Het Ego

Is niet fout of slecht. Wij dienen ons ego niet af te wijzen of te bestrijden. Het is uit eigenliefde ontstaan, en zolang wij in de 3D wereld in een aards lichaam, en in de aardse dualiteiten, leven, zullen wij een ego hebben … en dat is OK … wel dienen wij de werking van ons ego te herkennen, zodat wij er – stap voor stap – niet langer de slaaf van zijn ….maar in, en vanuit, ons HART (weer) de leiders van ons eigen, authentieke, pure, liefdevolle en verbonden ZELF worden … om zo met elkaar een samenleving te creëren die wél in balans is …

Hieronder schets ik de meest gangbare kenmerken van het ego.

HET EGO:

bepaalt in meer of mindere mate jouw leven…

is angstig en gericht op overleven…

zoekt nooit naar de werkelijke oorzaak. Het is enkel geïnteresseerd in een snelle oplossing…

is niet moedig, niet eerlijk en niet liefdevol…

is hypocriet…

zegt consequent: ik hoef niet te veranderen, de ander moet
veranderen

richt zich louter op winnen en op de winnaars. Het laat de verliezers aan hun lot over…

maakt altijd deel uit van het probleem, en het ego zal nooit de oplossing zijn…

Als het ego geen antwoord meer heeft, gaat het stigmatiseren.

is een hamer en ziet daardoor enkel spijkers. Het ego
neemt onzorgvuldig waar en ziet enkel wat het wil zien…..

vindt zichzelf een slachtoffer. Het zegt: …ik ben zielig,
en daarom hoef ik geen verantwoordelijkheid te nemen…

wil de waarheid niet horen. Het ego wil niet veranderen en slaat, als het wordt aangevallen, wild en redeloos om zich heen…

leeft in termen van macht, invloed, intimidatie, bedreiging
en geweld…

wil altijd meer en meer…

houdt zijn blinde vlekken in stand door een gebrek aan reflectie…

heeft oogkleppen op…

spiegelt zichzelf zacht, en veelal met, of vanuit, het
verkeerde referentiekader…

praat recht wat krom is, en krom wat recht is…

neemt geen verantwoordelijkheid en heeft lak
aan een voorbeeldfunctie…

spreekt met twee monden en meet met twee maten…

heeft een selectief geheugen…

denkt in termen van inferieuriteit en superioriteit

preekt hel en verdoemenis…

is gericht op uiterlijk vertoon…

is makkelijk te paaien…

is verslaafd, gehypnotiseerd en ontkent zijn eigen aandeel in de realiteit…

denkt in “rechten”, en niet in “plichten”. Het wil zelf alle vrijheid, maar gunt een ander die niet…

is verslaafd aan de overvloed…

kent het woord “matiging” niet. Het wil juist mateloos zijn…

klampt zich vast aan status, erkenning en gezien worden…

legt de mens druk op…

zoekt en vindt in geld en goede doelen prima manieren om met het geweten in het reine te komen…

vindt zichzelf de beste, of juist de slechtste, maar nooit de gelijke

is trots op zichzelf. Het ego vindt zichzelf beter dan de ander. Het ego vindt ook dat het meer rechten heeft dan een ander…

houdt van stigmatiseren en oordelen…

is nooit uit op een redelijke oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Het ego wil enkel zijn gelijk halen…

zorgt voor afscheiding…

voor het ego is (verbaal) geweld de normaalste zaak van de wereld…

hanteert een dubbele moraal…

wil zich laten zien via schitterende prestaties, inzichten en ontdekkingen…

is niet rechtvaardig…

roept om het hardst dat het gelijk heeft. Het luistert niet, het roept, kakelt en bazelt…

houdt zichzelf in stand doordat het de angst in stand houdt…

HET HART
Het hart daarentegen:
* is liefdevol
* zorgt voor verbinding (en heeft graag verbinding)
* neemt verantwoordelijkheid
* is rechtvaardig
* hoeft geen gelijk te krijgen
* vindt zichzelf niet beter of slechter dan de ander
* is vreedzaam
* laat de mens vrij
* is niet gehecht aan uiterlijke vormen en uiterlijk vertoon
* heeft geen behoefte aan status, trots, eer en erkenning
* is wijs, helder en moedig
* oordeelt en stigmatiseert niet
* heeft humor
* ziet het geheel, en dus óók het eigen aandeel
* maakt altijd deel uit van de oplossing

Het hart heeft nog veel meer kwaliteiten ….

~~~~~~~~~~~~

Ik geef je één overpeinzing mee:

met het hart kunnen wij alles bereiken en manifesteren wat wij met het ego ook kunnen, maar andersom kunnen wij met het ego nimmer bereiken wat wij met het hart kunnen.

Zo kan het ego ons nimmer gelukkig, vredig, bezield, in balans, harmonieus en in verbinding maken … en het hart WEL…

~~~~~~~~~~~~

Wij kunnen ons ego langzaam loslaten …..
En wij mogen ons hart langzaam toelaten …

 

Wil jij meer vanuit jouw hart leven? Kijk dan eens op http://www.hartscommunicatie.nl/ wat ik voor jou kan betekenen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AART VAN WIJK
Aart van Wijk is liefdesbrenger, hartscommunicator, inspirator in geestelijk welzijn en vergroter van innerlijk leiderschap. Tevens is hij schrijver / dichter.

Aart begeleidt mensen van:
* Angst naar liefde
* Strijd naar vrede
* Denken naar weten / voelen
* Hoofd naar hart / ziel

Het unieke talent van Aart is dat hij de harten van andere mensen opent, en dat hij hen vervolgens vanuit hun hart laat spreken en handelen, zowel privé als zakelijk. Daardoor ontstaan liefde, verbinding, zingeving, bezieling, visie en daadkracht.

HARTSCOMMUNICATIE.NL
Kijk op http://www.hartscommunicatie.nl/ voor zijn coaching, workshops en retraites. Met Hartscommunicatie.nl richt Aart zich op de volgende thema’s:

* Liefde & relaties & het hartsbewustzijn
* Verbinding & intimiteit & lichaamswerk
* Zingeving & essentie & bezield werken
* Innerlijke groei & transformatie & geestelijke heling
* Zakelijk leiderschap & visieontwikkeling & de wereld in balans

DE BRON VAN LIEFDE
Aart verzorgt zijn coaching, workshops en retraites in “De bron van liefde”, een magische plek, midden in de natuur, ten zuiden van Utrecht. Kijk voor meer info op: http://debronvanliefde.simpsite.nl/

BOEKEN
Aart zijn nieuwe dichtbundel “De vrouw in mij” is nu exclusief te bestellen bij Uitgeverij Bewust Zijn via de volgende link: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/de-vrouw-in-mij/

In de dichtbundel “Dáár is liefde” zijn 68 werken over de liefde en het hartsbewustzijn opgenomen. Zie ook: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

“Het nieuwe boek van God” gaat over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Zie ook: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/het-nieuwe-boek-van-god/

FACEBOOK & YOUTUBE
Aart post dagelijks gedichten en blogs op Facebook. Daar heeft hij inmiddels ruim 9.000 volgers. Ook post Aart videoblogs via zijn Youtubekanaal.