Empathie

10 februari 2016

Zie mij niet door jouw ogen
want dan zie je niet wie ik werkelijk ben

als jouw emoties leidend zijn in
hoe jij mij ervaart en beschouwt
zal ik louter projecties ontmoeten
van wie jij hoopt of verlangt dat
ik zal zijn … maar dan zie jij niet
wie ik werkelijk ben

dan zal er veel teleurstelling
en strijd zijn … jouw beeld is
dan niet mijn realiteit … en ik
voel me niet gezien

want weet je:

ik ben enkel mijzelf, voortvloeiend
uit mijn ervaringen in dit leven

jij kunt mij pas begrijpen
en (er)kennen als jij:
… door mijn ogen kijkt
… door mijn mond spreekt
… vanuit mijn hart liefhebt
… vanuit mijn ziel bezield bent
.. en vanuit mijn lichaam voelt

al het andere
is geen empathie

wie liefheeft …. laat de ander
“zijn” in wie hij werkelijk is

wie liefheeft …. zal de ander
niet zomaar veroordelen omdat
ie toevallig zelf iets lastig
of vervelend vindt

wie liefheeft … geeft zijn wensen en
grenzen duidelijk aan … veroordeelt de
ander niet … blijft in de verbinding … gaat
100 keer over hetzelfde onderwerp de
dialoog aan … en doet zijn uiterste best om
de ander op basis van diens leven en achtergrond
te bejegenen, in plaats van zijn eigen emoties
en projecties op de ander bot te vieren

liefde is dus niets anders dan je inleven
in het innerlijke leven van de ander

… proef zijn tranen
… lach zijn lach
… voel zijn emoties
… aanschouw zijn verleden
… zie zijn ziel
… verlang zijn verlangens

dát is wat de liefde vraagt

al het andere
is geen empathie

als de ander jou pijn doet
kijk dan eerst eens naar
jouw (meestal 50%) aandeel

het gaat over jouw pijn
én het gaat over het gedrag
van de ander … dat wil niet
direct zeggen dat de ander
iets fout doet … en het wil óók
niet zeggen dat jouw pijn raar
vreemd of overdreven is

kijk eerst naar jouw aandeel
en kijk dan pas naar het aandeel
van de ander

al het andere
is geen empathie

liefde is het “anders zijn”
van de ander niet willen
veranderen

liefde is de ander
helemaal zichzelf laten
zijn … al zijn delen van
het leven van de ander
soms lastig en niet fijn

liefde is de dialoog aangaan over
de verschillen … om met betrekking
tot de verschillen samen een
vreedzame brug te slaan

liefde is dus ook:
… incasseren
… toestaan
… loslaten
… aanvaarden
… communiceren
… dulden
… eerlijk zijn
… vredig zijn
… flexibel zijn
… verbinden
… de ander werkelijk
zien, eren en liefhebben
terwijl jij ondertussen
jouw grenzen bewaakt

al het andere
is geen empathie

wie de ander wil veranderen,
miskent niet alleen de ziel van
de ander, maar miskent tevens
zijn eigen ziel

wie de ander wil veranderen
kent zijn eigen ziel nog niet

want wie zijn ziel wél kent
zal nooit de ziel van de
ander willen veranderen

de ziel is heilig
die wil je niet veranderen
die kan je niet veranderen
dat is een illusie van het ego

aanvaard de ander helemaal
en geef keer op keer op keer
jouw wensen en grenzen aan

al het andere
is geen empathie

en nu zullen er vast in jou
allerlei stemmen protesteren

… ja, maar toen deed hij dat …
… nee, toen overschreed zij écht een grens …
… ik was er helemaal klaar mee …

weet dat die stemmen
geen empathie zijn
maar uitingen van
pijnlichamen die
nog steeds
actief zijn, en
die zich ook
in toekomstige
liefdesrelaties
zullen laten gelden
tenzij …

tenzij …

tenzij …

tenzij …

tenzij …

tenzij …

jij niet alleen bereid bent om in
jezelf te onderzoeken waar jij
de liefde bent kwijtgeraakt,
maar tevens 1000x hardop
uitspreekt en demonstreert
dat jij vanaf heden een nijvere
student in de school der liefde
zult zijn … om als eerste
jouw aandeel in het geheel
onder de loep te nemen

al het andere
is geen empathie

 

Your perception

Aart van Wijk is spiritueel schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger. Hij post zijn berichten dagelijks op Facebook. Zijn centrale thema’s zijn de liefde en het hartsbewustzijn.

In het voorjaar van 2016 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel, met als centraal thema “Het vrouwelijke in de mens”.

Dit gedicht, “Empathie” is opgenomen in zijn dichtbundel ‘Dáár is liefde’, met daarin 68 werken over de liefde en het hartsbewustzijn. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

In 2015 verscheen van zijn hand ‘Het nieuwe boek van God’, een gechanneld boek over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Hij kreeg dit boek gechanneld van Aeterna, de Godgodin der liefde. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/bo…/het-nieuwe-boek-van-god/

Ook heeft Aart een eigen Youtube kanaal waar hij zijn LoveVlog’s post, zie: https://www.youtube.com/channel/UCK8PX4dvFnZEs-ueggu1BJg