3D, 4D, 5D – Verschillende dimensies

Wanneer we door het proces van spiritueel ontwaken gaan, worden we vroeg of laat geconfronteerd met het feit dat er meer dimensies lijken te zijn dan de ene realiteit waarin we leven en die we zo goed kennen.

We beginnen ons leven in vraag te stellen en wat vroeger waar was voor ons begint ineens af te brokkelen. We weten niet meer zo zeker of we wel in een werkelijkheid leven of dat die toch niet zo echt is. De hogere dimensionale energieën roepen ons op. We beginnen met hen te resoneren en gaan op zoek naar meer informatie over wie we werkelijk zijn. We leren over universele energieën en verschillende frequenties en wat ascensie werkelijk betekent: Een energetische verschuiving van 3D naar 5D door onze frequenties te verhogen naar een veel hoger niveau en lage frequenties van angst te transmuteren naar onvoorwaardelijke liefde tot een punt waar geen angst/trigger meer is. We komen veel informatie tegen en leren veel over onszelf, het universum en de mensheid. Een vraag die ons vaak bezig houdt is hoe we onderscheid kunnen maken tussen de dimensies.

Om de verschillende dimensies te begrijpen en hoe ze zich beter voelen, laten we ze eens individueel bekijken.

De Derde Dimensie – De Materiële Wereld van Angst

“Omdat we in een materiële wereld leven en ik een materieel meisje ben…” Madonna beeldt de derde dimensie vrij perfect uit in haar lied. Ze beschrijft hoe ze alleen uitgaat met jongens die geld hebben om haar spullen te kopen en hoe ze bang is haar geld te verliezen als ze eenmaal in die staat van bezittingen is geraakt. De derde dimensie gaat over materiaal, het verzamelen van materiaal en het leven in angst om het weer te verliezen. We zijn bang om de controle te verliezen. We zijn bang om niet veilig en niet goed genoeg te zijn. We vertrouwen mensen niet, omdat ze onze rijkdom van ons kunnen afnemen. Dus proberen we de macht over anderen te grijpen om in een sterkere positie te komen. We definiëren onszelf op dit vlak door wat we bezitten en wat we doen voor de kost. We geloven dat we gescheiden zijn van God en van iedereen en alles. Zolang we niet één zijn met de Bron, kunnen we geen eenheid ervaren met alles wat er is. We geloven dat de dood iets pijnlijks, duister en eindigs is. We geloven dat we één leven leiden en dat is het. Wij geloven dat deze wereld een plaats van schaarste is. Daarom denken we dat we hard moeten vechten voor ons welzijn, want er is niet genoeg voor iedereen. We denken dat het leven een wedstrijd moet zijn met winnaars en verliezers. We denken dat het oké is om te liegen, want iedereen doet het in dit spel. We zijn ervan overtuigd dat we het bij het rechte eind moeten hebben. We geloven in bepaalde rollen voor mannen en vrouwen. Mannen zijn de sterke aanbieder en vechter, vrouwen zijn de zwakke verzorger. Dit is veranderd met de opkomst van het vrouwelijke in de afgelopen decennia, maar de ware aard van het mannelijke en vrouwelijke is nog steeds niet volledig begrepen. Wat betreft relaties en seks geloven we dat we niet heel kunnen zijn zonder een ander persoon. We geloven dat we iemand anders nodig hebben om ons gelukkig en heel te maken. We ervaren vreugde in zeer zeldzame gevallen. In situaties van adembenemende schoonheid, of het nu in de natuur is of tijdens een seksueel orgasme. Dit zijn de zeldzame momenten die ons in het NU brengen. De enige plek waar het ego niet bestaat. We zijn zo gewend aan het ego dat we ons niet afvragen of het normaal is dat we al onze tijd in het verleden of in de toekomst doorbrengen. Het ego speelt het “had kunnen hebben – spel” in het verleden of springt in de toekomst het “laten we scenario’s creëren” -spel om voorbereid te zijn op elke mogelijkheid. We zien niet dat de enige echte plaats om in te zijn het NU is.

“Mensen in de derde dimensie hunkeren zo naar fysieke seks, omdat dat de enige mogelijkheid is om de samensmelting van de mannelijke en vrouwelijke energieën in perfecte balans te ervaren.”

Mensen in de derde dimensie hunkeren zo naar fysieke seks, omdat dat de enige kans is om het samengaan van mannelijke en vrouwelijke energieën in perfecte balans te ervaren. Dat is de oorzaak van dit verlangen. In de derde dimensie begrijpen we niet dat hier de behoefte aan een partner vandaan komt. We begrijpen niet dat we deze heelheid voor onszelf kunnen creëren. Maar: We kunnen het niet alleen onder de knie krijgen om toegang te krijgen tot de hogere dimensies. We kunnen ons niet voorstellen dat seksuele verlangens kunnen veranderen van behoefte naar delen. In de derde dimensie hebben we nooit geleerd om van onszelf te houden. Integendeel, we hebben geleerd te geloven dat dit egoïstisch is. Het tegenovergestelde is het geval. Niet van jezelf houden is egoïstisch denken en is wat je ervan weerhoudt om heel te zijn en de leegte in ons levend te houden.

Energetisch gezien is de derde dimensie een plaats van zeer lage vibratie en versterkt ze de illusie van afscheiding, dualiteit en vrije wil. In 3D is er slechts één tijdlijn (realiteit) beschikbaar en we leven met de constructie en de illusie van de ego-geest van de lineaire tijd. Ons hogere zelf is niet geïntegreerd in het fysieke lichaam omdat het de dichtheid en lage frequentie niet aankan. Het is met ons verbonden via ons spirituele lichaam, maar wanneer onze energiecentra geblokkeerd zijn, kan het nauwelijks tot ons doordringen. Dat veroorzaakt het geloof, dat we afgescheiden zijn van God en dat God een externe entiteit/kracht is. In 3D denken we eigenlijk dat ons leven gebaseerd is op toevalligheden en dat er geen bestemming is, omdat we ons niet bewust zijn van onze ware identiteit – een geestelijk wezen in een fysiek lichaam, dat lijdt aan geheugenverlies. Als we incarneren in de derde dimensie, vergeten we wie we werkelijk zijn, en worden we uitgerust met een egoïstische geest die alleen maar dient voor deze incarnatie. Het kan zich geen van onze vorige levens herinneren omdat het er niet bij ons is geweest. Alleen onze cellulaire structuur en DNA draagt herinneringen uit onze familielijn, en onze ziel/hogere zelf weet van onze eigen ervaringen in vorige levens. Zolang de egoïstische geest aan het hoofd staat en ons hart gesloten is, is de verbinding met onze ziel meestal geblokkeerd. De communicatie met ons hogere zelf en de hogere sferen is alleen te voelen, niet te begrijpen met het rationele verstand. De ego-geest is niet in staat om deze hoeveelheid energie te verwerken. Zolang we afgesneden zijn, kunnen we de waarheid niet voelen, we geloven dat onze ego-geest wordt verondersteld aan het hoofd te staan, omdat hij o zo slim is. En ja, het is… – in het weghouden van ons ware zelf en in het in stand houden van de illusies. Elke keer als onze intuïtie doorkomt en onze waarheid uitdrukt, schreeuwt de egogeest het uit: “Bewijs het!” Dus we sluiten weer af, omdat we niet in staat zijn te bewijzen wat we voelen. We blijven blindelings rondrennen en proberen uit te vinden hoe het leven werkt en wat we eigenlijk doen. We geloven dat we de antwoorden vinden op onze zoektocht naar geluk van buitenaf, buiten ons om. We passen ons aan het spel aan en accepteren de 3D-illusies als onze realiteit, want dat doet iedereen. We onderdrukken de vragen over ons doel, onze ware oorsprong en onze talenten en gaven. We moeten ons vergissen om deze vragen te hebben, want iedereen leeft volgens dezelfde regels. Als we onze twijfels en onze ware verlangens hardop zouden uitspreken, zouden we gewoon als krankzinnig en een onrealistische dromer worden beschouwd. We blijven dus gewoon bij het systeem, niet beseffend dat we tot slaaf zijn gemaakt omdat onze egoïstische geest is geprogrammeerd met allerlei valse overtuigingen. We zien niet dat het hele systeem een valse matrix is gebaseerd op angst. Zolang mensen in angst zijn, kun je ze onder controle houden en er geld mee verdienen. Veel geld. Verzekeringen, farmaceutica en mode zijn slechts een paar voorbeelden van hoe veel geld wordt verdiend met onze angsten. En we moeten steeds meer geld verdienen om die angsten te kunnen compenseren. We denken dat we onze status moeten verbeteren. Steeds weer – om goed genoeg te zijn en respect te verdienen. We beseffen niet eens hoeveel de materiële wereld, en onze bezittingen ons controleren, en houden ons in afhankelijkheid. We moeten beschermen wat we hebben bereikt en het nog meer maken om voorbereid te zijn op slechtere tijden. In de derde dimensie denken we aan negatieve gedachten en wantrouwen we iedereen en alles.

“De illusie van dualiteit in de derde dimensie laat ons toe om licht en duisternis, goed en slecht, vreugde en wanhoop, beter en slechter te ervaren. We hebben de keuze om te handelen als heiligen of demonen. Dat is eigenlijk de enige keuze die we hebben: Liefde of angst.

De illusie van dualiteit in de derde dimensie laat ons toe om licht en duisternis, goed en slecht, vreugde en wanhoop, beter en slechter te ervaren. We hebben de keuze om te handelen als heiligen of demonen. Dat is eigenlijk de enige keuze die we op dit vlak hebben: Liefde of angst. Licht of duisternis. Dat is wat de vrije wil ons toestaat. Zolang we voor angst kiezen, herhalen we onze ervaringen en patronen totdat we leren om voor liefde te kiezen. Dat is de schoonheid van de derde dimensie. Als we eenmaal leren om permanent voor liefde te kiezen, komen we tot wat de spirituele wereld zou noemen “verlichting”, omdat onze frequentie aanzienlijk toeneemt. We blijven op het gebied van licht en liefde. Op die manier overwinnen we de grenzen van onze ego-geest. We leren om ons hart en onze ziel de leiding te laten nemen bij het transformeren van ons ego in een vrije geest. We leren hoe de universele energieën werken en hoe we onze realiteit kunnen creëren. We begrijpen dat we de hele tijd het stuurwiel voor ons hadden. We hebben het gewoon niet gezien. We leren dat er geen slachtoffers of daders zijn. Er zijn alleen maar leraren/misdadigers die ons helpen te zien wat we over onszelf moeten zien en ons helpen te groeien. We hoeven niet te wachten tot we sterven om het licht in te gaan. We kunnen dat doen terwijl we in een menselijk lichaam zijn.

De Vierde Dimensie – de Magische Droomwereld

De vierde dimensie is de droomwereld. Het wordt ook wel de Astrale wereld genoemd. Het is een dimensie die minder dicht en veel vloeiender is dan de derde dimensie, maar toch maar één tijdlijn (realiteit) heeft, de illusie van dualiteit, het (spirituele) ego, herbergt en dus angst ook hier kan bestaan. Maar lineaire tijd wordt hier veel vloeiender. Stel je voor dat het een energiestroom is die alle gebeurtenissen van één bepaalde tijdlijn herbergt – dezelfde tijdlijn die beschikbaar is in de derde dimensie. We bezoeken deze wereld meestal op een natuurlijke manier tijdens de nacht. Hier, in onze droomtoestanden, is alles mogelijk. Een muis kan worden getransformeerd in een leeuw, we kunnen vliegen of onder water ademen, we kunnen op vele plaatsen tegelijk zijn en gesprekken voeren met de vreemdste wezens. We kunnen naar het verleden en naar de toekomst reizen. Ervaren astraalreizigers kunnen deze wereld ook overdag gebruiken. Dit kan zo reëel worden dat ze daadwerkelijk buiten hun eigen lichaam avonturen of intense seksuele ontmoetingen beleven. Dit is de wereld waar sjamanen en oude beschavingen naartoe zijn gereisd, om meer te weten te komen en zich te verbinden met de spirituele rijken. Deze reizen gaven hen toegang tot de onderwereld en de bovenwereld. Velen van hen gebruikten drugs, plantengeneeskunde en speciale trance ceremonies om er te komen. Afhankelijk van de energetische vibratie van mensen, kan reizen in het astrale vlak een zeer liefdevolle en spannende of een zeer enge en angstaanjagende ervaring zijn. Spirituele drugs zullen ons nooit boven de vierde dimensie brengen. Toch kan het reizen in het astrale vlak heel inzichtelijk zijn om meer te leren over onszelf, over ons doel en ook over onze angsten, omdat we hier in nauwe uitwisseling kunnen komen met ons hogere zelf. Hoe ver we ook reizen in deze dimensie, we blijven altijd in deze specifieke tijdlijn/verhaallijn. Op dit vlak is het ook mogelijk om het collectieve bewustzijn aan te boren via de veranderde geest, en van daaruit meer te leren. Het astrale rijk is een plek waar licht en duisternis gemakkelijk met elkaar in conflict komen. Donkere magie heeft hier zijn plaats, droomwandelaars kunnen ons bijvoorbeeld gemakkelijk beïnvloeden op dit vlak als we nog vol angst zitten en nog niet geleerd hebben om gezonde energetische grenzen te stellen, d.w.z. als we in staat zijn om ons eigen licht te creëren en in stand te houden, zodat het eenvoudigweg de duisternis absorbeert. De meeste mensen herinneren zich hun astrale ervaringen niet bewust, wat het nog moeilijker maakt om energetische manipulaties te detecteren.

“De vierde dimensie verbindt duisternis en licht. Op dit vlak kunnen we ons alleen beschermen door de energetische universele wetten toe te passen, want er zijn geen menselijke wetten of voorschriften voor controle.

De vierde dimensie verbindt duisternis en licht. Op dit vlak kunnen we ons alleen beschermen door de energetische universele wetten toe te passen, omdat er geen menselijke wetten of regels zijn voor controle.

Op een sidenote: mensen met een hogere frequentie ervaren het astrale vlak helemaal niet bewust. Daarom voelen ze zich vaak alleen of denken ze dat ze zich hun ontwaken en opstijgen voorstellen, omdat ze niet al die gekke ervaringen hebben waar andere mensen zo opgewonden over raken. De lichaamsfrequentie van deze mensen is al hoger dan de vierde dimensionale frequentie vanaf de geboorte. Mensen met een hogere frequentie ervaren vaak een onverklaarbare vermoeidheid gedurende hun hele 3D bestaan, omdat het verschil tussen de dichte 3D-frequenties en de veel lichtere 5D-frequenties een permanente wrijving veroorzaakt en het lichaam er moeilijk mee om kan gaan. Ze gaan net als iedereen door de 3D-programmering, hoewel ze vaak een veel sterker gevoel hebben van “dit is niet goed wat er hier gebeurt” en het systeem vaak in vraag stellen en saboteren. Veel mensen met een hogere frequentie kijken terug op hun alcohol- en drugscarrière omdat ze de dichtheid niet goed aankunnen en hun spirituele gaven en talenten ontkennen. Ze willen gewoon normaal zijn en in een eerder stadium van hun leven passen. Het probleem: Drugs en alcohol zijn van veel lagere frequentie dan hun lichaam, dat kan leiden tot permanente angsten, depressies en zelfs echte horror trips bij het gebruik van een drug of plantgeneeskunde (omdat hun veld samentrekt in plaats van dat het al meer uitgebreid is).

Mensen met een hogere frequentie hebben geen last van nachtmerries. Ze kunnen paniekaanvallen en denkspiralen hebben voordat ze gaan slapen of wanneer ze half wakker zijn, maar hun dromen, als ze zich die al herinneren, vinden plaats in 5D en hoger. Die dromen kunnen geen angst of duisternis bevatten, want dat is de astrale wereld van onvoorwaardelijke liefde.

Ze ervaren hun opstijging anders, op een veel subtielere, hartelijke manier. Als hun ontwaken eenmaal geïnitieerd is en ze zich openstellen voor hun spiritualiteit, gebeurt het proces meestal sneller dan gemiddeld, en reinigen ze de 3D-programmering vrij snel, omdat hun systeem zo snel mogelijk terug wil keren naar zijn natuurlijke frequentie, als het eenmaal geïnitieerd is. Ze zijn meestal helderwetend – wat betekent dat ze ineens dingen weten zonder te weten waarom. Dat komt omdat ze toegang hebben tot andere tijdlijnen en dimensies. Meestal gebeurt dat onbewust. Ze verliezen gewoon een paar minuten en voelen zich koud en verward na zo’n ervaring. Er is geen betere of slechtere manier om hoogfrequent te zijn of niet. De ervaringen zijn gewoon anders.

De Vijfde Dimensie – Het Vlak van Licht

Van alle hogere dimensies is de vijfde dimensie de laatste van puur licht en onvoorwaardelijke liefde, d.w.z. Bronenergie op de weg naar beneden, alvorens de rijken van beperkingen en dualiteit te betreden. Dit is de dimensie voorbij de lineaire tijd, dat betekent dat er veel verschillende tijdlijnen / realiteiten beschikbaar zijn om toegang te krijgen. Het fysieke bestaan is nog steeds mogelijk op dit vlak, hoewel het lichaam lichter is en een andere cellulaire structuur heeft. Wanneer het fysieke lichaam volledig getransformeerd is in deze structuur, is er geen pijn. Verder is er geen angst. Het is het vlak van onvoorwaardelijke liefde en overvloed, dat zich manifesteert in het fysieke. Ons hogere zelf is volledig geïntegreerd in ons fysieke lichaam en heeft de leiding overgenomen. Dit voelt heel anders aan dan alleen maar het channelen van het hogere zelf of andere entiteiten. De eerste keer dat je hogere zelf volledig in het fysieke lichaam beweegt is nogal overweldigend. Het is een intense energetische stroom van onvoorwaardelijke liefde en alles voelt licht en op zijn gemak. Voordat het hogere zelf volledig in het fysieke lichaam kan worden verankerd, moet helen van alle lichamen (het mentale, het emotionele en het fysieke; genezing = het herinneren van onze heelheid) worden voltooid. Daarom zal je hogere zelf een tijdje in en uitglijden tot het permanent in beweging kan komen. Je zult weten wanneer je hogere zelf geïntegreerd is, wanneer je de universele stroom niet in twijfel trekt en gewoon op je reis vertrouwt. Je voelt niet meer de behoefte om die stroom te verstoren of te controleren. In de vijfde dimensie zijn al onze acties gebaseerd op liefde. Het is het vlak van eenheid, waar we de verbinding voelen met iedereen en alles om ons heen, inclusief de heilige Bron energie. In de vijfde dimensie leven we in Eenheidsbewustzijn, maar herkennen we onszelf nog steeds als individu als onderdeel van het geheel. We voelen dat we geen informatie meer krijgen van gidsen, engelen of sterrenfamilie via channeling. Nu komt het veel intuïtiever en subtieler van binnenuit, want we zijn EEN geworden met alles wat er is. In het begin voelt het alsof we losgekoppeld zijn tot we gewend zijn aan deze nieuwe manier van verbonden zijn. Op dit vlak herinneren we ons wie we werkelijk zijn en zijn we ons bewust van onze eeuwige ziel. Manifestatie is gemakkelijk en het leven van onze dromen is onze realiteit. In 5D komt alles zonder moeite, want we hebben herontdekt dat de Universele energiestroom ons altijd perfect begeleidt. Er zijn geen grenzen. We leven in volledige vrijheid en authenticiteit. We delen onvoorwaardelijk. Omdat er geen angst is, is er geen veroudering en geen ziektes. We leven zo lang als we willen, totdat we besluiten het lichaam te verlaten. Dit gebeurt soepel en zonder pijn.

“Leven in 5D betekent leven vanuit het hart. We verbinden ons door ons hart en kunnen de verbinding en de liefde direct voelen.”

Leven in 5D betekent leven vanuit het hart. We verbinden ons door ons hart en kunnen de verbinding en de liefde direct voelen. In de vijfde dimensie veranderen onze seksuele verlangens naarmate we onze innerlijke balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën hebben bereikt. We zijn androgyne energieën geworden. Seksuele energieën kunnen worden ervaren zonder fysiek contact met anderen. Ze kunnen door het individu worden gecreëerd. Daarom gebeurt seks niet meer uit behoefte of lust, maar wordt het een delen tussen twee hele mensen die op hetzelfde energetische niveau resoneren. Of het wordt alleen ervaren en is net zo mooi. Daarnaast is de derde energie, de Goddelijke energie, onderdeel van deze ervaring en wordt de seksualiteit de heilige drie-eenheid in perfect evenwicht. Het is de krachtigste energie van de schepping. Daarom is het niet verwonderlijk, dat seks in 3D werd gedefinieerd als iets beschamend en zondigs. Om te voorkomen dat mensen hun ware scheppingskracht ontdekken.

Als iemand eenmaal de eigen frequentie op een 5D-niveau heeft gebracht, is de terugkeer naar de lagere dimensies niet meer mogelijk, tenzij de ziel daar bewust voor kiest. Dit was de keuze die veel sterzaadjes en engelachtige wezens namen om de mensheid te helpen opstijgen. Mensen in 5D zijn immuun voor lage frequenties omdat er geen resonantie is. Ze trekken geen duisternis aan en leven uitsluitend in het licht. Ze kunnen niet gezien worden door mensen in 3D als ze niet al begonnen zijn met hun eigen opstijgproces en openstaan voor de hogere frequenties. Dat is wanneer dualiteit en lineaire tijd oplossen en er alleen nog maar een leven in het NU over is. Alle ervaringen worden omarmd met dankbaarheid, want de ziel weet dat alles zijn doel heeft voor de eigen groei en uitbreiding van het bewustzijn. Het contact met buitenaardse en engelachtige wezens wordt gemakkelijk en wordt geïntegreerd in de dagelijkse ervaring. We ontvangen informatie direct van de Bron en telepathie, teleportatie en telekinese worden mogelijk. We beseffen dat we een aspect van de Bron zijn, en dat we nooit gescheiden zijn geweest. De vijfde dimensie is de dimensie van diep vertrouwen en een innerlijk weten dat alles perfect gebeurt. Op dit vlak hebben we geleerd om met de stroom mee te gaan en de Bron door ons te laten werken om wonderen te creëren. Het is niet nodig om gelijk te hebben in 5D, want er is geen ego. Ons ego is getrancedeerd in een vrije geest en werkt hand in hand met lichaam en ziel. In de vijfde dimensie nemen we niets meer persoonlijk op van mensen die nog niet in staat zijn om zich op dat vlak te richten. We kennen hun eigen bagage en reis en beoordelen ze niet en geven ze niet de schuld, maar houden onvoorwaardelijk van ze, omdat we weten dat ze deel uitmaken van het geheel. We weten dat er geen gevaar is, dus we weten dat er geen behoefte is aan bescherming. We weten dat ons licht zo helder schijnt, dat het de duisternis automatisch absorbeert.

In 5D leven we volgens de universele energetische wetten, wetende dat we creëren wat we denken. Er zijn geen door de mens gemaakte regels of wetten, omdat mensen volledig vertrouwen hebben in de energetische stroom en waar deze naartoe leidt. Er is geen behoefte aan bezittingen of status, want er is geen concurrentie en niets om te vergelijken. Alles wordt een onvoorwaardelijk delen. Dat zijn we gewoon. We houden van onszelf en waarderen onze individualiteit als onderdeel van het geheel. We weten dat er altijd aan onze behoeften wordt voldaan en dat er altijd voor ons wordt gezorgd. Dankbaarheid is altijd aanwezig. Als we permanent in 5D leven zijn we in een staat van verlichting. Geen wonder dat het de hemel op aarde wordt genoemd.

De teksten die ik deel zijn altijd gebaseerd op mijn eigen intuïtie en/of op ervaringen van vrienden en die van mijzelf. Ik claim niet dat wat ik deel de ultieme waarheid is. Ik moedig iedereen aan om alleen datgene te nemen wat resoneert om je eigen waarheid en wijsheid te vinden. Aangezien dit universele wijsheid is, claim ik geen auteursrecht. Voel je vrij om deze inhoud te delen zolang je de boodschap compleet houdt, zodat de betekenis niet wordt verdraaid. Dank je wel. Vera

Vertaald met https://www.deepl.com/translator

Geschreven door Vera Mygdala

Bron: https://medium.com/@veramygdala/3d-4d-5d-differentiatiedimensies-e0a4dc49104b
https://thewakeupexperience.eu

Originele tekst

3D, 4D, 5D — Different Dimensions

When going through the processs of spiritual awakening, sooner or later we are confronted with the fact, that there seem to be more dimensions than the one reality we are living in and that we know so well.

We start questioning our life and what used to be true for us all of a sudden starts crumbling. We are not so sure anymore if we are indeed living in a reality or if it is not so real after all. The higher dimensional energies are calling us. We start resonating with them and go on our quest to find out more about who we truly are. We learn about universal energies and different frequencies and what ascension truly means: An energetic shift from 3D to 5D by raising our frequencies to a much higher level and transmuting low frequencies of fear into unconditional love up to a point where no fear / trigger is left. We come across a lot of information and are learning a lot about ourselves, the Universe and humanity. A question that often keeps us busy is how to differentiate between the dimensions.

To understand the different dimensions and how they feel like better, let’s take a look at them individually.

The Third Dimension — The Material World of Fear

“Because we are living in a material world and I am a material girl…” Madonna pictures the third dimension pretty perfectly in her song. She describes how she will only go out with guys that have money to buy her things and how she fears losing her money once she got into that state of possessions. The third dimension is all about material, accumulating material and living in fear of losing it again. We fear to lose control. We fear to not be secure and to not be good enough. We don’t trust people, because they could take our wealth away from us. So we try to reach power over others to be in a stronger position. We define ourselves on this plane by what we possess and what we do for a living. We believe to be separated from God and from everyone and everything. As long as we are not one with Source, we cannot experience oneness with all that is. We believe that death is something painful, dark and finite. We believe that we live one life and that is it. We believe this world to be a place of scarcity. Therefore we think we have to fight hard for our well-being because there is not enough for everyone. We think that life is supposed to be a competition with winners and losers. We think it is okay to lie, because everyone does it in this game. We are convinced that we have to be right about things. We believe in certain roles for men and women. Men being the strong provider and fighter, women being the weak caretaker. This has been changing with the rising of the feminine during the past decades, but the true nature of masculine and feminine still have not been fully understood. With regards to relationships and sex, we believe that we cannot be whole without another person. We believe we need someone else to make us happy and whole. We experience joy in very rare occasions. In situations of breath-taking beauty be it in nature or during a sexual orgasm. These are the rare moments that take us into the NOW. The only place where the ego does not exist. We are so used to the ego that we don’t question whether it is normal that we spend all of our time in the past or in the future. The ego plays the “should have could have would have — game” in the past or jumps into the future playing the “let’s create scenarios” –game to be prepared for any possibility. We don’t see that the only real place to be in is the NOW.

“Humans in the third dimension crave physical sex so much because that is the only opportunity for them to experience the merging of the masculine and feminine energies in perfect balance.”

Humans in the third dimension crave physical sex so much because that is the only opportunity for them to experience the merging of masculine and feminine energies in perfect balance. That is the root cause for this desire. In the third dimension, we do not understand that this is where the neediness for a partner comes from. We don’t understand that we can create this wholeness for ourselves. But: We not only can but must master it to access the higher dimensions. We cannot imagine that sexual desires can change from need to a sharing. In the third dimension, we have never learned to love ourselves. On the contrary, we were taught to believe that this is egotistic. The opposite is the case. Not loving yourself is ego-istic thinking and is what keeps you from being whole and keeps the void within us alive.

Energetically, the third dimension is a place of very low vibration and enhances the illusion of separation, duality and free will. In 3D, only one timeline (reality) is available and we live with the construct and illusion of the ego-mind of linear time. Our higher self is not integrated into the physical body because it cannot handle the density and low frequency. It is connected with us through our spiritual body, but when our energy centers are blocked, it hardly can get through to us. That causes the belief, that we are separated from God and that God is an outside entity/power. In 3D, we actually think that our life is based on coincidences and that there is no destiny, as we are not aware of our true identity — a spiritual being in a physical body, suffering from amnesia. As we incarnate into the third dimension, we forget who we truly are, and get equipped with an ego mind that is only serving for this incarnation. It cannot remember any of our previous lives because it has not been there with us. Only our cellular structure and DNA carries memories from our family lineage, and our soul / higher self knows about our own experiences in past lives. As long as the ego mind is in the lead and our heart is closed, the connection to our soul is blocked most of the time. The communication with our higher self and the higher realms can only be felt, not understood with the rational mind. The ego mind is not able to process this amount of energy. As long as we are cut off, we cannot feel the truth, we believe our ego mind is supposed to be in the lead as it is oh so clever. And yes, it is… — in keeping us away from our true self and in keeping up the illusions. Every time our intuition comes through and expresses our truth, the ego mind shouts out: “Prove it!” So we shut down again, as we are unable to prove what we feel. We continue to run around blind-folded, trying to figure out how life works and what we are actually doing. We believe we find the answers to our quest for happiness externally, outside of us. We adapt to the game and accept the 3D illusions as our reality, because everyone does. We suppress the questions about our purpose, our true origin and our talents and gifts. We must be mistaken to have these questions, because everybody else is living according to the same rules. If we would speak out loud our doubts and our true desires, we would just be considered to be insane and an unrealistic dreamer. So we just stick with the system, not realizing that we have been enslaved as our ego mind has been programmed with all kinds of false beliefs. We do not see that the whole system is a fake matrix based on fear. As long as people are in fear, you can keep them under control and make money with them. Lots of money. Insurances, pharmaceuticals and fashion are just a couple of examples how a lot of money is made with our fears. And we need to make more and more money to be able to compensate for those fears. We think we have to improve our status. Again and again — to be good enough and earn respect. We don’t even realize how much the material world, and our possessions are controlling us, and are keeping us in dependency. We need to protect what we have reached and make it even more to be prepared for worse times. In the third dimension, we are thinking negative thoughts and we are mistrusting everyone and everything.

“The illusion of duality in the third dimension allows us to experience light and darkness, good and bad, joy and despair, better and worse. We have the choice to act as saints or demons. That is actually the only choice we have: Love or fear.

The illusion of duality in the third dimension allows us to experience light and darkness, good and bad, joy and despair, better and worse. We have the choice to act as saints or demons. That is actually the only choice we have on this plane: Love or fear. Light or darkness. That is what free-will allows us. As long as we are choosing fear, we are repeating our experiences and patterns until we learn to choose love. That is the beauty of the third dimension. Once we learn to choose love permanently, we come to what the spiritual world would refer to as “enlightenment” as our frequency raises significantly. We stay in the field of light and love. That way, we overcome our ego-mind’s limits. We learn to let our heart and soul take over the lead in transforming our ego into a free spirit. We learn how the universal energies work and how we can create our reality. We understand that we had the steering wheel in front of us all the time. We just did not see it. We learn that there are no victims or perpetrators. There are only teachers/mirrors that help us see what we need to see about ourselves and help us grow. We do not have to wait until we die to go into the light. We can do that while being in a human body.

The Fourth Dimension — the Magical Dream World

The fourth dimension is the dream world. It is also called the Astral Plane. It is a dimension that is less dense and much more fluid than the third dimension, but still has only one timeline (reality), hosts the illusion of duality, the (spiritual) ego, and thus fear is able to exist also here. But linear time becomes a lot more fluid here. Imagine it to be a stream of energy hosting all events of one particular timeline — the same timeline that is available in the third dimension. We usually visit this plane naturally during the night. Here, in our dream states, anything is possible. A mouse can be transformed into a lion, we can fly or breathe under water, we can be in many places at the same time and have conversations with the weirdest creatures. We can travel into the past and into the future. Experienced astral travellers are able to access this plane also during the day. This can become so real that they are actually experiencing out of body adventures or intense sexual encounters. This is the plane that shamans and ancient civilisations travelled to, to find out more and connect to the spiritual realms. These journeys gave them access to the underworld and the upper world. Many of them used drugs, plant medicine, and special trance ceremonies to get there. Depending on the energetic vibration of people, traveling in the astral plane can be a very loving and exciting or a very scary and fearful experience. Spiritual drugs will never take us above the fourth dimension. Nevertheless, traveling the astral plane can be very insightful to learn more about ourselves, about our purpose and also about our fears as we can get into close exchange with our higher self here. No matter how far we travel in this dimension, we always stay in this particular timeline/storyline. On this plane it is also possible to tap into the collective consciousness through the altered mind, and learn more from there. The astral realm is a place where light and darkness come into conflict easily. Dark magic has its place here, dreamwalkers for example can influence us on this plane easily when we are still full of fear and have not learned yet to set healthy energetic boundaries, i.e. when we are able to create our own light and sustain it so that it simply absorbs the darkness. Most people do not remember their astral experiences consciously, which makes it even harder to detect energetic manipulations.

“The fourth dimension connects darkness and light. On this plane, we can protect us only by applying the energetic universal laws, as there are no human laws or regulations for control.

The fourth dimension connects darkness and light. On this plane, we can protect us only by applying the energetic universal laws, as there are no human laws or regulations for control.

On a sidenote: People of higher frequency are not experiencing the astral plane consciously at all. That is why they often feel alone or think they imagine their awakening and ascension, because they don’t have all these crazy experiences other people get so excited about. These people’s body frequency is already higher than the fourth dimensional frequency from birth on. Higher frequency people often experience an unexplainable fatigue during their whole 3D existence, because the difference between the dense 3D frequencies and the much lighter 5D frequencies causes a permanent friction and the body has a hard time to deal with it. They go through 3D programming just as everyone, although they often have a much stronger feeling of “this is not right what is happening here” and are questioning and sabotaging the system often. A lot of higher frequency people look back on alcohol and drug careers because they are not able to cope with the density well and they are denying their spiritual gifts and talents. They just want to be normal and fit in at an earlier stage of their life. The problem: Drugs and alcohol are of much lower frequency than their bodies, that can cause permanent anxieties, depression and even real horror trips when using a drug or plant medicine (as their field contracts instead as it is already more expanded).

Higher frequency people do not experience nightmares. They can have panic attacks and thought spirals before going to sleep or when they are half awake dozing, but their dreams, if they remember them at all, are taking place in 5D and above. Those dreams cannot contain fear or darkness, as those are the planes of unconditional love.

They are experiencing their ascension differently, in a much more subtle, heartfelt way. Once their awakening is initiated and they open up to their spirituality, the process usually happens faster than average, and they cleanse the 3D programming quite quickly as their system wants to return to its natural frequency as quickly as possible, once initiated. They are usually claircognizant — meaning that all of a sudden they know things without knowing why. That is because they have access to other timelines and dimensions. Usually that happens unconsciously. They simply lose a few minutes and feel cold and confused after such an experience. There is no better or worse of being of high frequency or not. The experiences are simply different.

The Fifth Dimension — The Plane of Light

Of all the higher dimensions, the fifth dimension is the last one of pure light and unconditional love, i.e. Source energy on the way down, before entering the realms of limitations and duality. This is the dimension beyond linear time, that means that many different timelines / realities are available to access. Physical existence is still possible on this plane, although the body is lighter and of a different cellular structure. When the physical body is fully transformed into this structure, there is no pain. Further, there is no fear. It is the plane of unconditional love and abundance, manifest in the physical. Our higher self has been fully integrated into our physical body and has taken over the guidance. This feels very differently from just channeling the higher self or other entities. The first time your higher self moves into the physical body fully is quite overwhelming. It is an intense energetic flow of unconditional love and everything feels light and at ease. Before the higher self can be fully anchored into the physical body, the healing of all bodies (the mental, the emotional and the physical; healing = remembering our wholeness) has to be completed. Therefore, your higher self will slip in and out for a while until it can move in permanently. You will know when your higher self is integrated, when you do not question the universal flow and simply trust your journey. You do not feel the need to interfere or control that flow anymore. In the fifth dimension, all of our actions are based on love. It is the plane of oneness, where we feel the connection to everyone and everything around us, including the holy Source energy. In the fifth dimension, we live in Unity Consciousness, but still recognize ourselves as individuals as part of the whole. We do not feel that we get information from guides, angels or star family through channeling anymore. Now it comes much more intuitively and subtle from within as we have become ONE with all that is. In the beginning it feels as if we were disconnected until we get used to this new way of being connected. On this plane, we remember who we truly are and are aware of our eternal soul. Manifestation is easy and the life of our dreams is our reality. In 5D everything comes without an effort as we have rediscovered that the Universal energetic flow always guides us perfectly. There are no limits. We live in complete freedom and authenticity. We share unconditionally. As there is no fear, there is no aging and no illnesses. We live as long as we want, until we decide to leave the body. This happens smoothly and without any pain.

“Living in 5D means living from the heart. We connect through our hearts and can feel the connection and love instantly.”

Living in 5D means living from the heart. We connect through our hearts and can feel the connection and love instantly. In the fifth dimension, our sexual desires change as we have reached our internal balance between the masculine and feminine energies. We have become androgyneous energetically. Sexual energies can be experienced without physical contact with others. They can be created by the individual. Therefore, sex does not happen out of neediness or lust anymore, but becomes a sharing between two whole people that resonate on the same energetic level. Or it is experienced alone and is just as beautiful. In addition, the Third energy, the Divine energy is part of this experience and sexuality becomes the holy trinity in perfect equilibrium. It is the most powerful energy of creation. Therefore, it is not surprising, that sex in 3D was defined to be something shameful and sinful. To keep people from discovering their true creative power.

Once someone has raised the own frequency onto a 5D level, the return to the lower dimensions is not possible anymore, unless the soul chooses it consciously. This was the choice a lot of star seeds and angelic beings took to help humanity ascend. People in 5D are immune to low frequencies as there is no resonance. They do not attract any darkness and live in the light exclusively. They cannot be seen by people in 3D if they have not already started their own ascension process and are open to the higher frequencies. That is when duality and linear time are dissolving and all there is left is a life in the NOW. All experiences are embraced with gratitude, as the soul knows that everything has its purpose for the own growth and expansion of consciousness. Contact to extra terrestrials and angelic beings becomes easy and is integrated in the daily experience. We receive information directly from Source and telepathy, teleportation and telekinesis become possible. We realize that we are an aspect of Source, and we were never separated. The fifth dimension is the dimension of deep trust and an inner knowing that everything is happening perfectly. On this plane, we have learned to go with the flow and let Source work through us to create miracles. There is no need to be right in 5D, as there is no ego. Our ego has transcended into a free spirit and is working hand in hand with body and soul. In the fifth dimension, we do not take anything personally anymore from people who are not able to align with that plane yet. We know about their own baggage and journey and do not judge them or blame them but love them unconditionally, as we know they are part of the whole. We know that there is no danger, so we know that there is no need for protection. We know that our light shines so bright, that it absorbs the darkness automatically.

In 5D we live according to the universal energetic laws, knowing that we create what we think. There are no manmade rules or laws, because people fully trust the energetic flow and where it takes and guides them to. There is no need for possessions or status, as there is no competition and nothing to compare. Everything becomes an unconditional sharing. We just are. We love ourselves and appreciate our individuality as part of the whole. We know that our needs are always met and we are always taken care of. Gratitude is always present. When we live in 5D permanently we have are in a state of enlightenment. No wonder that it is referred to as heaven on earth.

The texts I share are always based on my own intuition and/or on experiences of friends and my own. I do not claim what I share to be the ultimate truth. I encourage everyone to only take what resonates to find your own truth and wisdom. As this is universal wisdom, I do not claim any copyright. Please feel free to share this content as long as you keep its message complete so that the meaning does not get twisted. Thank you. Vera

Homepage