Cut the crap

Werkelijke tweelingziel-liefde is geen ‘romantische scene uit een slapstick’, en heeft allesbehalve te maken met een ouderwetse gedachte rondom huisje, boompje, beestje.
Tweelingziel-liefde een heilig contract waar je lef en moed voor nodig hebt, lef om naar je diepste ‘binnenste’ te durven kijken. Moed om te blijven geloven in hetgeen wat je voelt (maar niet altijd ziet). Lef en moed zijn nodig om jezelf te kunnen helen, getriggerd door de andere kant van je ziel.

Tweelingziel liefde is eigenlijk bedoeld om verschillende energieën, gedachten, mensen en ideeën harmonieus met elkaar te verbinden, zodat dit gegeven een positievere uitlaatklep wordt dan iedere vorm van oppositie/dualiteit.
Werkelijke Tweelingzielen mogen elkaar her-inneren en vanuit hier opnieuw scheppen zodat zij zich bewust kunnen worden van hun (innerlijke) bestemming.

Je kunt Tweelingzielen (ook) vergelijken met chiraliteit.
Chirale moleculen zijn namelijk moleculen die elkaars spiegelbeeld zijn en zij hebben dezelfde molecuulformule maar zijn ruimtelijk gezien niet aan elkaar gelijk. Je kunt dit vergelijken met je handen. Ook je handen zijn spiegelbeelden van elkaar.
En dan nog een wetenschappelijk feit hieromtrent: “Chirale moleculen zijn zogenoemde spiegelbeeldisomeren van elkaar en bezitten dezelfde chemische en fysische eigenschappen. Zij verschillen alleen van elkaar in optische activiteit. Dit wil zeggen: de richting waarin zij gepolariseerd licht verdraaien”.

Tweelingziel-liefde is niet gebaseerd op romantiek, maar ook niet gebaseerd op een missie (wat helaas ietwat te vaak wordt geroepen). Als we dan naar een eventuele ‘missie’ tussen Tweelingzielen zouden kijken dan is die eenvoudig te herleiden tot het (individueel) ervaren, groeien, helen van de valse ‘ik’ waarheid en het achterlaten van een ‘verhaal’ dat ooit (tussen hen) was (het ‘karmische’ wiel).
Maar een missie heeft niets te maken met de zielsverbinding zelf. Temeer het Heilige Huwelijk een soort van ziels-contract/overeenkomst is. En hoe kun je een heilig contract/overeenkomst dan met je mind/ego teniet doen? Zoiets is echt onmogelijk. Hoe graag we ook willen denken dat we allemaal een vrije keuze hebben hier op aarde, helaas, die is er niet. En geloof mij, onze ziel is niet ‘dom’, die laat zo’n grote liefde(servaring) echt niet ‘gaan’ en blijft ook niet ‘kiezen’, zonder gegronde reden, voor het aantrekken/afstoten en/of de (aardse) separatie.

Werkelijke Tweelingziel-liefde is oneindig, allesomvattend en allesbehalve romantisch. Ik word soms verdrietig van alle non-info die de laatste jaren (klakkeloos) op het web wordt gegooid omtrent tweelingziel-liefde. Alsof het allemaal 1 grote illusie is, alsof Tweelingzielen geen strijd kennen, alsof alles (al) uitgebalanceerd zou zijn. Weet van mij dat je ego/mind nooit je (werkelijke) tweelingziel heeft aangetrokken, dat hebben je hart & je ziel gedaan!
Aldus, je grootste ‘missie’ is dus eigenlijk om je eigen waarheid te (her)vinden.
Luister dus maar naar je innerlijke stem en vertrouw op de stem van je ziel (je weten!).

En nee, de planeet is niet ‘dicht’. Als er dan (al) een missie aan Tweelingziel liefde hangt dan zouden ‘wij’ hier op aarde zijn om via en door onze liefde de planeet weer te ‘(her)openen’. Maar we weten allemaal dat hoe hoger men de piramide bestijgt, hoe groter het licht te aanschouwen valt, maar ook des te groter de schaduw zal zijn.

Daarnaast, wanneer wij mensen (en dus ook Tweelingzielen) incarneren dan beschikken wij allemaal over een ego. Omdat wij dat ego nu eenmaal ‘nodig’ hebben om te kunnen ‘functioneren’ in de 3D wereld. De IK WERELD is dus een individuele wereld met een ego en vanuit dit gegeven zijn alle mensen ‘narcistisch’. Waarom ik dit aanhaal? Tweelingziel ‘runners’ worden maar al te vaak (vals) gelabeld als narcist, AD(H)’er, borderliner etc. En oeh, dit zijn allemaal etiketjes die door ons mensen vanuit de mind (psychologisch gezien) zijn gekoppeld aan gedragingen. Een voorbeeld: ‘als ik dan naar mijzelf en mijn grote liefde kijk dan moeten ook wij narcisten zijn, want wij geloven dat we een rol hebben hier op aarde om andere mensen te helpen’. Maar goed, het enige wat we werkelijk ‘nodig’ hebben is onszelf.

Waar de ‘bewusten’ boos om worden? Wanneer zij worden verraden, wanneer zij onrespectvol worden behandeld. Vanuit hier ontstaan er dan verwijten (het vingerwijzen) en komt er schaamte om de hoek kijken van waaruit we dus gaan labelen. Maar we vergeten even dat dit allemaal te maken heeft met trauma’s uit het (recente) verleden; het karmische wiel.

Tweelingziel-liefde is iets tussen jou en het Universum (en je Hogere-Zelf), het is niet iets tussen jou en de ander, vanuit de mind! Het enige wat Tweelingzielen werkelijk delen is liefde, in al haar manifestatievormen. Zoals bij ‘ons’ ook het geval en ‘bewezen’ is. Wij staan namelijk onder het gesternte ‘De Gele Ster’ (in de heilige Maya kalender) waarin harmonie & schittering de boventoon voert. Onze affirmatie is dus eigenlijk: “Ik wijs je de weg. Ik breng je helderheid en harmonie”. Ondanks de harmonie hebben Gele Sterren een grote voorliefde voor stevige oppositie (tja). Maar wanneer ieder van ons onze ‘individuele’ noot zingt, weerklinkt er harmonie door heel de Aarde en de mensheid. Aldus, we hebben geen enkele andere keuze dan wederom bij elkaar te vallen, en het gaat hierin niet om willen, maar om ‘moeten’!
Weten en voelen dat we Tweelingzielen zijn is (dus) niet genoeg; we moeten het TOEPASSEN!
Niet enkel omwille van onze liefde en passie voor elkaar, maar om zoveel andere redenen, om redenen die wij vanuit onze mind niet kunnen plaatsen. Ik weet dat wanneer we weer (fysiek) samen zullen zijn, dat het dan niet van een leien dakje zal gaan. Pais en vree wordt het niet. Tenslotte blijven we elkaars spiegelbeeld en zijn we twee individuen (maar 1 ziel) met ieder onze eigen verlangens, doelen, ideeën en overtuigingen. Makkelijk zal het dus niet worden, eerder uitdagend. Want we zijn (nog altijd) strijders en doelbewust bezig om ons los te breken uit oude gewoontes. Maar we blijven hoe dan ook die Stralende Ster en dit mogen wij dan ook uitstralen in onze omgeving en in ons ‘werk’ (we trekken beiden mensen aan en we zijn beiden charismatische, unieke wezens). Onze ‘verbinding’ is altijd en zal altijd in groei (zijn) en hierin zal passie heel bepalend zijn en blijven (zowel lichamelijk als in het werk dat we doen).
Nu komt er bij mijzelf nog een extra detail bij, als Wereldoverbrugger; ik mag bruggen slaan maar ook ‘de controle achter mij laten’ en geduld leren opbrengen. De Wereldoverbrugger zegt eigenlijk: “alles komt op zijn tijd, op de tijd dat het goed is”. En dit weet ik ook uit de diepte van mijn hele wezen.

Mijn werk geeft mij structuur en mijn Twin gidst mij hierin (als de Witte Wind), hij is de IK in onze liefde. Mijn grote liefde is dus mijn gids in mijn werk, hij is mijn geestkracht en mijn bezieling.

Ons kenmerk, ons Hogere-Zelf, staat voor zelfvertrouwen en wordt gecoacht door oervertrouwen (de Rode Draak). Dit betekent dat we dichtbij ons unieke “Zelf” mogen leren uitkomen en hier compleet op mogen leren vertrouwen. Integriteit is overigens iets waarin ik mijn grote liefde (dan weer) gids.
Het doel van onze verbinding is het Grotere Geheel (leren) (over)zien maar de details niet veronachtzamen en hier komen we dan ook (bij elkaar) thuis. Het meest ‘bijzondere’ is dat we hierin worden gegidst door de Kawak (wat staat voor transformatie).

Oké, dit is dan onze verbinding, maar hierin zijn we wel kwetsbaar, omdat we de moed hebben onze grenzen te verleggen. Ons karma/talent (de Rode Aarde) staat voor synchroniciteit (heel duidelijk inderdaad!) en we worden gegidst en ondersteund door de Witte Spiegel (we spiegelen elkaar dus).
En dit talent mag ik dus ook doorgeven aan jullie (Twins)
Zo mooi hoe al deze (tweelingziel) kenmerken dus samenkomen, in de astrologie, in readings, in de Maya kalender.

Nog iets, alles tussen Tweelingzielen gebeurt met een reden. Misschien zie je die reden (nu nog) niet, maar wanneer het zich dan eindelijk zal openbaren zul je erdoor weggeblazen worden. Want weet je, werkelijke (onvoorwaardelijke) Tweelingziel-liefde draait om vergeving en acceptatie en wordt gekenmerkt door volharding. Deze intense liefde is allesomvattend. Maar wanneer je deze intense liefde niet (allereerst) binnenin jezelf ervaart (en/of voelt) dan kun je dit ook niet met een ander ervaren. En dus ook niet met je tweelingziel.

Weet van mij, werkelijke tweelingzielen behoren elkaar toe.
Tweelingziel liefde is geen missie, en draait ook niet om romantiek.
Werkelijke Tweelingzielen zijn hier op aarde om de Universele liefde te vertalen in menselijke vorm.
En hier heb je elkaar voor nodig!

Je incarneert als tweelingziel dus niet om enkel ‘little touch’s & go’s’ te ervaren, nogmaals, je ziel is niet ‘dom’.
De liefde tussen werkelijke Twins is overigens ook niet bedreigend en/of onvoorspelbaar.
Werkelijke, wederkerige, subliem-intieme, waarheidsgetrouwe (Universele) liefde laat zich (namelijk) niet ‘boos’ maken.

Ons hart kent de weg naar huis, ons hart kent het pad. En onze mind is enkel nodig om (de) stappen te zetten om tot hier te komen!

Het beste wapen is dus om deze (ziels)verbinding niet realistisch te bekijken. De verbinding tussen Tweelingzielen is namelijk open en zal constant aanwezig zijn.
Laten we ons hart dus maar volgen, en niet ons hoofd!

Bron: Carma Coaching