Sta jezelf volledig toe met alles wat zich in je presenteert. Je verwisselt nu van gloed, je gooit het essentiële echt niet overboord.

Aanvaard hierbij ook nog de oorspronkelijke energie van weerstand. Word hier maar alleen bewust van en voel hoe zeer je jezelf beschermen wilt…… beschermen tegen de verandering die alles in je leven zo verruimt, anders maakt en kansen biedt die je nu nog niet zo ziet. Weerstand is een energie die je bereikt ter overbrugging van het oude naar het nieuwe. Hoe eerder je de weerstand in jezelf verruilen kunt voor toestaan wat zich aan wil dienen, hoe eerder je bevrijd bent van de zwaarte en de tijd waarin je volledig potentieel nog niet kon ontluiken.”

Je ademhaling is je krachtstroom! De focus op je ademhaling leggen maakt je rustig. Hoe rustiger je innerlijk wordt, hoe minder krachtig je weerstand zich zal aandienen, en hoe geruster jij je innerlijk voelt voor datgene wat zich op je weg presenteert, dus adem, maak je vrij en stroom door de weerstand heen. Dat betekent dat omstandigheden zich kunnen gaan aanpassen aan datgene wat werkelijk voor jouw hoogste welzijn dient. Vaak kunnen wij zelf dat niet overzien en is het een kwestie van je hoofd buigen….. vertrouwen is daarom zo belangrijk en de innerlijke overtuiging dat wat er ook gebeurt, jij veilig bent, het is goed. Voor je eigen welzijn is het dus belangrijk om te leren stil worden van binnen, zodat je toegang hebt tot de hogere intelligentie in jezelf, toegang tot je innerlijke stroming. Het maakt werkelijk niet uit hoe je dat doet. Je ademhaling is altijd voorradig, maar je kunt ook kiezen voor meditatie, wandelen, een kopje thee drinken… als het maar voor je werkt en als het je maar helpt om zoveel mogelijk leeg te worden, zodat je jezelf kunt horen en voelen. Pas dagelijks een moment van rust en stilte in, al is het maar 15 minuten, meer is niet nodig.
“Dan opent zich een informatiestroom waar je maar alleen van dromen kunt. Woorden heel subtiel, een ingeving, een innerlijke weten dat het uiteindelijke doel alleen maar is om je geluk te vinden. Liefde zul je voelen, innerlijke ogen die zich openen en je door symbolieken en dragende energieën vertellen dat je hierdoor heen geraken zult en je nieuwe horizonten zult verkennen, omdat je alles wordt gegund wat jezelf nodig hebt en meer dan dat….. geef je over aan de kracht die besloten ligt in jezelf. De essentie van je eigen zijn, los van alle feitelijke gebeurtenissen. Kijk er maar doorheen en blijf open staan voor alles wat je vanaf hier bereikt. Weet dat het goed is en dat je nimmer nooit alleen zult zijn.”

hart maria

*Als schrijfster van boeken over zielsliefde en als psycho-energetisch therapeute bied ik ondersteuning en begeleiding bij innerlijke processen die sterk transformerend zijn, zoals bijv. het zielsliefdeproces en met name tweelingzielliefde, zodat je de schoonheid en de kracht in jezelf kunt hervinden die door aangeleerde geloofssystemen en onbewuste patronen versluierd zijn geraakt. Mijn passie en kracht liggen bij het helpen verwijderen van de sluiers die jou in een illusie gevangen houden van jezelf. Alles in dit leven is een eeuwige herinnering…

https://www.personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/PraktijkMarquesa/?ref=hl