E-Zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 137

30 augustus 2019

De zomer van dit jaar is nog niet voorbij; en ik vraag me ineens af in welk seizoen van ons leven we elk zitten. Niet qua leeftijd of levensverwachting, maar qua gevoel. Want dat is veel belangrijker…….

Een prachtige toekomst

Het leven kent vele tegenstrijdigheden en dat maakt het soms lastig om te geloven wat waar is, of om te handelen zoals het goed is; het maakt het lastig om voor jezelf te bepalen wat je doet en waarom je het doet, wat je laat en waarom je het laat, wat je moet vinden van iets en waarom, etc.
Daarbij is het altijd het gemakkelijkst om de mening van de maatschappij te volgen, terwijl het ‘t meest integer naar jezelf is om je eigen mening te vormen naar je eigen waarden en normen en daaraan vast te houden, tot er belangrijke argumenten zijn van mening te veranderen.

Ralph Waldo Emerson zegt daarover: “Het is gemakkelijk om te leven naar de mening van de wereld; het is gemakkelijk in afzondering te leven naar de mening van jezelf; maar de grote persoon is hij/zij die te midden van de menigte de onafhankelijk van de afzondering op een perfect manier behoud”.
Oftewel: het is de kunst om op een goede manier je eigen mening te behouden tussen andersdenkenden.

Maar al te vaak zie je dat mensen hun eigen inborst en integriteit geweld aandoen door mee te gaan met de mening van de ‘grootste gemene deler’, van hun vrienden, van de massa. Ja, dat is veilig en gemakkelijker. En ja, dat is ook minder goed voor je eigenwaarde en gemoedsrust. Maar ach, het is begrijpelijk in een maatschappij waar je figuurlijk nog steeds wordt onthoofd als je boven het maaiveld uitkomt, als je opvalt door ‘anders’ te zijn.

In zijn boek “Golden Rules for Everyday Life” schrijft Omraam Mikhaël Aïvanhov dat veel mensen hun leven ruineren in een poging dingen te bezitten of verkrijgen die op zich veel minder waard zijn dan het leven zelf.
Als we prioriteit geven aan het leven zelf, zullen we het beschermen en puur en integer houden, en juist daardoor zullen onze wensen vervuld worden.

En dat is denk ik precies waar het bij bewust leven om gaat. Als we bewust leven, is het leven onze prioriteit. Op het moment dat we het leven voor lief nemen – er niet stil bij staan, er geen aandacht aan besteden – komt er een dag dat we opgebrand/uitgeput zijn in de jacht naar wat we denken dat onze ambitie is. En gek genoeg gaan mensen daarna vaak op dezelfde voet verder…met hetzelfde gevolg….

Ik zie om me heen zo verschrikkelijk veel mensen die bezig zijn met allerlei ambities die niets met het leven te maken hebben. Ze moeten alles wat ze doen perfect doen (ze accepteren hun eigen natuurlijke imperfectie niet), ze moeten een bepaalde baan of een bepaald inkomen hebben, ze moeten hun studie in de minimale tijd volbrengen en daarna ‘natuurlijk’ promoveren, ze moeten bij ziekte alweer aan het werk voor ze hersteld zijn………….ga maar door.

Het jammere is dat we soms vergeten dat we leven, dat het leven op zich prioriteit zou moeten hebben. Maar dat heeft ook alles weer te maken met die tegenstrijdigheden waar ik het in het begin over had. Immers, als we het leven denken te bezitten (en vergeten dat het leven zelf het belangrijkste is) kunnen we alles krijgen wat we willen: geld, roem, weelde, kennis, plezier – tot de dag dat er niets meer over is, dat blijkt dat we ons hebben vergaloppeerd.
Onlangs stond er in een krantenartikel dat iedereen dakloos kan worden. Of dat zo is betwijfel ik, want ik denk dat mensen die zelf de verantwoording voor hun leven nemen minder snel in die situatie komen; maar anderzijds zijn er heel veel mensen die in deze tijd heel bekend zijn om alles wat ze hebben bereikt, die soms meerdere keren dakloos zijn geweest omdat ze alles kwijt waren geraakt. Dus wellicht is het toch waar……

Als we het leven op zich prioriteit geven, zullen we dat leven zuiver houden, integer houden, krachtiger maken, koesteren, en verwerpen wat het leven bedreigt of de zuiverheid en integriteit bedreigt.
Dankzij prioriteit voor het leven behouden we onze gezondheid, onze schoonheid, onze kracht, onze intelligentie, onze liefde en echte welvaart.

Dat doet me denken aan een uitspraak van Louise Hay: “Vandaag maak ik geen to-do lijstje, maar een to-be lijstje: kalm, gelukkig, liefdevol en bijzonder”.

Ook hier komen we natuurlijk weer tegenstrijdigheden tegen die kunnen maken dat we alle bewust ZIJN verwerpen en op de automatische piloot gaan. Er zijn mensen die worden overvallen door een ernstige ziekte, terwijl ze naar hun gevoel keurig hebben geleefd en geen gekke dingen hebben gedaan.
Net als we met het milieu hebben: we kopen ledlampen en zijn zuinig met energie en licht, en dan rijden we langs Schiphol en zien zeeën van licht op de parkeerplaatsen. En we denken ‘waar doe ik het voor, waarom laat ik die paar lampjes uit’.
Voor veel mensen zijn dit soort dingen helaas de motivatie om weinig tot niets voor het milieu te doen, om gewoon ‘raak’ te leven. Zoals ook de motivatie om bewust te leven soms snel weg kan zijn.

Omraam A. heeft het over ‘prioriteit voor het leven’, maar in feite is het vrijwel hetzelfde als wat anderen ‘bewust leven’ noemen.

Nog zo’n tegenstijdigheid is het feit dat we met onze intentie (met ons denken, onze mentale instelling) ons leven kunnen vormen, maar dat het anderzijds zo verschrikkelijk moeilijk lijkt om het leven een beetje de kant op te sturen die wij willen. Het is niet een knip met de vingers die maakt dat ons leven verandert, in elk geval niet in positieve zin.
Anderzijds, veranderingen zijn ook weer niet zo heel moeilijk.

Omraam A. zegt bijvoorbeeld over de toekomst: “We weten niet wat de toekomst brengt, maar waarom zouden we ons leven vergiftigen door onze angsten erop te projecteren? De beste manier om angsten en rampen te vermijden is te proberen voortaan in het nu te leven. De toekomst zal zijn wat je er in het heden van hebt gemaakt, zoals het heden het gevolg is van het verleden. Alles hangt met elkaar samen

De toekomst wordt gebouwd op het fundament van het heden, zorg dus dat dat goed is, dat je het daar goed doet. Als je het heden verbetert, zorg je voor een betere toekomst.
En dat geldt voor ons allemaal, dat geldt zelfs voor de hele wereld. Het zou moeten zorgen voor de motivatie om de manier waarop je leeft nu te verbeteren. Als je nu namelijk niet het leven prioriteit geeft, geeft het leven jou dat wellicht straks ook niet.

Het is een stuk wat ik in de (reguliere) geneeskunde mis. Als we nu als artsen onze energie inzetten om mensen duidelijk te maken dat een goede voeding en voldoende goede beweging leiden tot een betere gezondheid op termijn en tot veel minder chronische ziekten en kanker, dan zijn we echt bezig met gezondheid. Als we voeding propageren die ontstekingen in het lichaam (ook mini-ontstekingen) bestrijdt en zorgt voor een sterker en gezonder lichaam, besparen we niet alleen ellende, maar ook heel veel zorgkosten.
Maar…………oh ja, tegenstrijdigheden…………

Belangrijk is – als we onze gezondheid en ons levensgeluk op termijn (maar ook nu al) willen verbeteren – om ons dagelijks bewust te zijn van wat we denken en voelen, wat we zeggen en doen. Als dat negatief is, moeten we ons realiseren dat we onze toekomst benadelen of zelfs vernietigen, en het moeten veranderen.
We moeten eigenlijk regelmatig ‘naar binnen kijken’, onszelf observeren qua gedachten en uitspraken, en zien wat er 5 tot 10 tot 20x per dag moet worden ‘gerepareerd’ aan gedachten, gevoel, etc. Uitstel daarvan alleen leidt al tot schade.

Het is ook vele malen beter om onszelf te concentreren op het verbeteren van onszelf, dan op het verbeteren van anderen. Als we dat niet doen is het net alsof we met smerige handen het vuil van het gezicht van een vriend proberen weg te halen, en hem/haar alleen maar meer besmeuren.
Bovendien kunnen we anderen niet veranderen, we kunnen alleen onszelf veranderen. En een goed voorbeeld wordt maar al te vaak gevolgd…..dus wees dat voorbeeld.

En wees je ook vooral bewust dat we vaak neigen onze naasten (vrienden bijvoorbeeld) te volgen, een beetje te worden zoals zij. Het gaat vaak onbewust……En wil je dat wel?

Tenslotte vertelt Omraam A. dat liefde de grootste kans op succes geeft. Daar hebben we het weer! Liefde maakt ons tot meer in staat, laat ons meer ‘ontvangen’. Het schept de beste condities voor harmonieuze en opbouwende manifestaties.
Maar juist dat spirituele aspect van liefde is waar we het minst mee bezig zijn. Lichamelijke liefde krijgt veel aandacht, maar spirituele liefde is het meest krachtige en geheime ingrediënt om succes te hebben.
“Als je ’s ochtends de deur uitgaat, groet alle wezens in het universum (of het universum als geheel). Vertel ze dat je ze liefhebt. Het maakt dat je de rest van de dag jezelf blijer en ruimhartiger voelt, relaties lopen beter, dingen gaan gemakkelijker…….”

In “The Leadership Challange” zeggen Kouzes & Pozner: “Van alle dingen die een leider laten voortbestaan, is liefde de belangrijkste. Iedere dag hard werken en met tegenslagen omgaan gaat niet zonder liefde in je hart, zonder je hart bij de zaak. Het grootste geheim van leiders is liefde. Niet primair voor jezelf, maar voor je werk, voor je collega’s of werknemers, voor je klanten, voor je omgeving”.

Geef het leven op zich prioriteit, wees je elk moment bewust dat je leeft en koester dat. Zorg voor liefde voor jezelf, voor je gezin en vrienden, en zo mogelijk (soms is dat een kwestie van leren) voor de hele wereld. Maar vooral: leer micro-momenten van liefde te herkennen en koesteren. Net als micro-momenten van geluk. Die kleine ogenblikken waarop je hart zich even vult door iets wat je ziet, voelt, ervaart, hoort……. Probeer je ervan bewust te zijn, het maakt het leven zoveel mooier.

Ik eindig met een citaat van Mike Dooley uit “Playing The Matrix”:
Mensen krijgen waaraan ze denken. De formule om verandering te creëren begint bij intentie. Jouw intentie. Jouw gekozen focus van attentie. Waar je je energie richt in het formuleren van gedachten, woorden en acties”.

Zorg dat je de juiste dingen denkt, zegt en doet. En vergeet niet het magische elixer van liefde te gebruiken bij wat je doet. Het maakt alles makkelijker. Het geeft je meer ‘lente’ en ‘zomer’.

Guy Finley:
Voor we de ware gift van het leven kunnen ontvangen, moeten we stoppen het huidige moment uit te wisselen met de tijd die nog komt
.
(www.guyfinley.com)

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale Geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft ook Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site www.praktijkmonsma.nl.
Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl