Enkel Liefde

Jij hoeft mij niet nodig te hebben
en ik zal jou niet behoeden

jij gaat mij niet controleren
en ik wil jou niet manipuleren

laat er louter liefde zijn!

jij leidt niet mijn leven
en ik bepaal niet jouw agenda

ik zal je nimmer smeken
en jij dreigt mij nimmer met een breuk

liefde is nimmer een dreiging
louter een zegening

ik zal mijn projecties voor mij houden
en jij draagt jouw verleden zelf

waartoe dienen oordelen en verwijten?
waarom zouden we jaloers zijn?

laten we elkaar enkel liefhebben!

maak jezelf verantwoordelijk
voor jouw onzekerheid

op mijn beurt vraag ik je niet
om trots op mij te zijn

in onze liefde mag alles er zijn
maar wij kiezen er voor
om niet alles er te láten zijn

ik zal mijn gelijk niet bij jou halen
en jij mag de vrijheid verkiezen
die jij nodig hebt

ik zal jou nooit in de kooi houden
en jij maakt mij niet vleugellam

in onze liefde zijn wij nog steeds
individuen die in volmaakte vrijheid
en vanuit overgave voor elkaar kiezen

jij zal mij niet beschimpen
en ik ontken nimmer jouw ziel

jij haalt mij niet omlaag
en ik plaats jou niet op een voetstuk

want onze liefde kent geen hoger of lager
onze liefde kent louter liefde

wij vereren elkaar niet
wij domineren elkaar niet

jij en ik hebben geen behoefte
aan welk vergelijk of rangorde dan ook

in onze liefde zijn er enkel gelijken

vanuit vrijheid en geluk
kwamen wij in liefde tot elkaar

in vrijheid en geluk kiezen
wij nu in liefde voor elkaar

en als dat ooit zo zou zijn
gaan wij weer in vrijheid en
geluk alleen in liefde verder
daarvoor zijn wij krachtig genoeg

onze liefde vraagt enkel om de
commitment van de liefde zelf
in het hier en nu

ik vraag geen enkele belofte van jou
en jij vraagt mij geen eeuwige trouw

jouw zwaktes zal ik nooit gebruiken
en jij verwijt mij geen onvolkomenheden

want de enige belofte is de liefde zelf
en onze liefde ziet niets dan
heelheid in jou en mij

op jouw sterkte zal ik niet leunen
en jij graaft mij nimmer een kuil

jouw hart vervloekt mijn angsten niet
en ik ondersteun geen van jouw illusies

ONZE LIEFDE:

… geeft
… ontvangt
… helpt
… steunt
… luistert
… deelt
… inspireert
… verbindt
… stroomt
… steunt
… troost
… verheft
… laat vrij
… maakt vrij
… bezielt
… verlicht
… verwarmt
… maakt heel
… knuffelt
… raakt aan
… aanvaardt
… laat los
… heeft lief
… heeft lef
… heeft lof
… is lief
… is moedig
… is kwetsbaar
… bemint
… is zacht
… is vredig
… is harmonieus
… is vurig
… versmelt
… staat toe
… zegt “Ja”

en zo, lief,
zijn wij verbonden
in de kracht van
ENKEL LIEFDE

13938527_1126204714117397_5299035182037184674_n

Het gedicht “Enkel liefde” is opgenomen in de dichtbundel “Dáár is liefde”…. De bundel is te bestellen via: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

HARTSCOMMUNICATIE.NL
Aart van Wijk is hartscommunicator, liefdesbrenger, inspirator in geestelijk welzijn en vergroter van innerlijk leiderschap. Tevens is hij schrijver / dichter.

Kijk op www.hartscommunicatie.nl voor zijn coaching, workshops en retraites. Met Hartscommunicatie.nl richt Aart zich op de volgende thema’s:
* Liefde & relaties & het hartsbewustzijn
* Zingeving & essentie & bezield werken
* Innerlijke groei & transformatie & geestelijke heling
* Zakelijk leiderschap & visieontwikkeling & de wereld in balans

Het unieke talent van Aart is dat hij de harten van andere mensen opent, en dat hij hen vervolgens vanuit hun hart laat spreken en handelen, zowel privé als zakelijk. Daardoor ontstaan liefde, zingeving, bezieling, visie en daadkracht.

DE BRON VAN LIEFDE
Aart verzorgt zijn coaching, workshops en retraites in “De bron van liefde”, een magische plek, midden in de natuur, ten zuiden van Utrecht. Kijk voor meer info op: http://debronvanliefde.simpsite.nl

BOEKEN
Aart zijn nieuwe dichtbundel “De vrouw in mij” is nu exclusief te bestellen bij Uitgeverij Bewust Zijn via de volgende link: http://bit.ly/UBZ_dvim

De dichtbundel “Dáár is liefde”. Zie ook: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

“Het nieuwe boek van God” over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Zie ook: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/bo…/het-nieuwe-boek-van-god/

FACEBOOK & YOUTUBE
Aart post dagelijks gedichten en blogs op Facebook. Daar heeft hij inmiddels ruim 9.000 volgers. Ook post Aart videoblogs via zijn Youtubekanaal.