E-Zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 133

31 maart 2019

Dit keer een pittiger begin omdat mensen ook te ver kunnen gaan. In de hoop dat de volgende E-zine weer gewoon een relaxte nieuwsbrief kan zijn, waarin ik meer als mens en minder als arts hoef te schrijven……….
Helemaal onderin vermeld ik vanaf nu links. (Er is weer een serie meditaties met Deepak Chopra)

Boekverbranding?

In mijn proefversies hield ik vurige betogen (nu beperkt en kort) over de manier waarop de farmaceutische industrie via de media, de social media en politici probeert elke kritiek op zichzelf en elke verhindering van zijn afzet en winsten in te dammen, waarbij regelrechte censuur (via de social media) en zelfs virtuele boekverbranding (Amazon) niet geschuwd worden, zelfs niet door onze minister van volksgezondheid.
Door zijn verzoek aan bol.com om boeken die kritisch zijn over vaccinaties uit ‘de winkel’ te halen is hij voor mij een stap te ver gegaan. De homeopathie is al beknot, gezond vitamines en mineralen zijn al beknot. Als nu alles wat niet klopt aan vaccinaties ook niet meer mag worden verteld, dan leven we in een wereld van al te veel leugens. Dat is niet de wereld die ik verkies en wens te steunen.
Ik ga – gaandeweg (want het kost me veel energie en ik word er niet vrolijker van) – alles verzamelen rond vaccinaties wat niet klopt en wat mensen zouden moeten weten, en ga dat op mijn site zetten. Voor de balans. T.z.t. krijgen jullie wel een link. Doe ermee wat je wilt. Ik ben het zat dat onze (klein)kinderen proefkonijnen zijn die steeds meer vaccinaties en chronische ziektes krijgen, dat ouders tegen elkaar worden uitgespeeld met leugens en dat ouders en artsen die hun verstand, geweten, intuïtie en hart gebruiken buitenspel worden gezet als misdadigers die alleen leugens zouden verkopen….
Ik beperk het tot hier, maar heb wel een flink aantal vragen.

De vrijheid van meningsuiting kan worden afgepakt, en dan zullen we dom en stil als schapen naar de slachtbank worden geleid…. George Washington

Vragen:
– Waar is de Cola-Life (de minst slechte onder de Cola’s) gebleven? Ineens uit alle winkels verdwenen…..
– Waarom wordt van de relatief onschuldige kinderziekte mazelen (er stierven al geen kinderen meer aan toen de vaccinaties begonnen, zelfs niet in het grote Amerika) een ‘zeer dodelijke’ ziekte gemaakt via de media?
– Waarom wordt er gedaan alsof door de vaccinaties de kinderziektes zijn bestreden terwijl ze al bijna weg waren (zeker qua doden) voor de vaccinaties?
– Hoe komt het dat zowel de kindersterfte als de hoeveelheid zieke kinderen lager is in landen waar minder wordt gevaccineerd en meer in landen waar meer wordt gevaccineerd? Met Amerika aan top met de meeste vaccins en de slechtste gezondheid van de kinderen.
– Waarom hoeven vaccins niet getest te worden zoals alle andere medicijnen, waarom is er nooit dubbelblind onderzoek nodig bij deze juist veel ingrijpender middelen?
– Waarom kunnen producenten van vaccins niet aangeklaagd worden? Waarom zijn zij immuun?
– Kinderen die wel zijn gevaccineerd kunnen net zo sterk ziektes waartegen ze zijn gevaccineerd overbrengen (dat voorkom je namelijk niet met vaccinaties) op anderen dan kinderen die niet zijn gevaccineerd. Waarom dan de leugens dat die laatste kinderen gevaarlijk zouden zijn?
– Waarom zouden deze kinderen überhaupt gevaarlijk kunnen zijn als de vaccins goed werken en jouw kind gevaccineerd is?
– Als mensen van een geneesmiddel een bijsluiter lezen, nemen ze soms het middel niet. Alle bijwerkingen die van vaccins bekend zijn en in de bijsluiters staan – ook de heel ernstige – zijn het gevolg van de vaccinatie, en komen dus voor. Waarom weet bijna niemand van die waslijst aan bijwerkingen?
– Hoe komt het dat bij het onderzoek wat zou hebben aangetoond dat vaccins en autisme niets met elkaar te maken hebben de controlegroep ook uit gevaccineerde kinderen bestond? En in het verlengde daarvan: hoe komt het dat de Engelse Professor Exley vindt dat hij niet langer kan zwijgen over zijn bevindingen over de relatie tussen aluminium in (veel) vaccins en autisme?
– Waarom schreven de krant niets over de aanval op de vrijheid van meningsuiting door de minister en dikten ze het zelfs aan door angstwekkende verhalen over infectieziekten? Is het dienen van aandeelhouders en zijn de reclame-inkomsten van de industrie zo belangrijk dat de vrijheid van meningsuiting daaraan ondergeschikt is?
– Hoe komt het dat op de database van de WHO over het baarmoederhalsvaccin staat dat er tot nu toe 91.000 bijwerkingen zijn gemeld, en bijna 40000 neurologische stoornissen, naast vele doden (>400?), en de WHO het vaccin toch als ‘veilig’ betitelt?

Ik ben bang dat deze vragen maar het tipje van de ijsberg zijn omtrent vaccinaties.
En laat ik nogmaals stellen dat ik niet tegen vaccinaties ben, maar wel tegen dwang, tegen manipulatie en tegen leugens en bedrog. Sommige vaccinaties zijn zinvol, andere totale onzin en alleen maar om de kas van de industrie te spekken. Met als bijwerking een mindere gezondheid, een slechtere immuniteit en dus in beide gevallen afhankelijkheid van de farmaceutische industrie.
Maar genoeg hierover. Laten we het hebben over luchtigere zaken.

Hoe dankbaarder je bent voor wat je hebt, hoe meer je ten volle in het nu kunt leven
Dana Arcuri

Toen we onlangs op de A9 reden tussen Alkmaar en Heemskerk – op dat moment 2 banen en een max. snelheid van 130 km/uur, en dus een scala aan mensen met snelheden tussen 80 en 130/uur – werden we geconfronteerd met nogal wat mensen die sneller wilden dan op dat moment kon. Zelfs zigzaggend en rechts passerend. Hanneke reed, en zei op een gegeven moment spontaan: ‘die mensen hebben gebrek aan dankbaarheid’. Ze zijn niet dankbaar dat ze in een auto kunnen en mogen rijden…….
Het zijn mensen die menen dat ze ‘recht hebben op’….

Een fraaie tegenstelling, dankbaarheid en ‘recht hebben op’. Recht hebben op……
Het lijkt zo’n minder goede manier van het leven benaderen. Wat maakt dat je recht hebt op? Maakt studeren dat je recht hebt op meer? Meer inkomsten? Meer gelijk? Meer status? Ik heb dat zelf altijd zo’n onzin gevonden. Maar toch, veel mensen kijken op tegen autoriteiten, tegen artsen, tegen mensen die ‘gestudeerd’ hebben, tegen ‘wetenschappelijk’ onderzoek.
Ik heb gestudeerd, maar me altijd gerealiseerd dat het bedrag dat ik als studielening moest terugbetalen een schijntje was van wat de studie werkelijk kostte. Ik heb me altijd gerealiseerd dat het een dankbare luxe was te kunnen studeren, gewoon omdat (ik) het kon. Ik heb deels gestudeerd op kosten van de maatschappij. Dat doet iedereen, ook nu nog met de studieleningen, want zelfs die zijn niet wat de studie werkelijk kost.
Je studeert op kosten van de maatschappij en dan heb je recht op aanzien, op status, dan ben je wat?
Natuurlijk ben je wat, iedereen is wat. Maar bescheidenheid past je. Je bent niets meer of minder dan iemand anders (dat is erin gestampt door mijn opvoeding, werkte lang blokkerend, maar is in zekere zin ook wel waar), hoeveel geld je ook verdient en hoeveel je ook hebt gestudeerd.
Iedereen doet in feite waartoe hij of zij in staat is, en sommige mensen stijgen boven zichzelf uit. Dat is mooi, maar geeft je nog niet het recht om te denken dat je recht hebt op….

Natuurlijk hebben mensen recht op fatsoenlijke behandeling, op fatsoenlijk loon, op respect, op een dak boven hun hoofd en eten (maar zelfs dat heeft niet iedereen). Er zijn veel dingen waar we recht op hebben, maar er zijn ook heel veel dingen waarvan mensen m.i. ten onrechte vinden dat ze er recht op hebben.

Te ver doorgedreven recht wordt een onrecht….. Cicero

We hebben recht op demonstratievrijheid. Ja natuurlijk, maar niet op het vernielen van dingen, niet op het respectloos bejegenen van personen, niet op het gooien van stenen of agressief bejegenen van hulpverleners.
We hebben het recht in een auto op een snelweg te rijden. Ja natuurlijk, maar niet op het negeren van verkeersregels, niet op het opjagen van anderen, niet op het agressieve rijgedrag, niet op het afsnijden van mensen, niet op asociaal gedrag.
We hebben recht op de vrijheid van meningsuiting. Ook als anderen het daar niet mee eens zijn (of als het de overheid of de industrie niet uitkomt), maar niet op het schofferen van bevolkingsgroepen, het respectloos bejegenen van mensen, het negeren van fatsoenlijke normen en waarden.

Al onze ontevredenheid over wat we wilden, leek mij voort te komen uit gebrek aan dankbaarheid voor wat we hebben Daniel Defoe

Recht op gezondheid is bijvoorbeeld – ik zei het al eerder – quatsch. Als je perfect gezond leeft, op alle fronten, verdien je dat recht misschien een beetje. Maar dan nog, wie moet je dat geven en op wie moet je het verhalen als je dat niet krijgt? Doe je best te genieten van elk moment dat je leeft, doe je best gezond te blijven of worden…..en als het niet lukt, dan is het niet anders….. leven is nu eenmaal eindig.

Recht op geluk is ook zoiets. Wanneer ben je gelukkig? En wie moet daarvoor zorgen? Geluk is een staat van onze mind. In het Engels klinkt het nog mooier: een mindset, een afstelling van je mind. We zijn het zelf die onze mind moeten afstellen op geluk, en toegegeven, dat lukt het ene moment beter dan het andere. En soms bepalen hormonen dat we ertoe niet in staat zijn. Maar ook die hormonen hebben we deels zelf in de hand, via bijvoorbeeld de voeding, of ons denken. (Maar we staan ook toe dat overheden producten toestaan die onze hormonen in de war brengen, zoals pesticiden, BPA (wat in plastic zit als het niet BPA-vrij is), en zoals genetisch gemanipuleerd voedsel (GMO). De relatie tussen GMO en depressie lijkt steeds duidelijker te worden).

Maar ondanks al dit soort zaken, hebben we nog steeds de kwast van ons eigen levens-schilderij in handen. Als we dat tenminste beseffen en als we bereid zijn die kwast ter hand te nemen en de kleuren te bepalen waarmee we ons leven een beetje leuk inkleuren. Dat vereist bewust zijn.

Laat dankbaarheid het kussen zijn waarop je knielt voor je avondgebed Maya Angelou

Het gaat erom waar we onze gedachten mee laten spelen. Waar zijn we met onze aandacht, welke gedachten laten we toe, hoe sturen we ze? (Daarom wil ik me slechts periodiek bezighouden met dingen die niet goed zijn, en wil ik vooral bezig zijn met dingen die mooi en positief zijn). En zijn we bereid die gedachten af en toe uit te zetten of te vervangen door meer vruchtbare en gezond makende gereedschappen, zoals meditatie e.d.
De vakanties naderen weer en veel mensen plannen die al lang tevoren, weten wat ze gaan doen en wat ze willen bezoeken of willen gaan wandelen/fietsen. Maar hoeveel van ons plannen ons leven? Ons dagelijks leven? En ik heb het niet over de ‘noodzakelijke’ dingen als naar het werk gaan, koken, etc., maar over de dingen die belangrijker zijn zoals vrije tijd, ontspanning, gematigde lichaamsbeweging. En wat is ons doel, wat willen we (bereiken)? En welke stemming kiezen we als we het doen?
Toch zijn het soms simpele dingen die ook niet veel tijd hoeven te kosten, die ons wel enorme helpen onze gezondheid en rust te behouden. 10 minuten meditatie kan al wonderen doen. Of 10 minuten Qigong. Om de 20 minuten even je werk onderbreken en diep ademhalen of 2 minuten de benen strekken, maken dat je gezonder blijft en meer gefocust je werk kunt doen.
Kleur je levensschilderij toch lekker zelf in, laat niet de sleur (de automatismen) de kleur bepalen……en in plaats van te vinden dat je ergens recht op hebt (en ontevreden bent omdat je het niet krijgt), wees dankbaar voor de dingen die je gegeven worden…. en haal een keer diep dankbaar adem….

Wordt vervolgd……

Guy Finley:
Ongeacht wat er op een gegeven moment gebeurt, je zit nooit ‘vast’ in een situatie; eerder zit je tijdelijk gevangen in wat je nog moet begrijpen over je eigen bewustzijn.….
(www.guyfinley.com)

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

Naar de serie meditaties van Deepak Chopra die je gratis kunt volgen (Engels) met als thema ‘manifesting grace through Gratitude’: https://chopracentermeditation.com (als je je nu registreert mis je alleen de eerste meditaties en kun je nog bijna 3 weken meedoen)

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale Geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft ook Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site www.praktijkmonsma.nl

Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl