Jij bent mijn spiegel

24 oktober 2015

Jij en ik
wij zijn verbonden
jij raakt mij
jij spiegelt alles
van mij … in mij
~~~~~~~~
In jouw liefde … worden mijn angsten getriggerd
In jouw zachtheid … smelten mijn pantsers
In jouw levenslust … word ik op sleeptouw genomen
In jouw kracht … ervaar ik mijn onzekerheid
In jouw kwetsbaarheid … vergroot ik mijn empathie
In jouw wijsheid … leer ik vragen te stellen
In jouw manipulatie … wil ik transparant leven
In jouw innerlijk vuur … word ik steeds enthousiaster
In jouw compassie … open ik mijn hart
In jouw ineenkrimpen … schaam ik mijzelf
In jouw talenten … verruim ik mijn creativiteit
In jouw controlezucht … leer ik dat het een illusie is
In jouw emotionele 8-banen … wordt mijn innerlijke rust getest
In jouw hunkering … raak ik ook mijn zachtheid
In jouw verleden … besef ik dat het nog heftiger kan
In jouw boosheid … krimp ik verdrietig ineen
In jouw koestering … waan ik mij geheel veilig
In jouw verwensingen … is mijn mildheid gestresst
In jouw leefritme … zie ik dat het ook anders kan
In jouw vreugdetranen … lanceert zich mijn dankbaarheid
In jouw schoonheid … geloof ik in engelen
In jouw volharding … voel ik mijn confrontatie
In jouw brede blik … laat ik mijn oogkleppen vallen
In jouw zotheid … kust mijn slapende nar mij wakker
In jouw lust … brult mijn wilde leeuw krachtig
In jouw toewijding … smelt mijn gemakzucht
In jouw afwijzing … word ik verdrietig en radeloos
In jouw dogma’s … vergroot zich mijn vrijheidsbesef
In jouw schaterlach … open ik mijn hemelpoort
In jouw flirtgedrag … ervaar ik onveiligheidheid
In jouw overgave … doorgrond ik de crux van het leven
In jouw terechte verzet … verklein ik de dictator in mij
In jouw verdrietstranen … word ik dienstbaar
In jouw generositeit … groeit mijn schuldgevoel
In jouw geloof … ga ik voorbij mijn verstand
In jouw vriendschappen … voel ik mijn gebrek aan verbinding
In jouw ogen … zie ik ook mijn ziel
In jouw dienstbaarheid … ga ik automatisch geven
~~~~~~~~
maar …
de spiegel gaat
veel verder …
want …

Jouw hart is de poort naar de universele liefde …
van die immens mooie gloed vang ik dankzij jou met regelmaat een glimps op …
jouw gelaat laat profeten, heiligen en engelen weerkaatsen …
in jouw zachte aanraking kust God de wereld …
jouw glimlach is zon en maan ineen …
jouw rondingen zijn de hemel …

In jouw geopende roos wellen de parels van overvloed …
zij glijden als dauwdruppels omlaag …
jouw schoot geeft de extase …
zij baart het bestaan …
zij is, en zij schenkt, de ultieme magie; het leven zelf! …
oer … puur … schepping … intelligentie … bewustzijn …
dat ben jij …
onmacht, verdriet en twijfel, dat ben jij ook …
een groter wonder, en een groter mysterie, dan jij bestaat niet …
wat ben jij rijk …
alle schoonheid in één wezen …
ik buig voor je!

Jouw veranderlijke gedachtes en emoties doen mij inzien dat zelfs de geest vergankelijk is …
In jouw rimpels ervaar ik het voorbijgaande van alle materie.
Waarnemend bewustzijn is het enige onvergankelijke …
dank voor dit inzicht.

Jouw radeloze schreeuw is het verlangen naar heelheid en eenheid …
oorlog en vrede bestaan in jou…
jij bent de tragiek van de aardse dualiteiten …
alle grofheid en redeloosheid passeerden jouw wezen …
maar jij bleef fier overeind staan …
jouw onmacht zette jij om in kracht …
wat een kanjer, en wat een inspirerend voorbeeld, ben jij.

In jouw tranen ontvouwt het Universum zich …
jij bent al het water …
bulderende rivieren, kabbelende beekjes, zwoele oceanen en ijskoude poolzeeën …
jij laat alles aan mij zien …
heel de schepping openbaart zich door jou aan mij …
aarde, wind, water, vuur en ether …
zij bestaan in jou…

Jouw dans is de aardse eb en vloed ….
van uitgelaten vreugdevol, gillend ruig, ongecontroleerd extatisch en sensueel verleidend…
tot aan ingetogen apathisch, aarzelend schuchter en vertwijfeld niet-wetend …
schuddend, shakend, rollend, stuwend en zwetend …
maar ook stilstaand, loom, verwonderd en volledig naar binnen gekeerd …
jij danst jouw voeten de sterren in, en jouw kruin in de aarde.

Jouw controlezucht en het angstige zoeken zijn de aarde, jouw wijsheid en liefde zijn de hemel …
jij kent de sferen en hun overgangen …
zij komen in jou samen …
jouw openheid en kwetsbaarheid laten aan de wereld zien dat de mens een goddelijk wezen is, gemaakt om te stralen, bedoeld om te scheppen …
jij bent mens én God ineen …
wat een schoonheid ervaar ik in jou …

Jouw ziel weet ik vele levens …
al eeuwen …
in de dimensie voorbij tijd en ruimte waren jij en ik talloze malen één …
heel …
geroepen om te stralen …
gemaakt om lief te hebben ..
elkaar en de wereld …
en wedergeboren waren wij op aarde om te dienen …
telkens weer …
in volmaakte harmonie zijn wij elkaar geboren …
… jij & ik …
… wij zijn één …
~~~~~~~~
en zo,
mijn liefste,
zijn wij in de liefde
verbonden tot in ons
binnenste zelf, door
alle onze porieën heen
weten wij elkaars
hart en ziel
wij zijn elkaar de adem
wij zijn elkaar de grond
wij zijn elkaar de oorzaak
wij zijn elkaar het gevolg
wij zijn elkaar de spiegel
wij zijn elkaar de bron
wij zijn God en Godin
wij zijn yin en yang
wij zijn de wereld

Aart van Wijk

jij bent mijn spiegel