De schaduwvrouwen

De bijbel en andere sterk gecensureerde teksten hebben ons eeuwenlang trachten te vertellen dat Maria Magdalena een prostituee was, een onwaardige vrouw, bezeten door 7 duivels, terwijl zij een ingewijde van de tempel van Isis was die wijsheid en kennis bezat over het leven zelf en de sacrale seksuele energie. Zij is verworden tot de verpersoonlijking van het sacrale vrouwelijke principe, de hogepriesteres, niet de verleidster, maar de vrouw die het sacrale mannelijke principe inspireert en ondersteunt om naar voren te treden, handelingen vanuit angst of overweldiging, leugens en bedrog achterlatend.

Eind vorige eeuw doken er zogenaamde geheime manuscripten op, zoals o.a. “Het Maria Magdalena manuscript”. Deze teksten openbaarden dat zij in feite een van de meest belangrijke apostelen van Jezus Christus was en dat de liefde tussen hen een heilige, sacrale liefde was, het toonbeeld van onvoorwaardelijkheid. Inmiddels worden Maria Magdalena en Jezus Christus gezien als tweelingzielen, de belichaming van de ultieme liefde tussen man en vrouw. De liefde tussen beiden, hun een zijn, werd geheim gehouden in deze gecensureerde teksten, ze werd als het ware verloochend, en zo verdween Maria Magdalena in de schaduw: haar waarde, haar wijsheid, haar puurheid en haar enorme liefdespotentieel, werden niet erkend door de heersende patriarchen. Men had niet verwacht, dat zij alsnog zo’n belangrijke rol in de ontwikkeling van deze wereld en de liefde zou hebben. De wereld…. WIJ, zijn er nu echter klaar voor om die enorme omslag in onze perceptie van liefde te maken, we zijn eraan toe om onze angsten aan te pakken, vandaar ook de vele ontmoetingen tussen tweelingzielen. We doorlopen het proces waar alles dat niet in waarheid is wordt vernietigd, verdelgd met wortel en al. Nodeloos te zeggen hoe intens en beangstigend dit is en hoe het voelt alsof je dood gaat.

Vrouwen treden uit hun schaduw, door deze eerst volledig te omarmen, en ze belichamen steeds meer het zuivere vrouwelijke principe, ze stappen uit hun oneigenlijke rol en nemen meer en meer de oer-zuivere vrouwelijke energie aan. Dit brengt met zich mee, dat zij definitief weigeren om nog langer in de schaduw te verblijven en dat zij steeds meer hun pure liefdeskracht aanvaarden zonder bevestiging van buitenaf nodig te hebben. Daarmee zorgen ze voor een kosmische omslag bij degenen die de mannelijke energie belichamen, want het mannelijke principe volgt wanneer het vrouwelijk principe haar proces heeft doorlopen.

Waarschijnlijk heb je in jouw connectie met je essentiële andere ervaren dat je eigenlijk geen deel uitmaakt van zijn leven. Er waren momenten van contact, waarbij er ook vaak ongelofelijke diepgaande liefdesuitwisselingen waren, ongeacht of je fysiek bij elkaar aanwezig was of niet. Na zo’n intense momenten, meestal gesprekken of in enkele gevallen wel degelijk een fysiek samenzijn, volgde weer een fase van afstand. Dit patroon kon zich jaren voortzetten. Hoe dan ook, de ander bepaalde de frequentie van het contact en verdween of meldde zich naargelang de energie van wat uitgewisseld werd, kon integreren. Wat er ook gebeurde en hoe dichtbij het ook bij tijd en wijle leek te zijn, er volgde al snel weer verwijdering en feit bleef dat de ander er niet voor jou was en dat waarschijnlijk niemand van jouw bestaan afwist. Je was een schaduwvrouw. Je was degene waarmee de ander contact kon opnemen om zich op te laden, zich te voeden, zich goed te voelen en even aan het gevoel van thuis te proeven, om vervolgens weer zoveel energie gekregen te hebben, dat een ander daar de vruchten van kon plukken.

Ieder ander, behalve jij. Jij bleef met lege handen achter. Was dit omdat jij zo onbelangrijk was, er niet toe deed? Nee, het was juist omdat contact met jou zo intens was, zo ongekend, dat het te overweldigend was en de ander, toen hij eenmaal deze ongelofelijk diepgaande liefdesconnectie geproefd had, steeds weer naar jou teruggetrokken werd om zijn volgende dosis te halen, die jij bleef geven omdat het net zo overweldigend voor jou was en jij dit net zo nodig had. De ruis van de persoonlijkheden zorgde voor verscheurende processen, zo verscheurend en alles afbrekend waar je ooit in geloofde, dat je op een gegeven moment het punt bereikte dat het genoeg was. Niet vanuit wilskracht, maar omdat er in jou niets meer over was om te verliezen, niets meer over was om naar te verlangen, geen hoop, geen verwachtingen, niets meer. De desillusie was compleet, de antwoorden bleven uit, net zoals enig teken van vooruitgang. Je bleef over met alleen jezelf en bereikte daardoor een hernieuwde zijnstoestand!

Vanuit deze connectie met jezelf heb je gedag gezegd tegen alles wat niet integer is, je zei zelfs gedag tegen degene waarmee je deze onverbrekelijke connectie voelt. Mocht je dat punt nog niet bereikt hebben dat jij weigert om een schaduwvrouw te zijn, weet dan dat dit in het verschiet ligt, want het hele proces is ervoor bestemd om volledig in je eigen kracht te staan en om je te verbinden met jouw eigen integere vrouwelijke energie! Dit omhelst ook integriteit naar jezelf! Je hoeft je best er niet voor te doen, het is een natuurlijk gevolg van alles wat je binnen deze connectie doormaakt. Je herrijst als een Phoenix uit de as.

Op je pad kom je alles tegen dat je nodig hebt en zo kwam ik een paar dagen geleden in aanraking met de Grieks-Australische Katrina Loukas. En hoewel het mij na verloop van tijd altijd redelijk lukt om te bewoorden wat ik innerlijk meemaak en beleef, en wat het innerlijke proces inhoudt, was haar kaartlegging waarin ze de SHEKINAH FIX benoemde, een enorme bevestiging voor alles wat ik gevoeld en geconcludeerd had. Mijn hart maakte een sprongetje bij het zien van zoveel gelijkgestemdheid. Graag deel ik haar wijsheid met jullie, omdat deze vrouw heel zuiver voor mij voelt. Niet alles zal helemaal nieuwe info zijn voor de mensen die regelmatig mijn artikels en whispers lezen, omdat ik al jaren hierover schrijf, maar haar persoonlijke inbreng in dit verhaal vind ik bijzonder de moeite waard. Samengevat komt het hierop neer:

SHEKINAH FIX

Als je niet in je waarheid leeft, loop je weg voor liefde en ken je regelmatig wanhopige momenten waarin je een boost nodig hebt en dringende bevestiging van buitenaf. Je hebt dan een snelle “fix” nodig, zodat je even verlichting voelt in je zelfopgelegde gevangenschap. Die fix werkt echter maar voor bepaalde tijd, en dan heb je weer een nieuwe fix nodig. Die fix valt alleen maar te halen bij de schaduwvrouwen of de zogenaamde verstopte, geheime vrouwen, vrouwen die dienstbaar zijn voor het geheel en diepgang hebben, maar ook zelf nog meer bewust mogen worden van hun liefdespotentieel, hoe ze met hun seksualiteit kunnen omgaan, en wat ze hier in deze wereld komen neerzetten. De eerste kennismaking is overweldigend en dan start de zoektocht om steeds meer van hetzelfde te ervaren. Er wordt overal gezocht, vrouw na vrouw na vrouw, behalve bij de liefdesbron zelf, buiten de zogenaamde fixmomenten, want die diepgaande liefde is immers verbonden met diepgaande angsten. De seksualiteit die veel meer omhelst dan seks alleen, want vaak komt er niet eens fysiek contact aan te pas, wordt op die manier gebruikt, feitelijk misbruikt als het ware…… Het werkt als een drug. De mannen zijn niet werkelijk aanwezig, omdat ze niet in hun waarheid leven. Ze schrokken alles slapend en roekeloos op. Het proces voor de mannen omhelst de moed ontwikkelen om deze liefde toe te laten en in hun waarheid te gaan leven.

Als je weigert de tijdelijk fix te zijn, dan moet de man in zijn waarheid stappen. Wanneer je weigert om te dienen als tijdelijke ontlading voor iemand dan gaat het proces voor de ander pas goed van start. Dit werkt niet vanuit wilskracht, maar het betreft een wezenlijke innerlijke gevoelde weigering van vrouwen om nog langer als energiebron te dienen voor mannen die zo overweldigd zijn door de connectie en zo bang zijn voor alles wat deze liefde in hen oproept, terwijl ze tegelijkertijd ook diep van binnen weten dat dit de ware liefde betreft. Je stopt in feite met de energetische ondersteuning van de patronen waardoor jij zelf in de schaduw blijft staan en waardoor jij jezelf verloochent.

Dan begint het proces van bewustwording bij de man, zodat ze in hun zuivere mannelijke energie kunnen stappen. We zijn massaal onze angst voor liefde aan het aanpakken en transformeren, zodat we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten en relaties die gebaseerd zijn op conditioneringen en allerlei oneigenlijke motieven zoveel mogelijk achter ons kunnen laten.

Jij als vrouw weet of jij hier in deze tijd geïncarneerd bent om dienstbaar te zijn aan het grotere geheel, jij weet wat je hier bent komen doen en wat je hier komt neerzetten. Jij weet of je tot de schaduwvrouwen behoort, die hun energie hebben moeten beschermen, voordat ze in het openbaar konden treden. Jij weet, zonder te weten hoe je het weet, dat je hele existentie en levensdoel verbonden is met liefde. Wanneer jij je essentiële andere hebt ontmoet, dan ben jij een van die vrouwen. Je belichaamt een enorm liefdespotentieel dat vrijgemaakt mag worden. De mannelijke en de vrouwelijke energie wordt met elkaar gebalanceerd.

De man mag naar de mannelijke waarheid gaan keren, hij mag zijn hart voor zichzelf gaan openen en naar de ware liefde kijken. In dit proces wordt hij na de weigering van de vrouw om te dienen als SHEKINAH fix, geforceerd om ernaar te kijken en naar alles wat er is geweest, hoe hij heeft gehandeld. Daardoor wordt hij ook geforceerd om een keuze te maken. Een keuze die bepalend is voor de rest van zijn leven: hij wordt niet meer ondersteund in het creëren van onwaarheden, hij wordt geholpen om een nieuwe weg te volgen, de weg van zijn waarheid!

In de tussentijd investeert de vrouw haar seksuele energie in haar werk en daardoor kijkt hij naar de chaos die hij veroorzaakt heeft en bouwt hij de brug terug naar zichzelf. De vrouw is echter heel voorzichtig en misschien zelfs huiverig geworden om nog liefde toe te laten en toch heeft de liefde zich in jou gebalanceerd, door alles wat je in deze connectie hebt meegemaakt en beleefd. Jouw liefde wordt op integere wijze beantwoord en niet op bedorven wijze, eens je dat ankerpunt in jezelf hebt bereikt waarin je afstand neemt van alles wat geweest is. Vergis je niet, jouw liefde is heel krachtig, anders had je nooit een SHEKINAH fix kunnen zijn. Je bent niet weggelopen, je hebt alles onder ogen gezien, zelfs je grootste angsten en je staat nog, je bent er nog, dus je laat alles nog even integreren. Het drama heb je achter je gelaten en de verstoringen worden omgevormd.

Liefs,
Maria Quesada

 

https://www.personalsoulscript.com/

info@personalsoulscript.com

https://www.facebook.com/Soul-Whispers-by-Maria-Quesada-792822894104245/?ref=hl