Equilibrium en gelijkwaardigheid


Het is belangrijk dat je weet dat jij en je essentiële andere volledig op elkaar afgestemd zijn om het proces te voltooien dat nodig is om je weer in je authentieke energie te brengen en om je te bevrijden van de onbewuste invloeden ten gevolge van ervaringen die je nog niet goed kon verwerken en misschien zelfs resulteerden in trauma’s, wonden en onzekerheden. Zo kwamen je beschermingsmechanismen tot stand en vormde je een visie m.b.t. het leven die je ging beschouwen als jouw waarheid. Je authentieke zelf, je vrije en spontane zelf, werd daardoor verdrongen. Hoe heviger en pijnlijker je ervaringen, en hoe jonger en weerlozer je was toen deze impacts plaatsvonden, hoe hardnekkiger het overlevingsmechanisme en hoe meer er van jouw onschuldige zelf daarmee verloren ging. Je werd immers door andermans onvermogen afgestraft voor jouw natuurlijke expressie. Dit leverde de pijnlijke reacties op die je niet meer op je af wilde roepen. Je leerde dat je niet jezelf mocht zijn, omdat dit pijn en verdriet opleverde. Je leerde je enorm goed aanpassen en dat gedrag te vertonen waardoor je je veilig waande. En zo raakte je steeds meer verwijderd van jezelf. En toen je dacht alles netjes voor elkaar te hebben, kwam je jouw essentiële andere tegen die een liefde in je losmaakte die je nooit eerder had ervaren.

HET PROCES
Automatisch werden alle verwachtingen m.b.t. liefde en de ander geactiveerd, verwachtingen waaraan niet tegemoet werd gekomen. Veel van die verwachtingen waren immers door je eigen verleden gebaseerd op het invullen van een leegte en op de visie die werd gevormd door angst en de behoefte aan erkenning en acceptie i.p.v. op (zelf)liefde. En zo werden je oude wonden en onzekerheden weer open gereten en werden de pijnlijke emoties ten gevolge van je ervaringen die je verdrongen had weer geactiveerd. Je dacht echter dat je essentiële andere jou dit aandeed, maar diens gedrag en diens eigen verdrongen trauma’s vormden exact wat nodig was om jou te helpen helen en vice versa. En zo begon het onvoorstelbare proces waarin je volledig terug geworpen werd op jezelf en waarin de liefde niet zomaar liefde bleek te zijn.

Trigger na trigger kreeg je, in zo’n hevige mate dat je dacht het niet meer aan te kunnen. Je kon niet verklaren hoe zo’n diepe liefde zo’n lelijk verhaal kon opleveren. Je wilde los van de ander komen, maar het lukte niet. Je probeerde hulp te zoeken om je te bevrijden van hetgeen je overkwam, maar buiten een tijdelijke verlichting, was ook dit nutteloos. Je dacht dat je gek werd. Het is onmogelijk om de connectie te verbreken. Er zijn geen technieken om los te komen van de ander. Er is een pittig innerlijk proces van start gegaan dat je met succes zult doorlopen, ook al sterf je 1000 doden, ook al denk je het niet te redden, ook al denk je dat het maar eindeloos blijft doorgaan en dat er nooit een einde aan komt, laat staan een doorbraak.

Jullie zijn de hoofdrolspelers en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, want wat jullie binnen de connectie uitwerken, wordt ook op collectief niveau geheeld. De meest hevige thema’s worden uitgewerkt. Er is niemand buiten jullie twee die jullie kan bevrijden, er is niemand die ervoor kan zorgen dat je het proces niet hoeft te doorlopen. Er is hooguit sprake van mensen om je heen die door hun reacties een graadmeter zijn voor de vorderingen die jij en je essentiële andere maken in dit proces. Hoe minder jij in je vertrouwen zit, hoe meer negatieve reacties je krijgt en hoe meer bedenkingen mensen erbij hebben. Hoe meer jij je verbindt met de liefde die je innerlijk voelt ondanks alles, hoe stiller de mensen om je heen worden en hoe meer ze het nalaten om zich ermee te bemoeien, hooguit in positieve zin.

We zijn nog niet aangekomen bij de laatste fase van dit proces. En natuurlijk bevindt niet iedereen zich op hetzelfde punt. Iedereen doorloopt zijn eigen verhaal, maar de rode draad is hetzelfde en op een gegeven moment zul ook jij al die fases doorlopen als dat nu al niet het geval is. Inzicht verkrijgen en een ruimer perspectief aangereikt krijgen dat je verder laat kijken dan alleen maar de pijn en de verscheuring die je ervaart, is echter zeer welkom.

Velen beschouwen het voelen van emoties nog als een zwakte, een teken dat je over je heen kunt laten lopen. Daarom worden emoties vaak verdrongen en wordt het eigen gevoel verloochend. Je moet immers sterk staan en je overeind kunnen houden in deze wereld. Gevoel wordt nog maar al te vaak als ondergeschikt aan de logica gesteld. Maar hoe mentaal je ook bent of geleerd hebt om te zijn, liefde vindt haar eigen weg. Ze stroomt vroeg of laat door alle barrières heen. Liefde is immers niet simpelweg een gevoel, het is een mate van bewustzijn, het is levensenergie. En de Kundalini is de lijm die alles bij elkaar houdt binnen deze niets ontziende connectie. Zelfs al zou je totaal onwetend zijn en totaal afgeschermd zijn voor alles wat met gevoel te maken heeft, liefde vindt haar weg.

FILMS
Er zijn twee films die dit heel mooi weergeven. De film “Equilibrium” uit 2002 met muziek van mijn favoriete groep U2 gaat over een maatschappij die oorlog uitgebannen heeft door een verbod op menselijke emoties in te stellen. Mensen zijn verplicht om een middel te gebruiken dat alle emoties onderdrukt. Er staat zelfs een doodstraf op het hebben van emoties. Alles dat emoties kan oproepen wordt ook verbannen, zoals muziek, poëzie, seks enz. Emotie overtreders worden opgespoord en vernietigd. De hoofdrolspeler vergeet op een dag per ongeluk zijn dosis te nemen en dan ervaart hij weer lang vergeten emoties. Hij besluit om structureel zijn injecties niet meer te nemen en dan krijgt hij bezoek van de liefde. Hij krijgt gevoelens voor een vrouw die altijd haar gevoel behouden heeft.

Er is een nieuwere versie van deze film: “Equals”. Deze film is te bekijken op Netflix. “In een futuristisch utopische toekomst leven de mensen samen in een collectief (the Collective), waar de bewoners gekweekt zijn om vredelievend en emotieloos met elkaar om te gaan en de equals (gelijken) worden genoemd. Het leven is er perfect want er is geen armoede, misdaad, of hebzucht. Een vrouw, Nia en een man, Silas ontdekken dat ze gevoelens voor elkaar hebben die ze niet meteen kunnen plaatsen. Dit zou te wijten zijn aan een nieuwe ziekte die tot nu toe onbekende gevoelens activeert zoals depressie, gevoeligheid, angst en liefde. Hun enige kans om te overleven is samen op de vlucht te slaan.”

In deze films wordt duidelijk dat liefde niet te onderdrukken valt en dat zelfs de herinnering aan liefde, haar weer kan doen opleven. Wanneer je jouw essentiële andere ontmoet, dan is er een gevoel van herkenning. Je weet dat er iets magisch op je pad gekomen is, maar je kunt het niet vatten. Langzaam maar zeker wordt de versluiering verwijderd die angst voor liefde heeft gecreëerd. Dat is wat we meemaken, hier gaan we doorheen. We worden bewuster en we openen onze harten, we begroeten onszelf en de ander. We worden één!

EQUILIBRIUM https://www.youtube.com/watch?v=yaBMjvOsfQ0

EQUALS https://www.youtube.com/watch?v=OW-0wmuNBto

MARIA QUESADA

https://personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/PraktijkMarquesa/?ref=hl