Het Ego – Wat is dat?

In de artikelen die ik schrijf komt het begrip ‘het ego’ vaak terug. Ik heb gemerkt dat veel mensen het lastig vinden om het concept onder de knie te krijgen. Vaak ontstaat er verwarring omdat het in verband wordt gebracht met definities uit de dikke Van Dale of de psychologie. Het ego is echter veelomvattender dan dat en geen enkele definitie die ik ken dekt de lading van het woord volledig. Vandaar dat ik dit artikel over het ego schrijf.

Het ego (betekenis/definitie van)

Wat betekent het ego eigenlijk? Het ego staat voor alles waar jij je mee identificeert en waarvan jij gelooft dat het ‘echt’ bestaat. Het ego, ook wel het onware zelf genoemd, staat voor alles wat jij beschouwt als jij. Om het nog iets lastiger te maken: de jij van wie jij denkt dat jij bent. Jouw persoonlijkheid dus, alles wat verschijnt als jouw zelf, jouw ‘ik’.

Op jonge leeftijd is jou aangeleerd om jezelf te definiëren als ‘dit’ en ‘niet dat’, waardoor het ego jou afscheidt van alles waarvan je gelooft dat je het niet bent, maar waar jij jezelf wel mee identificeert. Een paar voorbeelden: ogen, kleding, mooi, oranje, getallen, Engels, vierkant, geheugen, woning, liefde, emoties, handen, Nederlands elftal, doelen, lengte, denken, actie-reactie, verlangens, verwachtingen, overtuigingen, ambitie, carrière, etc.

De gevangenis van het ego

Het ego komt voort uit angst, de angst om geen zelf, geen identiteit, geen enkel iets te hebben. Vanwege deze angst geloof je in alles waar je maar aan kunt denken, maar waarvan het bestaan niet met absolute zekerheid te bewijzen is. Het zijn overtuigingen, concepten en gedachten die allemaal bestaan op basis van veronderstellingen. Omdat je in deze veronderstellingen, overtuigingen en concepten gelooft, ben je er emotioneel aan gehecht, positief of negatief. Het resultaat is dat jouw waarneming, de dingen waar jij in gelooft en aan gehecht bent, JOU bezitten in plaats van andersom.

Alle geloof is onwaar. Dus alles waar je in gelooft is dus een beperking van je bewustzijn, oftewel de structuur van je eigen gevangenis. Er is alleen één belangrijk verschil bij deze vergelijking, gevangenissen sluiten in en het ego sluit uit. Jouw gevangenschap is vrijwillig, je bedriegt jezelf continue zonder dat je het zelf door hebt. Je wordt niet tegen je eigen wil in vastgehouden, je kiest er helemaal zelf voor om een ‘slaaf’ en ‘emotiejunk’ te zijn. Je reageert namelijk zelf op je emotionele gehechtheden, omdat je gelooft dat er werkelijk iets op het spel staat. Niet dus! Zodra je het wil kun je jezelf gaan bevrijden van jouw ego en je potentiële oneindige bewustzijn beetje bij beetje terugvorderen.

Het ego, angst en onwetendheid

Het ego komt voort uit onwetendheid. Met onwetendheid bedoel ik niet dat je dingen niet begrijpt omdat je ze niet weet. Nee, deze vorm van onwetendheid betekent dat je juist wel iets weet, maar dat niet waar is. Bijvoorbeeld het geloof in goed-slecht, dik-dun, mooi-lelijk, etc. Je draagt de last van je eigen onwetendheid met je mee; je betaalt er nu de prijs voor om in onwetendheid te leven. Onwetendheid is namelijk de essentie van het ego, het onware zelf.

Angst voor geen zelf, geen identiteit, het onbekende ligt ten grondslag aan jouw onwetendheid. Die angst zorgt ervoor dat jij altijd je handen aan het roer houdt en de controle niet los wil laten.

Het ego vecht altijd

Het ego doet alles om te overleven. Het ego verafschuwt namelijk ieder vacuüm, dus haal je het uiterste uit de kast om de illusie in stand te houden dat er ‘iets’ is, daar waar er ‘niets’ is. Dit mechanisme, dat Jed McKenna Maya heeft genoemd, zorgt ervoor dat je jouw ego alleen maar versterkt. Door aandacht te schenken aan de dingen waar je in gelooft en jezelf mee identificeert versterk je het ego alleen maar. Het is een zelfversterkend mechanisme waardoor het blijft voortbestaan.

Mensen blijven hun hele leven trauma’s en verdriet met zich meedragen. Dit komt omdat ze geloven dat het hun werkelijk is overkomen, waardoor ze zichzelf er continu mee blijven identificeren. Het onophoudelijke vechten van het ego, het strijden, het weerstand bieden, het niet willen loslaten is de reden dat mensen lijden en energieloos worden. De reden dat ze dit doen is dat ze bang zijn om hun ogen op te doen en helder te zien dat er ‘niets’ is, daar waar ze geloven dat er ‘iets’ is. Andersom geldt het natuurlijk ook: het ego zorgt ook voor alle vreugde in jouw subjectieve werkelijkheid.

Wij mensen leven liever een leven van middelmaat en angst, dan dat we uitstijgen boven onszelf, de onzekerheid en het onbekende tegemoet treden en onze natuurlijke en rechtmatige bewustzijnsstaat opeisen: menselijke volwassenheid.

Het ego en de hedendaagse spiritualiteit

In de hedendaagse spiritualiteit staat het ego vaak centraal en wordt het bijna altijd in verband gebracht met materialisme, hebzucht en de Westerse samenleving. Zoals we al eerder hebben kunnen zien omvat het ego alles waar je aan kunt denken. Het geloof in de ‘paren van tegenstellingen’ en het dualisme komen dus in elke samenleving voor. Of je nu gaat kijken bij een stam in Afrika, een leefgemeenschap in Tibet of gewoon in downtown New York, alle mensen op de wereld geloven in goed-slecht, mooi-lelijk, zwart-wit. En overal waar je komt is het dus het ego dat de scepter zwaait, of je nu in een rijk of arm land bent.

Wat bijna alle spirituele zoekers kenmerkt is dat ze van alles bedenken om hun zoektocht te maken, behalve dat ze zich voortbewegen. Ze zijn vastbesloten om op weg te gaan, zolang ze maar kunnen blijven waar ze zijn. Ze zouden alles ervoor geven, om ‘daar’ te zijn, zolang ze het maar van ‘hieruit’ kunnen regelen. Het ego wil de lusten, maar als de prijs voor de lusten het ego zelf is, dan begrijp je ook onmiddellijk waarom het zo zeldzaam is dat iemand werkelijk vooruitgang boekt.

Uiteindelijk is spiritualiteit niet meer dan een onderdeel van het ego. Door spiritueel bezig te zijn en er aandacht aan te schenken wordt het ego – en dus jouw zelfbeeld – alleen maar sterker in plaats van dat het ego afgebroken wordt. Je pompt continu enorme hoeveelheden emotionele energie in de versterking van jouw zelfbeeld en er wordt geen enkele klap uitgedeeld aan het ego, waardoor je 0,0 vooruitgang boekt.

Het ego, spirituele verlichting en menselijke volwassenheid

Natuurlijk zijn er ook succesverhalen, maar die zijn een uitzondering op de regel. Voor elke spirituele strijd – een bewustzijnsverandering, menselijke volwassenheid of spirituele verlichting – moet het ego getrotseerd worden. Het ego, de structuur van jouw gevangenis, is namelijk de kunstmatige barrière die jouw potentiële, oneindige bewustzijn uitsluit.

Als je je tot doel hebt gesteld je bewustzijn te verruimen of de waarheid te vinden, dan kan dat alleen maar over het lijk van jouw ego en anders niet. Er bestaat geen sluiproute of makkelijkere weg!

Het ego en ontwaken in of uit de Droomstaat

Richt je aandacht naar binnen i.p.v. naar buiten, begrijp hoe ego en angst werken en observeer jezelf continu van een afstand. Zorg dat je deze drie oefeningen onder de knie krijgt en dat je er continu op gefocust raakt. Op deze manier krijg je inzicht in de sluwheid, de kracht en de drang om te overleven van het ego en raak je meer en meer vertrouwd met je tegenstander. Vervolgens kun je met behulp van spirituele autolyse werkelijke vooruitgang boeken en ontwaken in of uit de Droomstaat.

In het hele universum is er maar één ding dat onwaar, kleinzielig, angstig, benepen en oneerlijk, namelijk het ego, jouw onware zelf. Als je daar eenmaal van doordrongen bent geraakt, zul je er een steeds grotere afkeer van krijgen, en dat wijst erop dat je aan het ontwaken bent.

Met vriendelijke groet,

Bark Berendsen