Complottheorieën, vaccins, 5G, waar gaat het allemaal nog over?

27 april 2020

De afgelopen weken heb ik een schermloze periode ingelast. Al die informatie die voorbij komt over de Cabal, de oorzaak van Corona en 5G, de rol van Trump in het geheel, de rol van Bill Gates en vaccinaties, het haalde me uit mijn centrum, maakte me in de war en haalde me daarmee uit mijn gewenste frequentie. De discussies worden grimmiger, de tegenstellingen harder en er gebeurt precies wat er in mijn ogen niet moet gebeuren; het zorgt voor meer en meer verdeeldheid in plaats van vereniging.

We weten niet wat er waar is

Het probleem is dat er geen bewijzen zijn voor beide zienswijzen. Voor iedere video met “bewijzen” is er weer een andere video die het tegendeel beweert te “bewijzen”. Het enige wat je mijn inziens kunt doen is de informatie tot je nemen om een zo open mogelijke blik te houden en nergens je ogen voor te sluiten om vervolgens naar binnen te keren en te voelen wat het met je doet en het daarna weer loslaten. Wat wel bewezen is, is dat in tijden van angst en onzekerheid de complottheorieën gigantisch toenemen en er zondebokken worden gezocht buiten onszelf. En dat is ook wel logisch want de menselijke aard gaat in zulke situaties in gevecht, vlucht of bevriest. Maar aan de andere kant weten we ook dat we maar heel weinig echt weten wat er gaande is op de hogere dimensies, dat er ongetwijfeld grotere plannen zijn dan wij kunnen overzien en begrijpen. De discussies met elkaar aangaan op 3D is daarom in mijn ogen volkomen zinloos. Je kunt dit niet oplossen door op dezelfde frequentie te gaan zitten en te belanden in een welles-nietes dynamiek.

Wat weet ik wel?

Ik weet dat we allemaal deel zijn van het Goddelijk bewustzijn, dat we als ziel hebben gekozen voor fysieke ervaringen op aarde, dat de aarde in dimensie stijgt, dat er steeds meer mensen ontwaken uit de 3d illusie en daardoor fear based energy transmuteren naar love based energy. Om te kunnen transmuteren mag alle fear based energy doorvoeld worden. Blijf in compassie naar jezelf, omarm alle gevoelens die zich aandienen en observeer welke gedachten zich daarbij aandienen en buig ze om. De werkelijkheid kan namelijk op vele manieren aanschouwd worden en je kiest zelf hoe je naar de situatie kijkt en of daarmee het glas half leeg of half vol is.

De volgende stap

Als de fear based energy is getransmuteerd is het makkelijker om ook met compassie naar anderen te kijken en boven de verdeeldheid uit te stijgen. We zijn allemaal één, ook je tegenstanders in deze discussies, ook de leden van zogenaamde schaduwregeringen. Besef dat we allemaal vele levens hebben geleefd waar we zowel goede als slechte rollen hebben gespeeld en dat dit leven er slechts één van is. Daarbij komt dat we zelf ooit hebben gekozen om de donkere kant deel uit te laten maken van de matrix om zoveel mogelijk contrast te kunnen ervaren hier op aarde en dus zo hard mogelijk te kunnen groeien als ziel. We zijn op weg naar onvoorwaardelijk liefhebben en dat betekent dus echt onvoorwaardelijk! Dat houdt in dat alles er mag zijn, er geen oordeel over hoeft te worden gevormd en vergeving en compassie de sleutelwoorden zijn. Dat is de enige manier om van de 3d afgescheidenheid te komen naar 5d eenheid.

We creëren onze eigen werkelijkheid

As within so without, zo binnen zo buiten. We zijn allemaal krachtige delen van het Goddelijk bewustzijn en daarmee soeverein over ons eigen leven. De buitenwereld weerspiegelt wat er in ons leeft. Als je kiest voor strijd en verdeeldheid dan zal dat onmiddellijk in je ervaringsveld teruggespiegeld worden en wordt de strijd en verdeeldheid alleen maar groter want alles waar je je energie op richt wordt groter. Als we de buitenwereld willen veranderen dan is er maar één plek van waaruit je dat kunt doen en dat is IN jou!

Herken wat je voelt, erken het en accepteer het, haal de lessen eruit maar blijf er niet in hangen. Kies steeds opnieuw voor liefde boven angst, voor eenheid boven verdeeldheid, voor eigen kracht en zeggenschap boven slachtofferschap en voor compassie en vergeving boven oordelen.

In liefde, dankbaarheid en compassie,
Esther

https://www.estherdenkers.com/blog/433847_complottheorieen-vaccins-5g-waar-gaat-het-allemaal-nog-over