De verzoeking der ontmoediging

22 oktober 2017

Mocht jij spiritueel denken en leven, door een transformatie heengaan en als het jouw missie is om anderen een warm hart toe te dragen, te ondersteunen, de waarheid uit te dragen, dan is het onvermijdelijk dat je de verzoeking van ontmoediging (ooit) zult tegenkomen.
IMG_1320
Ontmoediging doet de liefde, de wereld en jezelf geen goed, nee! Niemand is namelijk immuun voor de gevolgen van ontmoediging.

Ik heb in mijn praktijk en ook in mijn eigen (ziels)verbinding(en)(vaak) te maken (gehad) met ontmoediging.
Het zijn echter vaak onbewuste zielen die dit spirituele gif toedienen, omdat gewenste veranderingen bijvoorbeeld niet tot stand komen, rond een verwachte datum: “Hoe meer men gehecht is aan schijnbaar fysieke resultaten, hoe groter de verzoeking der ontmoediging zal zijn.”

Waarom dan? Mensen willen graag dat je (om)valt, zien dat je opgeeft, – in wat je doet, wie je bent, waar je voor staat, wat je uitdraagt, om zo te proberen alle veranderingen, die jij tot stand wil brengen, aldus ook de veranderingen op wereldschaal, te laten stoppen.
De verzoeking tot ontmoediging in spiritueel werk gebeurt veelal als de gewenste veranderingen niet tot stand komen, rond een verwachte datum (de 3D realiteit).

Degenen die niet naar het hart (kunnen) luisteren en de komische principes (nog) niet (kunnen) naleven zullen altijd gebruik van bepaalde situaties proberen te maken om jou spiritueel gif toe te dienen. Wat overigens een heel specifieke vibratie heeft; het brengt agressie in jouw energieveld. Laat het dus niet binnen!
Probeer de verzoeker altijd te weerstaan en blijf je hart en diepe weten altijd trouw.

Besef dat een ieder zijn eigen ziels-pad loopt en dat jouw wijsheid misschien wel ietwat ‘te hoog gegrepen kan zijn voor een ander’. Als je dit zo gaat zien dan begrijp je dat de planeet Aarde een ‘kosmische schoolklas’ is en dat een leerproces altijd voortduurt en verdergaat, omdat veel mensen op veel verschillende bewustzijnsniveaus zitten.

Bekijk spiritueel groeien (ook) nooit door het filter van dualiteit, ook al leven we hier op de planeet Aarde volledig in dualiteit. Anders zal angst in jouw wezen het overwinnen van liefde, eenheid, vrede, magie etc. (non-dualisme).
Het is juist de bedoeling om jouw dualistische motivatie(s) te ontstijgen en om de hogere motivatie(s) te benutten, jij mag namelijk jouw spirituele identiteit tot uitdrukking brengen (jouw wijze zon laten schijnen) op/over de wereld.

“Een ieder gaat van de motivatie door angst over op de motivatie door liefde, de volmaakte liefde die alle angst uitbant.”

Een spirituele missie echter kan (ook) een valkuil zijn, als je in plaats van ondersteuning in een oplossingsgerichte rol gaat zitten. Mensen kunnen namelijk enkel een transformatie aangaan als zij werkelijk begrijpen dat het verlicht eigenbelang is om dat te doen.
Om zo’n omslag in bewustzijn te (kunnen) maken moet je verder ‘zien’ dan de traditionele religie, want doorgaans probeert religie de mensheid (juist) te dwingen om te veranderen.

Dus wanneer jij spiritueel werk doet, moet je altijd in gedachten houden dat jij andere mensen niet tot bepaalde keuzes probeert te dwingen – jij probeert hen een fundament te geven om hart-gerichte keuzes te maken.
Door een bewustzijnsstaat en het bewustzijn van specifieke kwesties te verhogen.

Ook is het heel belangrijk om het contact met jouw innerlijk te blijven versterken en je te blijven herinneren wie je bent. Hierdoor wordt jouw energie steviger, ben je niet meer ontvankelijk voor ontmoediging en creëer je meer helderheid (niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander).

Spiritueel werk/een missie, doe je als uitdrukkingsvorm van wie jij bent en dat is geheel anders dan spiritueel werk & de verwachting een specifiek resultaat te zien.
Dit is ook een innerlijke transformatie die je als spiritueel-coach door gaat, een verandering van ‘houding’; van dualiteit naar non-dualiteit! Aldus een bewustzijnsreis van 3D naar 5D.
Weet van mij, zelfs al zie je geen specifieke veranderingen op het fysieke vlak, er zal altijd een verandering op de hogere niveaus komen.
Jouw spirituele werk zal altijd een positief effect hebben in de mentale, emotionele 3D wereld met betrekking tot het transformeren van het collectieve bewustzijn.

Je hebt alleen nooit en te nimmer controle (over een ander) en je hebt de macht simpelweg niet om de keuzes van mensen te beïnvloeden, we hebben allemaal nog een beperkte ‘vrije wil’. En dus kun je er niet op hopen dat specifieke veranderingen op het fysieke vlak (zullen) uitkomen, want je laat dat aan de keuzes die zij maken over. Je (over)ziet duidelijk dat het enkel jouw rol is om het planetaire bewustzijn te verlichten, zodat de mensen een fundament verkrijgen om keuzes vanuit het hart te maken. En als je dat eenmaal hebt gedaan, laat je het vervolgens over aan de ‘vrije wil’.

Je weet immers dat het slechts een kwestie van ‘tijd’ is eer een nieuw inzicht doorbreekt, – in de bewuste geest van de (kritieke) mens, die ook totaal afhangt van de manier waarop zij hun ‘vrije wil’ gebruiken.
IMG_1322Jij bent belangrijk, jij brengt op een ‘natuurlijke’ wijze grote veranderingen tot stand, jij staat in contact met gevoelens op diepere lagen, ook die van een ander (en dat is misschien iemand die (nog) niet vanuit dat laagje bewustzijn leeft).

Probeer in tijden van ontmoediging altijd de aandacht en energie op jezelf te richten in plaats van op die ander, hierdoor versterk je het contact met jouw (hogere) energie, word je energie sterker en je energieveld “dichter” (meer aanwezig). Dit werkt als een natuurlijke begrenzing waardoor niet zomaar elke energie jouw veld meer kan binnen stromen. Daarnaast wordt het onderscheid tussen jouw gevoelens en die van de mensen om je heen meer helder. Dit brengt aarding, rust en vertrouwen.

In tijden van ontmoediging kan het ook helpen het contact met jezelf te versterken door bijvoorbeeld meer tijd alleen door te brengen, regelmatig bewust te ademen, meer aandacht naar je lichaam te brengen. En besef dan tegelijkertijd dat jouw Zelf in de buitenwereld niet het werk doet, maar dat de kracht in jou – jouw spirituele zelf, door jou heen werkt. Jouw bewuste Zelf beschouwt zichzelf als een verlengstuk van de Universele waarheid.

Namaste, Caroline

https://www.carmacoaching.nl/

https://heart2get.wordpress.com/

https://www.facebook.com/carmacoachingoriginal/