1984, “Informed Consent” en het vaccin

10 februari 2021

Ik had over alle drie de onderwerpen een apart E-zine kunnen schrijven, maar in deze voorlopig laatste E-zine heb ik ze in elkaar geschoven. Iets langer daardoor, maar ik hoop dat de info iets toevoegt. Alle quotes zijn van George Orwell.

Toen ik rond 1970 het boek ‘1984’ van George Orwell las, was dat een raar boek met een situatie die onvoorstelbaar was. Een soort SF die nooit zou kunnen uitkomen, zo dacht ik. We zijn nu 50 jaar verder.
De wereld is op een gigantische manier veranderd. In velerlei opzichten staat 1984 veel dichterbij dan ooit.

Big Brother is watching you

Voor hen die het niet hebben gelezen een korte samenvatting:
De hoofdrol is weggelegd voor Winston Smith, woonachtig in Oceanië, een van de drie superstaten; de andere zijn Eurazië en Oostazië. Oceanië is in een voortdurende oorlog verwikkeld en mede daarom wordt alle techniek volop ingezet om alles en iedereen te controleren. ‘De Partij’ heeft het als enige voor het zeggen, en de leider is ‘Big Brother’.
Iedereen wordt 24/7 in de gaten gehouden via wandschermen, waarmee vrijwel alle wanden bedekt zijn (overal), waarop ook steeds weer die Big Brother vertelt dat je je aan alle regels moet houden.
Er is zelfs een denkpolitie die in de gaten houdt hoe en wat mensen denken.
Winston werkt op het ministerie van Waarheid, waar wordt gewerkt aan het vervalsen van de geschiedenis. Dagboeken zijn streng verboden. Seks ook.
En buren verraden elkaar, je weet niet wie je kunt vertrouwen. Met niemand kun je openhartig praten of over gevoelens praten.
Wat opvalt is hoe weinig mensen zich verzetten en dat velen het regiem ook niet slecht vinden, mensen gaan mee in de stroom van het regime.
Winston verzet zich tegen die vrijheidsbeperkingen en verboden (heeft ook een seksuele relatie), al moet dat in het geniep. Uiteindelijk blijken ook zogenaamde vrienden medewerkers van het regiem en na marteling wordt Winston murw, en bedenkt dat ie (dan toch maar) van Big Brother houdt…..

Het concept van objectieve waarheid verdwijnt uit de wereld. Leugens zullen in de geschiedenis over gaan.

Jaren geleden was er veel verzet tegen elke vorm van privacy-schending door middel van bijvoorbeeld camera’s en drones. Of tegen het delen van gegevens. De New York Times liet onlangs zien dat via onze telefoons al onze bewegingen en zelfs gedrag kan worden gevolgd en vastgelegd. Ook als we dat niet willen.
Google beïnvloedt ons via het internet in de richting die Google wil. Niet alleen door steeds weer die boodschappen te laten zien die we opzochten of al hebben gekocht, maar ook via het tonen van de zoekopdrachten en de suggesties die getoond worden. En uiteraard alles wat we niet meer op internet of social media vinden omdat ‘Big Brother’ niet wil dat we het lezen……
En het Ministerie van Waarheid? Via de grote kanalen als de media en de overheid worden vele waarheden omgebogen tot onwaarheden en onwaarheden tot waarheden. De manier waarop de WHO decennialang opgebouwde kennis in een keer overboord zet en aanzet tot onwetenschappelijke maatregelen is behoorlijk eng. Op basis van honderd jaar ervaring had quarantaine geen enkele zin, en eensklaps is de mening veranderd. Op basis van diezelfde langdurige ervaringen werd haardimmuniteit in een volk via de ziekte opgebouwd, ineens kan het alleen nog maar via vaccins. Hoe betrouwbaar is de WHO nog? En hoe eng is het dat alle landen zich gecommitteerd hebben te doen wat de WHO zegt?
Big Brother? In het boek is Big Brother evenmin een persoon als in de huidige wereld. Het is ‘De Partij’ die regeert in het boek. In de huidige wereld? Bedenk het zelf maar………

We weten dat niemand de macht grijpt met de intentie er afstand van te doen

En ook nu valt op dat het merendeel van de mensen net als in het boek gewoon meegaat met alle maatregelen en het zelfs goede beslissingen vindt. Mede doordat er een extra dosis angst ingepompt is dag in dag uit via de media. In Duitsland zijn zelfs wetenschappers ingehuurd om daarbij te helpen. Maak mensen bang, en ze doen wat je wilt…..

En eigenlijk zien en horen we dat nu ook dagelijks: angst voor wat de Britse variant gaat doen. Alle regels komen daardoor, door die angst voor wat zou kunnen……
Met de cijfers gaat het beter, en de sterfte is in de verste verte niet wat ons aanvankelijk werd voorgehouden, maar ‘de golf komt eraan’…..(alweer)….
De angst die gepresenteerd wordt, is er natuurlijk ook grotendeels op basis van niet zieke mensen ziek noemen omdat de testen positief waren (overigens heeft de WHO toegegeven dat de testen te ver werden doorgevoerd waardoor er te veel vals positieve uitslagen waren). Nu bijvoorbeeld zien we dat de Britse variant steeds minder besmettelijk wordt; toch is op basis van de grotere vermeende(!) besmettelijkheid de avondklok ingesteld, en moeten kinderen alleen op visite komen en hun partner thuislaten…
En zoals met alle maatregelen, wisten we dat die 14 dagen avondklok (we zouden aanvankelijk maar 14 dagen lock down gaan!) geen 14 dagen zouden zijn. Want elke keer gaat het zo: een nieuwe maatregel voor korte tijd en in de tussentijd wordt de angst weer opgevoerd zodat daarna die maatregel wel moet worden verlengd……

Iedere generatie ziet zichzelf als intelligenter dan de vorige en wijzer dan de volgende

Maar over naar een ander facet wat me zorgen baart: “informed consent”.
Informed consent betekent dat een arts een patiënt volledig moet informeren over een behandeling met alle voor- en nadelen ervan. Dat geldt voor ingrepen, maar ook voor medicatie.
Dat dat lang niet in alle gevallen gebeurt, weten u en ik natuurlijk al lang. Wie is er gewaarschuwd voor de nadelen van de cholesterolverlagers? Wie krijgt te horen dat paracetamol je minder empathisch maakt? Het is ook niet te doen voor een arts om al die lijsten met nadelen van een eenvoudig middel op te sommen. Dus als ze niet dodelijk zijn en je bovendien wilt dat iemand de pillen slikt, kun je maar beter niets zeggen. Zo gaat het in de praktijk, maar…….
Dat is wel het overtreden van het informed consent. Je neemt eigenlijk de patiënt (en je vak) niet serieus.

Daarnaast hebben artsen een eed afgelegd (of belofte gedaan) waarbij ze beloven dat ze de patiënt niet zullen schaden.

Beide zaken staan op dit moment behoorlijk onder druk. Medicijnen – ook vaccins – behoren een lang traject te doorlopen voordat ze goedgekeurd worden. Dat is niet voor niets, dat is om onze veiligheid te waarborgen. Met name is het ook belangrijk om bijwerkingen op termijn te ondervangen. Er zijn nogal wat middelen die onverwachts veel sterfte veroorzaakten tijdens de onderzoeken en daarom niet op de markt kwamen. Anderen werden helaas later van de markt gehaald omdat ze vele doden bleken te veroorzaakten na goedgekeurd te zijn. Daarom duren die onderzoeken ook vele jaren.
We hebben nu te maken met een virusziekte waarbij het misschien nuttig zou zijn als we mensen, die het meeste risico zouden lopen, zouden kunnen beschermen. Neem grofweg de mensen boven de 70 en de erg chronisch zieken.
Voor die mensen zou een vaccin (misschien) prettig zijn. Voor alle andere mensen is het niet echt nodig, en kan er dus worden afgewacht hoe de onderzoeken op termijn gaan. Temeer daar de voortekenen qua reactie op de vaccins niet echt gunstig waren (afgaande op vorige pogingen). Het zou dus netjes kunnen verlopen, zoals het hoort…maar…

Wat kun je doen tegen een gek die intelligenter is dan jij, die eerlijk naar jouw argumenten luistert en dan gewoon doorgaat met volharden in z’n gekte?

Maar deze logische conclusie is niet getrokken. Om de een of andere duistere reden – niet gebaseerd op gezond verstand of op wetenschap maar op invloeden van de industrie en het grote geld, en wellicht angst – is besloten dat iedereen maar moest worden gevaccineerd.
Met gelijk een dreiging erbij naar mensen die zich (nog) niet zouden willen laten vaccineren: gevaccineerden zouden voordelen krijgen, wel mogen vliegen, wel naar het theater mogen, etc.

Maar: in feite zijn er een paar dingen die ons niet verteld worden. Niet door de overheid en niet door onze artsen.
1. Er is niet echt sprake van vaccins in de betekenis zoals vaccins dat altijd waren. Dit zijn geen vaccins gemaakt van verzwakte of dode virussen. Dit zijn gen-medicijnen die onze cellen genetisch beïnvloeden tot het aanmaken van eiwitten tegen bepaalde eiwitten van het virus. Niet het virus zelf wordt aangevallen. Eigenlijk is er dus een geheel nieuw middel wat onder het mom van ‘vaccin’ alle onderzoeken die anders verplicht waren heeft ontlopen.
2. De onderzoeksfasen zijn nog helemaal niet doorlopen. Ze zitten nu in fase 3. Maar in plaats dat de deelnemers aan de onderzoeken ervoor worden betaald, zijn ze nu in feite proefkonijnen zonder betaling en zonder vangnet of hulp in de behandeling van bijwerkingen. Zonder dat ze het weten is iedere gevaccineerde een proefkonijn zonder dat alle gegevens ervan worden verwerkt. De ‘vaccins’ worden gebruikt alsof ze al uitvoerig zijn onderzocht en goedgekeurd, terwijl dat niet zo is.
3. Het was vóór de vaccins zo dat iedereen die doodging en positief getest was – ook al had de sterfte niets met corona te maken – als corona-dode werd vermeld. Opvallend is dan ook dat er veel minder mensen doodgingen aan de bekende chronische ziekten, de ziekten die normaliter als doodsoorzaak zouden zijn vermeld. Maar nu – na de vaccins – wordt voor iedereen die doodgaat als doodsoorzaak juist niet corona vermeld, maar de onderliggende ziekte. Conclusie: er gaan straks minder mensen aan corona dood. Niet omdat dat zo is, maar omdat de cijfers eerst kunstmatig werden opgepompt en nu kunstmatig worden laag gehouden. Zo komt het vaccin er cijfermatig goed uit……

Al vroeg in het leven heb ik opgemerkt dat geen gebeurtenis correct wordt genoteerd in een krant

4. Alle mensen die nu sterven na een vaccin worden behandeld als nummers, als cijfers. Er wordt gekeken of er meer mensen dan anders doodgaan en zo niet, is er niets aan de hand. Natuurlijk is een verband ‘niet logisch’…..(?). Maar iedereen die rondom die mensen verkeerde, weet of die mensen een natuurlijke dood zijn gestorven of als gevolg van het vaccin. Daarom zijn er met enige regelmaat zorgverleners die hun geweten laten spreken, omdat er dingen niet kloppen. Omdat mensen sterven of enorm verslechteren na het vaccin terwijl dat niet normaal is. Het leven van deze mensen is kennelijk niet zo belangrijk, de verkoop van vaccins wel. En als ze sterven, ach, ze waren toch al oud en stonden al op de drempel……
5. Er is niet een objectieve houding naar de bijwerkingen van het vaccin, maar er is een vooringenomenheid. Immers, het vaccin kan geen heftige bijwerkingen hebben, er kunnen geen mensen aan dood gaan, elke samenhang zal worden ontkend, er staat te veel op het spel (eer, geloofwaardigheid). Van objectiviteit is geen sprake!
6. Het informed consent is ver te zoeken en artsen zijn hun eed ook vergeten. Want hoe kun je een experimenteel vaccin loslaten op al je patiënten? Terwijl dat helemaal niet nodig is? Een vaccin wat nog niet definitief goedgekeurd is (het is slechts door ‘de noodsituatie’ voorwaardelijk goedgekeurd!), en wat potentieel veel schade zou kunnen veroorzaken?
7. Er is op geen enkele manier aangetoond – en dat is ook niet logisch gezien het werkingsmechanisme – dat de ‘vaccins’ zouden voorkomen dat we ziek worden of dat we het virus doorgeven (besmettelijk, infectieus zijn). Ondanks al die voordelen qua bewegingsvrijheid die mensen in het vooruitzicht wordt gesteld, zou het wel eens zo kunnen zijn dat niets daarvan gaat uitkomen. Een vaccin geeft geen enkele garantie dat je niet anderen zou besmetten, en evenmin dat je niet ziek zou worden (hoogstens zijn de symptomen misschien minder dan ze anders zouden zijn, maar ook nu krijgt maar een klein deel klachten en een nog veel kleiner deel ernstige klachten).
Dat blijkt ook wel nu heel veel mensen na de vaccins toch besmet blijken te zijn met het virus of een variant ervan. Of in elk geval positief testen, welke waarde dat ook mag hebben. Ook daarvoor worden creatieve verklaringen bedacht, maar het feit ligt er.
Misschien is het zelfs wel zo dat mensen die positief testen en niet ziek zijn het virus minder zullen doorgeven (of zelfs niet) dan gevaccineerden.

De essentiële daad van oorlog is vernietiging, niet noodzakelijkerwijs van menselijk leven, maar van de producten van menselijke arbeid.

En nu stop ik. Niet alleen met deze aflevering van de E-zine, maar voorlopig met de hele E-zine. Misschien dat ik af en toe inspiratie heb om iets positiefs te schrijven en dan zal ik dat toch doen, en ik hoop dat dat snel weer zo is, maar nu zit dat er even niet in. Ik doe een stapje terug.

Ik was de E-zine begonnen om iets toe te voegen aan deze wereld, om met een knipoog naar de wereld te kijken, positieve informatie te geven, tot nadenken aan te zetten, te prikkelen tot meer bewustwording.
Niet om dit soort inhoud te schrijven. Maar ik kan dit alles ook niet negeren en links laten liggen. Er klopt te veel niet.
En mooie verhalen schrijven en dit alles negeren zou mijn eigen integriteit ondermijnen, ik zou niet eerlijk zijn naar mezelf, naar de arts in me, naar de roeping die me werd ingegeven.

Dus kan ik maar één ding doen: voorlopig stoppen met de E-zine, tot de wereld weer een beetje normaler is. Niemand zit denk ik te wachten op dit soort inhoud, en bovendien kost dit me te veel energie. Mocht ik inspiratie hebben voor een nieuwe positieve E-zine, dan zal ik er weer een schrijven. Voor nu trek ik me even in ‘mijn grot’ terug……….

En houd me daar bezig met leukere dingen.

Het ga jullie goed!

Guy Finley:
De bron van ons lijden is niet dat het leven niet aan onze verwachtingen voldoet, maar dat we leven met een aard die het leven met ontelbare onbewuste eisen tegemoet treedt.
(www.guyfinley.org)

Links:

Naar de samenvatting over de ziekten van vandaag de dag en wat je er zelf aan zou kunnen doen: https://www.praktijkmonsma.nl/index.php/blog-jouw-gezondheid/2-ongecategoriseerd/242-auto-immuunziekten-uitgebreid-samengevat

De intentie van deze E-zine is enerzijds het bewustzijn te versterken t.a.v. wat we zelf kunnen doen om ons leven aangenamer te maken; en anderzijds het leven een stukje positiever te benaderen, het gevoel van geluk een beetje dichterbij te brengen. Te knipogen naar ons leven. Maar ik ben ook arts (ook al is het ‘in ruste’) en soms moet ik iets vanuit mijn artsenhart kwijt.
Spreekt de E-zine je aan, attendeer dan anderen s.v.p. op deze E-zine, zodat de E-zine steeds meer mensen kan bereiken. De intentie is eens per 3-4 weken-. Aanmelden kan via aanmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
Dank je wel dat ik dit mag doen!

Wil je de E-zine niet meer ontvangen: afmeldenEzine@praktijkmonsma.nl
www.pakjegeluk.nl