E-zine Pak je geluk, Ed Monsma Nr. 124

1 juli 2018

Dit keer iets over het ongelooflijke potentieel wat we bezitten. 12 juni kwam het nieuwste boek van Dawson Church uit (“MindtoMatter”). Wat ik als kind al wist en waar ik als arts zo teleurgesteld in was omdat het allemaal niet kon, blijkt waar te zijn. Met onze mind/intentie is het mogelijk onze gezondheid op ongelooflijke manier te beïnvloeden en veranderen, om te helen. En als we ons daarin trainen……….. (met dank aan Dawson Church)

Van holbewoner tot tovenaar

Sommige mensen – met of zonder grote uitdagingen in het leven – zijn in staat om altijd negatief op anderen over te komen. Ze zien altijd het sombere, altijd gevaar, altijd minpunten. Je neigt ze te vermijden omdat je er niet vrolijker van wordt…..

Het NU is gevuld met plezier en geluk. Als je oplet, zul je het zien – Thich Nhat Hanh

Het lijkt vreemd, zo’n negatieve instelling, hoewel het ons allemaal bekend voor zal komen, en we er allemaal wel eens even aan ten prooi vallen. Maar vreemd is het zeker niet, want het is wat we overgeleverd hebben gekregen via onze genen van onze verre voorouders.

Vele duizenden jaren geleden bij onze voorouders waren er twee zussen, laat ik ze Pien en Mien noemen. Pien was altijd vrolijk, zag het goede in mensen. Als ze water ging halen bij het riviertje verderop, stopte ze onderweg om aan de bloemen te ruiken of ze stopte om naar de spelende kinderen te kijken en luisteren. Ze was vooral bezig met de mooie dingen des levens en zocht het goede in anderen. Zo ook in haar zus Mien, die het tegenovergestelde was. Ze was achterdochtig en zwartgallig. Ze zag altijd de negatieve dingen in mensen, zag overal gevaar. Mensen gingen haar uit de weg, behalve Pien, die ook in haar goede dingen vond. Toen ze op een dag samen water gingen halen, lag er een tijger in het hoge gras die hen gadesloeg en langzaam sluipend volgde. Zoals gewoonlijk was Mien bezig met overal dreiging en gevaar te zien, terwijl Pien vooral de mooie dingen zag. Het was ook Mien die na een gil het op een lopen zette toen de tijger aanviel. Pien was wat later en overleefde het niet. Pien haalde haar volwassen leeftijd dus niet en Mien reproduceerde zich met haar genen die vooral op gevaar-ontdekken gefocust zijn. Dat was haar overleving en dat gold voor vele, vele generaties van onze voorouders. Die genen werden dorgegeven en versterkt van generatie op generatie.

Die genen hebben we nog steeds. Zelfs als er niets aan de hand is, zijn we bezig onze omgeving af te speuren naar gevaar. Het kan je tot een vervelende brompot maken, maar uiteindelijk garandeert het in zekere zin ook je overleving. De meesten van ons zoeken nu nog steeds harder naar wat niet goed is dan naar wat wel goed is. Laten we eens kijken hoe dat gaat als we de dag beginnen:

Gedurende de slaap zijn het vooral de delta- en theta-hersengolven die overheersen. Theta bij lichte slaap (met helende kracht) en delta bij de diepere slaap (o.a. één met het universele, alles is mogelijk). Als we wakker worden glijden we in alfa-golven met ontspannen alertheid.
Maar even later knallen de hoge beta-golven erin en beginnen we te denken en ons zorgen te maken. Een serie papieren tijgers maakt zich eigen van onze hersenen. En laten we eerlijk zijn, ook als we die beta-golven niet gelijk hebben komen ze wel als we de krant zien, het nieuws beluisteren, onze dag vooruit bezien, denken aan wat er van ons verwacht wordt, wie we gaan ontmoeten, etc.

Je schrijft je levensverhaal door de keuzes die je maakt – Helen Mirren

Maar goed, we overleefden dus door de tijgers juist te zien en niet te missen. Die hoge beta-golven van stress, zorgen en soortgelijke emoties waren onze redder. Zou het dus niet goed kunnen zijn? Een 8-jarig onderzoek met ruim 68.000 volwassen deelnemers toonde aan dat zelfs een gemiddeld milde bezorgdheid een 20% groter sterfterisico geeft! Die hersenen van de holbewoner die we hebben overerft zijn dus helemaal niet zo goed voor ons. Waren ze toen ‘onze’ redder, nu zijn ze fataal.

Maar het is ook onze innerlijke criticus die ons opzadelt met beta-golven: als we ergens op een mooie dag iets (ontspannen) leuks aan het doen zijn, vraagt de criticus zich af of we niet iets nuttigers zouden moeten doen. Er zijn immers nog zoveel dingen die moeten worden gedaan. Maar als we iets nuttigs aan het doen zijn met datzelfde mooie weer, vraagt diezelfde interne criticus zich af of we niet beter iets ontspannends zouden kunnen doen! Of we willen iets moois kopen en de criticus begint te zeuren over de kosten en of het wel nodig is; en als je overweegt het niet te kopen begint de interne criticus allerlei dingen te bedenken waarom je het vooral wel zou moeten kopen….. Het is nooit goed en de stroom aan gedachten en zorgen blijft gaan…

Wat deze draaikolken van gedachten met ons doen is o.a. het cortisol (een van de stresshormonen) opdrijven. Het is in staat om binnen 3 seconden het hartritme omhoog te jagen (denk maar aan flink schrikken of boos worden) en de bloedvaten samen te laten trekken. Na het ontwaken begint het cortisol al te pieken (de beta-golven en cortisol gaan bijna hand-in-hand). Chronisch verhoogde cortisolspiegels leiden tot een behoorlijk schade aan het lichaam. Onder andere het afsterven van zenuwcellen in de geheugencentra van onze hersenen, hoge bloedsuiker en bloeddruk, verminderd cel-herstel, versnelde veroudering, hartziekten, ziekte van Alzheimer, vermoeidheid, diabetes, vetzucht, trage wondheling, minder stamcellen, minder spiermassa, verminderd bot-herstel, vet rond heupen en middel en botontkalking.

Ons lichaam zal niet zozeer lijden van korte stress, want dat kan het lichaam handelen. Maar het zijn onze gedachten die zorgen dat de spiegel te hoog blijft. We houden de spiegel hoog door ons te focussen op dingen in de omgeving die ons stressen. En negatief denken houdt de spiegel zelfs hoog als er geen tijger in het gras ligt. Onze hersenen zijn briljant, maar juist daardoor in staat iets negatiefs wat gebeurd is of misschien nog zou kunnen gebeuren eindeloos te herkauwen. Ook als het niet gebeurd is en ook nooit zal gebeuren kunnen we er toch perfect op focussen, het groter maken, het inbeelden, erover praten, erdoor lijden. Het lichaam kan geen onderscheid maken tussen een ingebeeld gevaar en een actueel werkelijk gevaar! Beide hebben eenzelfde effect. Alleen al door dit soort gedachten kan cortisol een verwoestend effect op onze cellen en weefsels hebben.

Laat een mooi vandaag niet bederven door te piekeren over een slecht gisteren – Grant Cardone

Maar ik ga nu even de zaken omdraaien: Door de structuur van onze zenuwcellen (binnen de neuronen lopen holle ‘buisjes’) ontstaat rond de cellen een energieveldje. En niet alleen daardoor, want ook door de energieën binnen een molecuul ontstaat er rond een molecuul al een energieveldje. Van het kleinste niveau (onze moleculen) tot het grootste (ons hele lichaam) is er bij ons lichaam sprake van energieveld(en).
Het zal je niet verbazen dat ons denken, de woorden die we denken, de intentie de we denken, grote invloed heeft op dit energieveld. En omgekeerd blijkt dat energieveld grote invloed te hebben op onze gezondheid. Net als de hersengolven dat hebben, met ieder hun eigen kwaliteit. Over die hersengolven wil ik later nog wel iets zeggen, maar nu hou ik het even bij het grotere plaatje.

Het is bijna niet voor te stellen, maar elke seconde worden er circa 810.000 nieuwe cellen gevormd in ons lichaam. Op de 37 triljoen cellen van ons lichaam lijkt dat niet veel, maar het zijn er wel 810.000! Het verversen van ons lichaam – het vervangen van de cellen van de weefsels – gaat behoorlijk snel; de darmwand wordt in 4 dagen vervangen, het longweefsel elke 8 dagen, het hoornvlies zelfs in 24 uur, de hele huid elke maand, de maagwand elke week. Als je morgenochtend in de spiegel kijkt, denk je er hetzelfde uit te zien als vandaag, maar materieel ben je behoorlijk veranderd: er zijn zo’n 60 biljoen cellen vervangen.

Het energieveld bepaalt (en dat is heel belangrijk om te onthouden en beseffen!) hoe de cel vernieuwd wordt. Bij een gelijkblijvend energieveld zal de nieuwe cel precies hetzelfde zijn en doen als de oude. Maar: Als we het over het energieveld in het algemeen hebben, kun je stellen dat een negatief energieveld (negatieve emoties als boosheid, verdriet, afgunst, angst, zorgen, maar ook verwijten en klagen, kwaadspreken, roddelen, e.d.) een negatief effect op de nieuw te vormen cellen heeft, en een positief energieveld juist een positief effect (denk aan liefdevolle positieve gedachten, rust, vreedzaamheid, dankbaarheid, waardering, vreugde, respect).

Dat houdt in dat als we zorgen voor een zo positief mogelijk energieveld door liefdevol te zijn, door dankbaar te zijn, door de goede dingen te zien, door niet met negatieve dingen bezig te zijn, etc., we onze nieuwe cellen verwelkomen in een situatie die het voor die cellen mogelijk maakt in optimale staat te functioneren en eventueel in optimale staat te veranderen(!). Voeg dat bij het gegeven dat onze weefsels in dagen tot weken vernieuwen en het geeft de mogelijkheid dat we ‘foute’ cellen binnen korte tijd tot ‘goede’ kunnen omvormen.

Het loont zeer de moeite om daar energie in te stoppen en er niet mee te wachten tot je ellendige diagnoses van de dokter hoort. Wetenschappelijk blijkt dat er twee dingen heel belangrijk zijn om letterlijk materie te veranderen: de eerste is de intentie die goed en vastbesloten moet zijn en de tweede is coherentie van hart/hersenen. Het tweede verkrijgen we door meditatie en door liefdevol te zijn en je te verbinden (verbonden te voelen) met het universum. Als ik dit soort dingen lees en schrijf, wordt mijn waardering voor Dr. Pang Ming die de Chi Neng Qigong ontwikkelde almaar groter. Want wat doen we tijdens de CNQ? We zijn meditatief bezig, en we verbinden ons liefdevol met het universum. We creëren op die manier een energieveld (Qi-veld) wat niet alleen genezend is, maar in staat is alles positief te veranderen waar we onze intentie zetten. In China wisten ze dat al eeuwen of wellicht millennia, in het Westen wordt dat de laatste tientallen jaren pas wetenschappelijk bewezen (en nog niet echt geaccepteerd vanwege de bekende ‘box’).

Deze wereld zit diep in de problemen, maar hij kan snel geheeld worden met een balsem van liefde – Rumi

Terwijl onze holbewoner-hersenen enerzijds zorgen voor draaikolken van zorgen en gedachten wat heel slecht is voor onze gezondheid, hebben we dus mogelijkheden om dit om te draaien, om te zorgen voor een positief energieveld waarin onze cellen zich niet alleen thuis voelen, maar ook optimaal kunnen presteren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook de stamcellen (‘blanco’ cellen die zich kunnen specialiseren als dat nodig is, en ons kunnen helpen als we in het goede energieveld zitten terwijl ze in kwalijke cellen veranderen in een slecht energieveld) ontwikkelen zich dan in ons voordeel.

We gaan de zomer in. Probeer je bewust te zijn van het belang van positief denken, van liefdevol functioneren. Ga de natuur in, geniet ervan en voel je verbonden met de natuur. Als je nog niet mediteert, geef jezelf de luxe en de tijd om dat eens te proberen (Dawson Church ontwikkelde de eco-meditation®, een combinatie van EFT en meditatie vanuit het hart; hij deed veel wetenschappelijk onderzoek ernaar: https://s3.amazonaws.com/eft-audio/meditations/eco_meditation_7_steps.mp3 ) . En als je in de natuur bent (of in je tuin, of desnoods gewoon op de bank) probeer je dan eens voor te stellen dat je liefdevol verbonden bent met het hele universum, dat er geen grenzen zijn, dat je één bent met alles. Dat alles om je heen liefdevol is en jij dat ook uitstraalt. Hoe maf het ook mag klinken, het voelt heerlijk en is bewezen goed voor je gezondheid!

Fijne zomer!
Guy Finley: Waden in wat je het meest vreest is de enige manier om te ontdekken dat het onbekende water – waarin je vreest te verdrinken – slechts 15 cm diep is. (https://www.guyfinley.org/)

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Spreekt dat je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 2-4 weken—- Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl . Op dit moment neemt het aantal lezers langzaam toe. Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft eveneens Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site https://www.praktijkmonsma.nl/

Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl