Het bewustwordingsproces van zielsliefde

maria

Door de ontmoeting met je essentiële andere word je intensief en helder geconfronteerd met de emoties en gemoedstoestanden die om de juiste hoeveelheid van aandacht vragen. De meest voorkomende emoties in het bewustwordingsproces dat ten gevolge van jullie ontmoeting van start is gegaan, zijn o.a. angst, boosheid, schuld, schaamte, verdriet maar ook de energie van leugens, illusies, gehechtheden en zelfs gevoelens van rouw en zoveel meer. Verweven door dit alles heen voel je die intense liefde, het verlangen naar elkaar en de behoefte om samen te smelten. Aanvankelijk zijn er behoorlijk wat verwachtingen over en weer. Deze verwachtingen zijn actief als je de betekenis van de connectie niet kent en als je bang bent voor jullie waarheid of je eigen waarheid niet durft te spreken.

De ongelofelijke wisselwerking tussen jullie en het gevoel dat je je houvast totaal verliest, zorgt ervoor dat je een verbinding gaat maken met een hogere bron. Je gaat bidden, mediteren of een vorm van sport beoefenen om te kunnen ontspannen en je hoofd leeg te maken. En dat is precies wat nodig is: je hoofd leegmaken om diepgaand te kunnen voelen en geleidelijk aan over te schakelen op de wijsheid van je hart, waardoor jij jezelf de liefde gaat geven die jij je eerder nog niet geschonken hebt! Je hart gaat echter pas spreken als je milder wordt voor jezelf en als je stil wordt om jezelf en alles wat in jou leeft, te kunnen voelen. Ga terug naar je onschuld door die stilte toe te laten. Daarmee breng je de activiteit van je ego geleidelijk aan tot rust.

Een zielsverbinding is altijd intensief en nooit gemakkelijk! Het beïnvloedt alles in je hele dagelijkse leven, zelfs ’s nachts werkt het door. Wat je doormaakt is uitputtend en gewoon al het feit dat je eigenlijk weet dat de ander het ook voelt, maar er niet naar handelt zoals je verwacht, maakt het des te moeilijker en onbegrijpelijker, want liefde zou toch alles overwinnen….. en dat doet de liefde ook, maar anders dan je denkt. De ander is bevangen door angst, net als jij, en ook zijn beschermingsmechanisme is actief.

Er wordt eerst ruimte verschaft voor een vorm van liefde die gezuiverd is van allerlei oneigenlijke plaatjes en verwachtingen, door het voelen van hetgeen je voelt. De liefde die allerlei voorwaarden stelt, maakt plaats voor een liefde die meer onvoorwaardelijk is, omdat je beseft dat wat er ook gebeurt en hoe pijnlijk dit ook allemaal aanvoelt, er is niets dat de ander kan doen om de liefde die je voelt te laten oplossen. Er is niets dat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat de ander niet meer van jou houdt, hoezeer hij misschien ook zijn best doet om dit niet toe te hoeven geven aan zichzelf, want dan storten huisjes in elkaar. De energie vindt haar weg en doet haar werk.

Je realiseert je dat je deze connectie niet kunt beëindigen, wat er ook gebeurt, het gaat nooit meer voorbij. Daarbij maakt het niet uit of er fysieke afstand is of dat er fysiek contact is in deze dimensie. Het maak niet uit of er sprake is van een relatie met een andere persoon. De connectie is een feit. Jij hebt die essentiële andere ontmoet, die ene persoon waarmee je voorbij tijd en ruimte in de eeuwigheid verbonden bent. En de ander heeft jou ontmoet en leert langzamerhand beseffen dat er geen ontkomen aan is en dat dit door geen enkel ander gevoel te vervangen is. Het verlangen om je goed te voelen is echter zo nadrukkelijk aanwezig, dat je jezelf gaat overtuigen dat deze connectie niet goed voor je is. Je overtuigt jezelf dat het beter is om te kappen.

Innerlijk op een veel dieper gelegen vlak, weet en voel je dat het waar is en dat je verbonden bent met elkaar. Deze eenheid is daadwerkelijk aanwezig in de dimensies die buiten het bereik en de perceptie van de zintuigen liggen en presenteert zich nu als twee individuele stromingen, een mannelijke en een vrouwelijke component. Deze twee componenten bevatten de kiem van elkaars energie en het is de bedoeling dat die kiem van de oorspronkelijke energie van de ander in jezelf gaat groeien. Dit is de energiedans waardoor de eenheid zichzelf kan ervaren. De dans des weerziens der polariteiten. Je verbeeldt je niets, je houdt jezelf niet voor de gek ook al voelt dat vaak wel zo, omdat je zo weinig bevestiging krijgt in je aardse werkelijkheid. En als die bevestiging er zo nu en dan wel is, dan is het van zo’n korte duur en weer zo snel verdwenen dat het net lijkt alsof het er niet is geweest, maar je voelt het wel! Vervolgens ga je twijfelen aan jezelf. Er bestaan meerdere werkelijkheden! Wat in de meest dichte en compacte energiedimensie, zoals de aardse afstemming, niet zichtbaar is, wil niet zeggen dat het een illusie is.

De liefde binnen deze connectie heeft tijd nodig om door de werkelijkheden heen te stromen, zodat de hemel en aarde dichter bij elkaar worden gebracht. Je kunt dit vergelijken met het downloaden of streamen van een film die je graag wil zien. Het feit dat de film nog niet zichtbaar is op je scherm, terwijl je de trailer al hebt kunnen zien en van het bestaan ervan afweet, wil niet zeggen dat de data, de muziek en de beelden van het origineel niet onderweg zijn naar jou, zodat je je kunt verbinden met de kleurrijke inhoud van dit verhaal dat zich nu aan het ontvouwen is en waarin jij en je essentiële andere de hoofdrolspelers zijn. De verbinding moet krachtig genoeg zijn en het kanaal zuiver en voldoende open, wil het goed kunnen doorstromen. Een kanaal vol ruis heeft tijd nodig om de verbinding zuiver en krachtig genoeg te maken, zodat de energie kan indalen. En die doorstroom bewerkstellig je zelf door je innerlijke werk te doen en jezelf met mildheid en een gezonde portie zelfliefde klaar te stomen en te bevrijden van hetgeen jouw essentie bedekt. Het is dus echt geen kwestie van in de wachtstand gaan en de weken, maanden en jaren tellen totdat je essentiële andere klaar is. Hij heeft zijn eigen werk te verrichten inderdaad, maar in de tussentijd wordt ook jij geroepen om te stralen als de prachtige ziel die jij bent. Je moet het je alleen nog herinneren.

*Als schrijfster van boeken over zielsliefde en als psycho-energetisch therapeute bied ik ondersteuning en begeleiding bij innerlijke processen die sterk transformerend zijn, zoals bijv. het zielsliefdeproces en met name tweelingzielliefde, zodat je de schoonheid en de kracht in jezelf kunt hervinden die door aangeleerde geloofssystemen en onbewuste patronen versluierd zijn geraakt. Mijn passie en kracht liggen bij het helpen verwijderen van de sluiers die jou in een illusie gevangen houden van jezelf. Alles in dit leven is een eeuwige herinnering…

https://www.personalsoulscript.com

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/PraktijkMarquesa/?ref=hl