E-Zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 134

12 mei 2019

De vragen laat ik dit keer bewust achterwege. Het doet me wel genoegen dat het grootste deel van de mensen social media niet vertrouwt als het om nieuws gaat. Wakker en kritisch blijven is belangrijk in deze tijd. Een tijd waarin nepnieuws beperkt is, maar waarin autoriteiten te vaak de suggestie wekken dat feiten nepnieuws is……
Op dit moment is de top ‘You Can Heal your Life’ van Hayhouse bezig: https://www.youcanhealyourlifesummit.com

Ons hart…….onze leidraad

Vanaf Leonardo da Vinci tot eind jaren negentig van de vorige eeuw, zo’n 550 jaar, dachten mensen in het Westen (en velen nog) dat de hersenen als een dirigent leidinggeven aan de lichaamsfuncties die ervoor zorgen dat we gezond en in leven blijven. De hersenen zouden het controlecentrum zijn van het menselijk lichaam, onze emoties en onze herinneringen. Het klinkt logisch, maar klopt dat wel?

De laatste tijd ben ik weer veel aan het lezen en ik heb ervoor gekozen kennisboeken en romans af te wisselen, soms door elkaar te lezen. Het is heerlijk dat weer te kunnen, vroeger deed ik niet anders. Maar de kennis die ik vergaar schudt ook wel wat oude ideeën door elkaar. Het schept af en toe ronduit verwarring. Verwarring die er ook in de wetenschap is, en die daar wordt vertaald in verzet. Verzet tegen de nieuwe kennis, tegen de moderne wetenschap, die met behulp van o.a. DNA-analyse en de meting van kwantumdeeltjes afrekent met de oude hypotheses en theorieën.

Dit is een fantastische dag. Ik heb deze nog nooit eerder gezien……………. Maya Angelou

Als niet onbelangrijk voorbeeld daarvan is er de evolutietheorie van Darwin. Hoewel er ook al in zijn tijd
verzet was van wetenschappers, en zijn theorie nooit bewezen is, werd deze omarmd door ‘de wetenschap’ en leren onze kinderen nog foutief op school dat we zijn ontstaan door strijd en competitie, met als motto ‘de sterkste overleeft’, wat we evolutie (het geleidelijk over langere tijd ontwikkelen naar een ‘hogere’ ontwikkelingsvorm) noemen. We kennen allemaal het rijtje van de gebogen aap, de neanderthaler, en steeds rechterop de mens. Maar het blijkt niet waar!

We stammen niet af van de neanderthaler, zo’n 200.000 jaar geleden was de moderne mens er ‘ineens’. Van het ene op het andere moment. Niets evolutionair pad, niets evolutie. Die moderne mens had al een gemiddelde lengte van 1.80 meter (mannen), en bezat het vermogen tot empathie, sympathie, diepe intuïtie, mededogen en zelfgenezing.
Hoewel de theorie van Darwin (en wat onze kinderen leren) dus nog slechts een onjuiste mythe is, is het nieuwe ‘probleem’ natuurlijk wel de vraag ‘waar komen we dan vandaan?’

Op dat punt blijkt dat de wetenschap steeds meer aanschurkt tegen dat wat in de heel oude geschriften/overleveringen van oude beschavingen gevonden wordt: Alle oude en natuurtradities beschouwen ons ontstaan als een doelbewuste, intentionele handeling. Je zou kunnen zeggen ‘een bewuste scheppingsdaad’. Het is wetenschappelijk onmogelijk dat we bij toeval zijn ontstaan of geëvolueerd. Steeds meer bewijzen duiden erop dat wij onderdeel zijn van een levend en energiek universum, dat veel meer is dan alleen wat stof, gas en lege ruimte.

Wat ook interessant is, is dat het idee dat strijd en competitie ons verder zou brengen niet waar is. Het blijkt dat samenwerking ons verder brengt dan strijd en competitie. Niet het hoofd, maar het hart brengt ons verder. Ik kom daar zo op terug.

Een ander in het oog springend feit is dat heel lange tijd gold dat er geen informatie was die sneller kon gaan dan de snelheid van het licht. De snelheid van het licht was de meest optimale snelheid die mogelijk was. Nu blijkt o.a. dat als je een cel van ons lichaam op duizenden kilometers afstand in een bakje aansluit op meetapparatuur, die cel op exact hetzelfde moment (in nanoseconden) reageert op emoties als de rest van je lichaam hier. Er zit totaal geen tijdverschil tussen. Sneller dan het licht…..
En ik leerde tijdens mijn opleidingen integrale therapie dat ook de informatie in het lichaam (overigens niet via de zenuwbanen, die zijn ‘traag’) vaak sneller gaat dan het licht.

Maar goed, Darwin en Einstein bleken dus geen (in elk geval niet in alles) gelijk te hebben.
En wat opvalt is dat de oude geschriften op vele punten nu in het gelijk gesteld lijken te gaan worden door de moderne wetenschap, terwijl de wetenschap van de afgelopen eeuwen juist er tegenin ging.

Diezelfde oude tradities beweerden dat het hart – en niet de hersenen – het ‘centrum van diepe wijsheid, emotie en geheugen is en dat het de deur naar andere rijken van bestaan is’.
Het is daarbij opmerkelijk dat in het Chinees eenzelfde woord wordt gebruikt voor zowel hersenen als hart. Het (Chinese) idee is ook dat we met ons hart praten.
Nieuwsgierig keek ik op Wikipedia wat er over het hart en zenuwstelsel werd geschreven. Vrijwel geen woord over zenuwstelsel v.w.b. het hart, sterker nog, zelfs de impuls tot samentrekking van het hart zou niet door zenuwweefsel worden opgewekt. Het hart is vooral een pomp. Wat ook door onze huidige geneeskunde en neurologen nog vooral zo wordt gezien.

En inderdaad klopt het hart gemiddeld zo’n 101.000 keer per dag, laat het 75.000 liter bloed circuleren per dag door bijna 97.000 kilometer aan bloedvaten. Waar we geen seconde per dag bij stilstaan, wat we ‘voor lief’ nemen. (Voorstel: leg even je handen op je hart en bedank het, wees even stil). Maar………..
Inmiddels zijn er 40.000 sensorische axonen in het menselijk hart ontdekt en dat maakt de weg vrij voor ‘heel veel nieuwe mogelijkheden die overeenstemmen met de mogelijkheden die heel precies worden omschreven in de heilige boeken van enkele van onze oudste en meest gekoesterde spirituele tradities’.
Onze ‘harthersenen’ bestaan uit een ingewikkeld netwerk van zenuwen, neurotransmitters, eiwitten en steuncellen, gelijk aan de hersenen.

Je geeft nooit zonder te ontvangen Rajshree Patel

Een mooi bewijs over hoe onze herinneringen in het hart genesteld zijn:
Technisch gezien was haar harttransplantatie volledig geslaagd, maar de psychologische gevolgen in de vorm van nachtmerries duurden voort. Uiteindelijk werd ze voor een evaluatie van haar geestelijke gezondheid naar een psychiater doorverwezen. De gebeurtenissen en beelden die het meisje beschreef waren zo duidelijk, consequent en gedetailleerd, dat de psychiater ervan overtuigd was dat de dromen meer waren dan alleen een eigenaardig bijproduct van de transplantatie. Ze wist zeker dat het meisje herinneringen beschreef aan slechte gebeurtenissen. De vraag was alleen: wiens herinneringen? Uiteindelijk werden de autoriteiten erbij betrokken en aan de hand van de details die het meisje vertelde wisten zij dat het om een onopgeloste moord ging die in hun stad was gepleegd. Ze vertelde heel gedetailleerd waar, wanneer en hoe de moord was gepleegd. Ze kon zelfs de woorden die tijdens de daad werden gezegd herhalen en de naam van de moordenaar noemen. Dankzij de details die zij gaf, kon de politie een man lokaliseren en arresteren die overeenkwam met de door haar beschreven omstandigheden en haar persoonsbeschrijving. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor lichamelijk geweld en moord op het tienjarige meisje van wie het hart nu in het lichaam van een achtjarige zat.

Het hart is ook al 5 weken na de bevruchting gevormd, de hersenen pas veel later. Het hart vormt ‘de sleutel tot diepe intuïtie, subtiele herinneringen en buitengewone vermogens die we voorheen als uitzonderlijk beschouwden, en tot het aanvaarden van deze eigenschappen als een normaal onderdeel van het dagelijks leven’.
Intuïtie is eigenlijk hartintelligentie. Daarbij worden niet de voor en tegens tegen elkaar afgewogen (zoals onze hersenen doen), maar we ‘weten’ wat op dat moment als waarheid geldt. Onze voorouders hadden dat ook nodig, die moesten direct weten of iets of iemand veilig was. En ook wij voelen vaak direct bij een eerste ontmoeting aan of iemand te vertrouwen is of niet. Het hart speelt een grote rol bij het nemen van beslissingen op het moment. En vrijwel altijd is de eerste indruk juist.
Helaas luisteren we te weinig naar onze intuïtie, en zijn onze ratio en instinct (angst vooral) vaak de stoorzenders.

De bovengenoemde eigenschappen die we als normaal onderdeel van het degelijks leven zouden moeten aanvaarden zijn o.a. zelfgenezing. En dat spreekt mij als arts natuurlijk extra aan. Het ligt in het verlengde van waar ik in eerdere E-zines over schreef omtrent de invloed van onze stemming en ons energieveld op onze gezondheid. Ik vertelde toen dat het energieveld om en in ons via emoties als dankbaarheid, liefde en respect een genezend effect heeft. Het blijkt dat het hart hierbij een centrale rol speelt. En dat het vooral mededogen is wat de sleutel is. Mededogen zou niet alleen een emotionele ervaring zijn, maar ook de natuurkracht die alles in het universum bijeenhoudt(!).
Wanneer we waarachtig mededogen in ons leven ervaren, verdwijnt het gevoel van afgescheidenheid tussen onszelf en anderen, de wereld en ook in onszelf.
Albert Einstein zei al: “Het is onze taak onszelf te bevrijden door onze kring van mededogen te verbreden en alle levende wezens en de hele natuur in al haar schoonheid te omarmen”. En de 14e Dalai Lama: “Ik ben ervan overtuigd dat mededogen aan de basis ligt van het voortbestaan van de mens”.

Wanneer we waarachtig mededogen in ons leven ervaren, verdwijnt het gevoel van afgescheidenheid tussen onszelf en anderen, de wereld en ook in onszelf.
De afgescheidenheid op de drie vlakken is aanzienlijk. Tussen ons en de natuur, tussen ons en anderen, en in onszelf.
De eerste laat zich zien in de klimaatproblematiek, maar nog meer in hoe we omgaan met de natuur. Met hoe we vervreemd zijn van de natuur, van de aarde, van oude tradities die respect hadden voor de natuur en de aarde. We zijn de natuur en de aarde gaan zien als een gebruiksvoorwerp in plaats als een bondgenoot. We vernietigen natuur via grote hoeveelheden gif in allerlei vormen, via kappen van bossen voor ongezond eten, via vervoersmiddelen, via netwerken van telecommunicatie, via…….
De afgescheidenheid tussen onszelf en anderen zien we terug in de vele oorlogen, de vele meningen (met gigantische hoeveelheden haatmisdrijven!) over mensen die anders zijn qua ras, uiterlijk, ideeën, kleur, grootte, ontwikkeling, gender, geloof, taal, en ga zo maar door.
De afgescheidenheid in onszelf zien we terug in o.a. de hoeveelheid mensen die of helemaal niet in de spiegel kijkt of die zichzelf in die spiegel ‘lelijk’ vindt, maar ook in depressies en zelfmoorden. En niet te vergeten in gebruik van drugs, roken, alcohol, lachgas, etc. En wellicht zelfs in ‘lekker eten’ boven ‘gezond eten’.

Grappig – maar ongetwijfeld synchroniciteit – is dat Amnesty in de aanloop naar de Europese verkiezingen als campagne heeft “Hart boven hard”. Ga meer naar je hart, denk met je hart.

Robert F. Kennedy Jr.:
Het toezicht en de afwegingen in ons democratisch systeem die in zouden moeten staan tussen de institutionele macht en onze kleine kinderen is weg, er is slechts één barrière over en dat is de ouders…

Mededogen en leven vanuit het hart zijn geen softe zaken, geen ‘zijige’ dingen, maar het is leven naar vermogen, hoe we ons potentieel kunnen benutten. Het is leven om ons voortbestaan als mens en ons eigen voortbestaan als individu op deze Aardse reis in stand te houden. Meer gebruik van mededogen leidt niet alleen tot een leefbaarder maatschappij op alle fronten, maar ook tot een betere gezondheid. En tot eten en plaats voor iedereen op deze aardkloot. Ik heb het niet over af en toe mededogen, als we toevallig goedgemutst zijn, maar over een mededogen als mentaliteit, als levensbasis.
Weten dat we allen één zijn, en één met de natuur, één met het universum………

Guy Finley:
Denken of hopen dat een bestemming die we in het hoofd hebben superieur is aan waar we nu staan, is precies waarom we nog op dezelfde plaats staan waar we hopen dat het morgen beter zal zijn……
(www.guyfinley.com)

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale Geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft ook Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site www.praktijkmonsma.nl.
Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl