Identiteit, Citaat uit “Agape”

Je bent veel meer dan je denkt te zijn en de aandacht die je aan jezelf schenkt, helpt je om je los te maken van een perceptie van jezelf waarmee je jezelf te kort doet, zonder dat je je hier echt bewust van bent. We identificeren ons met de drie primaire aspecten van onszelf, lichaam, gedachten en emoties. Deze drie aspecten zijn verschillende expressies van bewustzijn en deze domeinen worden door de connectie die je met je essentiële andere voelt, aangeraakt om de benodigde zuivering en verandering te ondergaan, waardoor jij in je kracht en jouw waarheid kunt staan.

Identiteit is de conditie waarbinnen je jezelf als een individu ervaart. Deze perceptie van jezelf wordt gevormd door het ego. Het ego moet zich kunnen vergelijken met anderen om tot expansieve groei te komen. Je kunt de ene conditie namelijk niet ervaren zonder de tegenovergestelde component. Het ego zorgt er dus voor dat je jezelf continu met anderen vergelijkt en dit is nodig om tot universeel bewustzijn te komen, want eenheid kan zichzelf niet ervaren. Die groei en expansie kan alleen tot stand komen d.m.v. het waarnemen van polariteiten: zwart heeft wit nodig, goed heeft kwaad nodig, mannelijk heeft vrouwelijk nodig etc. En laat dat nou net zijn wat de connectie met die essentiële andere op intensieve wijze belicht.

De dans tussen de mannelijke en vrouwelijke componenten die samen een eenheid vormen op zielsniveau gaat van start om uiteindelijk de krachten en gaven te bundelen en ten opzichte van elkaar te balanceren, zodat dit uitgedragen kan worden ten behoeve van de bewustzijnsverschuiving in deze wereld. Je wordt dus eigenlijk uitgenodigd om het proces te verwelkomen waardoor tegenpolen met elkaar verenigd worden tot een eenheid door ze eerst intensief te ervaren en de gehechtheden die je in je leven hebt opgebouwd te herkennen om ze vervolgens los te laten, zodat je een helder besef krijgt van wie je bent en wat deze connectie inhoudt. De perceptie van de afgescheidenheid tussen jou en je essentiële andere zorgt ervoor dat je jezelf lichter maakt, vrij maakt van hetgeen je belemmert, om uiteindelijk de connectie als eenheid te kunnen erkennen, omdat je kunt zien dat jullie energie uiteindelijk complementair is.

Je persoonlijkheidsstructuur wordt gevormd door alles waar je je mee identificeert en alles waar je aan gehecht bent. Door onze opvoeding gaan we bepaalde overtuigingen, normen en waarden, ook als een deel van ons zelf identificeren. Als jij je namelijk identificeert met een gedachte, dan wordt de gedachte een deel van jou. Identificeer je je met een persoon, dan word jij die persoon. Zo ontstaan gehechtheden aan personen, dieren, dingen enz. Als iets wordt bedreigd waarmee je je identificeert, dan krijg je een extreme emotionele reactie, omdat je onbewust denkt dat je persoonlijke overleving wordt bedreigd. Dit gebeurt automatisch. Het is een onbewuste reactie, gevoed door je opgebouwde angsten, omdat je nog niet kunt onderscheiden wie je werkelijk zelf bent.

De ontmoeting met je essentiële andere zorgt ervoor dat deze onbewuste patronen, bewust worden en vervangen kunnen worden door een authentieke zelfexpressie die resulteert in het belichamen van jouw waarheid. Het zijn immers deze identificatiepatronen die tussen jullie instaan, maar die ook tussen jou en jezelf instaan. Op zielsniveau hebben jullie elkaar herkend, maar in deze aardse werkelijkheid staat er zoveel tussen dat je elkaar ook regelmatig afstoot. In feite zijn het de schijnwerkelijkheden die als waarheid zijn aangenomen, die afgestoten worden. De ander stoot jou niet af, maar stoot het deel in zichzelf af dat hij niet onder ogen wil zien en omgekeerd gebeurt hetzelfde, maar vanuit een andere benadering. Wanneer je dit kunt voelen, dan kun je het gevoel van afwijzing ook binnen een ander perspectief plaatsen. JIJ wordt niet afgewezen en jij wijst de ander niet af….. een diepe zuivering en heling is gaande.

De connectie laat je enerzijds heel goed voelen, maar dit impliceert ook dat je onherroepelijk te maken krijgt met tegenovergestelde gevoelens, want de positieve gevoelens en emoties dragen de kiem van de tegenovergestelde emotie in zich: het gevoel van waardigheid draagt ook de energie van onwaardigheid, het gevoel van opgewondenheid draagt de energie van teleurstelling, het gevoel van intense liefde, draagt ook de kiem van intense angst……

Als je gaat zien dat je de dynamiek tussen jou en je essentiële andere niet als persoonlijke afwijzing hoeft te nemen en dat alles een ervaring is en niet wie je bent, dan heel je. Door je emoties toe te staan, heel je. Door niet te streng voor jezelf te zijn, heel je. Door je te uiten zonder bang te zijn dat je de ander wegjaagt, heel je. Er is niets dat jij kunt doen om de ander weg te jagen, die angst en onzekerheid zitten in de persoon zelf. Door op jouw unieke natuurlijke wijze te handelen, heel je. Je bent niet je ego en je bent niet je individuele zelf. Er is meer…. Wat je kunt zien bij je essentiële andere is wat je NIET bent en op dat punt vindt er vaak een misinterpretatie van de dynamiek van spiegelen plaats, waardoor je helaas je eigen energie stagneert, omdat je je identificeert met wat de ander zegt of doet. Je neemt het misschien te persoonlijk en kunt het niet altijd zien als het verhaal waarmee de ander verbonden is. De spiegeling bestaat juist uit het belichten van de contrasten die uit schijnwaarheden bestaan zoals identificatieplaatjes, autoriteitsplaatjes enz. Deze filter kan door het beleven ervan weggenomen worden, zodat je je ware kern, je vredige zelf, je basiswaarde ziet. De connectie met je essentiële andere begeleidt je naar een gezonde portie van zelfliefde, omdat je jezelf herkent, vrij van de schijnlagen die je dacht te moeten vasthouden om geaccepteerd te worden en te kunnen overleven. De schijnlagen waarvan je denkt dat jij dat bent. De connectie helpt je om in jouw waarheid te staan van dit moment en van de momenten die nog komen. Omgekeerd ondergaat de ander dit zelfde bewustwordingstraject.

Wanneer je de focus uiteindelijk in de eerste plaats voornamelijk op jezelf kunt richten en niet zozeer meer op het doen en laten van de ander dan is dat het teken dat je op weg naar huis bent en je niet meer identificeert met de schijnwerkelijkheid of de identificatiestrategie van de ander. Er zijn zoveel werkelijkheden als er mensen zijn. Waarheden zijn dus niet noodzakelijkerwijze hetzelfde op diverse niveaus. Waarheden kunnen zelfs contradicties lijken op verschillende levels, maar uiteindelijk is het allemaal waar, als je het maar kunt betrachten vanuit de afstemming waarmee die waarheid verbonden is. De contradictie die je binnen deze connectie ervaart, bestaat eruit dat je op zielsniveau, in je innerlijke wereld, deze intense liefde voelt, maar dat je er in deze fysieke wereld nauwelijks of zelden een bevestiging van krijgt en als dat wel het geval is, lijkt het even snel weer buiten je bereik te zijn. De hoogste waarheid is uiteindelijk dat we allen 1 zijn en dat is het bewustzijn waar we langzaam maar zeker naar toe groeien.

Wees bereid om jezelf te ontmoeten, ontdaan van alle lagen die je unieke zelf onderdrukken. Moedig jezelf en anderen aan om datzelfde te doen en het beste uit jezelf te halen. Om dat te kunnen doen, mag je je op jouw tempo losmaken van de identificatie met je schijnzelf… dat wat je denkt te zijn. Bevrijd je uit het kader waarin je jezelf opgesloten hebt, het kader van je identiteit. Sta toe dat je ware zelf zich onthult door je weerstand tegen wat je voelt zoveel mogelijk los te laten. Wees bereid om je bewust te worden van degene die je denkt te zijn, dan kom je er los van te staan. Tracht niets weg te duwen waaraan je gehecht bent, want dat versterkt het juist en dan wordt een overlevingsmechanisme geactiveerd, omdat je denkt dat een stuk van jou afgewezen wordt en dat doet pijn.

Sta open voor jezelf en beweeg in jouw waarheid van dit moment. Dit proces zal je verbinden met een waarheid die dieper in jezelf verborgen ligt. De ontmoeting met je essentiële andere is een teken dat niets je nog tegen hoeft te houden om deze waarheid te omarmen. Waar je nu ook staat of wat er ook allemaal door je heen gaat, weet dat jij jezelf diepgaand zult hervinden in overgave aan de weg der liefde.

Citaat uit “Agape”
Maria Quesada
*Het is nog niet bekend wanneer “Agape” uitgebracht zal worden.

maria

https://www.personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/Soul-Whispers-by-Maria-Quesada-792822894104245/?ref=hl