De stroom

11 maart 2016

Velen weet niet
dat ie bestaat
zij leven louter
via hoofdpraat

geleid door angst,
hebzucht, drukte en stress
worden zij door hun ego
volledig geflest

menig mens zoekt
maar zal niet vinden
hij leeft “van buiten”
op de vier winden

wie van buiten leeft
wordt door de waan geleid
die heeft zichzelf gekooid
en wordt nimmer bevrijd

sommigen zullen
vleugjes ervaren
al zal hun nevel zich
slechts af en toe klaren

heel zelden voelen
zij hun innerlijke stroom
en na dit korte moment
verdwijnt ie als een droom

leven in “De Stroom”
is als een witte tijger
die enkel wordt gezien
door de volhardende krijger

er is namelijk een
innerlijke staat van zijn
die de mens leidt voorbij
alle verdriet en pijn

in “De Stroom” werkt
de schepping vóór de mens
alles wordt gecreëerd conform
zijn diepste hartenwens

niet dat de mens kan toveren
of bergen kan laten ontstaan
of zonder tegenslag en pijn
door het leven zal gaan

nee … heel het leven
gaat ongewijzigd voort
en toch worden alle
gebeden verhoord

“De Stroom” zal zich openbaren
aan wie naar binnen keert
aan hem die IN en VANUIT zijn hart
alle levenslessen leert

niet in het hoofd
niet in het denken
niet waar de vier winden
cirkelen, draaien, zwenken

in die vergankelijke
contreien en streken
zal het de mens aan rust,
liefde en moed ontbreken

“De Stroom” is de kalme en
liefdevolle staat van zijn
die huist in ons hart
vér voorbij ons brein

voorbij angst, onzekerheid
vechten en weerstand
is “De Stroom” te vinden
in ons vredesland

wie héél het leven aanvaardt
en alle strijd heeft gestaakt
die kwetsbaar voor de spiegel staat
in overgave en liefde … volledig naakt

hij die niet verlangt
die niet wil bezitten
die zich niet langer aan
“ik, mij en mijn” laat klitten

die zijn angsten loslaat
die emoties laat bedaren
die enkel nog liefdesvonken
in zijn hart wil sparen

hij die er op vertrouwt
dat de Schepper hem steunt
en daardoor niet langer
op geld en materie leunt

hij die leert en inspireert
hij die geeft en die helpt
die anderen met zijn
liefde overstelpt

hij die volmaakt vertrouwt
die zich door zijn bron laat leiden
die van “overleven” naar “léven” gaat
hij kan zich in “De Stroom” verblijden

hij die kwetsbaar durft te zijn
die alle conventies achter zich laat
die in geestelijke vrijheid door
voor- en tegenspoed gaat

hij die met schuim op de bek en
met bloedende knieën blijft staan
als anderen zwichten en naar
de luwte van de zijlijn gaan

die vastberaden blijft fietsen
die volhardt in windkracht negen
die in elke storm een les ziet
een kans op groei … een zegen

hij die in zijn glimlach wordt beschimpt
die wordt nagestaard door de jaloerse rest
hij die om zijn liefde wordt benijd
om zijn moed en vreugde wordt gepest

hij die door de laffen wordt genegeerd
hij die vredig sterft aan het kruis
omdat de dwalenden hem niet velen
in hun angstige hart en huis

hij die niet meer bang is voor
de stormen van het leven
aan hem wordt het geheim van
het scheppende universum gegeven

in die “state of mind” is hij de
medeschepper van zijn bestaan
omdat hij in zijn werkelijke
kracht is gaan staan

hij ontmoet en wordt er
zijn eigen innerlijke God
het hemelse licht dringt binnen
in zijn donkere aardse grot

hij spreekt zijn oorspronkelijke taal
en ziet zijn oorspronkelijke gelaat
zodat niets en niemand hem
meer uit het veld slaat

voorbij de omstandigheden
ver voorbij het uiterlijke getij
is “De Stroom” een innerlijke realiteit
in iedere man en vrouw, in jou en in mij

staakt het zoeken, keer naar binnen
geef je over … en laat je vinden
in de diepste holte van jouw hart
voorbij alle vergankelijke winden

de stroom

Aart van Wijk is spiritueel schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger. Hij post zijn berichten dagelijks op Facebook. Zijn centrale thema’s zijn de liefde en het hartsbewustzijn.

In het voorjaar van 2016 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel.

Dit gedicht, “De stroom”, is opgenomen in zijn dichtbundel ‘Dáár is liefde’, met daarin 68 werken over de liefde en het hartsbewustzijn. Zie voor meer info en recensies: https://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

In 2015 verscheen van zijn hand ‘Het nieuwe boek van God’, een gechanneld boek over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Hij kreeg dit boek gechanneld van Aeterna, de Godgodin der liefde. Zie voor meer info en recensies: https://uitgeverijbewust-zijn.nl/bo…/het-nieuwe-boek-van-god/

Ook heeft Aart een eigen Youtube kanaal waar hij zijn LoveVlog’s post, zie: https://www.youtube.com/channel/UCK8PX4dvFnZEs-ueggu1BJg