De relatie als heilige plek

25 januari 2016

Als twee volwassen mensen in vrijheid de liefde samen aangaan, staat niets vast, en is alles vrij, omdat zij beiden vrije en soevereine wezens zijn. Voordat zij elkaar leerden kennen en van elkaar gingen houden, waren zij vrij en soeverein. Dat verandert niet als zij eenmaal samen kiezen voor een liefdesrelatie. Er is liefde, iets anders is er niet.

De liefde mag vrijelijk stromen.
Heen en weer.
Eb en vloed.
Samen en alleen.
Verbonden en vrij.

De relatie is een heilige plek waar louter liefde wordt ingebracht. Die plek vervuil ik niet met zaken die niets met liefde van doen hebben. Mijn liefdesrelatie is een hemelse oase van twee vredesduiven. Het is geen kinderachtig strijdtoneel waar twee gekwetste kinderen elkaar het leven zuur maken. Als ik op een volwassen wijze in een liefdesrelatie sta, smokkel ik dus niet al mijn onverwerkte pijn uit mijn jeugd de relatie naar binnen. Dat is geen volwassenheid, dan neem ik niet mijn verantwoordelijkheid.

Liefde vraagt om emotionele volwassenheid.
Liefde vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid.
Liefde vraagt om bewuste aanwezigheid in de relatie.
Liefde vraagt om eerlijkheid over mijn eigen aandeel.
Liefde vraagt om de aanvaarding van mijn eigen aandeel.
Liefde vraagt om de moed alles onder ogen te komen.
Liefde vraagt om het benoemen van ‘Al-dat-is’ in de relatie.
Liefde vraagt om mildheid, zachtheid, vergeving en compassie.
Liefde vraagt om toewijding aan de relatie.
Liefde vraagt om een waarnemend bewustzijn.

De lat in een dergelijke liefdesrelatie ligt hoog. Ligt de lat dan niet te hoog? Mag ik ook nog gewoon mens zijn met al mijn dualiteiten en onvolkomenheden. Ja, dat mag, wees volledig mens, maar stap uit de talloze drama’s. Neem je verantwoordelijkheid en handel als een volwassene, niet als een gekwetst kind van acht jaar. Wees de liefde die je zelf zo graag bij de ander ziet. Behandel de ander op de manier waarop jij zelf wilt worden behandeld. Ik dump mijn innerlijke pijn niet bij mijn geliefde, want ik wil ook niet dat mijn geliefde die pijn bij mij dumpt.

Als ik de liefde aan ga, als ik niet voor het vuur van mijn eigen smederij terugdeins, word ik in Aeterna’s liefde geboren. Als ik in mijn bestaan echter voor sleur, routines, ingedutte verlangens, verbroken relaties, zielenpijn en hartzeer kies, kan ik de moed van mijn hart en de discipline van mijn ziel achterwege laten. Maar dan heb ik geen eigenliefde en dat dien ik dan ook te aanvaarden. Dan ben ik slapende en leef ik als een liefdeszombie. Is dat wat ik wil? Nee, want ik hou van mijzelf, ik hou van het leven. Ik hou van de grootsheid van Aeterna’s mooiste geschenk aan mij: mijn liefdevolle bewustzijn. En dus kies ik voor de liefde en voor waarheid. Om mijzelf en de ander langs de weg van de moed en discipline geheel vrij te maken en vrij te laten zijn. De liefde mag binnen de relatie volledig vrij stromen. Niets moet, en alles kan er in vrijheid zijn. Goed en fout bestaan niet, raar en stom evenmin, oordeel en schuld zijn afwezig. Als het maar de liefde is die aanwezig is, en niets anders. De liefde is binnen de relatie geheel vrij. De liefde maakt en houdt de ander en mij geheel vrij.

Let wel; ‘binnen’ de relatie. Hoe vrij de liefde buiten de relatie stroomt, bepalen de geliefden samen eveneens in vrijheid. Bij de vrijheid buiten de relatie gaat het onder ander over seksuele vrijheid, dus over monogamie dan wel polyamorie. Maar het gaat ook over het maken van afspraken over de individuele vrijheid buiten de gezamenlijke relatie, over alleen op vakantie gaan, alleen uit gaan, over een intensieve hobby, over meegaan naar feestjes en naar mijn schoonfamilie, over de mate waarin ik genegenheid en intimiteit met derden deel enzovoort.

Wij communiceren volledig open, respectvol en integer.
Mijn geliefde en ik maken heldere afspraken.
Ik hou mij aan die afspraken.
Ik mag verwachten dat mijn geliefde zich ook aan die afspraken houdt.
Mijn geliefde en ik bewaken onze wensen en grenzen.
Mijn geliefde en ik voelen of de gemaakte afspraken nog kloppen.
Wij communiceren regelmatig over de afspraken.
Als de gemaakte afspraken bij een van ons niet goed voelt, gaan wij samen nieuwe afspraken maken.
Als onze wensen en grenzen blijvend te zeer verschillen, dienen wij onze relatie in een nieuwe vorm te gieten of te beëindigen.
De vorm volgt de liefde. De liefde staat centraal, niet de vorm.

Als ik zo in de liefdesrelatie sta, neem ik op een volwassen wijze mijn verantwoordelijkheid. Dan sta ik in mijn kracht, in het licht van mijn liefde. Zo levend dien ik mijzelf en de ander, wat het ook brengt en wat het ook kost. Mijn geliefde en ik zijn dan volledig in liefde verbonden. Door op deze wijze samen in liefde te zijn, sneuvelt niet langer een groot deel van de relaties, en blijven geliefden niet langer vanuit angst bij elkaar of op een andere manier ontrouw aan de waarheid van hun ziel. Dan zegevieren waarheid en liefde. Zij worden door mijn geliefde en mijzelf boven al het andere geplaatst. Dat is een ode aan het leven en Aeterna’s scheppende bewustzijn. Door de liefde volledig te benoemen, bewijs ik mijzelf, de ander en het geheel de grootste dienst. Dan staat kwaliteit boven kwantiteit, en de bevrijdende waarheid boven beknellende conventies. Dan kan alles en moet er niets, als mijn geliefde en ik daar samen voor kiezen. Liefde zorgt dan werkelijk voor overgave aan niets anders dan de liefde. Dan maken wij onze liefdesrelatie waarachtig vrij. Zij is dan een kunstwerk geworden.

12924484_1031145783623291_7015171023487625636_n

Uit “Het nieuwe boek van God”

Aart van Wijk is spiritueel schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger. Hij post zijn berichten dagelijks op Facebook. Zijn centrale thema’s zijn de liefde en het hartsbewustzijn.

In 2015 verscheen van zijn hand ‘Het nieuwe boek van God’, een gechanneld boek over de diepste werking van het menselijk bewustzijn. Hij kreeg dit boek gechanneld van Aeterna, de Godgodin der liefde. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/bo…/het-nieuwe-boek-van-god/

In het voorjaar van 2016 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel, met als thema “Het vrouwelijke in de mens”.

In 2014 verscheen zijn dichtbundel ‘Dáár is liefde’, met daarin 68 werken over de liefde en het hartsbewustzijn. Zie voor meer info en recensies: http://uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken/daar-is-liefde/

Ook heeft Aart een eigen Youtube kanaal waar hij zijn LoveVlog’s post, zie: https://www.youtube.com/channel/UCK8PX4dvFnZEs-ueggu1BJg