Het verhaal dat je in je meedraagt

“Wat voelbaar is, is niet altijd zichtbaar, maar dat betekent niet dat het er niet is…. Je kunt jezelf overtuigen dat jij je mogelijk vergist door je uitsluitend te laten leiden door hetgeen zintuiglijk waarneembaar is. Deze conclusie houdt heel even aan, doch ieder onterecht geloof zal weer vervagen en na niet al te lange tijd staat de twijfel met betrekking tot wat is, weer vooraan. Dan wordt hetgeen je dacht, weer overstegen door je hartsignaal dat zich aandient met het innerlijk verhaal dat je niet wezenlijk hebt kunnen loslaten en ondanks alles wat gebeurde, ongewijzigd is gebleven. Een gevoelde waarheid kan niet verdrongen worden door het ontbreken van fysiek bewijs, noch door handelingen die voortkomen uit het wilskrachtige besluit om dit gevoel te verloochenen.

Zoek niet naar bewijs of zekerheden, maar sta toe wat zich innerlijk aandient, ongeacht of jij dit als aangenaam of ongewenst categoriseert. Het toestaan van dit gehele scala leidt tot groei. Je hebt alleen maar je eigen gevoel dat zich niet laat ondermijnen door de aangewende logica waarmee de situatie wordt gebombardeerd in een poging om jezelf te onttrekken van een richting die op onvoorziene wijze tot jou werd gebracht. Het kan teruggedrongen worden naar de achtergrond, je kunt het tijdelijk negeren. Alles kan passeren, maar wat je hart je ingeeft, blijft altijd overeind, zacht of luid en duidelijk, ongeacht of jij er toegang aan verleent. Het is er en het zal er zijn, want dit is je innerlijke kompas dat naar vervulling leidt. Je wint aan kracht

Laat maar gebeuren wat gebeuren moet, want voelen is 1 ding, doch handelen ernaar vergt de nodige moed en overgave. Het is immer de intentie die je van de ander voelt en niet zozeer de daadwerkelijke actie. De ontwikkeling is gaande om trouw te kunnen zijn aan wat onmiskenbaar in je leeft, door het verwijderen van de ruis die je zoveel angst en onzekerheid aanjaagt, dat je in de energie van weerstand kruipt. De fase heerst waarbij het individuele pad doorlopen wordt om de aspecten te doorleven die nodig zijn om op eigen kracht onlosmakelijk in verbinding met de eigen kern te komen, ongeacht het tijdspad dat daarvoor dient en verre van een wachtstand waardoor de eigen voortgang wordt onderbroken.

Deel van deze weg staat in het kader van het wissen van de plaatjes in je hoofd die tot een andere autoriteit behoren dan de jouwe. Plaatjes die je van je eigen wijsheid hebben beroofd door ervaringen waarbij jij je afgewezen voelde en je zo de vrijheid ontnamen om te wezen wie je bent. Woorden van impact die je zelfbeeld hebben gevormd, nadrukkelijke overtuigingen die het vertrouwen in jezelf hebben beïnvloed, visies die beperkten of die juist hebben geleid tot overmoedige beslissingen die niet geheel in overeenstemming zijn met wat je werkelijk zou wensen. Dat klinkt als heel veel drama, doch dit zijn de levenseigen onderdelen die de aanzet tot vereniging kenmerken.

Word stil en luister naar de tonen die voortkomen uit een dimensie die uitsluitend harmonieuze connecties voortbrengt. Hoe groter jouw overgave om je te verbinden met deze oorsprong in jezelf, hoe ruimer de mogelijkheden om te ondervinden dat liefde werkelijk alles overwint.”

https://personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/PraktijkMarquesa/?ref=hl