Heilige seksualiteit

“Het feit is dat de geslachtsgemeenschap, als ze niet doordrenkt is van de hoogste intenties en van ware onvoorwaardelijke liefde, meer bindt dan ze vrijmaakt. Want elke man die je seksuele gebied binnen komt die niet vanuit de zuiverste zetel van liefde en liefdevolle bedoelingen komt, laat niet alleen zijn DNA-zaad in je fysieke lichaam achter (en dit is wetenschappelijk bewezen), maar ook negatieve koorden en energetische gehechtheden die gedurende vele levens kunnen worden overgedragen en ook nog steeds kunnen worden gebruikt om andere zielen te controleren en te manipuleren en inderdaad één ziel aan zich te binden.

Dit is de hoofdoorzaak van seksuele ziekten in het lichaam, want verstopte emoties (die leed en ziekte veroorzaken) gaan zo vaak met onvergeeflijkheid van jezelf en anderen en schaamte en schuld gepaard.

De seksuele energie was nooit bedoeld om te worden gebruikt voor zelfbevrediging, noch voor seksueel spel, noch was het de bedoeling om dit met meerdere partners te hebben.

Het zijn de menselijke wezens die in de zeeën van vergetelheid zijn gezonken en zo hun eigen pijn en lijden veroorzaakten door misbruik te maken van de meest heilige goddelijke gave en deze op lagere manieren te gebruiken, lager dan dieren.

Dit gezegd hebbende, de seksuele energie heeft in werkelijkheid geen fysieke belichaming nodig om zich uit te drukken. Het is niet eens aan het lichaam gebonden. Het zijn de mensen die ten onrechte geloven dat dit zo is.

Als iemand werkelijk zuiver is in zijn diepste bedoelingen en vanuit het hart van liefde komt en naar het veel hogere bewustzijn en zuiverheid beweegt, dan zal hij inderdaad alleen gemeenschap hebben met een ziel die net zo heilig en gewijd is als hijzelf. is heilig en heilig.

Want heilige seksualiteit kan alleen werkelijk worden gevoeld en ervaren door twee zielen die echt van elkaar houden, elkaar respecteren en bovendien elkaar impliciet vertrouwen. Zonder vertrouwen en respect kan geen liefdevolle relatie bloeien en daarbij, de oprechte liefde komt voort uit een ruimte van zo’n vertrouwen en respect, dat men nooit het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam dat de ziel bewoont, zal misbruiken, maar de ziel, het lichaam, de geest, de emoties en de spiritualiteit allemaal zal eren.

Inderdaad, behoeftigheid is geen liefde. Evenmin is het verliefdheid of het soort chemie dat sommigen zoeken. Wat heeft het voor zin als twee naar een orgasme streven, maar elkaar haten? Wat is een orgasme waard als het geen liefde in zich draagt? Wat is de waarde van zelfbevrediging, als het de ziel de van de ander niet eert in EEN ZIEL, EEN HART EN EEN ZIJN?

De grootste en meest diepgaande heilige vereniging komt vanuit de diepste ruimte van de heiligheid in de ZIEL, en dus een diep respect en eerbetoon aan de Goddelijkheid in de Ziel. Zo versmelt men van ZIEL tot ZIEL, GEEST tot GEEST, VOORDAT men versmelt van lichaam tot lichaam.
Want nu komt men vanuit het hart van Liefde, want de ziel is de zetel van het hart en het hart is de zetel van de liefde.

Twee hele mensen kunnen tegenover elkaar zitten en hoeven elkaar zelfs niet eens aan te raken en de ziel en seksuele energieën kunnen samensmelten en beiden kunnen sublieme orgasmes hebben, zelfs zonder de noodzaak van penetratie.
Daarbij kan men hetzelfde doen en zijn zonder zelfs fysiek op dezelfde plek te hoeven zijn. Weinigen begrijpen dit, omdat mensen in de zeeën van vergetelheid zijn gezonken en lust met liefde verwarren.

Als heiligheid en gewijdheid niet in jezelf wordt gevonden, dan kan men hetzelfde niet in de Ander weerspiegeld vinden.
Als heelheid en totale onvoorwaardelijke liefde voor jezelf niet in jezelf wordt gevonden, kan je de heelheid en onvoorwaardelijke liefde in een ander niet aantrekken.
Behoefte is geen liefde.

De wens om geslachtsgemeenschap te hebben omwille van zelfgenot plaatst beide zielen alleen maar in slavernij waarvan ze zich misschien niet eens bewust zijn van de omvang ervan, maar waarvoor ze uiteindelijk een prijs betalen die normaal gesproken gepaard gaat met innerlijke leegte en pijn.

Want het is gemakkelijker om iemands kleren uit te trekken en seks te hebben, maar iets heel anders om jezelf tot in de kern van je ziel bloot te leggen en je hoogste waarheid te spreken, zonder angst voor afwijzing, oordeel of de noodzaak om geheeld te worden.

Als twee niet eerlijk tegen elkaar kunnen zijn tot in de kern van de ziel, dan zullen ze niet eerlijk tegen elkaar zijn in de diepste omgang, want het ego zal altijd in de weg staan ​​en daar liggen de zaden van ontevredenheid, kritiek, oordelen en uiteindelijk vervreemding.

Als twee niet in vrede zijn en niet tot de vereniging zijn gekomen met innerlijke vrede en harmonie en de intentie om één te worden met liefde en in liefde, zal de rest slechts creëren wat BINNEN die mens op dat moment is.
Als een minnaar boos is, dan zal hij je vullen met zijn boze energie en hetzelfde geldt voor jou. Want alle emoties zullen een rol gaan spelen, ook al worden ze nooit geuit. En die negatieve emoties vormen negatieve haken en banden in de seksuele gebieden en veroorzaken ziekte in de fysieke belichaming. Bij mannen de prostaat en bij vrouwen hun baarmoedergebied en hun meest heilige plaatsen.

Dus wat wil je echt creëren? Wat is je intentie? Een man gebruiken alleen maar om seksuele bevrediging te ervaren, is een ziel misbruiken. Want een ​​lichaam gebruiken, alsof het geen ziel heeft, is inderdaad misbruik. Want er is geen liefde en geen respect en geen eerbied.
Wat wordt ontstoken zijn de lagere en laagste energieën en deze energieën houden de ziel daarin gevangen.

Het is inderdaad iets dat elke ziel nodig heeft om helderheid te krijgen, diep in zichzelf.

Zonder onvoorwaardelijke liefde en zonder een diep respect en eerbied voor de innerlijke ziel, zal alles wat gecreëerd wordt meer lijden en pijn veroorzaken en uiteindelijk vervreemding van zichzelf en anderen.
Dit zorgt er zo vaak voor dat sommigen van de ene minnaar naar de andere rennen. Sommigen om het ultieme in velen te zoeken en nooit innerlijke vrede of innerlijke liefde te vinden, dus nooit te vinden wat ze zoeken, want wat ze in werkelijkheid zoeken, is inderdaad in henzelf aanwezig en groter dan de som van het zelf. ”

Fragment uit een Soul Reading
Met toestemming van: Judith Kusel
Vertaling: Yvonne Bakker – The Essence of Life