Kijk met wakkere ogen naar je zielsliefde!

Het intense en overweldigende tweelingzielproces is tot nu bestemd geweest om degene die de vrouwelijke energie belichaamt, te laten afdalen in de donkere diepte van haarzelf en daar haar “demonen” onder ogen te zien. Ook het machtsmisbruik, de vernedering en onderdrukking van de vrouwelijke energie door de heersende patriarchie wordt hierdoor losgelaten. Lichamelijk loslaten is nu heel belangrijk, de energie die in jou opgeslagen ligt door het hele proces mag wegvloeien. zodat je elkaar opnieuw kunt ontmoeten!

WANNEER HET PUNT VAN LOSLATEN IS BEREIKT, KUN JE ELKAAR OPNIEUW ONTMOETEN

Graag wil ik nog een aspect benadrukken dat ik in mijn you tube video van 27 april 2016 heb aangekaart:

Er gebeuren heftige en intense zaken tijdens het proces van aantrekken en afstoten. Deze gebeurtenissen leiden tot een of meerdere climaxen, waarbij je je genoodzaakt voelt om de deur te sluiten. Vaak gebeurt dat vanuit je ego, omdat je grens is overschreden of doordat de angst zo groot is, dat je liever even afstand neemt. Echter er is ook een soort van opgelegde afstand, die geïntroduceerd wordt door een onverklaarbaar gevoel, dat niet perse door een emotie wordt aangestuurd. Zonder dat je het zelf dan kunt verklaren, is er geen contact meer. En dit kan weken, maanden, jaren duren. Het gaat hier niet om de korte triggers die gevolgd worden door een korte afstand, maar het gaat hier echt om een wezenlijke afstand, waarbij je de ander ook nog nauwelijks kunt voelen. En dan gaat het los…..

Dan betreed je die innerlijke hel die eruit bestaat dat alles nog eens de revue passeert. Je ziet de film van alle ongelofelijke stukken die je hebt toegelaten, je herbeleeft de concrete situaties die de meest heftige emoties hebben opgeroepen en vervolgens verschuift het herbeleven naar neutraal observeren, waarbij je jezelf omarmt door het besef van hoe heftig het is geweest en hoe sterk je bent geweest. Al die heftigheden liggen gekoppeld aan de wisselwerking met je twin, maar ook hij mag daarvan verlost worden, want het was immers in functie van die diepgaande heling. Je twin moest deze rol vervullen. Je komt op het punt waarop je hem blijft koesteren, maar niet meer het verlangen voelt om fysiek samen te komen. Het hoeft niet meer. En dat is het punt dat heel kritiek is, want dan pas kan er een diepgaande verschuiving plaatsvinden in de mannelijke energie. Let wel, dit is een punt dat diep gevoeld wordt, een waarheid die je innerlijk beleeft, een zijnstoestand en geen voornemen vanuit wilskracht!

Nu kan alles losgelaten worden, lichamelijk, geestelijk, emotioneel. Nu kun je je twin bevrijden van de donkere diepte die hij door zijn gedrag in jou moest aanraken, zodat jij deze stukken kon transformeren en integreren. Nu mag alles vergeten worden wat er geweest is, de rollen mogen worden afgelegd, je mag volledig loskomen van het verhaal dat tussen jullie gespeeld heeft. Het verhaal waaraan zoveel pijnstukken uit andere levens ten grondslag lagen. Levens waarbij je op verscheurende wijze elkaar verloren bent en die pijn leefde eeuwenlang in het celgeheugen van beide componenten. Aangekomen op dit stiltepunt, valt het doek voor alles wat geweest is. Nu kan hij de connectie met zichzelf maken, net zoals jij dit kunt en vanuit de connectie met zichzelf ontstaat een onvoorwaardelijke connectie met elkaar.

Maak gebruik van deze periode, waarin je tot rust kunt komen en jouw energie tot volledige bloei kunt laten komen, als mens, als vrouw, als liefdesbron. Zie het leven als een eerbetoon aan alles wat jij belichaamt, en benut de ruimte die er voor jou ter beschikking wordt gesteld om dit uit te dragen. Dan pas kan de mannelijke twin zich veilig voelen om zich over te geven aan zichzelf, dan pas kan hij de donkere diepe lagen in zichzelf transformeren en laten integreren, dan pas kan hij helen en wakker worden en als hij door deze wakkere ogen kijkt, is het eerste dat hij ziet jou!

Sta open om elkaar opnieuw te ontmoeten, ontdaan van wat er is geweest, in het volle potentieel van deze goddelijke liefde voor elkaar.

Maria Quesada

https://www.personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/Soul-Whispers-by-Maria-Quesada-792822894104245/?ref=hl