E-Zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 140

21 december 2019

Dit keer – het duurde even – na een kritische noot een bespreking van een boek van Neale Donald Walsch wat ik niet in het Nederlands heb kunnen vinden. Ik volgde het zelf als een soort van ‘quest’ – zoektocht – waarbij dagelijks een kenmerk werd besproken. Ik vind het wel een beetje bij de kerstgedachte passen……..

Blijf dromen, ondanks pogingen tot ondermijning…..

In deze laatste E-zine van het jaar zou ik terug kunnen kijken over het jaar 2019. Ik heb daar een dubbel gevoel over, omdat de (niet voor iedereen!) feestdagen naderen en ik liever met een positieve blik die feestdagen in ga.
Daarom heb ik ervoor gekozen om het boek “Awaken the Species” van Neale Donald Walsch te bespreken, of in elk geval de kenmerken van zijn ‘Ontwaakte Mens’ (OM).

Als u wilt dat uw dromen werkelijkheid worden, wordt dan wakker…..Piet Theys

Maar voor ik dat doe toch even een kritische noot, aan de boom schudden. Twee dingen: Homeopathie dreigt in Amerika onmogelijk te worden gemaakt, en hogere doseringen vitamine D zouden geen zin hebben. Beide zaken zijn een bedreiging voor de gezondheid en het tweede is zelfs een leugen.
Ik krijg zojuist bericht van het feit dat de FDA (Food and Drugs Administration) in Amerika het systeem wat tot nu toe gebruikt werd verandert en alle papieren die er waren over homeopathie weg doet. Dat zou betekenen dat alle homeopathische producten vanaf dat moment illegaal zijn en met elk product dure procedures moeten worden gevolgd om ze opnieuw als veilig en betrouwbaar te kunnen laten registreren, als dat al lukt en haalbaar is omdat de FDA niet zo objectief is als zou moeten.
Nederland heeft vele jaren geleden iets dergelijks gedaan. Firma’s moesten per middel (er waren er duizenden) een registratie aanvragen die hen door alle onderzoek tien tot honderdduizenden euro’s kostte per middel! Het maakte dat veel (werkzame) middelen verdwenen. De beloning? Er kwam op de doosjes te staan dat er geen wetenschappelijk bewijs was van de werking (op zich een opgelegde leugen), en er mocht niet op de doosjes worden gezet waar het goed voor was. Een poging de homeopathie te vermoorden (al dachten we toen heel naïef dat het de kans werd om serieus genomen te worden). Ook hier geldt nu dat veel middelen illegaal zijn, tenzij ze op recept worden voorgeschreven door een homeopaat en speciaal voor die persoon worden bereid door de apotheek. Wat de ‘gewone’ apotheek niet kan en niet doet. Gezien het feit dat in de homeopathie met potenties (verdunningen) wordt gewerkt, is dat zeer arbeidsintensief en tijdsintensief. Als er in een week 50x hetzelfde wordt voorgeschreven, moet dat 50x opnieuw worden bereid. M.i. absurd, en puur pesten. Niet ingegeven door het zorgen voor een betere gezondheid van de bevolking, maar door het steunen van de farmaceutische industrie, al dan niet bewust.

Waarom is dit slecht voor de volksgezondheid? Omdat homeopathie door de manier van aanpak ( het energiesysteem van het lichaam) kan genezen waar de reguliere geneeskunde dat niet kan en dat zonder bijwerkingen, wat de reguliere geneeskunde ook niet kan.
Het tweede punt wat ik toch even wil aanroeren is het onderzoek wat onlangs in de media verscheen met de conclusie dat hogere doseringen vitamine D zinloos zouden zijn. De achtergrond: al vele jaren is er wetenschappelijk onderzoek na wetenschappelijk onderzoek wat laat zien hoe belangrijk een voldoende hoge dosering vitamine D is ter preventie van kanker, ter bestrijding van kanker en ter verbetering van onze afweer. Dat is een doorn in het oog van de farmaceutische industrie (en kennelijk zijn de reguliere geneeskunde en de farmaceutische industrie twee handen op een buik) en dus bedacht men ‘regulier’ nu ook met een onderzoek te komen (de andere onderzoeken vonden op andere universiteiten plaats zoals bijvoorbeeld op het gebied van vitaminen en mineralen, wat niet onder de reguliere geneeskunde valt). Uit al die eerdere onderzoeken en de beoordeling van internationale deskundigen bleek bijvoorbeeld dat het advies is om dagelijks 4000 IE vitamine D te gebruiken, omdat daarmee een voldoende hoge spiegel gewaarborgd is. Het onderzoek wat in de media werd vermeld had maling aan al die gegevens en vond dat ze met 2000 IE vitamine D bij hun proefpersonen ‘hoog’ doseerden, een dosering die door echte deskundigen dus als ‘te laag’ wordt betiteld. Bovendien hebben ze de spiegels bij de proefpersonen niet gemeten (noch voor noch na de toediening) en hebben veel mensen een te lage spiegel waarbij 2000 IE niet eens voldoende is om die op te hogen. Kortom, een waardeloos onderzoek, waaraan wel een conclusie werd verbonden die vooral in het straatje is van mensen die willen dat er vooral niet teveel gezonde mensen komen. En die uiteraard door de media werd verspreid zodat het grootste deel van Nederland en de reguliere dokters (die denken dat dit allemaal waar is, omdat ze niet beter weten) dit nu voor de waarheid aannemen.
Eerder al werden de antioxidanten zoals vitamine C op eenzelfde soort wijze ten onrechte af geserveerd. (En evenzo de homeopathie). Wat mij hierin vooral boos maakt – of eigenlijk eerder een machteloos gevoel geeft – is dat keer op keer is aangetoond dat beide vitamines bij voldoende inname tientallen (!) procenten preventie geven als het gaat om ziekte (inclusief kanker!). Een preventie die vele malen beter en veiliger is dan alle vaccinaties.

Maar genoeg hierover. Besef echter wel dat al dat zogenaamde feiten checken van de media niet meer is dan het proberen te beïnvloeden van de mening van de massa (ten faveure van de industrie, hun sponsoren) en niets van doen heeft met echt feiten checken. De gepresenteerde waarheid is de gekleurde bril van de niet objectieve en niet neutrale media. (Dat is een feit!, hoewel, wat is ‘waarheid’?).

Nu: Neale Donald Walsch. Hij schreef de afgelopen decennia tal van boeken en werd bekend met zijn serie boeken over gesprekken met ‘God’, waarbij hem antwoorden op zijn vragen werden ‘ingefluisterd’. Overigens ziet Neale ‘God’ hierbij niet zozeer als een persoon, maar meer als een essentie (de enige ingrediënt in de kosmos, zichtbaar en onzichtbaar, alles en niets, de bron…..geef het een naam….).

Wie zijn dromen wil verwezenlijken, moet goed wakker zijn…..Paul Valéry

Het boek wat ik noem (Awaken de Species – Wek de Soort) kun je zien als een sprookje, als een utopie, als een droom, of als een werkelijkheid die ontstaat op het moment dat de kritische massa (het aantal mensen wat nodig is om een omslag te maken, dus niet kritisch in de zin van overal tegenaan trappen, maar juist bewust, opbouwend) doorheeft dat leven op de huidige manier niet werkt. Ik zal de ‘gedragingen’ van de Ontwaakte Mens (OM) noemen, en ik ben ervan overtuigd dat menigeen er zeker delen van bij zichzelf herkennen. De OM
– Ziet eenheid in alles en leeft daar ook naar. Eenheid tussen mensen, tussen mens en natuur, tussen mens en milieu, tussen rassen, tussen volkeren, etc.
– Spreekt altijd de waarheid. Is eerlijk naar anderen en vooral ook naar zichzelf. Geen tactische leugentjes of leugentjes om bestwil, geen leugens om emoties te vermijden. Mag ongemakkelijk lijken, maar maakt wel dat iedereen te vertrouwen is en weet wat ie aan de ander heeft.
– Doet wat ie zegt. Altijd! Komt beloftes na, praat geen onzin, doet wat ie zich voorneemt.
– Doet altijd wat werkt. Als iets niet werkt – ook al vertellen autoriteiten van wel – wordt dat in de ban gedaan en als dingen wel werken (ook al wordt niet begrepen waarom) wordt dat omarmd. Het gaat om de effectiviteit…..
– Is zelfregulerend. De aard is dat er empathie is, dat bij alles rekening met de ander wordt gehouden en we zagen hierboven al de eerlijkheid. Misdaad komt hierdoor niet of nauwelijks voor en bestraffen evenmin. Niemand benadeelt een ander. Winsten van bedrijven worden bijvoorbeeld verdeeld en zijn nooit in handen van enkele personen. Je zult dus niet vinden dat – zoals nu – bedrijven miljarden verdienen en vervolgens duizenden mensen ontslaan om nog meer te verdienen. Dat is ondenkbaar.
– Kent geen begrippen als ‘onvoldoende’ of ‘niet genoeg’. De OM kent het verschil tussen ‘verlangen’ en ‘behoefte’ en beseft dat ‘verlangen’ vooral een mindset is. Echte behoeften (honger, geld, drinken, huisvesting) zijn er niet omdat niemand de ander benadeelt, er empathie bij iedereen is en ook door de volgende punten.
– Kent het begrip ‘bezit, eigendom’ niet zoals wij dat kennen. Er is meer sprake van rentmeesterschap, zorgen voor… in feite behoort niets tot een enkeling of maar enkele personen. Alles wat bestaat is van iedereen die bestaat.
– Deelt vrijwel alles met iedereen. Dat klinkt voor sommigen wellicht heftig, maar veel delen we al met vele anderen, zoals tijd, energie, aandacht, informatie, liefde….. bij de OM geldt dat dus ook voor materiële zaken.

Te veel van ons beleven niet onze dromen omdat we onze angsten beleven…..Les Brown

– Er is een goede balans tussen technologie en natuur. Waar we op dit moment vrijwel worden beheerst door technologie (slimme apparaten, apps, mails) en het in elk aspect van ons leven raakt, waarbij vrijwel alles bijna kunstmatig is geworden, weet de OM dat er tijd moet zijn zonder technologie en laat de OM de technologie niet het leven overnemen of de gezondheid/het milieu verwoesten.
– Zal nooit het leven van een ander beëindigen zonder de uitdrukkelijke wens van die ander
– Zal nooit iets doen wat het milieu schaadt.
– Vergiftigt zichzelf nooit. Niet via voeding of drinken, niet via huishoudelijke of schoonheidsproducten, maar ook niet via negativiteit in de vorm van gedachten of emoties
– Doet niet aan competitie. Bij competitie is er vaak maar een winnaar en vele verliezers. De OM beseft dat en weet dat samenwerking ieder sterker maakt en de kans op succes/effectiviteit groter.
– Beseft dat ie niets echt nodig heeft. Er is weinig nodig om volstrekt gelukkig te zijn. En met alle andere punten behoort echte behoefte tot het verleden….
– Heeft onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. Pure liefde, zonder voorwaarden. De OM neemt niets voor lief, is dankbaar voor al wat is.
– Heeft zich de kracht van metafysica eigen gemaakt. Kent de kracht van positief denken, van visualiseren, van mediteren, van manifesteren.

De werkelijkheid is verkeerd. Dromen zijn echt…..Tupac Shakur

– Weet dat het leven niet om hem/haar draait, maar om iedereen wiens leven wordt aangeraakt en de manier waarop dat gebeurt. Nu is het zo dat 98% van de mensen volgens Neale 98% van de tijd besteed aan zaken die er niet toe doen.

Tot zover de kenmerken van die Ontwaakte Mens. Het grappige is dat ik bij enkele punten moeite had om te begrijpen hoe dat in onze maatschappij ooit zou kunnen of hoe ik in staat zou kunnen zijn mijn eigen mindset te veranderen. Nu ik het opsom realiseer ik me meer dan ooit dat het om de samenhang gaat van alle punten.

Het gaat om het beseffen dat we elkaar nodig hebben om dingen te bereiken, dat samenwerken meer oplevert dan elkaar aanvallen, dat we uiteindelijk vaak ongeveer hetzelfde willen. Het gaat erom te beseffen dat wij allemaal zonder liefde niet geboren waren en dat we zonder ook niet kunnen leven of genezen, dat het ons niets kost – en zelfs veel oplevert – om anderen meer liefde te schenken. Het gaat erom te beseffen dat we krijgen wat we geven (als we liefdevol naar de ander zijn krijgen we liefde terug; als we argwanend en negatief zijn krijgen we ook dat terug). Het gaat erom te beseffen dat als we alle rijkdommen van de aarde met elkaar delen we er uiteindelijk allemaal beter van worden. Het gaat erom te beseffen dat we met alles wat we denken, zeggen of doen we alles en iedereen om ons heen beïnvloeden – zoals een steentje wat we in het water gooien rimpels in het water maakt die eindeloos doorgaan en doorwerken, ook als we ze niet meer zien…..

Ik laat je in mijn dromen als ik in de jouwe mag…..Bob Dylan

Ach, natuurlijk lijkt het een droom in de huidige wereld waarin we slapend door het leven gaan, op de automatische piloot – geprogrammeerd door de ideeën van onze opvoeders.
Maar ik droom graag over het steeds meer bewust gaan leven van steeds meer mensen, die gaan beseffen dat materie niet gelukkig maakt, dat elkaar uitmoorden omdat religies zelfs competitief zijn niets nuttigs oplevert, en dat geven aan mensen die het veel minder hebben (niet uit schuldgevoel of verplichting of omdat het aftrekbaar is, maar vanuit het hart) ons juist gelukkiger maakt. Ik droom ervan dat steeds meer mensen steeds meer van de genoemde kenmerken gaan herkennen bij zichzelf.

Dromen groeien als jij groeit…..Zig Ziglar

Hoe dan ook, ik wens jullie en jullie naasten fijne dagen toe en vooral een fantastisch 2020!

Guy Finley:
Onze ervaring op een willekeurig moment kan niet completer zijn dan onze bereidheid het volledig te ontvangen….
(www.guyfinley.com)

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale Geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft ook Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site www.praktijkmonsma.nl.

Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl