Corona, het beeld en vaccins

22 september 2020

Vandaag toch weer over Corona met een samenvatting van een interview wat ik zag, omdat ik dat moet doen. Als arts (in ruste). Ik heb nooit mijn ogen gesloten voor alles wat niet klopt in de ‘geneeskunde’, en zal dat ook nooit kunnen doen, daarvoor neem ik de gelofte die ik deed te serieus. Vandaag daardoor wel iets langer, maar niet ingewikkeld om te lezen. Bovendien dit keer zonder quotes (of vol met), voor het leesbare.

Thema: Corona, het beeld en vaccins

Terwijl onze premier uitlatingen doet over zingende en juichende supporters dat ze ‘hun bek moeten houden en naar de wedstrijd kijken’ en daarmee aangeeft dat ie niet zoveel begrijpt van de (normale) menselijke emotie die met sport gepaard gaat en van mensen verlangt dat ze zich als makke en bijna apathische schapen gedragen (heel slecht voor de gezondheid!), zie ik ook dat zoals verwacht de cijfers van opname iets hoger zijn de laatste dag.

Is dat zo raar? Nee, lijkt me niet. Tijdens een heel mooie zomer en tijdens een kwakkelzomer zag ik in de praktijk altijd veel mensen met verkoudheden, en we weten allemaal dat de overgang naar de herfst en de herfst zelf gepaard gaan met meer verkoudheden en andere virale verschijnselen. Zoals altijd als er weersveranderingen zijn of het weer wat ‘té’ is (te koud, te nat, te heet).
Bovendien bleek de afgelopen jaren in de periode najaar/voorjaar zo’n 4-8% van de zieke mensen een corona-virus te hebben (volgens de standaardonderzoeken die het hele jaar door worden gedaan), terwijl nu met al dat getest blijkt dat zo’n 4% van de mensen het corona-virus heeft. Echt verschil is er dus niet, alleen werd er afgelopen jaren niet gekeken hoeveel mensen echt ‘besmet’ waren.
Bovendien waren er ook andere jaren opnames en vielen er doden t.g.v. verkoudheden en griep, omdat dat soms de druppel is die de emmer doet overlopen, het laatste zetje. Het werd alleen niet uitvergroot in de media.

Het verschil is dat er nu gigantische hoeveelheden testen worden gedaan om te kijken of mensen het coronavirus hebben, al weten echte deskundigen dat de testen niet zo duidelijk zijn in de zin dat een positieve test niet alles zegt. Én niet omdat het niet onomstotelijk vaststaat dat het om coronavirus-RNA of ander RNA-materiaal gaat, én niet omdat het niet zegt of iemand wel of niet besmettelijk is. Maar het kan wel gebruikt worden om een tendens vast te stellen of angst te creëren.
Nog een verschil is dat in ons geheugen gegrift staat hoe de IC’s het niet aankonden in april, doordat de ligtijd veel langer was dan normaal, en er in korte tijd veel mensen overleden.

Toch is het sterftepercentage met slechts 0,26% (wereldwijd overigens), gelijk aan een stevige griep (zoals in 2018), net als het aantal doden daaraan gelijk is. Dat is wat er over blijft als we alle gekte verwijderen. Al zal de overheid dat toeschrijven aan de maatregelen…….

Omdat het corona-vaccin steeds dichterbij komt, wil ik vertellen over een interview dat ik zag met Del Bigtree, iemand met een ongelooflijke kennis van alles wat met vaccins te maken heeft. Op zich is het een mooi verhaal rond deze man, al is de inhoud minder fraai.

Ik zag hem voor het eerst met zijn HighWire afleveringen op YouTube en hoewel ik best veel moeite had met zijn typisch Amerikaanse ‘gepassioneerde’ manier van presenteren (meer een show), was ik onder de indruk van zijn kennis en de manier waarop hij door allerlei leugens van de industrie en de medische wereld heen prikt, met feiten en met bronvermelding (dus voor iedereen terug te vinden), soms heel verontwaardigd. En hoe hij ook telkens weer met een aantal deskundigen en artsen komt die dat ondersteunen en bevestigen.

Hij begon als journalist bij CBS, waar hij panels met artsen leidde. Hij kwam overal in ziekenhuizen en was onder de indruk van ‘wonderen’ en levensreddende activiteiten. Hij had plezier in zijn werk. Maar toen veranderde er iets. Er meldde zich een klokkenluider bij hem die vertelde dat er gefraudeerd werd met het onderzoek naar de veiligheid van vaccins. Dit speelde rond 2004. Vanwege gewetensbezwaar meldde de gespecialiseerde arts zich bij hem en had overduidelijke bewijzen.

Wat Del Bigtree het belangrijkst van zijn baan als journalist vindt, is dat hij de waarheid aan het licht moet brengen en alleen moet afgaan op wetenschappelijke feiten en duidelijke bewijzen. Desnoods moet de onderste steen boven worden gehaald, maar de waarheid moet verteld worden……een waarheid die te controleren is. Dus ondervroeg Del de instanties die erbij betrokken waren, en natuurlijk werd dat ontkent. Maar hij had de bewijzen in handen.
Uiteindelijk leidde dat alles tot de film VAXXED, om er bekendheid aan te geven, die inmiddels aan alle kanten gecensureerd wordt, omdat de vaccinindustrie en autoriteiten er niet zo goed vanaf komen.

Daarna ging Del op reis door Amerika om te kijken of hij een indruk kon krijgen over de mate van vaccinatieschade. Hij organiseerde bijeenkomsten om te horen hoe het zat en op een ervan besloot hij publiekelijk te vragen of er ouders in de zaal waren met kinderen met duidelijke vaccinatieschade. Er stonden tientallen mensen op. Del schrok ervan, en ook de ouders keken stomverbaasd naar elkaar. Ze dachten allemaal dat ze de enige waren……
Daarop werden al die mensen geïnterviewd en was Del extra gemotiveerd om door te gaan met zijn onderzoek. Het bleek dat ook kinderen die nog geen BMR hadden gehad vaccinatieschade (in allerlei vormen) hadden opgelopen. Dat was nieuw en negatief verrassend voor Del, want hij dacht tot op dat moment dat het alleen bij de BMR voorkwam.

Sedertdien heeft hij zich op vaccins gestort en alles wat er ook maar rond vaccins speelt wordt gevolgd en staat in zijn geheugen gegrift. Hij stelde een team samen waarin ook juridische mensen – om aanklachten en aanvallen te kunnen bestrijden. Hij stelt sedert een paar jaar in zijn wekelijkse ‘show’ alle leugens en fouten aan de kaak, zorgt voor betere voorlichting en heeft met zijn team al 4 rechtszaken tegen autoriteiten aangespannen en gewonnen.
In zijn ‘show’ vertelt hij alleen dingen als het wetenschappelijk bewezen is en als er minstens 2 bronnen zijn. Immers, de waarheid staat voorop. Maar door zijn kennis kijkt hij door leugens en misleidingen heen. En met name die zaken worden aan de kaak gesteld. Vandaar dat hij nu ook gecensureerd wordt door de social media inclusief YouTube (al zijn afleveringen zijn verwijderd) en tot de complotdenkers wordt gerekend. Dat gebeurt er als je kritisch bent in dit ‘nieuwe normaal’.

Om een indruk te geven over vaccinatieschade: in 2018 werden officieel in Amerika 60.000 gevallen van vaccinatieschade gemeld, waarbij 500 doden en 1500 invaliden. Maar de Universiteit van Harvard heeft onderzocht dat minder dan 1% van de schade echt gemeld wordt. Dat maakt dat het in werkelijkheid waarschijnlijk gaat om 6 miljoen kinderen met vaccinatieschade in Amerika in een jaar tijd en ook veel meer doden dan die 500 gemelde doden.
Ook in Nederland is er vaccinatieschade, maar wordt er eveneens te weinig gemeld omdat veel door artsen al direct wordt weggewoven als ‘toeval’ of ‘normaal’ (ik zag het in de praktijk), en omdat het gemeld moet worden bij het RIVM, wat ook bij ernstige gevallen steevast als conclusie heeft ‘zeer onwaarschijnlijk dat er verband bestaat’. (Bovendien krijgen kinderen al vaccins als je nog niet eens weet hoe hun normale gedrag is). In Amerika kan het worden gemeld bij een onafhankelijke instantie die eventueel ook schade uitkeert en hoeft dat niet – zoals bij ons – bij een instantie die ook die vaccins juist promoot. Maar ook in Amerika wordt het ontmoedigd doordat het proces jarenlang duurt en vooral als je kind overleden is of ernstig ziek is, is dat te pijnlijk en belastend voor de meeste ouders. Toch is daar al meer dan 4 miljard schadevergoeding uitgekeerd door die instantie. Het gebeurt door die instantie (waar de industrie per vaccin een bedragje inlegt!) omdat de vaccinindustrie immuniteit heeft (zoals ze dat ook nu met het coronavaccin hebben geëist). In Nederland kennen we zo’n instantie niet.

Del heeft de (VS)overheid gevraagd om placebo-gecontroleerd onderzoek te doen naar vaccins, maar dat wordt geweigerd omdat het niet ethisch zou zijn een deel van de kinderen een vaccin te onthouden. Dat maakt echter dat echt goed onderzoek en goede onderbouwing van de noodzaak en werking onmogelijk is. Geen enkel kindervaccin is dan ook echt goed op veiligheid en werking getest d.m.v. placebogecontroleerd onderzoek, iets wat de WHO ook zelf toegaf op hun congres over veiligheid begin december 2019! (Alleen kwam dat natuurlijk niet in de media en hebben ze dat buiten dit congres nooit meer herhaald, in tegendeel zelfs).
Als alternatief noemde Del een retrospectief (achteraf) onderzoek. Er is bekend welke kinderen geen vaccins hebben gehad en dat zijn er tienduizenden in Amerika, en het zou via alle medische gegevens die er zijn niet zo moeilijk moeten zijn om de gezondheidstoestand van de kinderen zonder en met vaccins meer elkaar te vergelijken. Ethisch en niet al te lastig.
Er werd hem echter diverse malen met klem verzekerd dat zo’n onderzoek er nooit zou komen.
De reden laat zich raden, de autoriteiten zijn helemaal niet zeker van de uitkomsten van zo’n onderzoek. Sterker nog, er zijn soortgelijke vergelijkende onderzoeken (maar iets minder wetenschappelijk) gedaan die duidelijke verschillen laten zien in het voordeel van de niet gevaccineerde kinderen. En die verschillen zijn echt heel duidelijk als het gaat om tal van chronische aandoeningen.
Ik begrijp dus de terughoudendheid van hen die willen dat er zoveel mogelijk vaccins worden gegeven, of dat nu is om eraan te verdienen of omdat ze echt geloven dat dat belangrijk is.
Del is overigens niet tegen vaccins, maar wil dat er eerlijk en goed onderzoek wordt gedaan, er transparantie is en een goede registratie wordt bijgehouden.

Ik vertelde al eerder dat er in Australië nu een toename van baarmoederhalskanker is bij vrouwen van achter in de twintig die het HPV-vaccin (baarmoederhalskanker) hadden genomen. In Scandinavië wordt nu zelfs kanker gemeld bij jonge meisjes die het vaccin kregen. Maar ach, het zal wel allemaal toeval zijn …

Over naar corona. Al vele jaren zijn er pogingen vaccins tegen de corona-virussen te maken. Maar met desastreuse gevolgen. Telkens weer blijkt dat er wel afweerstoffen door worden aangemaakt en dat de hoeveelheid bijwerkingen na het vaccin meevalt, maar als de dieren of mensen in contact komen met het echte virus lijkt het alsof de afweerstoffen zich tegen hen keren. Ze worden doodziek (denk aan de IC’s in april) of sterven zelfs. Wetenschappers vergeleken het de afgelopen jaren met het RSD-vaccin destijds, en waarschuwden voor grote voorzichtigheid. Daarbij (RSD) werd gezien: wel afweerstoffenaanmaak, bijwerkingen redelijk oké, maar bij het contact met het echte virus werden duizenden kinderen doodziek. Zieker dan van het virus zelf.
Recenter was er een vaccin tegen knokkelkoorts (dengue), waarbij hetzelfde gebeurde. Alleen hier stierven niet 2 maar meer dan honderd kinderen. Een complete mislukking.

De snelheid waarmee dit coronavaccin nu wordt ontwikkeld is met de kennis van al die pogingen en vooral resultaten van de afgelopen jaren volgens Del roekeloos en gevaarlijk. “Hoeveel levens zal dat gaan kosten?”, vraagt hij zich af. En ook al lijken de resultaten in eerste instantie veelbelovend, bij contact met het echte virus zullen we pas echt weten hoe veilig het echt was. Want de jaren die echt nodig zijn om veiligheid te testen zijn er niet. Denk dus goed na voor je dit vaccin in je laat spuiten! Daarbij komt dat ook een vaccin niet alleen maar voordelen heeft. Kijk naar de griepprik:

Onderzoeken wijzen het volgende uit:
• Na een griepprik is er 36% meer kans op een corona-virus besmetting (onderzoek bij defensie Amerika,2018)
• Bij een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek naar het griepvaccin in Japan (heel soms gebeurt het dus toch, 2019) bleek dat er geen verschil was tussen zij die het vaccin kregen en zij die dat niet kregen. Het vaccin was dus nutteloos.
• Maar wat ook bleek: mensen die het vaccin hadden gekregen hadden 4,4x zoveel kans op een andere luchtweginfectie. In feite zorgde het vaccin dus voor meer ziekte.
Nu een griepvaccin nemen – zeker als dat is in verband met het risico op corona – is dus volgens deze onderzoeken eerder vragen om problemen dan jezelf verzekeren van het tegendeel. Ik verbaasde me er al eerder over dat de overheid het toch juist nu met klem adviseert…..

Mensen die niet ziek zijn maar wel positief testen, worden als ‘ziek’ behandeld en meegeteld in de statistieken en beelden die worden gebruikt om de ‘ernst’ te duiden. (Terwijl de 96% die negatief test wel klachten heeft maar niet ‘ziek’ is?).
Ik ben absoluut geen complotdenker, maar het maakt me opstandig als er wordt gegoocheld met cijfers en symbolische maatregelen en dat juist heel veel mensen die het goede voor hebben met onze gezondheid zoals veel specialisten, natuurartsen en onafhankelijk journalisten tot complotdenkers worden betiteld. Omdat ze de waarheid vertellen. En zelfs de kritische artsen in Nederland worden massaal door de media genegeerd. En nog steeds wordt er geen enkel advies gegeven om jezelf sterker te maken en beter tegen virussen te beschermen (ja, een mondkapje, haha).

Maar ach, kijk naar de documentaire ‘Social Dilemma’ (aanrader!) op Netflix en je begrijpt hoe de social media de hele wereld naar hun hand zetten, niet alleen v.w.b. meningen, maar ook v.w.b. gevoel. Bedenk verder dat ook Google en Facebook connecties hebben met de farmaceutische industrie en het wordt wel duidelijk. Complot denken? Nee, gewoon de feiten.

En toch hè, ik geloof in de goedheid van de mens. Het is een handjevol mensen wat zoveel macht heeft, met helaas velen die hen in goed vertrouwen volgen. Daarbuiten zijn vooral goede mensen, met een hart en een ziel die het beste willen voor de mensheid (en de natuur waartoe we behoren).
En uiteindelijk zullen die mensen zorgen voor een betere wereld. Eerdaags valt die hele ivoren toren van BigPharma om omdat teveel mensen wakker worden, teveel mensen inzien dat het zo niet verder kan. Dat er eerder chronische ziekte dan gezondheid wordt gebracht, met alle gevolgen van dien. Genoeg is genoeg. Immers, de COVID-slachtoffers overleden vooral omdat hun eigen afweersysteem zich tegen hen keerde in de vorm van een overreactie, mede als gevolg vaak van de medische behandeling die eraan vooraf ging (en chronische ziekte onderhield in plaats van genas). Het virus gaf de trigger, maar het was het eigen lichaam wat verkeerd reageerde.

Niet alleen de natuur is schitterend, de hele wereld is dat in grote lijnen, en de meeste mensen zijn dat, laten we dat niet vergeten! We moeten alleen wel een beetje op onszelf passen, op onze gezondheid, en blijven opletten niet te veel in te dutten erop vertrouwend dat anderen wel voor ons zullen zorgen. En sorry dat ik dat mooie beeld een beetje verstoor met de info in deze E-zine, maar ik vind het belangrijk dat we wakker blijven. Om gelukkig te kunnen zijn en blijven moet je vooral de goede dingen zien, maar je kunt niet doen alsof de rest niet bestaat. Er moeten mensen zijn die alert blijven, die waarschuwen als er gekke dingen gebeuren. Als ze daarnaast ook maar van de mooie dingen genieten.

Ik hou van de natuur, van het universum, van de wereld en van mijn medemens, dus ook van jou!

Pas op jezelf, het ga je goed!

Guy Finley:
Een teken van het feit dat we beginnen te ontwaken richting het echt leven is als we het volgende kunnen zeggen zonder moment van twijfel tegen een angstige gedachte: “ik heb je niet meer nodig”.
www.guyfinley.

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Over “praktijk”: ik geef Chi Neng® Qigong les en schrijf af en toe wat (4 boeken op de website, veel PakjeGeluk-“hulpmiddelen”, en blogs over Homeopathie, Qigong, Numerologie, PakjeGeluk, Integrale Geneeskunde en Praktijkervaringen). Hanneke geeft ook Chi Neng® Qigong les en is daarnaast actief als NEI-therapeute. Als je geïnteresseerd bent, lees op de site www.praktijkmonsma.nl.
Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl