E-zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 126

21 augustus 2018

Op de een of andere manier drong zich op verschillende manieren en op verschillende momenten de vergelijking aan me op tussen de oudheid en de huidige medische wereld. Ik moest er daarom iets mee. En het gaat nog steeds om macht. Maar gelukkig worden we als ‘mensen’ langzaam wakker……en dat is mooi

Heksen en Priesters….een rare wereld, maar ook mooi!

Optimisme is te leren. Net als positieve zelfspraak te leren is. Net zoals het te leren is om overwegend positief te denken en te praten. Het vereist soms doorzettingsvermogen, maar ik kan uit ervaring zeggen dat je er vrolijker en gelukkiger van wordt. Je moet alleen steeds doorgaan, ook als het even niet lukt of als het lijkt alsof je jezelf niet kunt veranderen. Je gaat jezelf er meer door waarderen en daardoor ook anderen, en je hoeft niet meer zo te oordelen. De wereld wordt mooier.

De gedachten die we kiezen vormen het gereedschap waarmee we het doek van ons leven schilderen – Louise Hay –

Toch zijn er momenten dat het even niet lukt om alleen maar het positieve te zien. En dat is ook oké. Zo zat ik te kijken naar een serie op Netflix die zich afspeelde in de 18e eeuw. Los van het gruwelijke geweld en het respectloze voor de medemens wat zich in de serie liet zien (op zich een reden om niet te kijken misschien), kwam er een priester in beeld die de erg zieken moest genezen. Het leek meer op een duivelsuitdrijving, liefdeloos en hard. Punt was dat hij de enige was die dat zou kunnen, gegeven door ‘God’. En natuurlijk lukte het zelden, die liefdeloze actie. Maar dan was er toch tenminste ‘alles’ aan gedaan. Maar: als iemand anders zorgde voor genezing dan kon dat niet, dan was dat duivels, dan moest het een heks zijn. En heksen konden niet, die moesten verbrand worden…….

In een van mijn boeken heb ik beschreven dat ik het gevoel had op een muur te zitten, een muur tussen het ommuurde dorp van de reguliere geneeskunde en de rest van de wereld. In die rest van de wereld is er ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek wat dat ommuurde dorp nooit bereikt. Over vitamines en mineralen, over andere geneeswijzen, over energetische geneeskunde. Ik heb in dat dorp gewoond en weet hoe het er is. Dingen die niet begrepen worden bestaan niet. Dingen die niet kloppen met wat er is geleerd, bestaan niet. (Dingen die niet gunstig zijn voor de farmaceutische industrie bestaan niet). Maar ik ben ook ontsnapt en ben aan de andere kant van de muur geweest. Daar blijken in veel gevallen andere geneeswijzen soelaas te bieden (het lastige is alleen dat er heel veel verschillende zijn), en het lijkt dat ze allemaal wel op een bepaald gebied beter lijken te werken dan de geneeskunde in het dorp, die vooral gericht is op het bestrijden van symptomen, van klachten; en veel minder op genezen, al worden de dokters wel ‘geneesheren’ genoemd. En denken ze een fantastische vorm van geneeskunde te hebben.

Terwijl ik naar die TV-serie zat te kijken drong de vergelijking zich op. Sommige critici noemen de reguliere geneeskunde een religie. En hier zag ik een priester. Volgens de reguliere geneeskunde is er maar één echte vorm van geneeskunde, wettelijk in Nederland is dat overigens ook zo: de reguliere geneeskunde. In veel gevallen wordt een inmenging van de andere geneeswijzen nog wel gedoogd (meer is het vaak niet), hoewel het niet te goed moet werken, want dan keert menig specialist zich van de patiënt af. (“U wilt niet doen wat ik zeg, u gelooft in die hocus pocus, dus u hoeft niet meer te komen”). Ik maakte het regelmatig mee, ook als huisarts al als ik mensen verwezen had naar een homeopathisch arts. Hoe beter het werkte, hoe eerder er afkeer ontstond. Maar als het om zwaardere ziekten gaat, ook die waar de resultaten regulier niet zo goed zijn (dat per jaar 47.000 mensen aan kanker sterven ondanks alle kostbare en levens-kwaliteit-verlagende behandelingen mag je toch wel ‘niet zo goed’ noemen – en bij ziekten als MS, Alzheimer, ALS is de behandeling vooralsnog ook niet echt veelbelovend; net als bij al die chronische kwalen waar mensen hun leven lang medicatie voor moeten slikken), dan moeten de alternatieven heel erg op hun hoede zijn. Want als je iemand behandelt zonder toestemming van de reguliere dokter ben je juridisch zeer kwetsbaar. Ook als de patiënt zelf die keuze maakt! Het kan immers niet dat een andere geneeskunde zoiets kan genezen (aldus de mensen in het dorp achter die muur). Dan ben je ‘heks’ (tegenwoordig kwakzalver). In de praktijk hoorde ik van collega’s die mensen met kanker hadden behandeld en waar het tot verdwijnen van de kanker had geleid (vaak een combinatie van homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde) dat de specialisten zelfs bereid waren om achteraf de diagnose te veranderen (ook bij neurologische aandoeningen overigens). Is dat gek? Ja natuurlijk, en ook weer niet. Immers, als het niet kan dat een ander iemand geneest met die ziekte, kan de enige verklaring zijn dat de diagnose niet juist was. Zelfs als je opnieuw de biopten bekijkt en ziet dat het wel degelijk om kanker gaat? Ja, ook dan, want wat niet kan bestaan bestaat niet…punt! Hetzelfde gebeurde met mensen die door vaccinaties ernstige klachten hadden gekregen en door homeopathische ontstoring ervan af werden geholpen. Was de diagnose aanvankelijk een ernstige onbehandelbare neurologische aandoening, daarna was het ineens psychisch….. Men verklaart liever dat men een fout heeft gemaakt dan toe te geven dat iemand op een ander manier is genezen.

Zonder verlangens en dromen, doen je gedachten er niet toe – Stephen Richards

Zo zien we ook dat als in de (reguliere) medische wereld iemand die terminaal is toch plots geneest van zijn/haar kanker [als die onder behandeling is van artsen en therapeuten die laten mediteren, voeding aanpassen, het energieveld verbeteren, etc. – kortom die dingen doen die wetenschappelijk (buiten het dorp!) bewezen effectief zijn –] dat dat dan een ‘spontane genezing’ wordt genoemd. Heel bizar als je bedenkt wat die persoon allemaal heeft ondernomen en hoe die persoon geholpen is het eigen lichaam en de eigen geest sterker te maken, maar het kan immers niet dat een andere methode of geneeskunst dit soort dingen geneest? Dus moet het ‘spontaan’ zijn, uit zichzelf als een wonder ontstaan.

En zo lijkt de reguliere geneeskunde de priester en lijken de alternatieven de heksen. Zoals we af en toe ook een ‘heksenvervolging’ hebben. Het is niet veel anders dan in de 18e eeuw. Ik wil het er nu verder niet over hebben, maar als het om vaccineren gaat zien we hetzelfde. Een soort heksenvervolging van mensen die op basis van door hun ingewonnen informatie (die de officiële artsen niet eens gelezen hebben of ook maar willen lezen – het past niet in hun denkwereld; ik weet dat er ook mensen zijn die op basis van het geloof of de kerk die keuze maken, maar door heb ik het nu niet over) voor een andere weg kiezen, of een ander tempo, of een andere keuze. Ook in dit geval blijkt al het wetenschappelijk onderzoek buiten het dorp niet door te dringen tot in het dorp en wordt iedereen die anders beslist veroordeeld, met behulp van (natuurlijk) de media.

Positief is dat steeds meer mensen zelf nadenken en hun afwegingen maken. Dat steeds meer mensen informatie tot zich nemen of informatie zoeken op basis waarvan ze hun eigen keuzes maken. Al dan niet in overleg met artsen of therapeuten. Positief is dat ik van een vriendin hoor dat ook sommige kankerspecialisten open beginnen te staan voor alternatief naast de reguliere behandeling, omdat via de mensen die het stiekem deden is gebleken dat de levenskwaliteit en de energie toch vaak beter is van die patiënten. En dat ze soms langer lijken te leven……

En zeker positief zijn al die wetenschappelijke onderzoeken die (ook al dringen ze niet tot het metaforische dorp door) aantonen wat we allemaal zelf kunnen doen om genezing in gang te zetten.

De sleutel tot succes is onze bewuste mind te focussen op wat we willen, niet op dingen die we vrezen – Brian Tracy

Ik kan nauwelijks een plaatje maken bij de ‘geboorte’ van 48 miljoen cellen per minuut, die afhankelijk van ons energieveld (de manier waarop we met onszelf en de wereld omgaan) dezelfde weg gaan als ze gingen of een gezondere weg gaan. Het is nauwelijks voorstelbaar dat als een weefsel binnen een paar dagen totaal wordt vernieuwd dat dan klachten van dat weefsel ook weg kunnen zijn. En toch is dat zo. Als wij leren op een positievere manier met onszelf om te gaan – en met anderen – en op een positievere manier in het leven te staan, kunnen we wonderen verrichten.

Ooit kocht ik “A Course of Miracles”, in het Nederlands “Een cursus in Wonderen”, maar ik kwam er niet ver in. Ik vond het allemaal te zoet, veel te zoet en soft. Ik moet daar vaak aan denken als ik Chi Neng Qigong les geef en mensen vertel zich ‘in liefde te verbinden met het universum, zich één te voelen met het universum’. Is dat ook te zoet? Voor veel mensen waarschijnlijk (nog) wel. Maar het is wel wat belangrijk is. De verbinding met het universum, en het energieveld van liefde. Het zijn de ingrediënten die maken dat we die 48 miljoen cellen die per minuut nieuw aan ons worden toevertrouwd een douche geven die hen liefdevol welkom heet en die hen op een gezonde manier laat werken in ons lichaam.

Hoe meer je investeert in geluk, hoe meer geluk in jou zal investeren – Alan Cohen

Het is mooi hoe veel mensen al voor al die (westerse) wetenschappelijke onderzoeken wisten hoe ze ons systeem konden versterken, zoals Dr Pang Ming met z’n Zhineng Qigong (CNQ), de auteurs/ontwikkelaars van ‘A Course of Miracles’, Samuel Hahnemann (Homeopathie, 200 jr geleden), de Traditionele Chinese geneeswijzen (millenia geleden), en nog vele anderen. Nu moet ik wel zeggen dat Dr. Pang Ming met zijn Qigong heel veel wetenschappelijk onderzoek in China heeft gedaan en dat mede op basis daarvan de Chi Neng Qigong zo krachtig is. Hij had al kennis van al die zaken die nu de afgelopen 10 jaar wetenschappelijk in het westen worden onderzocht, bewezen en gepubliceerd. (Helaas niet in de media die de basis in ‘het dorp’ heeft, maar dat komt misschien nog wel – ooit)

Laat ik tenslotte nog even een kleine opsomming geven van wat we zelf kunnen doen.
– Dankbaarheidsjournaal: elke avond 3 dingen noteren waar je dankbaar voor bent
– Affirmaties: zinnetjes positief geformuleerd in het nu: “ik word elke dag beter en beter op elk gebied” of “ik ben gezond”, of ”ik ben vol zelfvertrouwen”. Een paar keer per dag met overtuiging in jezelf zeggen.
– In het denken en praten alle negativiteit bannen (pas op: gaat stapje voor stapje, en is lastiger dan het lijkt)
– Op TV kiezen voor amusement, comedy’s of natuurbeelden boven thrillers, horrors en actualiteiten (wij zijn met die serie gestopt vanwege de agressiviteit erin)
– Boeken lezen over spiritualiteit, over bijvoorbeeld bijna dood ervaringen of over persoonlijke groei
– Het energieveld versterken met positieve energie van liefde, dankbaarheid, respect, vrede; probeer het te denken, probeer het te voelen, zo vaak als mogelijk.
– Voldoende bewegen, liefst op een manier die de energiebanen stimuleert en blokkades opruimt (voor beide laatste zorgt bijvoorbeeld CNQ) – Emotionele zaken of blokkades oplossen met energetische psychotherapie (EFT, TAT, NEI), zodat het energieveld niet door die zaken negatief gekleurd is.
– Stap voor stap je meer bewust worden van de eigen vermogens en inbreng in zowel gezondheid als ongezondheid, om dat positief te gebruiken ten voordele van je groei en gezondheid.
– Je verbinden met de natuur, met het universum. Wandelen in de natuur, je één voelen ermee.
– Je voeding en drinken kritisch uitkiezen, en je informeren over wat wel/niet goed is.

Ik ben vast nog wat vergeten, maar dat komt dan de volgende keer wel weer.

Guy Finley: Als we doen waarvan we in ons hart voelen dat het juist is om te doen, domweg omdat het juist is, is er geen kwaad wat ons kan deren (https://www.guyfinley.org/)

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Spreekt dat je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 2-4 weken—- Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl . Op dit moment neemt het aantal lezers langzaam toe. Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft eveneens Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site https://www.praktijkmonsma.nl/

Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl