E-Zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 141

22 januari 2020

Dus toch nog een keer…….. ik wilde het er niet meer over hebben, maar kan niet anders dan doorgeven wat ik nu vernam over de veiligheid van vaccinaties. De zogenaamde misinformatie blijkt aan een andere kant te zitten dan veelal wordt beweerd. Maar voordat ik een samenvatting van die informatie geef, allereerst natuurlijk een gelukkig, gezond, ‘spetterend’ en vreedzaam nieuwjaar gewenst!

100% veilig en 100% effectief. Of toch niet?

Een aantal maanden geleden heb ik het gehad over ‘fake news’ of nepnieuws in combinatie met vaccinaties, omdat de minister vond dat alle kritische boeken door Bol niet meer verkocht zouden moeten worden, omdat het allemaal fake news zou zijn. Met datzelfde argument blokkeert Google vele websites en blokkeert Facebook vele accounts. En door dat argument zijn veel ‘alternatieve’ websites pas erg laag terug te vinden in zoekmachines zodra ze ook maar een beetje kritisch zijn.
Ik nam me toen voor alle ins & outs te gaan verzamelen rond de vaccinaties omdat ik het absoluut niet eens ben met deze dictatoriele manier van handelen. Maar ik deed het uiteindelijk toch niet, omdat ik er niet vrolijker van werd.
Waarom werd ik er niet vrolijker van? Omdat ik enerzijds zó veel zaken tegen kom die niet kloppen rond vaccinaties, en ik er anderzijds niets mee kan. Vechten tegen de bierkaai. Het maakte me down.

Ziekte is niets dan disharmonie, en het geheim van gezondheid schuilt in harmonie – Inayat Khan

Politici, media en overheid papagaaien elkaar in koor na: vaccinaties zijn 100% veilig en effectief.
Toch komt er uit onverwachte hoek nu iets wat ik niet kan negeren (en wat – als de media het zouden publiceren – een bom onder de vaccinatiebereidheid zou kunnen zijn, maar dat publiceren gebeurt uiteraard niet).
Overigens papagaaien de bovengenoemde instanties elkaar na omdat een internationaal lobby-bureau vele miljarden investeert in het bewerken van de wereldwijde publieke en politieke opinie, betaald door tientallen farmaceutische bedrijven. Daarom gebeurt dit alles ook over de hele wereld tegelijk. En misschien is dat ook wel juist de afgelopen jaren in gang gezet om te redden wat er te redden valt aan inkomsten door vaccinaties. Zeker als je leest wat ik zo ga vertellen.

Ik neem even een aanloopje. De laatste dagen van november 2019 lanceert de WHO (overigens de instantie die overheden onder druk zet meer te vaccineren; terwijl de WHO bestaat bij de gratie van betalingen door overheden en farmaceutische bedrijven!) een video waarin een keurige Indiase arts uitlegt hoe belangrijk vaccinaties zijn, dat er goede follow-up onderzoeken zijn, goede veiligheidsmonitoring, goede begeleiding en dat vaccins een van de veiligste hulpmiddelen zijn.
Vier dagen later, begin december 2019 (2-3) is er een top over de veiligheid van vaccins, de Global Vaccine Safety Summit, georganiseerd door de WHO, waaraan dé topdeskundigen deelnemen op het gebied van vaccins. Inclusief deze arts.

Ik beperk me i.v.m. de ruimte tot het noemen van de meest opzienbarende zaken:
Maar laat ik beginnen met de eerste vuurpijl, de Indiase arts die de video presenteerde: deze Dr. Soumya Swaminathan gaf op deze top (met het hoofd tussen de schouders weggedoken, 4 dagen na die video) toe dat er helemaal geen veiligheidsmonitoring is, dat er helemaal geen follow-up onderzoeken zijn als het gaat om vaccins. Dat vaccins ook helemaal niet 100% veilig zijn. Dat ze geen goed antwoord hebben op de vele veiligheidsvragen. Dat er geen surveillance is. Dat er altijd risico’s zijn. Dat ‘we’ eerlijk moeten zijn over het feit dat er risico’s zijn…..!?

Er zijn nooit goede onderzoeken naar de effecten van vaccinaties geweest en ze zijn er nog niet, de veiligheid van vaccins is nooit echt goed onderzocht en het gebeurt nog steeds niet, er zitten zeker risico’s aan. Voor mij niet verrassend en zelfs niets nieuws, maar wel lijnrecht in tegenspraak tot wat ons als ‘patiënten’ en ouders wordt wijsgemaakt.

Het leven is de enige ziekte waar wij allen aan doodgaan.
Andere ziekten zijn maar handlangers – Adriaan Roland Holst

Een antropologe (Heidi Larsen) die onderzoek deed naar het vertrouwen in vaccinaties, vertelt dat het vertrouwen in de veiligheid en de afwezigheid van bijwerkingen aanzienlijk afneemt onder artsen in vooral Europa (deze zeggen het niet hardop – dan word je door collega’s ‘afgemaakt’ – maar melden het dus wel aan de WHO als ernaar gevraagd wordt). Er zijn hele grote twijfels over de griepvaccins voor zwangeren. Het blijkt dat mensen die neutraal zijn in de discussie over vaccinaties 500x zo snel naar de critici toe neigen als naar de voorstanders. Ook zij concludeert dat er nog heel veel onderzoek moet worden gedaan naar de veiligheid van vaccins en dat er heel veel vragen nog onbeantwoord zijn. Ze vertelt ook dat artsen in hun opleiding nog geen ½ dag informatie krijgen over vaccins. En dat al die negatieve verhalen over misinformatie en nepnieuws niet kloppen: het is helemaal geen misinformatie, de informatie is vrijwel altijd juist (Ed: oftewel, het schudt mensen wakker die we willen laten slapen, we hebben het liever niet). Niets is 100% waar en er is veel tweeslachtigheid. “Als WHO moeten we ook ophouden ons af te zetten tegen critici (en ze bijvoorbeeld als antivaxxers neerzetten), de vijandelijkheden staken en in gesprek proberen te gaan…..”

Wel, dat was een verrassend begin van die top. De organisatie die het hardst pressie uitoefent op overheden om meer te vaccineren, moet via haar deskundigen op de top toegeven dat er niet zo heel veel klopt van al die mooie verhalen omtrent vaccinaties, hun effectiviteit en hun veiligheid…………

Vervolgens wordt er vertelt dat vaccins vereisen dat er een goede veiligheidsmonitoring is. (Dr.Gruber van de FDA). Er moet risicomanagement zijn. Echter, dit is er helemaal niet en is ook nooit opgezet. Wereldwijd zijn we afhankelijk geworden (Ed: of gemaakt) van vaccins, maar er is geen enkele bewaking van veiligheid of risico’s.
Dr. Martin Howell Friede (WHO) geeft toe dat de problemen niet bij de antigenen (ziekteverwekkers) liggen, maar bij de toevoegingen (Ed: zoals Aluminium, polysorbaat80, e.a, en voorheen – in Amerika nog – kwik). Echter: alleen de ziekteverwekker in het vaccin doet niets, er moeten stoffen bij om het lichaam tot reageren aan te zetten. En dat lukt dus ook niet met toevoegingen waarvan overduidelijk bewezen is dat ze geen kwaad kunnen. Door de snelle ontwikkeling van steeds meer vaccins, zullen ze ook in al die vaccins nodig zijn. Op vragen uit de zaal moet deze deskundige ook toegeven dat ze eigenlijk niet goed weten hoe de verschillende stoffen werken, ook niet hoe ze inwerken op andere ziekteverwekkers die tegelijkertijd worden geïnjecteerd. Ook als meer merken vaccins worden geprikt, of van verschillende firma’s, is onbekend hoe alles op elkaar inwerkt. En helemaal niet bekend is wat het in en met het lichaam doet (hersenen, microbioom, afweersysteem, om maar wat te noemen)

Er wordt verteld dat men redelijk goed bekend is met de lokale effecten van vaccinaties (zoals de zere plek op de injectieplaats, wat roodheid ter plekke of spierpijn rondom), maar dat nooit is gekeken naar de systemische effecten (de effecten op het lichaam zelf, incl. Afweersysteem, darmen, hersenen, etc.). Het is wel nodig te gaan begrijpen hoe dit soort zaken werken, aldus de specialisten…….

En misschien is ziekte zelf de essentiële voorwaarde voor wat wij
vooruitgang noemen, en vooruitgang zelf is een ziekte – Miguel de Unamuno

Even wat cijfers uit Amerika (hier iets anders, maar de teneur is hetzelfde): in 1980 kregen kinderen 11 vaccins en was er 12,8% aan chronische ziekten; nu worden er 53 vaccins gegeven en is 54% van de kinderen chronisch ziek!

Dr. David Kaslow vertelt dan dat ze nog moeten onderzoeken hoe ze moeten onderzoeken hoe het werkt……….en Dr. Gruber (FDA) zegt dat de lengte van de follow-up nog moet worden bepaald en hoe er moet worden omgegaan met de gegevens die worden verkregen. Immers, we hebben geobserveerd (niet onderzocht) dat sommige vaccins bij volwassenen geen bijwerkingen geven, maar bij kinderen wel (Ed: ze heeft het over directe bijwerkingen, niet over die op termijn want daar weten ze niets over)

Bij gewone medicamenten moet er minstens een follow-up zijn van 4-6 jaar. Bij vaccins is de langste follow-up 6 maanden, er zijn er van 1,5 maand en er zijn er van slechts 4-5 dagen. Dus 4-5 dagen follow-up en daarna gewoon op de markt…..En goede dubbelblinde onderzoeken, wat bij gewone medicamenten vereist is, zijn helemaal nooit gedaan. Bovendien zijn de firma’s die ze produceren niet te vervolgen, ze hebben min of meer vrij spel en hoeven zich dus ook niet te houden aan de normale regels voor medicamenten.

Dr.Kaslow vertelt nog dat er bij vaccinaties bij zwangeren geen epidemiologische basis is en dat ze ook niet weten wat ze met klachten aan moeten. Immers, komen die van de zwangerschap of van het vaccin?
(Ed: maar als kinderen al anders reageren dan volwassenen, hoe zit het dan met nog kwetsbaarder foetussen? En met aluminium in de kinkhoestprik voor zwangeren?)
En Dr. Robert Chen vertelt dan nog dat er in werkelijkheid steeds complexere schema’s met vaccins komen en dat alleen via grote databanken met gedetailleerde verslaglegging kan worden ontdekt wat de (bij)effecten zijn. In de toekomst……..
Het zou een volgende stap moeten zijn……………..

Een soort van heel ver achter de feiten aanlopen dus……..; eerst de olifant door de porseleinkast laten lopen en dan ergens in de toekomst gaan onderzoeken of het kwaad kan.
Of zoals Del Bigtree het zo fraai zegt:
“Het is alsof je in een vliegtuig zit wat wordt bestuurd door piloten die hun brevet nog lang niet hebben; alleen zit in dat vliegtuig wel de hele wereldbevolking”.

Echte domheid is een ongeneeslijke ziekte – Otto von Leixner

Het moge duidelijk zijn dat vaccins allesbehalve 100% veilig zijn en er andere risico’s zijn verbonden aan een vaccin dan alleen een rode plek op de injectieplaats.
Maar de effectiviteit dan? Nu wordt zwangeren aangeraden om een kinkhoestvaccin te nemen (overigens bestaat die niet, je krijgt er minstens de tetanus en difterie bij) om hun kind, (nu foetus!) straks de eerste maanden te beschermen.
Maar in december werd er in Texas een school gesloten omdat er een kinkhoestepidemie was. Saignant detail: er was een 100% (!) vaccinatiegraad! Alle kinderen waren gevaccineerd volgens schema.
Trek je eigen conclusie maar.

Overigens zijn de video’s van deze 2 dagen te vinden (nu nog) op de site van de WHO: www.who.int
(dan naar newsroom – events – previous events – zoeken 2-3 december: Global Vaccine Safety Summit).
Of je kunt kijken naar hoe Del Bigtree deze twee dagen samenvat in 90 minuten – schrik niet terug voor zijn over-enthousiasme en gedrevenheid. Deze man probeert al jaren via zijn talkshow – tegen de stroom in – aan iedereen te vertellen wat nu op een presenteerblaadje wordt aangeboden door de WHO: https://www.youtube.com/watch?v=82KJGSLT2e4&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=The+Vaccine+House+of+Cards+Is+Collapsing&utm_campaign=The+Vaccine+House+of+Cards+Is+Collapsing (na circa 30-35 minuten gaat het over de top)

Volgende keer weer lichtere en leukere kost, maar dit moest ik kwijt. Dit is belangrijk. En wat iedereen er mee doet en kan moet hij/zij/het zelf weten. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik niet perse tegen vaccinaties ben, maar wel tegen niet juiste informatie van overheidsinstanties en artsen. En wat ik helemaal slecht kan verdragen is dat mensen tegen elkaar worden opgezet, dat mensen die geen vraagtekens zetten worden opgezet tegen mensen die hun menselijk verstand gebruiken en kritisch zijn.
————————–

Adem in 4 langzame tellen diep in, en in 6 langzame tellen rustig uit.
Bedenk hoe goed we het hebben.
En tover een glimlach op je gezicht………..

Guy Finley:
Meditatie is de kunst van rustig je hele leven zien ontvouwen, van moment tot moment, in goede of slechte zin. Zonder te willen veranderen, uitleggen of anderszins controleren.
(www.guyfinley.com)

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale Geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft ook Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site www.praktijkmonsma.nl.

Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl