Ik heb een zielsliefde ontmoet en zit/zat in een aardse relatie

De vierdelige serie:

♡ Ik heb een zielsliefde ontmoet en zit/ zat in een aardse relatie ♡

De vraag die mij het meest bezighoudt in het transformatieproces is:

★ Welke beweegredenen of factoren zijn van belang om te kiezen voor een aardse relatie, terwijl er ook sprake is van een zielsliefde? ★

Ik geloof erin dat we een transformatie maken naar een nieuwe werkelijkheid. Een tijd waarin er sprake is van de nieuwe partnerschapvorm, die gebaseerd op de aantrekking vanuit het hart, de zetel van de ziel, en verbonden is met de vierde chakra. Vanuit deze aantrekking vindt er interne herkenning en erkenning plaats en omdat de liefde al gevoeld wordt, voelt deze verbinding vrij.
De oude partnerschapvorm is gebaseerd op de aantrekking vanuit de emotionele laag, die verbonden is met de tweede chakra. Deze relatievorm is meer gebaseerd op aanvulling, emotionele en seksuele verlangens, én de externe erkenning en afhankelijkheid.

Gedurende ons transformatieproces krijgen we inzichten in de werking van allerlei verouderde overtuigingen, denkwijzen en structuren, die tussen zielsliefdes niet werken, maar in de aardse relatie nog wel aanwezig zijn.

Vanuit mijn persoonlijke ervaringen ben ik op een gegeven moment kosmische uitgenodigd geweest om los te komen van mijn aardse relatie, ik heb daar achteraf gezien geen keus in gehad. Temeer omdat ik voelde, belemmerd te worden in mijn persoonlijke ontwikkelingen en mijn missie op aarde. Maar welke factoren hebben binnen en buiten mijzelf een rol gespeeld, waardoor ik genoodzaakt ben geweest om me te onthechten? En hoe werkt dat nou bij anderen die een zielsliefde ontmoet hebben?

In mijn praktijk heb ik te maken met allerlei relatievormen en partnerschapvormen. Gezonde(re) oude relatievormen, destructieve en toxische oude relatievormen en natuurlijk de diepe zielsliefde of liefde van de nieuwe tijd.

De volgende sub-vragen maken mij dan ook het meest nieuwsgierig:

★ Wat is nou de definitie van een gezonde of ongezonde oude relatie- of partnerschapvorm?
★ Welk effect heeft de ontmoeting van een zielsliefde op de definitie gezonde aardse relatie?
★ Welke invloed heeft de gezondheid van de aardse relatie op het onthechten?
★ Welke overige factoren tijdens het transformatieproces hebben een uitwerking op de gezondheid van jou en jouw aardse partner binnen jullie relatie?

Wat mij betreft is dit een mooi uitgangspunt voor deze serie, waarin ik vier vrouwen interview met een overeenkomstige ervaring, namelijk dat ze een zielsliefde ontmoet hebben. Echter hebben deze vrouwen verschillende ervaringen rondom de aardse relatie, zodat we vanuit een breder perspectief naar de aardse relatie kunnen kijken.

In de eerste drie delen, zal je de ervaringen van drie vrouwen horen die in een aardse relatie zitten of daarvan loskomen. In het laatste deel van de serie zal het interview in het teken staan van een destructieve of toxische oude relatievorm, zodat er helderheid ontstaat over de definitie gezonde versus ongezonde oude relatievorm. Om de anonimiteit van sommige dames te garanderen, is er mogelijk een fictieve naam gebruikt.

Deze serie bestaat uit een video- of geluidsopname en is openbaar of besloten op YouTube gepubliceerd. Voor de besloten opnames wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Om de link van de besloten opname te ontvangen, kan je via mijn website een aanvraag doen: https://praktijkmiroir.nl/consultaanvragen/

Veel kijkplezier!

♡ De complete serie staat op YouTube! ♡

Hartegroet,
Cindy 💖

www.praktijkmiroir.nl

Muziek:
Almost Bliss by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song
License: http://creativecommons.org/licenses/b

Deel 1 ✪ In dit deel interview ik Marieke

Deel 2 ✪ In dit deel interview ik Lotte

Deel 3 ✪ In dit deel interview ik Tess

Deel 4 ✪ In dit deel interview ik Noortje