Chakra’s in het Aquariustijdperk

Uitleg over de chakra’s

Tot voor enkele jaren terug werd er gewerkt met een zevenvoudig bewustzijnsysteem en kende de mens ook zeven chakra’s, die hier de vissentijdperkchakra’s genoemd worden. Het zijn de bekende zeven chakra’s die veel benoemd en gebruikt  worden.

Het aquariustijdperk brengt echter snellere ontwikkeling van de geest (het bewustzijn) van de mens. Hierdoor worden de chakra’s nog belangrijker. De kosmische mens heeft dertienvoudig bewustzijn en dit betekent dat we in plaats van zeven chakra’s nu dertien chakra’s hebben. Hiermee kunnen we dan ook op dertien niveaus transformeren.

De chakra’s en hun werking

Wat doen de chakra’s voor de mens? Chakra’s zijn wielen, energieknooppunten, die de kosmische energie van een hoger bewustzijnsgebied naar een lager bewustzijnsgebied vertalen. Via de chakra’s zal deze kosmische energie uiteindelijk in ons stoffelijk lichaam doordringen en door de mens in zijn dagelijks bewustzijn worden waargenomen.

Een chakra is zowel verbonden met het lichaam als met de geest. Het is immers een verbindingskanaal. Zo kan de geest doorwerken tot in de stof via de chakra’s.

Elk chakra heeft een eigen specifieke taak bij het doorwerken van de geest in de stof. Verstoring in de geest veroorzaken storingen in de chakra’s. Via deze verstoorde chakra’s ontstaan er weer verstoringen in het fysieke lichaam. Bij elk chakra hoort  haar eigen soort verstoring in de stof.

Chakra’s in het vissentijdperk

Het vissentijdperk kende dus zeven chakra’s, zeven verbindingspoorten. Elk chakra heeft een eigen functie en vertegenwoordigt een eigen facet van zowel het lichaam als de geest. De chakra’s zijn alle gelegen ter hoogte van de wervelkolom. Zie het plaatje hieronder.

7 = Kruinchakra of kroonchakra

6 = Pijnappelklierchakra of derde oogchakra

5 = Keelchakra

4 = Hartchakra

3 = Zonnevlechtchakra

2 = Sacraalchakra of heiligbeenchakra

1 = Basischakra of wortelchakra

Uitleg over de werking van de chakra’s en hun symbolen volgt verderop.

Chakra’s in het Aquariustijdperk

Zoals eerder aangegeven zijn er in het aquariustijdperk zes nieuwe chakra’s ontsloten.( de nummers 4, 6, 8, 10, 12, en 13 in plaatje 2) Zij zitten niet allemaal ter hoogte van de wervelkolom. De zeven vissentijdperkchakra’s in het volgende plaatje hebben een ander nummer gekregen, omdat er de zes nieuwe chakra’s bij – en tussen geplaatst zijn. In het aquariustijdperk kunnen we dus gebruik maken van dertien chakra’s, waarvan hier een beschrijving van zal worden gegeven.

Hierna krijgt u de uitleg van de dertien chakra’s met hun symbool en werking.

Chakra 1  Basischakra / Wortelchakra,

“God, Geef me berusting om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen,
de moed om de dingen te veranderen als ik dat kan, en de wijsheid om
onderscheid tussen die twee te maken”.

Symbool:De witte Roos

Functie in het Lichaam:
– wervelkolom
– nieren
– bijnieren
– cortisonproduktie

Blokkade/afwijking:
– te grote gebondenheid aan de materie of afwijzing van de materie
– afwijzing van JeZelf en het leven
– niet geaard zijn
– haat, agressie naar anderen

Geestelijke kwaliteiten:
-acceptatie van het leven
-zelfacceptatie
-realisatie in de materie
-realisatie van de integratie van de geest in de materie
-de omvormer van stof nar geest en andersom

Volksziekten:
Kanker.
Oorzaak:
Overgebonden aan de materie
Afwijzing van de materie en het leven

Reuma:
Oorzaak:
Afwijzen van JeZelf
Niet toelaten van liefde voor JeZelf

Plaats van het chakra:  Bij je kruis.
Endocriene systeem: Bijnieren.
Zintuig: Er zijn.
Psychische functie: vaardigheden om te overleven; lichamelijke vitaliteit; creativieve expressie; zaken die met overvloed te maken hebben.
Element:  Aarde.
Kleur: Rood.

Verwarmt, geeft leven, vitaliteit, kracht en moed.

Klank: = OE.

Edelstenen: Oceaan Jaspis,rode jaspis, rode kwarts, agaat, lapis lazuli, granaat, robijn, rookkwarts, bojistones, hematiet, zwarte toermalijn, spookagaat en versteend hout.

Goede werking: Goed geaard zijn in jezelf en het leven, grote verbondenheid met de aarde en de schepping, oervertrouwen, makkelijk je doelen verwezenlijken in de wereld, tevredenheid, stabiliteit en innerlijke kracht.

De Witte Roos is het symbool van Universele Liefde. Zij vertegenwoordigt de Christuskracht. Zij is het symbool bij uitstek voor de genezing van kwalen en klachten. Zij heft het aan alle kwalen ten grondslag liggen karma op. Zij kan bovendien worden gevisualiseerd om de levensopdracht van de mens duidelijk te laten worden.

Door een zuiver witte roos te visualiseren open je de poort en kan de Christuskracht, de universele liefde, via je akasha in je hart stromen. Door het omklappen je hartchakra kun je deze vervolgens uitstralen naar je leven toe: je medemens, dier en plant.
Je brengt dan de Geest in de Stof.

Affirmatie: “Ik breng mijn leven in balans door van mijzelf te houden”.

Chakra 2 Sacraal chakra / Heiligbeenchakra,

“Er is maar één soort magie en dat is doen”.

Symbool: De Kristallijnen Diamant

Functie in het lichaam:
– geslachtsorganen
– geslachtshormonen

Blokkade/afwijkingen:
– seksuele afwijkingen en excessen
– teveel willen
– zelfoverschatting
– onverantwoord gedrag
– schuldcomplexen

Doorwerking van de geest via de chakra:
– verlangens en begeerten
– seksuele behoefte
– het dragen van verantwoordelijkheid
– schuldgevoel
– zuigt de geest aan en vormt deze om

Volksziekte:
Aids
Oorzaak :
Overgebonden aan seksuele begeert

Plaats van het chakra: Onder de navel.
Endocriene systeem: Geslachtsklieren.
Zintuig: Voelen.
Psychische functie: centrum van de seksuele energie, centrum van gevoelens, emoties en scheppende krachten.
Element: Water.
Kleur: Oranje.
Geeft genezende, vernieuwende energie en bevrijdt ons van de verstarde emotionele patronen, bevordert het gevoel van eigenwaarde en wekt de vreugde van het zinnelijke genieten op.

Klank: OO.

Edelstenen: Citrien, tijgeroog, barnsteen, topaas, oranje carneool, vuurcalciet, sardonyx, pietersiet.

Goede werking: Natuurlijk meestromen met het leven, gevoel tonen, natuurlijke seksuele beleving met iemand van wie je houdt, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, dieren en de gehele natuur, creatieve handelingen zowel in je eigen leven als dat van anderen.

De kristallijnen diamant is het symbool van het Universele Licht. Dit symbool is verbonden met het bewustzijn. Indien de kristallijnen Diamant wordt gevisualiseerd stimuleert hij het bewustzijn en brengt daardoor de mens naar zijn hoger kosmisch doel. Hij vereffent de karmische belemmeringen die tussen de mens en zijn kosmische opdracht staan

Affirmatie: “Ik deel mijn wijsheid met plezier”.

Chakra 3 Zonnevlecht chakra / Navelcentrum,

“Ieder individu is de moeite waard. Ieder individu heeft een rol te spelen.
Ieder individu kan een verandering tot stand brengen”.

Symbool: De Witte Lelie

Functie in het Lichaam:
– spijsvertering
– maag, darmen, lever en gal
– alvleesklier
– Aan woordenlijst toevoegen
– blaas- en urinewegen
– spieren
– motoriek

Blokkade/afwijking
– over-activiteit
– over-emotionaliteit
– gebonden zijn
– plichtsbetrachting
– over-gebonden zijn aan het verstand
– egoïsme

Doorwerking van de geest via de chakra:
– de persoonlijkheidscontrole
– bevestiging
– daad- en wilskracht
– verstandelijk denken
– persoonlijk gebonden emoties
– omvormer van starheid, dogma
– omvormer van verdichting naar verlichting

Volksziekte:
Hart en vaatziekten
Oorzaak:
Te grote gebondenheid aan emoties en verstandelijk denken.
Vasthouden van de persoonlijkheidscontrole gedrevenheid door wil.

Plaats van het chakra: Net boven de navel.
Endocriene systeem: Bijnieren.
Zintuig: Handelen.
Psychische functie: Centrum van de kracht en wijsheid.
Element: Vuur.
Kleur: Geel tot Goudgeel.
Klank: OH.

Edelstenen: gele calciet, Gele topaas, citrien, zonnesteen, aventurijn, quantum quatro, aquamarijn, larimar, brazilianiet.
Goede werking: Vrede en innerlijke harmonie in jezelf, in het leven en plaats je daarin. Je neemt jezelf zoals je bent, en ook de anderen. Je bent vol Licht en Kracht!

Een Zuiver Witte Lelie is het symbool van het Universele Leven. Zij bewaakt het levensdoel van de mens Door dit symbool te visualiseren wordt het levensdoel van de mens duidelijker. De belemmeringen die hem van zijn levensdoel afhouden, worden getransformeerd

Affirmatie: “Mijn kracht komt uit Liefde”.

Chakra 4 Middenrifchakra / Miltchakra,

“Als wij onze innerlijke wereld veranderen dan verandert automatisch de uiterlijke wereld met ons mee”.

Symbool: De Ark

Functie in het Lichaam:
– milt
– botten
– beenmerg
– bloed
– vorming van de bloedplaatjes
– filter van kosmische energie

Blokkade/afwijking:
– verstoken zijn van (kosmische) energie
– gebrek aan levenslust
– gebrek aan inspiratie

Doorwerking van de geest via de chakra:
– overgave en onderscheid
– zetel van de persoonlijkheids-akasha
– zuigt kosmische energie aan
– richt op universele leiding
– beschermt tegen te hoge kosmische energie
– schermt astrale invloeden af

Volksziekte:
Myalgische Encephalomeyelitis (M.E.)
Oorzaak:
Doorgeschoten in het involutieproces.
Niet toelaten van kosmische energie en gebrek aan overgave

Plaats van het chakra: Tussen het middenrif en het hart.
Element: Lucht.
Kleur: Geel/groen.
Klank: een borstklank uitstoten.
Edelstenen: Jade, rosekwarts, mangaan-calciet, aventurijn, Rhodoniet, smaragd, morganiet, dandariet, chloromelaniet, kyaniet, lapis lazuli, onyx, turkoise, Chrysocolla.

Algemeen: Het middenrif chakra geeft de mogelijkheid van buitenaf te aarden, waardoor deze indrukken niet meer in het systeem blijven zitten. Dit geeft de mogelijkheid meer heel (heilig) te blijven. Het middenrifchakra is een filter voor de kosmische energie die via het hart wordt aangevoerd. Het geeft ons onderscheidingsvermogen en het helpt ons bij de overgave aan persoonlijkheid, aan onze eigen ziel en aan de Christuskracht. Via het middenrifchakra aarden we onze inspiratie en de Goddelijke leiding. Daardoor is dit chakra de verbinding tussen de Goddelijke realiteit en de dagelijkse realiteit.

Goede werking: Het middenrifchakra is het overkoepelende persoonlijkheidschakra en levert kosmische energie aan de andere chakra’s. Het bevat de blauwdruk van de persoonlijkheid en is daardoor inspirerend voor de andere persoonlijkheidschakra’s. Als het middenrifchakra goed functioneert voelen we ons levenslustig en geïnspireerd.

De ark is het symbool van het Universele Zijn. Wanneer u de Ark oproept, behoudt hij uw leven of het leven van de ander. Dit doet hij door het belastende individuele karma te transformeren.

Affirmatie: “Ik ben mezelf en daar geniet ik van”.

Chakra 5 Hartchakra,

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel Licht is
daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven: enkel Liefde is daartoe in staat”.

Symbool: De Graal

Functie in het lichaam:
– hart
– bloedsomloop
– bloeddruk

Blokkade/afwijking:
– verstoringen in het gevoelsleven
– gebrek aan zelfvertrouwen/zelfrespect
– niet kunnen geven of ontvangen

Geestelijke kwaliteit:
– gevoelsleven
– heldervoelen
– gave tot genezing
– vertrouwen/zelfvertrouwen
– scheppend en transformerend orgaan
– openbaart Christus

Volksziekten:
Astma (cara)
Oorzaak:
Zich niet gevoelsmatig kunnen uiten.
Het niet kunnen toelaten van het Hoger Zijn

Dementie
Oorzaak:
Ontwijk- en vluchtgedrag, niet aangaan van bewustwording.
Niet aangaan van verantwoordelijkheid van het leven.

Plaats van het chakra: Hart.
Endocriene systeem: Thymusklier.
Zintuig: Beminnen.
Element: Lucht.
Kleur: Groen, ook rose, en goud.
Klank: AA.

Edelstenen: Rosekwarts, toermalijn, kunziet, smaragd, jade, aquamarijn, quantum quatro, turkoise, Chrysocolla, celestine, aqua aura, larimar, lepodiliet apofyliet, morganiet.

Goede werking: Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra’s samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke Liefde. Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van de medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt. De liefde in je hart verfijnt je waarneming. Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping.

De Graal kun je visualiseren als een kelkbeker, een beker op een voet. Hij transformeert al het karma dat niet direct tot het individuele karma behoort, zoals het familiekarma, het karma van een heel volk of van een lotsverbonden groep. Door de transformatie van het groepskarma worden de moeilijke onderlinge karmische banden vereffend.

Affirmatie: “Mijn hart klopt in het ritme van de Liefde”.

Chakra 6 De thymuschakra,

“We verraden onszelf wanneer we het opgeven, doof worden
voor de fluisteringen van onze Geest en blind voor zijn machtige potentieel”.

Symbool: De kristallijnen Kroon

Functie in het lichaam:
– thymusklier
– thymushormonen
– afweermechanisme
– weerstand

Blokkade/afwijking:
– niet openstaan voor verandering
– starheid
– dogma

Geestelijke kwaliteiten:
– poort naar de kosmische mens
– poort naar de universele wereldregering
– voedt het hart om scheppend te kunnen zijn

Volksziekten:Auto-immuunziekten, waaronder, waaronder
– allergie
– voedselintolerantie
– ADHD.

Oorzaak:
De kosmische mens niet aanvaarden in de greep van starheid en dogma

Plaats van het chakra: Tussen het hart en de keel in.
Kleur: Groen/blauw.
Klank:

Edelsteen: Lapis lazuli, dumortiet, blauwe obsidiaan, meliniet, sodaliet.

Algemeen: De thymuschakra maakt ons weerbaar en krachtig. Via dit chakra word de kosmische inspiratie doorgegeven aan het hart. Hierdoor kan de mens zijn kosmische taken aanvoelen en uitvoeren. Door deze kosmische inspiratie is de mens energiek, doelgericht, alert en creatief. Hij houdt contact met de kosmische impulsen en daarin soepel mee, terwijl hij in zijn kracht blijft staan. Dit geeft een enorm gevoel van vrijheid en plezier.

Goede werking: Met een gezond thymuschakra kan de mens een ongezonde afhankelijkheid van de mening van anderen of een afhankelijkheid van het  verleden loslaten. Hij is vrij zijn eigen Goddelijke pad te gaan en doet dit met een vreugdevolle inzet en kracht. Hij is weerbaar tegen verstoringen van buitenaf.

De Kristallijnen Kroon brengt het groepsbewustzijn tot ontwikkeling. Hij ontwikkelt bijvoorbeeld het collectieve bewustzijn van de volkeren in de derde wereld. Dan profiteren onder andere de Pakistani, de Somaliers of de Colombianen hiervan.

Affirmatie: “Ik ben weerbaar en vrij”.

Chakra 7 Keelchakra,

“Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een goed woord  te zeggen”.

Symbool De Kristallijnen Lotus

Functie in het lichaam:
– stem
– keel
– huis
– longen en bronchiën
– schildklier

Blokkade/afwijking:
– onvermogen zich te uiten
– slechte communicatie met anderen
– verstoken van innerlijke leiding
– gebrek aan creativiteit

Geestelijke kwaliteiten:
– individuele expressie, creativiteit
– goddelijke expressie, openbaart God
– integratie van levensopdracht en kosmische opdracht
– het dragende midden van de kosmische mens
– communicatie en innerlijke communicatie (helder horen)
– voedt het denken vanuit de mystiek

Volksziekten:
Whiplash
Oorzaak:
Het niet durven laten opengaan van de innerlijke mystieke verbinding.
Verzet tegen de hogere bewustzijnsdimensies met hun hogere gaven.

Plaats van het chakra: Keel.
Endocriene systeem: Schildklier.
Zintuig: Spreken.
Psychische functie: Communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid.
Element: Geluid.
Kleur: Groen, blauw, zilver en groenig blauw.
Klank: EE

Edelstenen: Apatiet, chalcedon, blauwe safier, amathist, lapis lazuli, witte seleniet, charoniet, apofyliet, shiva lingham.

Goede werking: Met een volledig geopende keelchakra druk je openlijk en zonder vrees je gevoelens, gedachten en innerlijke inzichten uit. Je kunt je volledig creatief uiten, je kunt spreken maar ook zwijgen en je bezit de gave om naar anderen te luisteren. Je kunt “nee”zeggen als dat je mening is. Je laat je niet snel door anderen beïnvloeden. Je bent onbevooroordeeld en innerlijk vrij.

De kristallijnen Lotus brengt de levensbedoeling van levensvormen of van groepen tot ontwikkeling, bijvoorbeeld die van de krokodil. Hij brengt dan de levensbedoeling van alle krokodillen duidelijker naar buiten. Dit geldt bv. ook voor een spicifieke groep van mensen, zoals papoea’s. Hun kosmische bedoeling wordt gestimuleerd en beter begrepen.

Affirmatie: “Ik ben een meester in volwassen communicatie”.

Chakra 8 Droomchakra / Kosmisch Doorstromingschakra,

“Of gaat nu toch uw lichte hemel open?
Een ladder, waar uw engelen op lopen is dat uw antwoord op mijn bange vraag: Een weg, Úw weg, van U naar mij, omlaag”.

Symbool: De Witte Zwaan

Functie in het Lichaam:
– onderlinge afstemming van de organen op elkaar
– meridiaansysteem
– bioritme

Blokkade/afwijking
– afgesloten zijn voor de impulsen van het onderbewuste

Geestelijke kwaliteiten
– zetel van de zielenakasha
– doorstroming van het Hoogste Zijn van de schepping naar de stof

Volksziekten:
Whiplash
Oorzaak:
Het niet durven laten opengaan van de innerlijke mystieke verbinding.
Het niet toelaten van de innerlijke leiding.
Verzet tegen de hogere bewustzijnsdimensies met hun Hogere Gaven

Plaats van het chakra: Tussen de keel en de neus in, bij het achterhoofd en het kuiltje in je nek.
Kleur: Blauw tot paars.

Klank:

Edelstenen:

Algemeen: Het droomchakra is onderdeel van onze innerlijke antenne. Deze antenne bestaat uit het keelchakra, het droomchakra, het epifysechakra en het derde oogchakra. Hiermee kunnen wij onze innerlijke leiding voelen, horen weten of zien.
Goede werking: Als we dit chakra goed ontwikkeld hebben, volgen we ons natuurlijke (bio)ritme. We gaan soepel mee met het ritme van het leven, waardoor we optimaal kunnen profiteren van de synchroniciteiten en toevalligheden die op ons pad komen. Dit chakra draagt de inspiratie van onze ziel en geeft haar door naar ons persoonlijke bewustzijn. Ook wordt vanuit dit chakra de inspiratie van de schepping naar ons zielen bewustzijn en persoonlijke bewustzijn verdeeld.
De Witte Zwaan heeft de taak het leven te bewaken en te bevorderen. Hij brengt het leven of de levensvorm naar zijn hogere evolutiebestemming.

Affirmatie: “In ben verbonden met mijn ziel en de kosmos”.

Chakra 9 Hypofysechakra 

“Het licht in mij breidt zich uit en veroorzaakt wonderen in mijn leven”.

Symbool: De Gouden Zon

Functie in het lichaam:
– ogen
– oren
– neus
– bijholten
– hypnose en diens hormonen
– regeling van endocriene klieren

Blokkade/afwijking:
– gebrek aan dieper inzicht in het leven
– gebrek aan levensmotivatie
– depressie

Geestelijke kwaliteiten:
– inzicht en universeel inzicht
– universeel onderscheid
– helder zien

Volksziekten: nog onbekend.

Plaats van het chakra:  Voorhoofd .
Endocriene systeem: Hersenaanhangsel.
Psychische functie: Intuïtieve centrum, zetel van de wil, en van helderziendheid.
Element: Licht
Kleur:  Indigo blauw, lila.

Klank: UU

Edelstenen:  Lapis lazuli, indigo-blauwe safuer, donkerblauw sodaliet.

Goede werking: In deze tijd zijn er maar weinig mensen die een volledig geopend derde oog hebben, aangezien dit altijd met een hoge graad van bewustzijn gepaard gaat. Maar zelfs als het derde ook gedeeltelijk geopend is kan het toch harmonieus functioneren, wat blijkt uit een helder verstand en geestelijke bezigheden. Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn. Je bent Meester over je geest.
De Gouden Zon vervult al het individuele leven dat door hem wordt aangeraakt. Hij vervult bijvoorbeeld de levenssituatie van uzelf, uw vader of uw moeder.

Affirmatie: “Ik ben wijs en vol mededogen”.

Chakra 10 Epifysechakra,

“Het Ene is in alles. Alles is in het Ene. Als je dit beseft ben je
niet langer bezorgd over je tekortkomingen”

Symbool: De Witte Iris

Functie in het lichaam:
Epifyse en diens (spirituele) hormonen

Blokkade/afwijking:
– gebrek aan universeel(mystiek) inzicht
– kan zich niet plaatsen in het grote geheel

Geestelijke kwaliteiten:
– zetel van de mystieke vermogens
– toegang tot de akasha van de bron
– innerlijk schouwen

Volksziekten: Whiplash
Oorzaak:
Het niet durven laten opengaan van de innerlijke mystieke verbinding
Het niet toelaten van de innerlijke leiding
Verzet tegen de Hogere Bewustzijnsdimensies met hun Hogere Gaven

Plaats van het  chakra: Net boven het derde oog, (zijkanten hoofd in het midden).
Kleur: Tussen paars en violet in.

Klank:

Edelstenen:

Algemeen: het epifysechakra  draagt onze mystieke vermogens. Met dit chakra zijn we in staat de Akasha kronieken te raadplegen en ook onze innerlijke wijsheid “horen” we via dit chakra.

Goede werking: Het epifysechakra speelt een belangrijke rol bij de overgave aan de eigen Goddelijkheid, ons eigen Licht en bij het ervaren daarvan. Vanuit het epifysechakra ervaren we dat we Één zijn met het universum. Wij zijn in het universum en het universum is in ons.

De witte Iris vervult door de transformatie van karma al het leven dat aan een groep verbonden is en daardoor een groepsbewustzijn heeft.

Bijvoorbeeld de gehandicapte, de alleenstaande ouder, de hongerige, zij die verdriet hebben, maar ook de communist of de Palestijn.

Affirmatie: “Het Licht van God is in mij”.

Chakra 11 De Kruinchakra/ Kroonchakra,

“Wie God niet overal ziet, vind hem nergens”

Symbool: De Dubbele Ster

Functie in het lichaam:
– hersenen
– zenuwstelsel
– geheugen

Blokkade/afwijking:
– afgesloten zijn voor de innerlijke leiding en zijn
universele berichtgeving

Geestelijke kwaliteiten:
– verbinding met Het Zijn, I Am
– helder weten

Volksziekten:
Nog onbekend
Plaats van het chakra: Kruin (midden op je hoofd).
Endocriene systeem: Pijnappelklier lichaamsorgaan: bovenste gedeelte van de hersenen, rechteroog.
Psychische functie: Verbind ons met het Hogere Zelf.
Element: Denken.
Kleur: Violet en wit.

Klank: IE

Edelstenen: Amathist en bergkristal, andes opaal, angel calciet, angel aura, engelfantoomkwarts, lazuriet, lazuliet, sugaliet.

Goede werking: Je voelt geen verschil meer tussen innerlijk zijn en het uiterlijke leven. Je bewustzijn is volkomen stil en ruim, je voelt God in je en buiten je! Je bent Één met God. Je beseft dat vaste materie niets anders is dan een gedachtevorm in het Goddelijk bewustzijn en eigenlijk niet bestaat. Je beseft het grote niets dat tegelijkertijd alles is! Alfa en Omega. Een cirkel zonder begin of einde. We zijn geschapen uit God en weer terug bij God gekomen na een lange reis………. Als we ons vervolmaakt hebben.

De Dubbele Ster (een vijfpuntige ster in een zevenpuntige) brengt hele natuurrijken of hele deelgebieden van het leven tot vervulling door de neutralisatie van hun karma. Zo kunt u bijvoorbeeld transformeren voor het mineralen-rijk, het plantenrijk, het dierenrijk, de engel, de deva enz.

Affirmatie: “Ik ben al Één.

Chakra 12 Transformatiechakra / Kosmische vrouwchakra,

“De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren”.

Symbool: De Gouden Zon met daarin een witte Iris

Functie in het Lichaam:
– lymfestelsel
– slijmvliezen
– vochtregulatie
– celwerking
– osmose

Blokkade/afwijking:
– onbewust van de kosmische opdracht

Geestelijke kwaliteiten:
– zetel van de goddelijke akasha
– draagt en richt de kracht van de Christus
– het vermogen tot transformatie; de neutralisatie van karma
– het toelaten van genade

Plaats van het chakra: Boven je hoofd.
Algemene werking: Het transformatiechakra is de drager van de blauwdruk van de Schepping en draagt ons volledige potentieel in zich. Met behulp van dit chakra kan de Goddelijke akasha worden geraadpleegd en kan men zich bewust worden van de kosmische opdracht. Vanuit dit chakra komen de impulsen en de inspiratie van het Goddelijke weten in ons zelf, naar ons bewustzijn.

Goede werking: Het transformatiechakra geeft het vermogen om te transformeren en speelt daardoor een belangrijke rol bij de neutralisatie van karma. Via het transformatie-chakra wordt contact gemaakt met het volledige potentieel van het zelf of van een andere levensvorm, in heelheid. Vanuit de kosmos of vanuit de chakra’s wordt contact gemaakt met één van de twaalf scheppingskrachten en deze wordt in het hart toegelaten. Deze opgebouwde scheppingskracht wordt gebruikt om belemmeringen voor de expressie van het volledige potentieel te transformeren en via het hartchakra wordt het hoogste beeld uitgestraald zodat het vorm mag krijgen in de materie.

De Gouden Zon met daarin een witte Iris bewaakt al het leven in de schepping dat sfeerverbonden is en vervult het. U raakt door dit symbool bijvoorbeeld een hele sfeer van de schepping aan. U helpt dan het door deze sfeer en zijn levensvormen opgewekte klarma te transformeren.

Affirmatie: “Ik geef vorm aan mijn dromen”.

Chakra 13 Transmutatiechakra /  Kosmische manchakra,

“Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens.
En als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt”.

Symbool: De Vlammend Gouden Zon

Functie in het lichaam:
– de samenhang in het lichaam
– bindweefsel
– steunweefsel

Blokkade/afwijking:
– onbewust van de incarnatieopdracht.

Geestelijke kwaliteiten:
– draagt en richt de kracht van de schepper.
– het vermogen tot transformatie(hercreatie).

Plaats van het chakra: Boven het hoofd.
Algemeen: Het transmutatiechakra draagt de energie van het geheel. Het is de totale overkoepelende kracht van de twaalf scheppingskrachten. Het transmutatiechakra draagt het vermogen tot transmutatie, tot herscheppen, en speelt een belangrijke rol bij het herscheppen van negatieve situaties naar de oorspronkelijke bedoeling van het leven.
Goede werking: Via het transmutatiechakra wordt contact gemaakt met de totale scheppingskracht. In het transmutatiechakra wordt deze scheppingskracht verbonden met de blauwdruk van de schepping. Door uitwisseling en verbinding tussen het transformatiechakra, de blauwdruk en het transmutatiechakra, het geheel, worden alle scheppingskrachten, alle chakra’s, hersteld naar heelheid.
De vlammend Gouden Zon is het Hoogste transformatiesymbool. Hij overkoepelt alle universele symbolen. Al wat naar vervulling zoekt, in welke vorm dan ook, visualiseert u in een vlammend Gouden Zon. De kracht van de universaliteit van Het Leven ontfermt zich dan over de mens of over de levensvorm, door de aflossing van hun karma op alle niveaus.

Affirmatie: “Ik ben medeschepper van het wonder van het leven”.

Toelichting op het 12de en 13de chakra:
12de en 13de chakra worden ook wel kosmische vrouw(12e) / man (13e) chakra genoemd.
Aan de zijkanten van het hoofd gelegen. Zij zijn de antennes waarmee wij onze kracht ontvangen. Door de armen in een hoek van 90° naast het hoofd te brengen, kun je met de handpalmen naar voren gericht, de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf in balans brengen.

Affirmatie: “Ik creëer vrede in mijn denken en mijn lichaam reageert hierop. Ik heb vrede met mijn eigen gevoelens”

Bron: Sonia Bos
Al in 1986 sprak Sonia al over 13 chakra’s. Sonia en vele andere werkers hebben vanaf die tijd gewerkt in de blauwdrukken van het Leven, zodat het in het jaar 2000 het Aquariustijdperk van start kon gaan .
Sonia heeft ons een imposant werk nagelaten
Stichting Sofia beheert al haar werk
https://www.elikser.nl/over-dertien-chakra-s-gesproken.htm